ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)

 

Browse Databases

** ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์ (Please be careful not to continuously download data more than an hour.)**

** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)

All Databases

 • Academic Search Ultimate

 • Access Medicine

 • Access Pharmacy

 • ACM Digital Library

 • ACS Journals

 • Applied Science & Technology Source Ultimate [ยกเลิกบอกรับในปี2565]

 • Art & Architecture Complete [ยกเลิกบอกรับในปี2565]

 • ASCE Library [ยกเลิกบอกรับในปี 2565]

 • CINAHL Complete

 • ClinicalKey

 • Cochrane Library

 • Communication & Mass Media Complete

 • Education Research Complete

 • Education Source

 • Emerald Management

 • Engineering Source [NEW]

 • Food Science Source [ยกเลิกบอกรับในปี 2565]

 • H.W.Wilson

 • ICE Virtual Library [NEW]

 • IEEE Xplore Digital Library (IEL)

 • Journals@Ovid

 • Legal Source [ยกเลิกบอกรับในปี 2565]

 • NewsClip4

 • Nursing Reference Center Plus [NEW]

 • Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT) [ยกเลิกบอกรับในปี2565 - ใช้ได้เฉพาะ Open Access]

 • Proquest Medical Database

 • Sage Journals

 • SAGE Knowledge

 • ScienceDirect: eBooks

 • ScienceDirect: eJournals

 • Scopus

 • SpringerLink: Journals

 • Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

 • UpToDate [ไม่เปิดให้บริการผ่าน CL OpenAthens / นอกเครือข่าย-เชื่อมต่อSWUVPN]​​​​​​​

 • Web of Science [ยกเลิกบอกรับในปี2565]

 • World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend


 • American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation

 • Applied and Environmental Microbiology

 • Applied Linguistics

 • Art Montly

 • Asian Englishes

 • AZURE  Magazine

 • Bangkok Post Epaper (Request User Name & Password)

 • BBC Music Magazine

 • Clinical Implant Dentistry and Related Research

 • Clinical Oral Implants Research

 • College Mathematics Journal

 • Communication Arts

 • Drug Development and Industrial Pharmacy

 • Elements Magazine

 • ELLE Decor Magazine

 • ELT Journal

 • Harvard Business Review  (Request User Name & Password)

 • Health Communication

 • Infection and Immunity

 • International Endodontic Journal

 • International Journal of Food Science and Technology

 • International Journal of Health Promotion and Education

 • International Journal of Strategic Communication

 • JAMA: Journal of the American Medical Association

 • Journal for Cultural Research

 • Journal for Research in Mathematics Education

 • Journal of Adhesive Dentistry

 • Journal of Applied Social Psychology

 • Journal of Bacteriology

 • Journal of Biological Education

 • Journal of Clinical Periodontology

 • Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development

 • Journal of Cultural Management and Cultural Policy

 • Journal of Environmental Science and Health, Part A

 • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry

 • Journal of Food Science

 • Journal of Health Communication

 • Journal of Music Therapy

 • Journal of Oral Implantology

 • Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy

 • Journal of Personality

 • Journal of Positive Psychology

 • Journal of Research in Science Teaching

 • Journal of Social Marketing

 • Journal of Strength and Conditioning Research

 • Journal of the Medical Association of Thailand

 • Journal of the Science of Food and Agriculture

 • Journal of Virology

 • Language Learning and Development

 • Linguistic Inquiry

 • Mathematics Magazine

 • Mathematics Teacher : Learning and Teaching PK-12

 • Mathematics Teacher Educator

 • Microbiology and Molecular Biology Reviews

 • Microbiology Spectrum

 • Molecular and Cellular Biology

 • Operative Dentistry

 • Pharmaceutical Development and Technology

 • Physics Education

 • Physiotherapy Theory and Practice

 • Polymer Engineering and Science

 • Screen

 • Studies in Second Language Acquisition

 • TESOL Journal

 • TESOL Quarterly

 • The Economist (Request User Name & Password)

 • The Physics Teacher

 • The Wall Street Journal  (Request User Name & Password)

 • The World Financial Review

 • Tourism Culture & Communication

 • Wallpaper

 • World Englishes


 • Books@Ovid

 • Cambridge Core

 • eBook Collection

 • Gale eBooks

 • iG Publishing eBook Library

 • Oxford Scholarship Online

 • ProQuest eBook Central

 • SpringerLink eBook

 • Taylor & Francis eBooks

 • TeBook

 • Wiley Online Library


  No matching entries

 •  Open Access คืออะไร?

