ฐานข้อมูล De Gruyter eBooks
de gruyter
 
รายละเอียด :   บริการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา เช่น สถาปัตยกรรมการออกแบบ บริหารธุรกิจและเศรษฐกิจ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ เป็นต้น
จำนวนมากกว่า 60,000 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1749 จากสำนักพิมพ์ De Gruyter ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ทางวิชาการที่เก่าแก่ของเยอรมนีและมีความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือวิชาการมามากกว่า 270 ปี 

 

เข้าใช้งานได้ที่:https://www.degruyter.com/ หรือเข้าใช้งานผ่านเมนู Trials ที่ https://bit.ly/3u6fMfe
 ระยะเวลาทดลองใช้: วันนี้ - 18 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ: ต้องใช้งานภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย กรณีใช้งานนอกเครือข่าย จะต้อง Log in SWUVPN เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปิดให้บริการผ่านการเชื่อมต่อ CL OpenAthens 
รายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดูได้ที่: http://lib.swu.ac.th/index.php/databases/online-databases-th1