บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากร

เรื่องyoutubepdfhtml
การอบรม/บรรยายสำหรับบรรณารักษ์       
       อบรมการใช้ "Endnote20.1 สำหรับบรรณารักษ์" จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง วิทยากรโดย Book Promotion วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 youtube    
      นำเสนอโปรแกรม "COPYLEAKS" โดยบริษัท โอเพ่น เซอร์วิส ดาต้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 youtube    
      Elsevier eBooks Forum 2021 หัวข้อ "Making a Difference! The Changing Face of Libraries during the Pandemic" จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier วันที่ 6 ตุลาคม 2564 youtube    
      สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Open for Research: an EBSCO Perspective on Open for Libraries" จัดโดยบริษัท Ebsco วันที่ 7 ตุลาคม 2564 youtube    
       
การอบรม/บรรยายสำหรับบุคลากร       
       
       
กิจกรรมสำหรับบุคลากร      
       
       

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง