บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากร

เรื่องyoutubepdfhtml
การอบรม/บรรยายสำหรับบรรณารักษ์       
       แนะนำการใช้ Zotero สำหรับบรรณารักษ์ โดย ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง 12 ตุลาคม 2565 youtube    
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์การใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS): กรณีสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” วิทยากรโดย บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2565 youtube    
       การอบรม หัวข้อ "การใช้โปรแกรม Endnote20 สำหรับบรรณารักษ์" วิทยากรโดยบริษัท Book Promotion จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 23 สิงหาคม 2565 youtube    
       การอบรม หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท EBSCO ที่กระทรวง อว.บอกรับประจำปี 2565"สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยบริษัท Ebsco ร่วมกับกระทรวง อว. วันที่ 7 มีนาคม 2565   pdf  
       "การจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ Ebsco" วิทยากรโดยบริษัท Ebsco จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   pdf  
       การบรรยาย หัวข้อ "Counter 5: eResource Usage Reports" วิทยากรโดย บรรณารักษ์ ห้องสมุดองครักษ์ วันที่ 19 มกราคม 2565  youtube    
       สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Open for Research: an EBSCO Perspective on Open for Libraries" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยบริษัท Ebsco วันที่ 7 ตุลาคม 2564 youtube    
      Elsevier eBooks Forum 2021 หัวข้อ "Making a Difference! The Changing Face of Libraries during the Pandemic" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier วันที่ 6 ตุลาคม 2564 youtube    
      นำเสนอโปรแกรม "COPYLEAKS" โดยบริษัท โอเพ่น เซอร์วิส ดาต้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 youtube    
   อบรมการใช้ "Endnote20.1 สำหรับบรรณารักษ์" สำหรับบรรณารักษ์ วิทยากรโดยบริษัท Book Promotion จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 youtube    
การอบรม/บรรยายสำหรับบุคลากร       
    แนะนำการใช้ SWU Discovery: Primo VS EDS & Databases สำหรับบุคลากรห้องสมุด โดย ห้องสมุดองครักษ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2565    Primo
Databases
pdfEDS 
pdf
 
       
กิจกรรมสำหรับบุคลากร      
       
       

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง