ฐานข้อมูลออนไลน์-Oxford Scholarship Online
Oxford Scholarship Online : Ebooks
รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

สืบค้นโดยตรงหรือเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access ได้ที่ http://www.oxfordscholarship.com

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาพ (22 ชื่อ)

A Life Course Approach to Chronic Disease Epidemiology

Applied Epidemiology

Concepts of Epidemiology

Diabetes Public Health

Dissemination and Implementation Research in Health

Epidemiology and the People’s Health

Evaluating Health Promotion

Evidence-based Public Health (Brownson et al)

Evidence-based Public Health (Killoran)

Global Public Health

Health Impact Assessment (2004)

Health Impact Assessment (2012)

Health Measurement Scales

Health Promotion and the Policy Process

Health Systems in Low- and Middle-Income Countries

Molecular Evolution

Principles & Practice of Public Health Surveillance

Research Methods in Occupational Epidemiology

Risk, Safety and Clinical Practice

Sports Injury Research

Teaching Epidemiology

Value Practices in the Life Sciences and Medicine

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (22 ชื่อ)

An Introduction to Model-Based Survey Sampling with Applications

Bayesian Statistics 9

usiness Model Innovation

Collective Emotions

Concentration Inequalities

Developing Leaders by Executive Coaching

Differential Geometry

Ecological Statistics

Happiness and Economic Growth

Leading Sustainable Change

Numerical Methods for Delay Differential Equations

Numerical Methods for Nonlinear Estimating Equations

Organized Innovation

Principles in Health Economics and Policy

Self-Knowledge for Humans

Simplicity Theory

Spatial Analysis in Epidemiology

Statistics and Scientific Method

Social Determinants of Health

Social Networks and Health

The Science of Leadership

The Social Science of Cinema

 

SWU Discovery

SWU Discovery

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

SWU eLibrary

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More

 

 

 

HiLights

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   CL VPN  

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote X8

 

 

EDS Search

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.

 

 

Overdue Check

 

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

 

 

Arrivals

 

 

Ask Me

 

  Director Mail

  Library Mail

  ask librarian

 

Number of Users

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

526

คน

 

 

 

จำนวนนิสิตอยู่ในห้องสมุดสูงสุด

774

เมื่อวันที่  2018-03-06

 

About Us

 

     Library Manual

 

Top User

 

นิสิตที่มีจำนวนการเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 21  มีนาคม พ.ศ. 2561

รหัสประจำตัวจำนวน(ครั้ง)
59103011250 85
59102010123 72
58102011000 71
59111010010 71
59101010850 68

 

Top Faculty

 

คณะที่มีนิสิตเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 21  มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัยนิสิตเข้าใช้(%)
คณะศึกษาศาสตร์45635377.41
คณะวิทยาศาสตร์2261170975.59
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ42429068.40
คณะเศรษฐศาสตร์72648967.36
คณะทันตแพทยศาสตร์36819853.80

    [ See All ]

 

 

elibrary on Mobile (Apple)

elibrary
elibrary

 

elibrary on Mobile (Android)

elibrary
elibrary

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    library@swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุด มศว องครักษ์
107 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    037-322-615 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์