.

You're Here : Home หนังสือได้รับรางวัล รางวัลหนังสือดีเด่นของสพฐ. ผลรางวัลหนังสือดีเด่นของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2521-2525
ผลรางวัลหนังสือดีเด่นของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2521-2525 PDF พิมพ์ อีเมล
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2521

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น

  เพลงนอกศตวรรษ / อเนก นาวิกมูล

รางวัลชมเชย

  ขุดคุ้ยคุยถึงบ้านจัดสรร / สีรยา

รางวัลชมเชย

  จดหมายจากครูบ้านนอก / คำหมาน คนไค

รางวัลชมเชย

  จดหมายจากตะรุเตา / บุญเสริม ฤทธาภิรย์

หนังสือนวนิยาย

 

 

รางวัลชมเชย

  กตัญญูพิศวาส / หยก บูรพา

รางวัลชมเชย

  พุนกยูง / นันทนา วีรชน

รางวัลชมเชย

  อัญมณี / แกมกาญจน์ ศุภวรรณ

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น

  ชักม้าชมเมือง /  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-6 ปี)

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  สามสีอยากเป็นเสือ / กัลยาณี บัวสรวง

รางวัลชมเชย

  ไผ่น้อย / พูนเพชร บุญประเสริฐ

รางวัลชมเชย

   ฝนจ๋า / พรจันทร์ จันทวิมล

รางวัลชมเชย

  อ่านสนุก / สมใจ ทิพย์ชัยเมธา

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 6-11 ปี)

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  ไข่ขอขา / กรรณิการ์ สัจกุล

รางวัลชมเชย

  ฉันคือต้นไม้ / ไมตรี ลิมปิชาติ

รางวัลชมเชย

  เด็กชายกมลเที่ยวบ้านทุ่ง / วาณิช จรุงกิจอนันต์

รางวัลชมเชย

  ร้อยกรองของเด็ก / นักเรียนชั้น ป.3 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 6-14 ปี)

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  ชีวิตบ้านป่า / ประสิทธิ์ มุสิกเกษม

รางวัลชมเชย

  ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน /  พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล

รางวัลชมเชย

  ผีเสื้อและดอกไม้ / นิพพานฯ

รางวัลชมเชย

  แมวไทย / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

 

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2522

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น

  สิงคโปร์เมืองเนรมิต / บุญเสริม ฤทธาภิรมย์

รางวัลชมเชย

  ชีวิตนักเรียนทุนในแดนจิงโจ้ / เลโอ จันทร์เขนย

รางวัลชมเชย

  ไทยดำรำพัน / มนตรี ศรีบุษรา

รางวัลชมเชย

  นาทีกับศิลปไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

หนังสือนวนิยาย

รางวัลชมเชย

  คนเผาถ่าน / นิมิต ภูมิถาวร

รางวัลชมเชย

  บ้านขนนก / กฤษณา อโศกสิน

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลชมเชย

  จ้อยเรียนรู้ตอน "เสียง" / รุ่งทิพย์ จันทรประชุม

รางวัลชมเชย

  ลูกรัก / ม.จ.ประภาพันธ์ กรโกสียกาจ

รางวัลชมเชย

  ลูกหมีเป็นหวัด / พรจันทร์ จันทวิมล

รางวัลชมเชย

  หมาป่าแสนฉลาด / ทองคำ แสนโสดา

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)

รางวัลชมเชย

  กล้วย / วนิดา จิตต์หมั่น

รางวัลชมเชย

  แกะน้อยหาเพื่อน / กิติยวดี บุญซื่อ

รางวัลชมเชย

  ฉันเป็นต้นไม้ใหญ่ / มิ่ง ศิริวัฒนาเมธานนท์

รางวัลชมเชย

  เขี้ยวสิงโต / วาณิช จรุงกิจอนันต์

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 11-14 ปี (บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  บึงหญ้าป่าใหญ่ / เทพศิริ สุขโสภา

รางวัลชมเชย

  เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง / มานพ แก้วสนิท

รางวัลชมเชย

  ปลาวาฬของน้อย / วิริยะ สิริสิงห

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 11-14 ปี (สารคดี)

รางวัลชมเชย

  นกบินไม่ได้ / ปิยดา วนนันท์

รางวัลชมเชย

  พระภูมิเจ้าที่ / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

รางวัลชมเชย

  วัดของเรา / ทรรศนียา กัลยาณมิตร

หนังสือสวยงาม

รางวัลดีเด่น

  จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง / วิยะดา ทองมิตร

รางวัลชมเชย

  ตะลุยดงว่าน / เชษฐา พยากรณ์รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2523

