ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน (Suggestion)

 

 complaints  ส่งข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน                 


 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ


 ผลการดำเนินงาน

Suggestion

ปี 2019    |    ปี 2020    |    ปี 2021    |    ปี 2022    |    ปี 2023    |    ปี 2024    |   

 

Clear

ผลการดำเนินงาน ปี 2023


 • เนื่องจากห้องสมุดเป็นที่อ่านหนังสือโดยสงบจึงอยากให้มีการประกาศแจ้งผู้ที่มาใช่ห้องให้มีความเงียบไม่ส่งเสียดังเกินไป
  Posted : 2023-12-12T08:11:29.266Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง มีการประกาศเสียงตามสายแจ้งเรื่องการไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในทุกต้นชั่วโมง หากผู้ใช้บริการพบปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน กรุณาดิดต่อบรรณารักษ์ที่โต๊ะบริการตอบคำถามชั้น 2 ค่ะ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

 • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดปรับปรุงในเรื่องของการดูแล ควบคุมระดับเสียงของผู้ใช้บริการ เนื่องจากในขณะนี้ห้องสมุดทุกชั้นเสียงดังมากจนรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น ต้องการให้เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ เพราะระดับเสียงดังมาก ไม่สามารถใช้งานห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ รบกวนแก้ไขปัญหานี้ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  Posted : 2023-11-22T09:00:44.857Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง รณรงค์เรื่องการงดใช้เสียงดังในห้องสมุดในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังพบปัญหาต่อเนื่องมาตลอด จึงขออภัย มา ณ โอกาส โดยจะนำเรื่องนี้หารือกับผู้บริหารห้องสมุดต่อไปค่ะ

 • เสียงโฆษณาตู้ farmshouseรบกวนการอ่านหนังสือ
  Posted : 2023-11-17T17:54:37.986Z    Location : ประสานมิตร
 • บริษัท farmshouse ได้ปิดเสียงการโฆษณาเรียบร้อยแล้วค่ะ

 • เสียงรบกวนรอบบริเวณห้องสมุด เป็นนิสิต มศว ประสานมิตรนะคะ อยากขอแจ้งเรื่องมีหลีดมาซ้อมหน้าหอสมุดหลายวันแล้วค่ะ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ส่วนตัวอ่านหนังสืออยู่ชั้น 5 ยังได้ยินเสียงรบกวนดังมาก เลยอยากขอให้ย้ายที่ซ้อมได้ไหมคะ เชื่อว่าน่าจะรบกวนหลายๆคนที่มาใช้ห้องสมุดเพื่อต้องการความสงบค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  Posted : 2023-10-17T11:19:57.324Z    Location : ประสานมิตร
 • เนื่องจากเสียงรบกวนมาจากภายนอกอาคาร สำนักหอสมุดกลางจะช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนกิจการนิสิต สภานิสิต เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ

 • อาจารย์มีเรื่องขอเสนอเพื่อให้ทางบรรณารักษ์ห้องสมุด จัดอบรม หรือ ทำสื่อออนไลน์เช่น vdo clip ให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับการจัดทำบรรณานุกรม การเขียนรายการอ้างอิง ตามรูปแบบ APA versionล่าสุด น่าจะ version7 ปัญหาที่พบคือ นิสิตเขียนอ้างอิงไม่เป็น และใช้ผิดๆ ปัญหานี้ จึงขอความอนุเคราะห์ จัดอบรมให้นิสิตด้วยค่ะ อีกเรื่องที่สำคัญ คือ การลักลอกผลงานของผู้อื่น plagiarism นิสิตไม่มีความตะหนักในเรื่องนี้ ปัจจุบัน เจอปัญหานิาิตทำรายงานแต่ไม่อ้างอิงหรือ อ้างอิงไม่ถูกต้อง จีงขอเสนอปัญหานี้ ให้ทางท่านรับทราบ เพื่อวางนโยบาย หาวิธีที่ช่วยส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ให้แก่นิสิตด้วยค่ะ ขอแสดงความนับถือ รศ.ดร. น้ำฝน คูเจริญไพศาล
  Posted : 2023-10-04T03:29:40.461Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง ขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูงสำหรับข้อเสนอแนะ - สามารถเข้าไปศึกษา คลิปการจัดทำบรรณานุกรมได้ที่ https://lib.swu.ac.th/index.php/services/userguide-endnote - การเขียนอ้างอิงได้ที่ ตามรูปแบบ APA version7 ได้ที่ https://lib.swu.ac.th/images/Documents/Researchsupport/APA_7th_-_280866.pdf - ขอรับการอบรมการเขียนบรรณานุกรมได้ที่ https://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/training-room - การลักลอกผลงานของผู้อื่น plagiarism ได้ที่ https://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/turnitin

 • ผมขอขอบคุณที่ทางห้องสมุดยังคง Sage Journal database ไว้ ทั้งนี้เพราะมีวารสารจำนวนมากทางด้านสังคมาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกอยู่ในฐานข้อมูลสำคัญนี้ ถ้าห้องสมุดตัดวารสารนี้ไปโดยพิจารณาเพียงว่ามีผู้มาเข้าอ่านน้อยอย่างเดียวจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเสียดายมากๆ ครับ ผมยอมรับว่าขณะนี้เรามีนิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวนลดลงจากเดิมมาก อีกทั้งที่มีอยู่ (ในความเห็นส่วนตัวของผมในฐานะอาจารย์ที่รักการใช้ห้องสมุดมาต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่เรียนมัธยมจนถึงเป็นศาสตราจารย์) อาจรักใฝ่เรียนรู้ในการสืบค้น ข้อมูลจากแหล่งวารสารต่าง ๆ ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะที่ตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล เช่น จาก Sage publication น้อยกว่าสมัยก่อนอย่างมาก บางท่านอ้างว่าสืบค้นทางอิเลคทรอนิกส์ เอาเข้าจริงๆ ก็หยิบมาไม่เลื่อกบนอินเทอร์เน็ต โดยขาดการวิเคราะห์แยกแยะเชิงคัดสรรบทความวิจัยที่สอดคล้อง มีคุณภาพเชื่อถือได้ มาใช้อ้างอิงในงานวิชาการน้อย ผมขอให้กำลังใจบรรณารักษ์ทุกท่านนะครับ อย่าพึ่งรู้สึกท้อแท้กับปริมาณ (จำนวน) นิสิตที่มีการเข้าใช้ และพฤติกรรมเชิง "คุณภาพ" การใช้บริการห้องสมุดของนิสิตเราที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากอย่างมากมาย ผมพึ่งไปใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Cornell, USA เมื่อปลายเดือน พค. 66 นี้ และห้องสมุดของ จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์ ดูมีจำนวนและพฤติกรรมการใช้ที่สงบเงียบให้เกียรติสถานที่สำคัญทางปัญญาอย่างมาก ๆ ครับ แต่พอหันมาเห็นบรรยากาศในห้องสมุดของเราก็ต้องตกใจ ทำใจ และเข้าใจว่าเรามีวัฒนธรรมการใช้ห้องสมุดแบบที่เห็นๆ กัน ซึ่งเป็นความท้าทายกับการจัดหาที่พักงีบง่วง พูดคุยหยอกล้อเสียงดังในเรื่องต่างๆ (ยกเว้นการสนทนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างบัญญา) หรือที่สันทนาการบันเทิงไว้หย่อนใจให้นิสิตที่มีจำนวนมากที่มักชอบใช้บริการกัน ในขณะสถานที่สงัดสำหรับอ่านหนังสือบางชั้นของห้องสมุดแทบจะหานิสิตมานั่งค้นคว้าอ่านหนังสือแบบเงียบๆ ไม่ได้เลย (แม้ในยามเวลาสอบกลางภาคหรือปลายภาคเรียน) ครับ บรรยากาศไฝ่หาความรู้ในยุคดิจิทัลอาจทำให้นิสิตของเราให้ความสำคัญกับห้องสมุดของเราลดลงก็ได้ ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ผมเห็นบ้างยังคงมีนิสิตเข้าใช้จำนวนไม่น้อยเลย ครับ ให้กำลังใจท่านนะครับในความท้าทายเรื่องนี้ ด้วยความนับถือ องอาจ นัยพัฒน์
  Posted : 2023-10-03T08:03:26.926Z    Location : ประสานมิตร
 • ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ ในเรื่องการบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ (เนื่องด้วยฐานข้อมูล SAGE Journals ห้องสมุดบอกรับข้อมูลทั้งฐานจึงทำให้มีค่าบอกรับที่ค่อนข้างสูง โดยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในราคาที่สูงกว่าฐานอื่น ๆ ทั้งนี้ในส่วนของงานบริการช่วยการค้นคว้า จะหาวิธีการเพื่อส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลที่บอกรับให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุดต่อไปค่ะ ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องสมุด (สำนักหอสมุดกลาง มศว) ที่เปลี่ยนแปลงไป นิสิตอาจมุ่งเน้นเข้าห้องสมุดเพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น เล่นบอร์ดเกม, ทำงานกลุ่ม ทำให้ห้องสมุดอาจต้องหาแนวทางการให้บริการและจัดสรรพื้นที่เพื่อให้ห้องสมุดยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีคุณค่าแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของมศว ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

