การต่ออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew)

ถึงกำหนดส่งแล้ว ยังใช้งานไม่แล้วเสร็จ ??? ต้องทำอย่างไร

ต่อออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew) คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อเมื่อถึงกำหนดส่งคืน ห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ SWU Discovery Search

 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว lib.swu.ac.th คลิ๊กที่ปุ่ม Sing in 

renew1.JPG

 

2. ใส่บัวศรีไอดี เข้าไปในระบบrenew2.JPG

3. จะปรากฏหน้าต่างสืบค้นขึ้นา ให้คลิกที่ชื่อแล้วจะปรากฏแถบขึ้นมา เลือก My Loans 

renew3.JPG

 

4.เลือก Renew ทีละรายการ หรือ Renew All เลือกรายการหนังสือทั้งหมด

 

renew4.JPG

 

5.หากหนังสือที่ต้องการถูก Renew เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ Renew Successful ทำรายการสำเร็จ  

renew5.JPG