ข่าวและกิจกรรม

2
ขอเชิญนิสิต อาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาทางด้านเคมีเข้าร่วม                
การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "Preparing Abstracts & Tips for publishing" 
จัดโดยสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS)
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 9.00-11.00 น.

bookhome06

บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกมารับเองที่ห้องสมุด หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

new 02

ช่องทางการส่งคืนหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้