.

You're Here : Home หนังสือได้รับรางวัล รางวัลหนังสือดีเด่นของสพฐ. ผลรางวัลหนังสือดีเด่นของ สพฐ ปี พ.ศ. 2531-2535
ผลรางวัลหนังสือดีเด่นของ สพฐ ปี พ.ศ. 2531-2535 PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลชมเชย

  ความเข้าใจในศิลปะ / น.ณ ปากน้ำ

รางวัลชมเชย

  คิดถึงเวียนนา / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

รางวัลชมเชย

  "ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย
  "ผู้ชนะสิบทิศ" / ส.พลายน้อย

หนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น

  ไฟทะเล / กัญญ์ชลา

รางวัลชมเชย

  ภมร / กฤษณา อโศกสิน

รางวัลชมเชย

  มณีร้าว / ว.วินิจฉัยกุล

รางวัลชมเชย

  สมการวัย / ศรีฟ้า ลดาวัลย์

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น

  ปั้นมากับมือ / เตือนใจ บัวคลี่

รางวัลชมเชย

  ดอกไม้ใกล้หมอน / นภาลัย (ฤกษ์ชนะ)สุวรรณธาดา

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)

รางวัลดีเด่น

  ฟ้าจ๋าอย่าร้อง / ส. พุ่มสวรรณ

รางวัลชมเชย

  เราสร้างโลก / สิริลักษณ์ ตรงกมลธรรม

รางวัลชมเชย

  ลูกไก่กับลูกเป็ด / พิพัฒน์ ตราเกียรติกุล และคณะ

รางวัลชมเชย

  สวนสวรรค์ / ปิยตา วนนันทน์

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา
อายุ 6-11 ปี
(บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  เกาะใน / นิคม รายยวา

รางวัลชมเชย

  กระรอกเก่ง กระต่ายดี / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  รองเท้าแดง / นภดล จันทร์เพ็ญ

รางวัลชมเชย

  รูปปั้นของคุณตา / ดารณี โสธรบุญ

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา
อายุ 6-11 ปี
(สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  ตัวไหมของกะพ้อ / สมนึก พานิชกิจ

รางวัลชมเชย

  ค้างคาวกิตติไทย / ภู ตะนาวศรี

รางวัลชมเชย

  นกขุนทองไทย / ภู ตะนาวศรี

รางวัลชมเชย

  เลี่ยงภัยใกล้ตัว / ลลิตา ธีระสิริ

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  เขี้ยวเสือไฟ / มาลา คำจันทร์

รางวัลชมเชย

  ดอกเตอร์ "ครก" / ไมตรี ลิมปิชาติ

รางวัลชมเชย

  เด็กชายจากดาวอื่น / วาวแพร

รางวัลชมเชย

  ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ / วัธนา บุญยัง

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  บันทึกจากเกาหลีใต้ / ประพนธ์ เรืองณรงค์

รางวัลชมเชย

  ดินสอพอง / วิริยะ สิริสิงห

รางวัลชมเชย

  สนุกกับการปั้น / วิริยะ สิริสิงห

รางวัลชมเชย

  อาณาจักรสิ่งมีชีวิต เล่ม 1-2 / สมสุข มัจฉาชีพ และสุรินทร์ มัจฉาชีพ

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(คำประพันธ์)

 

 

รางวัลดีเด่น

  ตะล็อกต๊อกแต๊ก / รักษิตา

รางวัลชมเชย

  ขวัญฟ้าทะเลฝัน / กานติ ณ ศรัทธา

รางวัลชมเชย

  ขอเพียงความเข้าใจ / วินัย รอดจ่าย

หนังสือการ์ตูน และ
หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก

 

 

 

 รางวัลดีเด่น

  บทเรียนของลูกหนู / ชำนาญ ศรีหน้า

รางวัลชมเชย

  เต่าทอง / อเนก รัตน์ปิยะภาภรณ์

รางวัลชมเชย 

  นิตยสารตุ๊กตา / พิมล กาฬสีห์

รางวัลชมเชย

  เพื่อนบ้าน / แมวเหมียว 

หนังสือสวยงามทั่วไป

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 / คณะผู้จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 และ 
  จิรายุพิน จันทรประสงค์ และคณะ