 • ขอโทษนะคะ ตรงนี้ไม่ทราบมีแอดมินดูแล ib ไหมคะ อยากขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงค่ะ นิสิตที่มาใช้บริการบางส่วนไม่มีระเบียบเลยค่ะเข้ามาใช้บริการหลายหนเจอทุกหน ส่วนมากจะเป็น ชั้น 2 ซึ่งมีอีกส่วนเป็น เคาเตอร์​ยืมคืนหนังสือ มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะแต่เสียงมันอาจจะส่งไปไม่ถึงอีกด้าน นิสิตบางกลุ่มไม่เคารพสิทธิผู้อื่นไม่มีความเกรงใจต่อส่วนรวม เสียงดังลั่นเหมือนในตลาดสด แอบเอาของมาทาน คุยกันเสียดังมากขนาดเอาหูฟังใส่เปิดเพลงกลบยังดังจนได้ยินลอดเข้ามา สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ที่นั่งทำงาน กลุ่มนิสิต ป.ตรี มศว ทั้งสิ้นค่ะดูไม่งามเลย ยังไม่มีวุฒิภาพวะความเป็นผู้ใหญ่ค่ะคงต้องมีการอบรมทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์​พื้นฐานการใช้ห้องสมุดสากลทั่วไปซึ่งควรทราบก่อนเข้ามาใช้ไหมคะ และที่ตัดสินใจมาแจ้งในครั้งนี้เพราะไม่มีคนดีคนไหนกล้าตักเตือนค่ะอาจจะกระดากละอายเกินไปที่จะตักเตือนเนื่องจากกลัวกระทบกระทั่ง แต่เห็นว่าควรแจ้งให้ทางหอสมุดทราบเพราะนิสิตส่วนน้อยพวกนั้นทำให้ภาพลักษณ์​โดยรวมของ หอสมุดดูแย่ลงในสายตาผู้ใช้บริการหรือปัญญาชนส่วนรวมค่ะ ด้วยความเป็นห่วง คิดว่าอาจยังไม่ทราบมากนักว่าสถานการณ์มันย่ำแย่ขนาดไหนถ้าทราบอาจมีวิธีการแนะนำให้เข้าใจในการใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณสำหรับพื้นข้อความที่เปิดให้แจ้งและแสดงความคิดเห็นค่ะ🙏🏻
  Posted : 2023-10-03T05:47:19.339Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดรับทราบปัญหาและจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • หอสมุดกลางคึกคักเสียงดังมาก แยกไม่ออกอยู่หอสมุดหรืออยู่ในตลาดกันแน่
  Posted : 2023-10-02T06:53:32.616Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดรับทราบปัญหาและจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • ผมเป็นอาจารย์ที่ มศว แห่งนี้มานาน เข้า Web Site ของห้องสมุดไม่ได้มานานมากแล้ว เมื่อก่อนเข้าได้ตลอดทั้งในมือถือและโทรศัพท์ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เข้าจากมหาวิทยาลัย จึงได้โทรมาสอบถามบรรณารักษ์ และได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยากเสนอแนะว่าอาจารย์ท่านอื่นๆก็เจอปัญหานี้เหมือนๆกัน บ่นให้ฟัง ซึ่งเว็บห้องสมุดมีปัญหาที่เป็นมานานแล้วและไม่เคยได้รับการแก้ไข อยากให้แก้ไขให้หายขาด เพราะว่ารู้สึกว่าเข้าใช้งานยากในการเข้ามาหาข้อมูลในแต่ละครั้ง
  Posted : 2023-09-29T05:46:35.565Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง กำลังดำเนินการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัตใหม่ ทดแทนระบบเดิมที่ไม่สามารถใช้โพรโทคอล HTTPS ได้ ทำให้ Google chrome ซึ่งมีนโยบายการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ใช้โพรโทคอล HTTP ซึ่งไม่ปลอดภัย โดยอาจแสดงการเตือนหรือป้องกันการเชื่อมต่อ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

 • อยากเสนอให้เพิ่มนิยายวายเข้ามาเพิ่มอีกค่ะ เช่นเรื่องขุนนางชิงบัลลังก์, ฆ่าหมาป่า, game loading เป็นต้น ฝากรับไว้พิจารณาด้วยนะคะ🙇‍♀️
  Posted : 2023-09-27T07:01:43.666Z    Location : ประสานมิตร
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อหนังสือในหมวดหมู่นวนิยายเพิ่มเติมตามที่ได้รับข้อเสนอแนะเข้ามาค่ะ โดยผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อหนังสือเล่มอื่น ๆ ได้ผ่านระบบ CLBS ค่ะ http://clbs.swu.ac.th/bookorder/

