บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากร

เรื่องyoutubepdfhtml
การอบรม/บรรยายสำหรับบรรณารักษ์       
             
       การอบรม หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท EBSCO ที่กระทรวง อว.บอกรับประจำปี 2565"สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยบริษัท Ebsco ร่วมกับกระทรวง อว. วันที่ 7 มีนาคม 2565   pdf   
       "การจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ Ebsco" โดยบริษัท Ebsco วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   pdf  
       การบรรยาย หัวข้อ "Counter 5: eResource Usage Reports" โดย บรรณารักษ์ ห้องสมุดองครักษ์ วันที่ 19 มกราคม 2565  youtube    
       สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Open for Research: an EBSCO Perspective on Open for Libraries" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยบริษัท Ebsco วันที่ 7 ตุลาคม 2564 youtube    
     Elsevier eBooks Forum 2021 หัวข้อ "Making a Difference! The Changing Face of Libraries during the Pandemic" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier วันที่ 6 ตุลาคม 2564 youtube    
      นำเสนอโปรแกรม "COPYLEAKS" โดยบริษัท โอเพ่น เซอร์วิส ดาต้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 youtube    
      อบรมการใช้ "Endnote20.1 สำหรับบรรณารักษ์" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มศว วิทยากรโดย Book Promotion วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 youtube    
การอบรม/บรรยายสำหรับบุคลากร       
       
       
กิจกรรมสำหรับบุคลากร      
       
       

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง