Springer Nature Online Quiz

new 04

กิจกรรมลุ้นรับรางวัลจาก Springer Nature

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
• ขั้นตอนที่ 1 คลิ้กลิ้งด้านล่างหรือสแกน QR code ในโปสเตอร์เพื่อร่วมกิจกรรม https://bit.ly/2zxYnoD
• ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถาม 6 ข้อ
• ขั้นตอนที่ 3 : คลิ้ก “Submit” หลังจากตอบคำถาม

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 11 พ.ค. ถึง 11 ก.ค.

🎉 ของรางวัล :
รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy Tab
รางวัลที่ 2 Apple Airpod
รางวัลที่ 3 Starbucks voucher
รางวัลชมเชย 10 รางวัล
- สายชาร์จ 5 รางวัล
- แท่นชาร์จไร้สาย 5 รางวัล