 • ชั้น 3 ส่วนที่เล่นบอร์ดเกมเสียงดังมาก ๆๆๆๆๆๆๆ ดังขึ้นมาถึงชั้น 4 อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย บางครั้งก็กรี๊ดเสียงดัง หากหอสมุดจะจัดโซนบอร์ดเกมก็ควรจะมีวิธีการจัดการที่รัดกุมก่อน ไม่ใช่จัดโซนมาเเล้วเสียงดังรบกวนคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโซนใช้เสียง เเละหอสมุดควรติดตั้งประตูตรงบันไดทางเดิน เพราะเสียงมันมาตามช่วงบันไดทางเดิน ไม่ควรเปิดโล่งไว้
  Posted : 2023-09-21T09:01:31.069Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดรับทราบปัญหาและจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • ในหอสมุดเสียงดังเกินไป นิสิตหลายคนเล่นเกมส์ในหอสมุดเสียงดังเกินไป รบกวนมากๆครับ
  Posted : 2023-09-20T12:38:50.697Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดจะพยายามหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • บริเวณบันไดมักมีเสียงดังมากๆ จนบางครั้งดังเข้ามาในแต่ละชั้น ควรติดป้ายงดส่งเสียงดังในห้องสมุด บริเวณบันได เพื่อเตือนสติผู้ใช้งานห้องสมุดว่าเข้ามาในบริเวณห้องสมุดแล้วควรงดใช้เสียงดังตามมารยาทมาตรฐานของการใช้ห้องสมุด
  Posted : 2023-09-19T03:20:46.013Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการ และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะด้วยค่ะ ห้องสมุดจะพยายามหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดชั้น 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.10 มีการใส่อารมณ์กับนิสิตที่มาติดต่อใช้บริการ ทั้งๆ ที่ได้ยินผิดเอง แต่เอาจริงๆ ถ้าได้ยินผิดหรือยังไงก็ไม่ควรที่จะมีอาการเสียงแข็ง โดยใช้คำพูดว่า "ไม่ต้องโอเว่อร์ค่ะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้ว" และไม่ฟังความเห็นต่างเสียงแข็งใส่เลย และนิสิตก็ต้องมีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้ทำไม และหนูก็ไม่ได้คิดจะเผื่อคนเยอะตั้งแต่แรกค่ะ ห้องสมุดควรที่จะเป็นสถานที่ที่เด็กอยากมา ถ้ากรณีเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมทำงานบริการคิดว่าทางห้องสมุดควรมองหาคนที่พร้อมทำงานบริการมาทำเเทนนะคะ
  Posted : 2023-08-25T07:55:53.219Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ได้ดำเนินการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่า อาจจะเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และเจ้าหน้าที่อาจจะดูเหมือนใช้อารมณ์ในการให้บริการนิสิต ทำให้นิสิตเกิดความไม่สบายใจ ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังบุคลากรทุกท่านแล้วว่า ขอให้ยึดถือการให้บริการที่ดีเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จะมีการกวดขันและดูและการให้บริการให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปค่ะ

 • อยากให้มีบอร์ดเกม SALEM เกมล่าแม่มด
  Posted : 2023-08-16T08:59:26.343Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อมาให้บริการต่อไปค่ะ

 • ชอบมากค่ะ แอร์เย็นสงบมีความสุข
  Posted : 2023-08-16T02:12:19.606Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ ห้องสมุดจะพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตค่ะ

 • อยากให้มี Disney+ hotstar เพราะมีหนัง ซีรีย์ สารคดีมากมายที่น่าสนใจ
  Posted : 2023-08-16T02:11:27.921Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อมาให้บริการต่อไปค่ะ

 • แนะนำบอร์ดเกม gizmos, cryptid, avalon
  Posted : 2023-08-16T02:09:07.825Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อมาให้บริการต่อไปค่ะ

 • อยากรู้ว่ามีการเสนอซื้อหนังสือไหมคะ คือว่าเห็นมหาวิทยาลัยอื่นแบบว่านักศึกษาสนใจหนังสือบางอย่างที่ไม่มีในห้องสมุด แต่ว่าสามารถบอกได้ว่าต้องการ ทางห้องสมุดจะจัดหามา อยากรู้ว่าที่ มศว มีการเสนอซื้อไหมคะ
  Posted : 2023-07-12T14:10:08.525Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลางมีบริการเสนอซื้อหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อหนังสือที่ต้องการทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ

 • อยากให้เปิด Learning space 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการสอบและก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้นิสิตมีสถานที่ในการนั่งทำงานจะได้ไม่ต้องไปหาสถานที่อื่นในการทำงาน
  Posted : 2023-06-30T07:51:42.393Z    Location : ประสานมิตร
 • ในปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลาง จะเขยายเวลาให้บริการพื้นที่นั่งอ่านโซน Learning space 24 ชั่วโมง ในช่วงก่อนสอบและขณะสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์

