ชำระค่าปรับผ่าน QR CODE

ช่องทางชำระค่าปรับ

ช่องทางชำระค่าบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ผ่าน QR Payment

• ค่าปรับหนังสือค้างส่ง • ค่าปรับหนังสือหาย/ชำรุด • ค่าสมัครสมาชิกรายปี ฯลฯ

1. ตรวจสอบค่าปรับได้ที่ My Library Card

2. ชำระค่าปรับผ่าน QR Payment

QRImage

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ แบบฟอร์มชำระค่าปรับสำนักหอสมุดกลาง มศว

(เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความยืนยันการรับชำระค่าปรับทางอีเมลอีกครั้ง เมื่อได้ดำเนินการในระบบเรียบร้อยแล้ว)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน

• ประสานมิตร โทร 02-6495446 • องครักษ์ โทร 083-434-3752