การต่ออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew)

ถึงกำหนดส่งแล้ว ยังใช้งานไม่แล้วเสร็จ ??? ต้องทำอย่างไร

ต่อออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew) คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อเมื่อถึงกำหนดส่งคืน ห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ SWU Discovery

 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว lib.swu.ac.th คลิ๊กที่ปุ่ม Sing in 

renew165

 

 2. ใส่บัวศรีไอดี เข้าไปในระบบ

renew2.JPG

3. เมื่อเข้ามาในระบบแล้วจะแสดงชื่อหรือรหัสนิสิตที่มุมบนด้านขวามือ คลิกที่ My Library Card (Renew)

renew365

 

4. เมื่อเข้ามาในระบบจะพบรายชื่อหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด

  • Renew = ต้องการยืมหนังสือต่อในระบบทีละรายการ
  • Renew All = ต้องการยืมหนังสือต่อในระบบทั้งหมด
  • Not Renewable = ไม่สามารถยืมต่อในระบบได้เนื่องจากเคยยืมต่อในระบบไปแล้ว 1 ครั้งหรือรายการนี้มีคนจองอยู่ ต้องนำหนังสือมาคืนเท่านั้น

renew465

 

 

5.หากหนังสือที่ต้องการถูก Renew เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ Renewed ตามภาพ  

renew565

 

***หากมีค่าปรับหรือเลยวันกำหนดส่ง หรือหนังสือมีผู้อื่นจองไว้ในระบบจะไม่สามารถทำรายการต่ออายุหนังสือได้

renew665

 

 

ข้อกำหนดในการยืมหนังสือต่ออัตโนมัติ

  • ต้องทำการยืมหนังสือต่ออัตโนมัติล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันกำหนดส่งหนังสือ
  • เฉพาะหนังสือเท่านั้นทั้งนี้หนังสือที่ยืมต่อได้จะต้องไม่ถูกจองไว้และเป็นหนังสือที่ไม่เกินวันกำหนดส่ง
  • สามารถยืมต่อด้วยตนเองได้เล่มละ 1 ครั้งเท่านั้น
  • สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่ออัตโนมัติได้จะต้องไม่มีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุดและต้องต่ออายุการเป็นสมาชิกแล้ว
  • กรณีที่การเป็นสมาชิกหมดอายุก่อนวันกำหนดส่ง สมาชิกจะไม่สามารถยืมหนังสือต่อด้วยตนเองได้สำหรับนิสิต ก่อนวันปิดภาคเรียน 14 วันจะไม่สามารถยืมต่อด้วยตนเองได้
  •  กรณีที่นำหนังสือที่ยืมต่ออัตโนมัติเข้ามาอ่านในห้องสมุด ขอให้นำหนังสือดังกล่าวไปประทับวัน กำหนดส่งให้ถูกต้องที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2