 • อยากให้มีการปรับปรุงโซนของอาจารย์ให้ดีขึ้น
  Posted : 2023-06-30T07:51:24.640Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง ได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์ไว้ในปีงบประมาณถัดไป

 • ห้องสมุดควรมีตู้ขายน้ำ เครื่องดื่ม ขนม อาหารแบบหยอดเหรียญ และมีสถานที่ให้นั่งดื่มนั่งกินได้ระหว่างเข้ามาค้นคว้า ผู้มาใช้บริการไม่ต้องไปกดข้างนอก และห้องสมุดยังมีรายได้จากตู้หยอดเหรียญ
  Posted : 2023-06-30T07:51:07.697Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง มีแผนในการปรับปรุงเพื้นที่ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการการดำเนินการ

 • อยากให้ห้องสมุดปิดดึกกว่านี้ หรืออย่างน้อยถ้าเลิก 2 ทุ่ม อาจจะเปิดให้บริการชั้น1, 2 หรือ Learning Space เท่านั้นก็ได้
  Posted : 2023-06-30T07:50:50.899Z    Location : ประสานมิตร
 • ในปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลางมีแผนในการดำเนินงานขยายเวลาเปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 • ควรเพิ่มชั้นที่สามารถดู Netflix มากกว่าที่ชั้น 3 / เพิ่มที่นั่งดู Netflix
  Posted : 2023-06-30T07:50:27.356Z    Location : ประสานมิตร
 • ในปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลางมีแผนในการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มจุดบริการ Netflix

 • เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wifi ห้องสมุด) ค่อนข้างจะประสบปัญหาอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น เน็ตช้า/หน่วง/หลุด ซึ่งปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้งและอาจปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่มีเน็ตมือถือ/เน็ตมือถือหมดกลางคัน นอกจากเรื่องแรกและเรื่องที่สองที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางผู้ใช้บริการก็อยากจะให้ดำเนินการแก้ไขในจุดนี้ด้วยเช่นกัน
  Posted : 2023-06-22T05:05:42.106Z    Location : ประสานมิตร
 • เพื่อการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายที่มีประสิทธิภาพ แนะนำให้ผู้ใช้บริการ เชื่อมต่อ Wifi eduroam เมื่ออยู่ในห้องสมุด หรืออยู่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันปัญหาอินเทอร์เน็ตหลุด เนื่องจากการย้ายจุดเชื่อมต่อ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งเมือย้ายสถานที่

 • ต้องการให้มีบริการยืมอุปกรณ์เสริม เช่น สายชาร์จ ปลั๊กไฟ เพิ่มมากขึ้น
  Posted : 2023-06-22T03:56:41.077Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง ได้เพิ่มจำนวนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไว้ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 ค่ะ

 • อยากให้เพิ่มที่นั่งและโต๊ะ ใน Learning space หรือโซนใช้เสียงได้ให้มากกว่านี้
  Posted : 2023-06-22T03:54:17.549Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง จะดำเนินการเพิ่มที่นั่งในพื้นที่ด้งกล่าวในภาคการศึกษาถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

 • สถานที่ แท่นปูนปลูกต้นไม้ในจุดที่เลี้ยวรถเข้าไปจอดที่จอดรถของหอสมุดมันดูน่าหวาดเสียวจะชนสำหรับคนที่ไม่คุ้นชิน ถ้าปรับออกให้เลี้ยวรถเข้าไปได้ง่ายๆ น่าจะสะดวกยิ่งขึ้น
  Posted : 2023-06-22T03:10:39.057Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดรับทราบปัญหา และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ทั้งนี้จะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ

 • อยากให้อัพเดทหนังสือเยอะๆ บางเล่มหนังสืออธิบายไม่ค่อยเข้าใจเพราะเป็นวิชาการเกินไป อยากให้ซื้อหนังสือเเนวอธิบายเข้าใจได้ง่ายๆ
  Posted : 2023-06-22T03:10:09.971Z    Location : องครักษ์
 • ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder/ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการกลับให้ทราบค่ะ

 • มีหนังสือใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
  Posted : 2023-06-22T03:09:51.696Z    Location : องครักษ์
 • ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder/ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการกลับให้ทราบค่ะ

 • ควรมีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่านี้
  Posted : 2023-06-22T03:09:38.274Z    Location : องครักษ์
 • ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder/ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการกลับให้ทราบค่ะ

