ฐานข้อมูล EBSCO อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Collection

 

90526542 3189723254381115 6318070499289071616 o
 
 
 webeds

 

เข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCO อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Collection ได้ทีเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว โดยทำการเชื่อมต่อ CLVPN หรือ SWU VPN ก่อนค่ะ
หากเข้าไม่ได้กรุณา Inbox ติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอรหัสเข้าใช้บริการค่ะ
เฉพาะอาจารย์/บุคลากร/นิสิต มศวเท่านั้น

ขั้นตอนการเข้าใช้
1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว lib.swu.ac.th
2. เชื่อมต่อ CLVPN หรือ SWU VPN ก่อน
3. สืบค้นข้อมูลผ่านกล่อง EDS Search ด้านบน หรือ เมนู Databeses >> eBook Academic Collection