รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2560

Download (PDF, 3.44MB)

Posted in Uncategorized | Comments Off

กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2558

Posted in Uncategorized | Comments Off

สรุปการประเมินกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2558

Download (PDF, 45KB)

Posted in Uncategorized | Comments Off

กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2558

Download (PDF, 28KB)

Posted in Uncategorized | Comments Off

รูปกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

Posted in Uncategorized | Comments Off

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

Download (PDF, 35KB)

Download (PDF, 40KB)

Posted in Uncategorized | Comments Off

รูปกิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

Posted in Uncategorized | Comments Off

กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

Download (PDF, 38KB)

Download (PDF, 42KB)

Posted in Uncategorized | Comments Off

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 31 ตุลาคม 2558

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2558

Posted in Uncategorized | Comments Off

ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา

Posted in Uncategorized | Comments Off