 • มีพื้นที่ให้นิสิตทำกิจกรรม working space ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  Posted : 2023-06-22T03:09:23.407Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดกำลังพิจารณาขยายพื้นที่สำหรับนิสิตเพิ่มเติม แต่ต้องใช้ระยะเวลาและขึ้นอยู่กับการอนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย แต่จะพยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ

 • ส่วนใหญ่ใช้บริการออนไลน์ค้นได้เร็ว และสะดวก
  Posted : 2023-06-22T03:09:08.146Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ เป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และห้องสมุดจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

 • Journal หลายอย่างในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ไม่มีการรับ full paper
  Posted : 2023-06-22T03:08:52.551Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดขออภัยที่ไม่สามารถบอกรับวารสารทุกฉบับหรือฐานข้อมูลทุกฐานข้อมูลได้ เนื่องจากบางฐานข้อมูลมีราคาสูงมาก หากพบว่าบทความที่ต้องการไม่มีให้บริการในฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ หรือพบปัญหาในการเข้าใช้งานวารสารหรืองานวิจัยที่ต้องการ สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยส่งข้อมูลของบทความ วารสาร หนังสือ หรืองานวิจัยที่ต้องการมาที่ oklib@g.swu.ac.th และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาเอกสารฉบับเต็มให้ค่ะ

 • ช่วงใกล้สอบมีการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่พื้นที่ในการนั่งอ่านหนังสือไม่เพียงพอกับจำนวนคนในบางครั้ง อยากให้เปิด zone อื่นเพิ่ม
  Posted : 2023-06-22T03:08:34.158Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาเปิดพื้นที่เพิ่มเติมในกาสต่อไปค่ะ

 • อยากให้เปิดให้ใช้พื้นที่ด้านล่าง 24 ชั่วโมง
  Posted : 2023-06-22T03:08:17.680Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้จัดช่วงเวลาเปิดให้บริการเป็นจำนวน 7 วันในช่วงสอบปลายภาค และจะพิจารณาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปค่ะ

 • นโยบายเก็บของที่วางไว้เกิน 30 นาทีแล้วไม่รับผิดชอบไม่โอเคควรเปลี่ยนหรือตัดออก
  Posted : 2023-06-22T03:08:01.833Z    Location : องครักษ์
 • เนื่องจากพื้นที่นั่งอ่านในชั้น 1 ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ และที่ผ่านมาพบปัญหาว่า ผู้ใช้บริการหยิบของของนิสิตออกกันเอง และเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน จึงอยากขอความร่วมมือในการไม่จองที่นั่งอ่านโดยไม่มีผู้เข้าใช้งาน เพื่อเป็นการแบ่งปันพื้นที่ให้กับผู้อื่นค่ะ

 • อยากให้ขยายเวลาเปิดบริเวณชั้น 1 และอยากได้โต๊ะเพิ่ม
  Posted : 2023-06-22T03:07:44.608Z    Location : องครักษ์
 • ปัจจุบัน ชั้น 1 เปิดให้บริการถึง 22.00 น. ในช่วงเวลาปกติ และเปิดถึง 23.00 น. ในช่วงสอบ และในภาคการศึกษานี้ ห้องสมุดได้ทดลองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 วันในช่วงสอบปลายภาค อย่างไรก็ตาม อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดปิดในครั้งต่อไป สำหรับจำนวนโต๊ะในชั้น 1 ต้องขอโทษที่ไม่สามารถเพิ่มได้ในขณะนี้ เนื่องจากได้เพิ่มจนเต็มพื้นที่แล้ว แต่จะพิจารณาหาแนวทางขยายพื้นที่ไปที่ชั้น 2 เพิ่มเติมในอนาคตค่ะ

 • ชั้น 1 ควรมีโต๊ะเก้าอี้ที่ดีกว่านี้ /อยากให้จัดโต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เข้าใช้
  Posted : 2023-06-22T03:07:28.198Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้ดำเนินการทยอยเปลี่ยนโต๊ะและเก้าอี้ให้กับผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกปี ตามการใช้งานและความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ น่าจะเป็นพื้นที่ห้องโถงด้านนอกชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด ไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก ต้องขอประทานโทษในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

 • ขยายเวลาคืนหนังสือ ขยายเล่มยืมหนังสือ
  Posted : 2023-06-22T03:07:07.428Z    Location : องครักษ์
 • ปัจจุบันนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือได้ 30 เล่ม ในระยะเวลา 14 วัน และสามารถยืมต่อได้อีก 14 วัน รวมเป็น 28 วัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนหนังสือในกลุ่มผู้ใช้อื่นได้ค่ะ แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องการใช้หนังสือเกินจากระยะเวลายืมและยืมต่อแล้ว โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อให้ช่วยดำเนินการให้ได้ค่ะ

 • ขยายที่นั่งชั้น 1 โซนนอก ให้มีปลั๊กไฟ
  Posted : 2023-06-22T03:06:44.227Z    Location : องครักษ์
 • พื้นที่นั่งด้านนอกชั้น 1 บริเวณที่อยู่ในสวน จะมีปลั๊กให้บริการอยู่ที่พื้นโต๊ะ ซ่อนอยู่ด้านในค่ะ เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม หากพื้นที่ที่นิสิตต้องการใช้งานไม่มีปลั๊กไฟ หรือหาปลั๊กไฟไม่พบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชี้จุดหรือให้ยืมปลั๊กพ่วงมาใช้บริการเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • อยากให้มีบริการยืมปลั๊กสามตาหรือเพิ่มจุดเสียบปลั๊กสำหรับบางโต๊ะ / ปลั๊กชาจไม่เพียงพอ
  Posted : 2023-06-22T03:06:23.649Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้จัดหาปลั๊กสามตา และปลั๊กพ่วงมาให้บริการยืมแล้วค่ะ โดยสามารถติดต่อยืมได้จากเคาน์เตอร์บริการทุกชั้นค่ะ

 • เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก /บริการอย่างเต็มใจ
  Posted : 2023-06-22T03:06:05.655Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ เป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และห้องสมุดจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

 • อยากให้หอสมุดจัดอบรม ChatGPT สำหรับการค้นหาข้อมูลทำวิจัย, การใช้ research gate, การสื่อสารอย่างมีมารยาทด้วย digital หรือพวก digital literacy
  Posted : 2023-05-25T04:20:21.877Z    Location : ประสานมิตร
 • ขอบคุุณสำหรับคำแนะนำ จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเป็นหัวข้ออบรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ สำนักหอสมุดกลางจะนำเรื่องนี้ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อจัดอบรมในโอกาสถัดไป หากมีกำหนดการที่แน่นอนแล้ว งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ

 • ต้องการให้มีการขยายเวลาเปิด/ปิด เป็นการเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด เปิดให้ถึงช่วงค่ำ และเปิด 24 ชั่วโมงในช่วงสอบ
  Posted : 2023-05-24T07:08:12.718Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลางมีแผนการดำเนินงานขยายเวลา ในส่วนของพื้นที่นั่งอ่านช่วงวันหยุดในปีงบประมาณถัดไปค่ะ ขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 • อยากให้มีทั้งนั่งพื้น(เช่นตรงชั้น4) มากกว่านี้ และอยากให้มีพื้นที่นั่งพื้นสำหรับคนเดียวเยอะๆค่ะ
  Posted : 2023-04-29T07:51:53.398Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ ห้องสมุดจะดำเนินการปรับเปลี่ยนที่นั่งเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมานะคะ

 • การซ่อมแซม/ปรับปรุงหอสมุด หากเป็นได้ควรที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนการศึกษา เนื่องจากมีการปิดพื้นที่บ้างส่วนที่จำเป็นต้องใช้ และที่สำคัญคือเสียงดังรบกวนเป็นอย่างมาก ซึ่งหอสมุดเป็นพื้นที่ที่ห้ามเสียงดัง
  Posted : 2023-04-25T02:50:42.310Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลางต้องขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักหอสมุดกลางได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐในการปรับปรุงอาคารห้องสมุดหลายรายการ จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งห้องสมุดได้ขอขยายเวลาการเข้าทำงานของบริษัทฯ ไปเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาให้ได้มากที่สุดแล้ว แต่มีบางรายการที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จทันรอบสัญญาจ้าง จึงต้องขออภัยมายังผุ้ใช้บริการอีกครั้งค่ะ

 • อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 มีปัญหาเรื่องการไหลของน้ำ น้ำชักโครกไหลค่อยข้างน้อย
  Posted : 2023-04-04T05:56:32.197Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดองครัักษ์ทราบปัญหาแล้ว และขออภัยในความไม่สะดวก การแก้ปัญหาห้องน้ำต้องใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งห้องสมุดจะดำเนินการเรียกบริษัทมาดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไป

 • เรียนเสนอให้มีการพิจารณาบริการเข้าใช้หอสมุดฟรีสำหรับศิษย์เก่าเช่นเดียวกับกรณีหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเช่น Alumni มหาวิทยาลัยมหิดล
  Posted : 2023-03-30T12:49:01.197Z    Location : ประสานมิตร
 • ผู้ใช้บริการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุณาติดต่อสมาคมศิษย์เก่าเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยนำบัตรสมาคมฯมาแสดงทึ่เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2 เจ้าหน้าที่จะออกบัตรเพื่อใช้ผ่านเข้า-ออกห้องสมุด และเข้าใช้บริการฟรี ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากสมาคมฯได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.02-260-3555 โทรสาร.02-259-9150 http://swuasso.swu.ac.th/ https://www.facebook.com/Prswua1/

