บริการและกิจกรรม

รศ.วิศาล 19

ขอแสดงความยินดีกับนายวิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

database 65 01 01

 ห้องสมุดบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 28 ฐานข้อมูล

new 03

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะชำระค่าปรับหรือออกใบรับรองการปลอดหนี้ (ตรวจสอบภาระหนี้สิน, ขอลาออก) สามารถติดต่อผ่านช่องทาง 

👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว Oklib(Ongkharak Library, SWU)
👉 Line : @libswu / @oklib
👉 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบได้ที่ My Library Card  โดย Sign In ด้วยรหัสบัวศรีไอดี https://bit.ly/3fKMJHT

 

Liaison 2565

แนะนำบรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์

swudidtrain 03

ตารางการอบรมการแนะนำการสืบค้น SWU Discovery และแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote ประจำเดือนมกราคม 2565

krirk 22

ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก" คนแรกของประเทศไทย

safe17 17

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลจากสำนักพิมพ์ SAGE

iso 33

ห้องสมุดได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

154249995 3654695047912277 1902580335646735438 o

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

306593392 458572069550970 8324687102705908638 n

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรห้องสมุดที่ได้รับการแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

train09

ตารางการอบรมการแนะนำการสืบค้น SWU Discovery และแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote ประจำเดือนกันยายน

mou6

ชาว มศว สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุด 4 แห่ง ฟรี

line31 31

บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line Official

139525476 1032952013853893 6719618579755605119 n

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระหว่างห้องสมุด

eduroam wifi

อยู่ที่ห้องสมุดเลือกใช้ wifi eduroam

meetup 6 7 29

ขอเชิญร่วมการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงสำหรับการทำงานวิจัย" และ "เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย"

130287278 728041344501727 7572052855423040270 n

สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดการประชุมหารือร่วมกันกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

mendeley tiil 13

อาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว สามารถติดตั้งโปรแกรม Mendeley ด้วยรหัสบัวศรีไอดี (Buasri ID)

new 02

ช่องทางการส่งคืนหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

pulinet 201029 0re

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET Plus) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

rearch consultation 07

บริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เป็นรายบุคคล

swu ir 36

 

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แบบออนไลน์

3database

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะยกเลิกการบอกรับสมาชิก

research resources 06

บริการชี้แหล่งข้อมูลตามคำขอรายบุคคล สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

swudis 30 30

ตารางการอบรมการแนะนำการสืบค้น SWU Discovery และแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote

aic ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการจัดประชุมระดับนานาชาติรูปแบบออนไลน์ ASIA International Conference 2020 

learning space 37

สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เป็นพื้นที่การเรียนรู้

scopu 2021 2022 24

ขอเชิญร่วมการอบรมและรับชมบันทึกการจัดอบรมจากสำนักพิมพ์ Elsevier

2ขอเชิญนิสิตอาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาทางด้านเคมีเข้าร่วมการอบรมออนไลน์