ข่าวและกิจกรรม

newevent 500x333 2 38

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Research and Societal Impact: Innovation for the Future"

new 02

ช่องทางการส่งคืนหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

newevent 500x333 2 39

ขอเชิญอาจารย์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำบริการสำหรับอาจารย์

swudis 30 30

ตารางการอบรมการแนะนำการสืบค้น SWU Discovery และแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote

139525476 1032952013853893 6719618579755605119 n

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระหว่างห้องสมุด

swu ir 36

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แบบออนไลน์

oup050821

สำนักพิมพ์ Oxford University Press ในหัวข้อ “How to Publish with Oxford Journals”

130287278 728041344501727 7572052855423040270 n

สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดการประชุมหารือร่วมกันกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

iso 33

ห้องสมุดได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

scopu 2021 2022 24

ขอเชิญร่วมการอบรมและรับชมบันทึกการจัดอบรมจากสำนักพิมพ์ Elsevier

pulinet 201029 0re

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET Plus) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

train09

ตารางการอบรมการแนะนำการสืบค้น SWU Discovery และแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote ประจำเดือนกันยายน

new 03

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะชำระค่าปรับหรือออกใบรับรองการปลอดหนี้ (ตรวจสอบภาระหนี้สิน, ขอลาออก) สามารถติดต่อผ่านช่องทาง 

👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว Oklib(Ongkharak Library, SWU)
👉 Line : @libswu / @oklib
👉 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบได้ที่ My Library Card  โดย Sign In ด้วยรหัสบัวศรีไอดี https://bit.ly/3fKMJHT

 

3database

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะยกเลิกการบอกรับสมาชิก

elsevier140964 32

สำนักพิมพ์ Elsevier จัดอบรมในหัวข้อ "Advanced Scientific Writing: How to Construct and Write a Research Paper"

krirk 22

ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก" คนแรกของประเทศไทย

aic ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการจัดประชุมระดับนานาชาติรูปแบบออนไลน์ ASIA International Conference 2020 

line31 31

บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line Official

elsevier280721

สำนักพิมพ์ Elsevier จัดอบรมในหัวข้อ "Universities in Actions! How Academic Communities Contribute to Achieving SDGs"

2ขอเชิญนิสิตอาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาทางด้านเคมีเข้าร่วมการอบรมออนไลน์

meetup 6 7 29

ขอเชิญร่วมการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงสำหรับการทำงานวิจัย" และ "เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย"

154249995 3654695047912277 1902580335646735438 o

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

bookhome06

บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกมารับเองที่ห้องสมุด หรือจัดส่งทางไปรษณีย์