บริการและกิจกรรม

new event acs acm

"Read & Publish: ACS & ACM" ตีพิมพ์ผลงานประเภท Open Access ฟรี! สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

find fulltext

บริการช่วยค้นหาเอกสารฉบับเต็ม

learning space 37

สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เป็นพื้นที่การเรียนรู้

swu bsport 1

ขอเชิญร่วมสมัครการแข่งขัน SWU B-Sport 2024 by Learning From Board Games

howtolibrary

แนะนำบริการโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้า และบริการเสนอซื้อหนังสือ

database 65 01 01

 ห้องสมุดบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 28 ฐานข้อมูล

ithenticate test

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต มศว ทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate

scopus recommende

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เลือกอ่านงานวิจัยจากฐานข้อมูล SCOPUS

iso 33

ห้องสมุดได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

new event mascot

ขยายเวลารับผลงาน!! กิจกรรมการออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Liaison 2565

แนะนำบรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์

line31 31

บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line Official

new event libswuphoto

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายความประทับใจเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง มศว

306593392 458572069550970 8324687102705908638 n

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรห้องสมุดที่ได้รับการแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

new 02

ช่องทางการส่งคืนหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

slideshow staff up2

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มศว ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

mou6

ชาว มศว สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุด 4 แห่ง ฟรี

swu ir 36

 

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แบบออนไลน์

new event board game

กิจกรรม kick-off Board Game Festival 2024

eduroam wifi

อยู่ที่ห้องสมุดเลือกใช้ wifi eduroam

new 03

ช่องทางการชำระค่าปรับหนังสือ

สถิติการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

mendeley tiil 13

อาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว สามารถติดตั้งโปรแกรม Mendeley ด้วยรหัสบัวศรีไอดี (Buasri ID)

krirk 22

ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก" คนแรกของประเทศไทย

library0103

บุคคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมุดฟรี เริ่ม 1 มีนาคม 2567

rearch consultation 07

บริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เป็นรายบุคคล

train67 1

โปรแกรมอบรม Online Research Training ประจำปี 2567

research resources 06

บริการชี้แหล่งข้อมูลตามคำขอรายบุคคล สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

139525476 1032952013853893 6719618579755605119 n

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระหว่างห้องสมุด