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น

  เที่ยวเมืองจีน / โกวิท ตั้งตรงจิตร

รางวัลชมเชย

  ชวาที่รัก / ดวงเดือน

หนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น

  ลว.สุดท้าย / โก้ บางกอก

รางวัลชมเชย

  บ้านโพนทราย / คำหมาน คนได

รางวัลชมเชย

  ไผ่ต้องลม / โบตั๋น

รางวัลชมเชย

  ไฟหนาว / กฤษณา อโศกสิน

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลชมเชย

  เพลงมนุษย์ / จินตนา ปิ่นเฉลียว

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-6 ปี)

รางวัลชมเชย

  นกกระจอกสร้างรัง / ลมุล รัตตากร

รางวัลชมเชย

  บ้านฉันดีที่สุด / พรจันทร์ จันทวิมล

รางวัลชมเชย

  ลูกไก่แสนกล /  รำพูน แก้วงาม

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)

รางวัลดีเด่น

  เพื่อนแท้ / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  แก่นพบพญานก / ลัดดา เหมทานนท์

รางวัลชมเชย

  ตะเพียนเข้ากรุง / ไพโรจน์ อิสโรวงศ์

รางวัลชมเชย

  แม่หนูผู้กล้าหาญ / วาณิช จรุงกิจอนันต์

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 11-14 ปี
(บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  หมู่บ้านอาบจันทร์ / มาลา คำจันทร์

รางวัลชมเชย

  ไข่นุ้ยไปโรงเรียน / มานพ แก้วสนิท

รางวัลชมเชย

  สร้อยแสงแดง / สุวรรณี สุคนธา

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 11-14 ปี (สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  คู่มือเลี้ยงปลาตู้ / วิริยะ สิริสิงห

รางวัลชมเชย

  กีฬาไทย / สมบัติ จำปาเงิน

รางวัลชมเชย

  จิตรกรรมไทย /  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

หนังสือสวยงาม

รางวัลชมเชย

  บ้านคึกฤทธิ์และดอยขุนตาล / จัตวา กลิ่นสุนทร สมภพ โรจนพันธุ์ และ พรชัย วีระณรงค์

  
 

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2524

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น

  สยามสังคีต / นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

รางวัลชมเชย

  ปกิณกะเรื่องหนังสือในสมัยรัตนโกสินทร์ / นวลจันทร์ รัตนาการ และคณะ

รางวัลชมเชย

  เพลงไทยตามนัยประวัติ / ครูเงิน

รางวัลชมเชย

  โลกสีคราม / ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

หนังสือนวนิยาย

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  คำพิพากษา / ชาติ กอบจิตติ

รางวัลชมเชย

  ถนนนอกเมือง / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

รางวัลชมเชย

  ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด / โบตั๋น

รางวัลชมเชย

  เศรษฐีนี / ศรีฟ้า ลดาวัลย์

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น

  ศรีจุฬาลักษณ์ / จินตนา ปิ่นเฉลียว

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)

 

 

 

รางวัลชมเชย

  บ้านของจุก / สัญญา ริมวังตระกูล

รางวัลชมเชย

  บู้บี้ท่องแดนมหัศจรรย์ / สุนทรา จึงพิชาญวณิชย์

รางวัลชมเชย

  หางใครเอ่ย  / เอื้อมพร

รางวัลชมเชย

  หุบเขาแห่งความดี / มนตรี แพทย์เพียร

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  จ้าวป่า / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  ต้วมเตี้ยมเผชิญโลก / มัลลิกา ตัณฑนันท์

รางวัลชมเชย

  บุ๊น บุ๊น รถไฟมาแล้ว / ปริศนา สกุลทอง

รางวัลชมเชย

  แม่มดเจ้าปัญหา / วิมลรัตน์ ชัยสิทธิ์

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (บันเทิงคดี)

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  ขนำน้อยกลางทุ่งนา / จำลอง ฝั่งชลจิตร

รางวัลชมเชย

  กระท่อมน้อยกลางทุ่ง / ทำนุ อันประเสริฐ

รางวัลชมเชย

  เด็กชายชาวเล / พนม นันทพฤกษ์

รางวัลชมเชย

  หัวใจดวงน้อย / สีฟ้า

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)

 

 

รางวัลชมเชย

  การ์ตูนวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์

รางวัลชมเชย

  ชีวิตใต้ทะเลไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ

รางวัลชมเชย

  ชีวิตอมตะ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (คำประพันธ์)

รางวัลชมเชย

  นิทานภาพพุทธรักษา / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก

 

 

รางวัลชมเชย

  ติ๊กต๊อกออกกำลังกาย / เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มแหม

รางวัลชมเชย

  ฝนวิเศษ / ประสพโชค นวพันธุ์พิพัฒน์

รางวัลชมเชย

  ลืมตัว / ปรีชา พร้อมพงษ์ศา

หนังสือสวยงาม

 

 

รางวัลดีเด่น

  เครื่องเรือนรัตนโกสินทร์ / ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ และสมหญิง อุดมพงศ์

รางวัลชมเชย

  การปลูกบอนสี / สมศักดิ์ เตชะกษม

รางวัลชมเชย

  วารสารบ้านในฝัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เมษายน-มิถุนายน 2534 / ปรีชา พุทธประเสริฐ


  รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2525

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น

  ศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

รางวัลชมเชย

  คู่มือก่อนเข้าครัว / นิลุบล นวเรศ

รางวัลชมเชย

  แลหลังจีน / ประยงค์ อนันทวงศ์

รางวัลชมเชย

  เลาะยุโรป / วาณิช จรุงกิจอนันต์

หนังสือนวนิยาย

รางวัลชมเชย

  เจ้าฟ้า / พิริยะ พนาสุวรรณ

รางวัลชมเชย

  ตะวันไม่เคยเลยลับ / สีฟ้า

รางวัลชมเชย

  หนังหน้าไฟ / โสภาค สุวรรณ

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลชมเชย

  เยิรพระเกียรติกษัตราธิราชแห่งบรมราชจักรีวงศ์ / วิโรจน์ ศรีสุโร

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)

รางวัลดีเด่น

  หมา ลา แพะ ข้ามสะพาน / วิสุทธิ์ สุทธิศรัทธา

รางวัลชมเชย

  รับไม่อั้น / ไมตรี ลิมปิชาติ

รางวัลชมเชย

  สูง-เตี้ย / ประชุมพร สุวรรณตรา

รางวัลชมเชย

  หนูป๋อมแจ่มใส / สีฐาน

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)

รางวัลดีเด่น

  หมีใหญ่ผจญภัย / พูนศรี คัมภีรปกรณ์

รางวัลชมเชย

  ดวงอาทิตย์ / ประชุมพร สุวรรณตรา

รางวัลชมเชย

  นกนางแอ่น / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  ฤทธิ์ราหู / จ้อย นันทิวัชรินทร์

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (บันเทิงคดี)

 

 

รางวัลดีเด่น

  ลูกป่า / มาลา คำจันทร์

รางวัลชมเชย

  จดหมายถึงลูก / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

รางวัลชมเชย

  บองหลา / พนม นันทพฤกษ์

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)

 

 

รางวัลชมเชย

  เปลือกหอยของไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ

รางวัลชมเชย

  เมืองไทย / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

รางวัลชมเชย

  สมุดภาพลายไทย ชุด สัตว์หิมพานต์ / สวรรยา

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (คำประพันธ์)

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก

 

 

รางวัลชมเชย

  หญิงดี / กรวลี วรัณกร

รางวัลดีเด่น

  ซอยฟักแฟง / แมวเหมียว

รางวัลชมเชย

  แก้วสารพัดนึก / แมวเหมียว

รางวัลชมเชย

  โลมาเพื่อนแก้ว / อัมภา ศรีสวัสดิ์

หนังสือสวยงาม

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร / กิตติวรรณ สันตกุล และคณะ

รางวัลชมเชย

  บ้านในฝัน / เรืองรายุตก์ รักตะบุตร และคณะ

รางวัลชมเชย

  ไม้ประดับกับสวนแสนสวย / บริษัท ฮุคเพรส แอนด์ ดี ไซน์ จำกัด

รางวัลชมเชย

  วิวัฒนาการบอนสี / วิรัช รัตนตยาธิคุณข้อมูลจาก:

ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  (2555).  ฐานข้อมูลการประกวดหนังสือดีเด่น.  สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2555, จาก http://lib.obec.go.th/portal/node/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013 เวลา 08:51
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1369900

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.