รางวัลชมเชย

  ที่รฤกเมืองโบราณ / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และปิยะพร กัญชนะ

รางวัลชมเชย

  แบบแผนบ้านเรือนในสยาม / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ น.ณ ปากน้ำ

รางวัลชมเชย

  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

 

 

รางวัลดีเด่น

  ความโลภของแม่เสือ / เกริก ยุ้นพันธ์

รางวัลชมเชย

  ขอเพียงความเข้าใจ / วินัย รอดจ่าย

รางวัลชมเชย

  ค้างคาวกิตติไทย / ภู ตะนาวศรี

หนังสือสวยงามทั่วไป

รางวัลชมเชย

  เลี่ยงภัยใกล้ตัว / ลลิตา ธีระสิริ

 

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลชมเชย

  วรรณพินิจ กฤษณา อโศกสิน / ไพลิน รุ้งรัตน์

หนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น

  ชี้ค / ประภัสสร เสวิกุล

รางวัลชมเชย

  แก่นกระพี้ / สีฟ้า

รางวัลชมเชย

  ถ่านเก่าไฟใหม่ / กฤษณา อโศกสิน

รางวัลชมเชย

  เส้นไหมสีเงิน / ว.วินิจฉัยกุล

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น

  จำเลยไม่พูด / ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร

รางวัลชมเชย

  ขวัญใจเจ้า / กานติ ณ ศรัทธา

รางวัลชมเชย

  เผดิมดาวพราวพร่างฟ้า / พิชชา ถาวรรัตน์

รางวัลชมเชย

  สร้อยสันติภาพ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ

หนังสือรวมเรื่องสั้น

รางวัลดีเด่น

  ใต้ผืนน้ำ / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  ของแถม / ปางบุญ

รางวัลชมเชย

  ฟ้าหมาดฝน / ถวัลย์ มาศจรัส

รางวัลชมเชย

  ละครทันสมัย / นฤมิตร ประพันธ์

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)

รางวัลดีเด่น

  ไม่อยากเป็นควาย / สายสุรี จุติกุล

รางวัลชมเชย

  ขนฟูกับหูตั้ง / วิริยะ สิริสิงห

รางวัลชมเชย

  เจ้ากบปากกว้าง / มานพ ถนอมศรี

รางวัลชมเชย

  เมล็ดข้าวสีทอง / สิรินทร์ ช่วงโชติ

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี
(บันเทิงคดี)

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  ไม่อยากเป็นควาย / สายสุรี จุติกุล

รางวัลชมเชย

  ขนฟูกับหูตั้ง / วิริยะ สิริสิงห

รางวัลชมเชย

  เจ้ากบปากกว้าง / มานพ ถนอมศรี

รางวัลชมเชย

  เมล็ดข้าวสีทอง / สิรินทร์ ช่วงโชติ

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี
(สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  ถุงทอง / วินัย รอดจ่าย

รางวัลชมเชย

  บางแสน (ชุดนกหนูเที่ยวทะเล) / ปรีชา สุวรรณพินิจ

รางวัลชมเชย

  แมงเอ๋ยแมวเหมียว / วิริยะ สิริสิงห

รางวัลชมเชย

  สวนมะม่วงจากดวงดาว / สมนึก พานิชกิจ

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  หุบเขากินคน / มาลา คำจันทร์

รางวัลชมเชย

  ความภูมิใจของลอย / โชติ ศรีสุวรรณ

รางวัลชมเชย

  มุกดากับสาหร่าย / ดวงแก้ว กัลยาณ์ฯ

รางวัลชมเชย

  เมฆสีเงิน / กนกวลี พจนปกรณ์

รางวัลดีเด่น

  ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ / สมชาย เดชะพรหมพันธุ์

รางวัลชมเชย

  เรือยาว / วินัย รอดจ่าย

รางวัลชมเชย

  สัตว์ชายฝั่งทะเลไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ

รางวัลชมเชย

  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก / จารุจินต์ นภีตะภัฏ

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(คำประพันธ์)