 • American University Law Review

 • Arizona Law Review

 • arXiv

 • BCcampus OpenEd

 • Beilstein Journal of Organic Chemistry: BJOC

 • BENTHAM OPEN

 • Berkeley Business Law Journal

 • Bielefeld Academic Search Engine: BASE

 • Bioline International

 • Biology Open

 • BioMed Central: The Open Access Publisher

 • BMC Oral Health

 • bookboon.com

 • Boston College Law Review

 • Boston University Law Review

 • British Library: Digitised Manuscripts

 • Brooklyn Law Review

 • Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC

 • California Law Review (Berkeley)

 • Cambridge Open

 • Canadian Medical Association Journal: CMAJ Open

 • Cardozo Law Review

 • ChEMBL Database

 • Chemistry Central Journal: BMC Chemistry

 • ChemSpider: Search and Share Chemistry

 • Chulalongkorn Journal online: CUJO

 • CiteSeerX

 • ClinicalTrials.gov

 • Columbia Business Law Review

 • Columbia Law Review

 • Comparative Toxicogenomics Database

 • Connecticut Law Review

 • CORE

 • Cornell Law Review

 • COVID-19: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าออนไลน์

 • CU ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

 • DART-Europe E-theses Portal

 • DeepDyve

 • Digital Collections, National Library of Thailand

 • Digitalbookindex

 • Directory of Open Access Books: DOAB

 • Directory of Open Access Journal: DOAJ

 • DrugBank

 • Duke Law Journal

 • EThOS: e-Thesis Online Service

 • eBook หอสมุดแห่งชาติ

 • eBook เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • eBooks and Texts: Internet Archive

 • EBSCO eBooks Open Access Collection

 • Ebsco Open Dissertations

 • Economics

 • Elsevier Open Access Journals

 • Emerald Open Access

 • Emory Law Journal

 • ERIC

 • ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (ESAIM: COCV)

 • ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN)

 • ESAIM: Probability and Statistics (ESAIM: P&S)

 • Florida Law Review

 • Fordham Law Review

 • Free Medical Journals

 • Free-Ebooks.net

 • FreeBook4Doctors

 • Gems & Gemology

 • GenBank

 • GeoRef

 • Georgetown Law Journal

 • Getfreeebooks

 • Global ETD Search

 • Goodreads

 • Google Book Search

 • Harvard International Law Journal

 • Harvard Journal of Law & Public Policy

 • Harvard Journal of Law & Technology

 • Harvard Law Review

 • Hastings Law Journal

 • HathiTrust Digital Library

 • Hindawi

 • Human Genome Project Information Archive

 • IEEE Open

 • Indiana Law Journal

 • IntechOpen

 • International Journal of Online and Biomedical Engineering: iJOE

 • Internet Archive Scholar

 • Interscience Research Network

 • IOPSCIENCE

 • Iowa Law Review

 • Journal of the American Heart Association: JAHA

 • Journal of the Medical Association of Thailand

 • JSTOR Open Content

 • Louisiana Law Review

 • Medknow

 • MedlinePlus

 • MERLOT

 • Michigan Law Review

 • Microbiology Society Open Access

 • Microsoft Academic

 • Minnesota Law Review

 • Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI

 • National Center of Comprehensive and Integrative Health: NIH

 • New York University Law Review

 • North Carolina Law Review

 • Northwestern University Law Review

 • Notre Dame Law Review

 • NYU Journal of Law & Business

 • OATD: Open Access Theses and Dissertations

 • OER Common

 • Ohio State Law Journal

 • OhioLink Electronic Theses & Dissertations: ETD Center

 • Open Access Journals Search Engine: OAJSE

 • Open Biology

 • Open Culture

 • Open Research Library: ORL

 • Open Science

 • Open Science Directory

 • Open Textbook Library

 • Openly Available Sources Integrated Search: OASIS

 • openmichigan

 • OpenStax textbooks

 • OSTI.GOV

 • Oxford Academic: Open Access

 • Project Gutenberg

 • ProQuest Open Access Dissertations & Theses

 • PubChem

 • PLOS: Public Library of Science

 • PubMed

 • PubMed Central: PMC

 • Radiation Oncology

 • RAIRO - Operations Research

 • RAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA)

 • ReadingFanatic

 • Sabinet

 • SageOpen

 • Saylor Academy Open Textbooks

 • ScienceDirect Open Access

 • Scientific Electronic Library Online: SciELO

 • SciMath

 • Scitation

 • SMU Law Review

 • Social Science Research Network: SSRN

 • Southern California Law Review

 • SpringerOpen

 • ST Book Series

 • Stanford Law Review Online

 • Stanford Law & Policy Review

 • Taylor and Francis Online: Open Access Books

 • Taylor and Francis Online: Open Journals

 • Teaching Commons

 • Temple Law Review

 • Texas Law Review

 • ThaiEDResearch

 • The George Washington Law Review

 • The International Association for Media and Communication Research: IAMCR

 • The International Journal of Applied Biomedical Engineering: IJABME

 • The Journal of Human Resources: JHR

 • The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

 • The Online Books Page: SERIALS

 • TU Digitals Collection

 • Tulane Law Review

 • UC Davis Law Review

 • UCLA Law Review

 • University of Chicago Law Review

 • University of Illinois Law Review

 • University of Miami Law Review

 • University of Pennsylvania Journal of Business Law

 • Vanderbilt Law Review

 • Virginia Law Review

 • Washington University Law Review

 • Wikipedia : List of open access journals

 • Wiley Open Access

 • William and Mary Law Review

 • Wisconsin Law Review

 • WorldScientificOpen

 • Yale Journal of International Law

 • Yale Journal of Law & Technology

 • Yale Law Journal

 • ฐานข้อมูลหนังสือหายาก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย

 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

 • รวมวารสารทางด้านกฎหมาย

 • ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 • วชิรเวชสาร (Vajira Medical Journal)

 • วารสารกรมบังคับคดี

 • ศ.ระพี สาคริก

 • หนังสือดี หนังสือฟรี

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • หนังสือเก่าชาวสยาม

 • ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

 • ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
 • Academic Search Ultimate

 • Art & Architecture Complete [ยกเลิกบอกรับในปี2565]

 • Communication & Mass Media Complete

 • Education Research Complete

 • Education Source

 • Emerald Management

 • H.W.Wilson

 • Legal Source [ยกเลิกบอกรับในปี 2565]

 • NewsClip4

 • Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT) [ยกเลิกบอกรับในปี2565 - ใช้ได้เฉพาะ Open Access]

 • Sage Journals

 • SAGE Knowledge

 • ScienceDirect: eJournals

 • Scopus

 • SpringerLink: Journals

 • Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

 • Web of Science [ยกเลิกบอกรับในปี2565]

 • World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend


 • Applied Linguistics

 • Art Montly

 • Asian Englishes

 • AZURE  Magazine

 • Bangkok Post Epaper (Request User Name & Password)

 • BBC Music Magazine

 • Communication Arts

 • ELLE Decor Magazine

 • ELT Journal

 • Harvard Business Review  (Request User Name & Password)

 • Health Communication

 • International Journal of Health Promotion and Education

 • International Journal of Strategic Communication

 • Journal for Cultural Research

 • Journal of Applied Social Psychology

 • Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development

 • Journal of Cultural Management and Cultural Policy

 • Journal of Health Communication

 • Journal of Music Therapy

 • Journal of Personality

 • Journal of Positive Psychology

 • Journal of Social Marketing

 • Language Learning and Development

 • Linguistic Inquiry

 • Mathematics Teacher : Learning and Teaching PK-12

 • Mathematics Teacher Educator

 • Screen

 • Studies in Second Language Acquisition

 • TESOL Journal

 • TESOL Quarterly

 • The Economist (Request User Name & Password)

 • The Wall Street Journal  (Request User Name & Password)

 • The World Financial Review

 • Tourism Culture & Communication

 • Wallpaper

 • World Englishes


 • Cambridge Core

 • eBook Collection

 • Gale eBooks

 • iG Publishing eBook Library

 • Oxford Scholarship Online

 • SpringerLink eBook

 • Taylor & Francis eBooks

 • TeBook

 • Wiley Online Library


  No matching entries

 •  Open Access คืออะไร?

 • American University Law Review

 • Arizona Law Review

 • BCcampus OpenEd

 • BENTHAM OPEN

 • Berkeley Business Law Journal

 • Bielefeld Academic Search Engine: BASE

 • bookboon.com

 • Boston College Law Review

 • Boston University Law Review

 • British Library: Digitised Manuscripts

 • Brooklyn Law Review

 • Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC

 • California Law Review (Berkeley)

 • Cambridge Open

 • Cardozo Law Review

 • Chulalongkorn Journal online: CUJO

 • Columbia Business Law Review

 • Columbia Law Review

 • Connecticut Law R