+ คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส พลังงาน

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส พลังงาน. (2558?). สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2558, จาก www.jorpor.com/SA/5S%20Energy.doc

+ เคล็บลับในการประหยัดพลังงานต่างๆ ที่กระทรวงพลังงานได้รวบรวมมาทำเป็นรูปเล่ม ดังนี้ 

-  หน้าร้อนกับการประหยัดพลังงาน
โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ ระยะที่ 2
11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน
108 วิธีปฎิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
สาระวิธีประหยัดไฟ
เตรียมพร้อม…ก่อนการเดินทาง
10 บัญญัติ ประหยัดน้ำมัน
การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
นี่สิ…บ้านหารสอง
นี่สิ…บ้านหารสอง คู่มือการอยู่อาศัย แบบหาร 2
รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน
คู่มือแข่งขันประหยัดน้ำมัน รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน
คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2547
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพลังงาน