SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

discovery
 ADVANCED SEARCH
 BROWSE SEARCH
SWUDiscovery คืออะไร   |   SWUDiscovery Sign in

 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

สำนักหอสมุดกลาง จะทำการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน

บุคลากรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ได้ที่
http://10.1.217.203/th 
(เฉพาะในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือเข้าผ่าน VPN)

.

 ------------------------------------------------------------------------

ขอความกรุณาผู้ใช้บริการ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด ปี 2560 ( คลิกที่นี่ ) 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 ประกาศ

 

สำนักหอสมุดกลาง ขอ ปิดให้บริการห้องน้ำภายในห้องสมุด ในวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. และวันอังคารที่ 27 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย

 

สำนักหอสมุดกลาง ปิดทำการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา

 

สำนักหอสมุดกลาง กำลังปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านบริเวณ ชั้น 2 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2561

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.
   
    
 

 

 infomap.jpg

 

คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่

 

การเดินทางมาสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

รถส่วนตัว :

   - เข้าทางประตูใหญ่ ถนนอโศกมนตรี
   - เข้าทางซอยสุขุมวิท 23 (อยู่สุดซอย) ถนนสุขุมวิท

 

รถเมล์ :

   - ถนนเพชรบุรี สาย 11, 23, 58, 60, 72,  99, 113, 206

   - ถนนอโศกมนตรี สาย 136, 38, 98

   - ถนนสุขุมวิท สาย 2, 25, 40, 48, ปอ.508, ปอ.511

 

เรือคลองแสนแสบ : ขึ้นที่ท่าเรือ ประสานมิตร

 

รถไฟใต้ดิน : ลงสถานีเพชบุรี, สถานีสุขุมวิท

 

รถไฟลอยฟ้า : ลงสถานีอโศก

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 20 guests and no members online