.

You're Here : Home บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

  แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555

  คู่มือบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดและดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน

bg title  โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จังหวัดนครนายกและสระแก้ว

  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้: ห้องสมุดชุมชนศูนย์ครูและศิษย์เก่า มศว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

  โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการ

  โครงการหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

  โครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน

  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

  บทความบริการวิชาการแก่ชุมชน

  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน:ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จ.ระยอง

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 13:54
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1368732

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.