รางวัลดีเด่น

  ปรายปีกรัก / ฆนรต

รางวัลชมเชย

  ปีกสองแห่งความรัก / กานติ ณ ศรัทธา

หนังสือการ์ตูน และ หรือ
นิยายภาพสำหรับเด็ก

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  คลองน้ำใส / แมวเหมียว

รางวัลชมเชย

  ไก่ป่าไก่บ้าน / พรทิพย์ รามสูตร

รางวัลชมเชย

  นิตยสารการ์ตูนเบบี้ / วัฒนา

รางวัลชมเชย

  นิตยสารการ์ตูนสวนเด็ก / สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น

หนังสือสวยงามทั่วไป

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  ศิลปะการแต่งผัก / พนิดา ชอบวณิชชา และ 
  โสภาพรรณ อมตะเดชะ (ตันตยาคม)

รางวัลชมเชย

  ตุ๊กตาบางกอกดอลล์:ฑูตสันถวไมตรีตัวน้อยๆ / บริษัท ต้นอ้อ จำกัด 
  และคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล

รางวัลชมเชย

  ไม่อยากเป็นควาย / สายสุรี จุติกุล

รางวัลชมเชย

  ลายปูนปั้นมัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และน.ณ ปากน้ำ

หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

 

 

 

รางวัลดีเด่น

  คู่มืองานกระดาษ / มานพ ถนอมศรี และคณะ

รางวัลชมเชย

  เมล็ดข้าวสีทอง / สิรินทร์ ช่วงโชติ

รางวัลชมเชย

  สิรสาเนื้อทอง / สุวรรณ เกรียงไกรเพ็ชร์

รางวัลชมเชย

  หมีน้อยเข้าเมือง / ดวงดาว ทิฆัมพร รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2533

ไม่มีข้อมูล
 

 

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2534

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น

  สิ่งพิมพ์คลาสสิก / อเนก นาวิกมูล

รางวัลชมเชย

  คุยกันฉันคอมพิวเตอร์ / นิตยา กาญจนวรรณ

หนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น

  ตุ๊กตามนุษย์ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์

รางวัลชมเชย

  เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค์

รางวัลชมเชย

  ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล

รางวัลชมเชย

  สองฝั่งคลอง / ว.วินิจฉัยกุล

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น

  ดอกไม้ไฟ / อัคนี หฤทัย

รางวัลชมเชย

  ฝนซาฟ้าสว่าง / อร อักษรา

รางวัลชมเชย

  มิเหมือนแม้นอันใดเลย / ชมจันทร์

รางวัลชมเชย

  ลานชเล / แรคำ ประโดยคำ

หนังสือรวมเรื่องสั้น

รางวัลชมเชย

  ครีบหัก / ประภัสสร เสวิกุล

รางวัลชมเชย

  เหนือจอมพลยังมีจอมคน / สุวัฒน์ วรดิลก

รางวัลชมเชย

  อ่างมังกร / อำนาจ เย็นสบาย

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)

รางวัลชมเชย

  กระรอกน้อยเรียนรู้ซ่อนหา / พรจันทร์ จันทวิมล

รางวัลชมเชย

  ต้นไม้ / จารุพงษ์ จันทรเพชร

รางวัลชมเชย

  ป่าร่มเย็น / เจ้าขา

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี
(บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  แมวน้อยตกปลา / มาลา คำจันทร์

รางวัลชมเชย

  เด็กน้อยกับต้นไม้ / ส.พุ่มสุวรรณ

รางวัลชมเชย

  บ้านของสีนวล / สินจิรา สินธุเสน

รางวัลชมเชย

  แม่โคกับเสือโคร่ง / สุวรรณ เกรียงไกรเพ็ชร์

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี
(สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  ตั๊กแตนตำบ้าว นักชกจอมเกเร / พลโทดำเนิร เลขะกุล

รางวัลชมเชย

  กระเต็นน้อยหลงรัง / พีระพล ธนะพานิช

รางวัลชมเชย

  กว่างสามเขาและกว่างห้าเขา / พิสุทธิ์ เอกอำนวย

รางวัลชมเชย

  ส้มสูกลูกไม้ / วรวัฒน อินอากร

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  กระท่อมแสงตะวัน / ถวัลย์ มาศจรัส

รางวัลชมเชย

  ข้าวหน้าลาน / เชิญอักษร

รางวัลชมเชย

  แม่...ไต้ฝุ่นมาแล้ว / กาญจนา นาคนันทน์

รางวัลชมเชย

  ลูกชาวนา / วีรญาณ์ เจริญโท

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  ประวัติภาพยนตร์ไทย / โดม สุขวงศ์

รางวัลชมเชย

  คนเผาอิฐ / สยาม ณรงค์ฤทธิ์

รางวัลชมเชย

  บ้านหนังสือในหัวใจ / ไพลิน รุ้งรัตน์

รางวัลชมเชย

  ปลาตะเพียนใบลาน / ณรงค์ฤทธิ์ ศรีสยาม

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(คำประพันธ์)

รางวัลดีเด่น

  กำไรจากรอยเท้า / ศิวกานท์ ปุทมสูติ

หนังสือการ์ตูน

รางวัลดีเด่น

  นิตยสารการ์ตูนสวนเด็ก / สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น

รางวัลชมเชย

  การ์ตูนเบบี้ / สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น

รางวัลชมเชย

  นิตยสารการ์ตูน "บ้านเด็ก" / สำนักพิมพ์ "บ้านเด็ก"

รางวัลชมเชย

  รวมนิยายภาพ 4 เรื่อง 4 รส / เตรียม ชาชุมพร

หนังสือสวยงามทั่วไป

รางวัลดีเด่น

  ศิลปะลายรดน้ำ / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ น.ณ ปากน้ำ

รางวัลชมเชย

  90 พรรษา แม่ฟ้าหลวง / คุณหญิงเทพิน วงศ์วิทยา

รางวัลชมเชย

  สวนหลวงทิพย์กวี / คณะผู้จัดทำหนังสือ "สวนหลวงทิพย์กวี"

รางวัลชมเชย

  สิ่งพิมพ์คลาสสิค / นิตยาสาร"สารคดี" ในนามของบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด และ
อเนก นาวิกบูล

หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

รางวัลดีเด่น

  ต้นไม้ / จารุพงษ์ จันทรเพชร

รางวัลชมเชย

  กระต่ายเติบโต / พรจันทร์ จันทวิมล

รางวัลชมเชย

  บทเรียนของฝูงสัตว์ / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  หงส์ทองสองหัว / สุวรรณา เรกรียงไกรเพ็ชร์

 
 


รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2535

ประเภทหนังสือ รางวัล ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง

หนังสือสารคดี

รางวัลชมเชย

  อยู่อย่างรักธรรมชาติ / หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย

หนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น

  ปีกความฝัน / นิพพานฯ

รางวัลชมเชย

  ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน / ประภัสสร เสวิกุล

รางวัลชมเชย

  เพลงบินใบงิ้ว / กฤษณา อโศกสิน

รางวัลชมเชย

  เมืองโพล้เพล้ / ว.วินิจฉัยกุล

หนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น

  คือแรงใจและไฟฝัน / ไพวรินทร์ ขาวงาม

รางวัลชมเชย

  บันเทิงแห่งดวงหทัย / ศิวกานท์ ปุทมสูติ

รางวัลชมเชย

   รอยทราย / วันเนาว์ ยูเด็น

รางวัลชมเชย

   สร้อยเม็ดทราย / นภาลัย (ฤกษ์ชนะ)สุวรรณธาดา

หนังสือรวมเรื่องสั้น

รางวัลชมเชย

  โบยบินไปจากวัยเยาว์ / ไพฑูรย์ ธัญญา

รางวัลชมเชย

  สะพานขาด / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

รางวัลชมเชย

  หมอใบไม้ / ถวัลย์ มาศจรัส

หนังสือสำหรับเด็ก
เริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)

รางวัลชมเชย

  เจ้าโย่งย้อนแผน / เทวินทร์ เอี้ยนมี

รางวัลชมเชย

  พญานก / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

  หมีน้อยกลับใจ / มริยา เจียมรัตนะ

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา
อายุ 6-11 ปี (บันเทิงคดี)

รางวัลดีเด่น

  นิทานพื้นบ้านไทย ยายกับตา / ศิริมาลา สุวรรณโภคิน

รางวัลชมเชย

  นกเจ้าฟ้ากับเด็กชายผมจุก / น้ำพรม พินิจวรรณศิลป์

รางวัลชมเชย

  ฟ้ากว้างเท่าปากบ่อ / มาลา คำจันทร์

รางวัลชมเชย

  ลูกเต่าบกกับลุงเต่าน้ำ / น้ำพรม พินิจวรรณศิลป์

หนังสือสำหรับเด็ก
ชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี
(สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  แมวไทย / ศรี เกศมณี

รางวัลชมเชย

  นกแต้วแร้วท้องดำ / วาว เจ้าพระยา

รางวัลชมเชย

  มือน้อยทำเอง / อิทธิพล วาทะวัฒนะ

รางวัลชมเชย

  หิ่งห้อยเพชรประดับไพร / พลโทดำเนิร เลขะกุล

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (บันเทิงคดี)

 

รางวัลดีเด่น

  ลินลาน่ารัก / ว.วินิจฉัยกุล

รางวัลชมเชย

  เกิดแล้วต้องสู้ / บุญโชค เจียมวิริยะ

รางวัลชมเชย

  บันทึกจากลุกผู้ชาย / ชมัยภร แสงกระจ่าง

รางวัลชมเชย

  แผ่นหลังพ่อ / แพร จารุ

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)

รางวัลดีเด่น

  หนังตะลุง / ปรีชา นุ่นสุข

รางวัลชมเชย

  นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล / ส.พุ่มสุวรรณ

รางวัลชมเชย

  รังสีมรณะ / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์

รางวัลชมเชย

  อัญมณีนิยาย / ส.พลายน้อย

หนังสือสำหรับเด็ก
ก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี
(คำประพันธ์)

รางวัลชมเชย

  ร้อยกระบวนสำนวนไทย / พีระพล ธนะพานิช

รางวัลชมเชย

  หัวใจเดินทาง / ส.เทพรำเพย

หนังสือการ์ตูน

รางวัลดีเด่น

  ปลิงกับปลา / พรทิพย์ รามสูตร

รางวัลชมเชย

  การ์ตูนเบบี้ / สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น

รางวัลชมเชย

  การ์ตูนแลนด์ / บริษัท มีเดียโฟกัส

รางวัลชมเชย

  นิตยสารการ์ตูน / สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น

หนังสือสวยงามทั่วไป

รางวัลดีเด่น

  มรดกแผ่นดิน / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ เสนอ นิลเดช

รางวัลชมเชย

  การแกะสลักผักสดและผลไม้ / อาภา จลจิตต์

รางวัลชมเชย

   ชุดจิตกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดไชยทิศ / น.ณ ปากน้ำ

รางวัลชมเชย

   ดอกไม้สด / ชุมสาย สวรสิริ

หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

รางวัลดีเด่น

   แมวไทย / ศรี เกศมณี

รางวัลชมเชย

   นกแต้วแร้วท้องดำ / วาว เจ้าพระยา 

รางวัลชมเชย

   พญานก / อำนาจ เย็นสบาย

รางวัลชมเชย

   สิงโตเจ้าปัญญา / ถวัลย์ มาศจรัส  

ข้อมูลจาก:
ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  (2555).  ฐานข้อมูลการประกวดหนังสือดีเด่น.  สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2555, จาก http://lib.obec.go.th/portal/node/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013 เวลา 08:50
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1369858

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.