 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพราะมีการเผาไร่เผาป่าเยอะมากๆ และยังมี PM10, PM2.5 ส่งผลกระทบต่อนิสิตที่เข้าใช้บริการเป็นอย่างมาก
  Posted : 2023-03-08T02:14:37.930Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดกำลังพิจารณาประเภทของเครื่องฟอกอากาศที่จะสามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากอาคารห้องสมุดเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ หากได้ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง จะรีบดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการทันที

 • อยากให้ติดตั้งที่ดักยุง, แมลง เหมือน 7-11
  Posted : 2023-02-13T02:27:42.596Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดกำลังพิจารณาประเภทของเครื่องดักยุงที่จะสามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากอาคารห้องสมุดเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ แตกต่างจาก 7-11 ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กกว่า หากได้ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง จะรีบดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการทันที

 • อยากให้ในช่วงสอบทำเป็นโครงการเปิดหอสมุด 24 ชม. ครับ
  Posted : 2023-02-10T07:36:16.242Z    Location : องครักษ์
 • ปัจจุบันในช่วงสอบ ห้องสมุดจะเปิดให้บริการถึง 23.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการปิดหอพัก และการปิดประตูเข้าออกด้านหลังมหาวิทยาลัย การเปิด 24 ชั่วโมง อาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัยของนิสิตที่จะเดินทางกลับที่พักได้ อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดจะนำข้อเสนอแนะนี้เพื่อพิจารณาหารืออีกครั้ง

 • ควรเพิ่มที่จอดรถหน้าห้องสมุดให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการจอด
  Posted : 2023-01-26T08:02:55.575Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมที่จอดรถแล้ว ภายหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร โดยมีลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านหน้าอาคาร และลานจอดรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง ทั้งด้านหน้าและหลังอาคาร ทั้งนี้ในช่วงที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น อาจจะทำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ ต้องขออภัยในความไ่ม่สะดวกด้วยค่ะ สำหรับเวลาในการจอดรถ ห้องสมุดไม่ได้จำกัดเวลา และไม่ได้มีการล็อคล้อรถที่จอดเกินเวลา เพียงแต่ขอความร่วมมือให้จอดรถและมาใช้บริการภายในห้องสมุด งดการจอดรถแล้วออกไปทำธุระที่ตึกอื่น งดการจอดรถข้ามคืน และงดการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือที่ที่กีดขวางการเข้าออกของรถคันอื่นค่ะ

 

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

              สำนักหอสมุดกลาง  มีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะพึงได้จากบริการของห้องสมุดหลักสองแห่ง
คือ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์  ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยแจ้งให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทราบ 
ว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนรับผดชอบในการรับฟังและแก้ไขข้อร้องของผู้รับบริการ ทั้งนี้  เพื่อให้การดําเนินงานบริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง
        3. เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น
        4. เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง

นิยาม
         ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ
และต้องการแจ้งขอให้มีการตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ
         ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแนะนำ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ บริการ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
         ระบบข้อร้องเรียน หมายถึง เป็นระบบที่รวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยจะมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการทราบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

         เป้าหมาย

               ข้อร้องเรียนเดิมต้องลดจำนวนลง

          การมอบหมายอำนาจหน้าที่

               1.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน  รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 1 และ 2
               2.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 2
               3.   ทีมผู้บริหาร รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 3

ระดับของความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

ระดับ

1

2

3

ประเภท

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะคำชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง

ข้อร้องเรียนนอกเหนือบทบาท
ของหัวหน้าฝ่าย

ตัวอย่าง

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
- การสอบถามข้อมูล

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ให้บริการ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ

การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ของการดำเนินงาน

เวลาในการตอบสนอง

1 วันทำการ

ไม่เกิน 2 วันทำการ

ไม่เกิน 5 วันทำการ

ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
- ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ทีมผู้บริหาร


 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

            1.  เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง https://lib.swu.ac.th/ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน (Suggestion) ดังแบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน สำนักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดองครักษ์ (https://forms.gle/4NsCXKKK5PWUHdYb9)
           2.   กล่องรับความคิดเห็นแต่ละชั้น
           3.   อีเมลของสำนักหอสมุดกลาง   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           4.   LINE สำนักหอสมุดกลาง   @libswu
           5.   Facebook  ของสำนักหอสมุดกลาง  มศว  https://www.facebook.com/libswu
           6.   อื่นๆ  (แบบสอบถาม  โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวาจา)