.

You're Here : Home หนังสือได้รับรางวัล รางวัลซีไรต์ รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2522-2556
รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2522-2556 PDF พิมพ์ อีเมล

 ลำดับ     ปีพ.ศ.        ประเภท    รายชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
1 2522

นวนิยาย

 ลูกอีสาน ของ คำพูน บุญทวี / น ค371ล

2 2523

กวีนิพนธ์

 เพียงความเคลื่อนไหว ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 895.911 น836พ

3 2524

เรื่องสั้น

 ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ / น อ579ข4

4 2525

นวนิยาย

คำพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ / น ช516ค

5 2526

กวีนิพนธ์

นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ คมทวน คันธนู / 895.911 ค147น

6 2527

เรื่องสั้น

ซอยเดียวกัน ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ / น ว223ซ

7 2528

นวนิยาย

ปูนปิดทอง ของ กฤษณา อโศกสิน / น ก282ป8

8 2529

กวีนิพนธ์

ปณิธานกวี ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ /895.911 อ493ป

9 2530

เรื่องสั้น

ก่อกองทราย ของ ไพฑูรย์ ธัญญา / น พ975ก

10 2531

นวนิยาย

ตลิ่งสูง ซุงหนัก ของ นิคม รายยวา / น น553ต

11 2532

กวีนิพนธ์

ใบไม้ที่หายไป ของ จิระนันท์ พิตรปรีชา / 895.911 จ517บ

12 2533

เรื่องสั้น

อัญมณีแห่งชีวิต ของ อัญชัน / น อ526อ

13 2534

นวนิยาย

เจ้าจันทร์ผมหอม: นิราศพระธาตุอินแขวน ของ มาลา คำจันทร์ / น ม495จ

14 2535

กวีนิพนธ์ 

มือนั้นสีขาว ของ ศักดิ์ศรี มีสมสืบ / 895.911 ศ332ม

15 2536

เรื่องสั้น

ครอบครัวกลางถนน ของ ศิลา โคมฉาย / น ศ536ค

16 2537

นวนิยาย

เวลา ของ ชาติ กอบจิตติ / น ช516ว

17 2538

กวีนิพนธ์ 

ม้าก้านกล้วย ของ ไพรรินทร์ ขาวงาม / 895.911 ศ332ม

18 2539

เรื่องสั้น

แผ่นดินอื่น ของ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ / น ก124พ

19 2540

นวนิยาย

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของ วินทร์ เลียววาริณ / น ว479ป

20 2541

กวีนิพนธ์

ในเวลา ของ แรคำ ประโดยคำ / 895.911 ร913น

21 2542

เรื่องสั้น

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “คน” ของ วินทร์ เลียววาริณ / น ว617ส1

22 2543

นวนิยาย 

อมตะ ของ วิมล ไทรนิ่มนวล / น ว663อ

23 2544

กวีนิพนธ์

บ้านเก่า ของ โชคชัย บัณฑิต / 895.911 ช813บ

24 2545

เรื่องสั้น 

ความน่าจะเป็น ของ ปราบดา หยุ่น / ร.ส. ป448ค

25

2546

นวนิยาย 

ช่างสำราญ ของ เดือนวาด พิมวนา / น ด937ช

26 2547

กวีนิพนธ์

แม่น้ำรำลึก ของ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์  / 895.911 ร769ม

27 2548

เรื่องสั้น

เจ้าหงิญ ของ บินหลา สันกาลาคีรี / ร.ส. บ331จ

28 2549

นวนิยาย

ความสุขของกะทิ ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ / น ง337ค

29 2550

กวีนิพนธ์

โลกในดวงตาข้าพเจ้า: รวมบทกวีร่วมสมัย ของ มนตรี ศรียงค์ / 895.911 ม152ล

30 2551

เรื่องสั้น

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของ วัชระ สัจจะสารสิน / น ว382ร

31 2552

นวนิยาย

ลับแล แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล / น อ824ล

32 2553

กวีนิพนธ์

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ของ ซะการีย์ยา อมตยา / 895.911 ซ119ม

33 2554

เรื่องสั้น

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ ของ จเด็จ กำจรเดช / น จ133ด

34 2555

นวนิยาย 

คนแคระ ของ วิภาส ศรีทอง / น ว661ค

35 2556

 กวีนิพนธ์

 หัวใจห้องที่ห้าของ อังคาร จันทาทิพย์ / 895.911 อ493ห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 13:20
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1366355

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.