ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)

 

Browse Databases

** ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์ (Please be careful not to continuously download data more than an hour.)**

** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)

All Databases

 • Academic Search Ultimate

 • Access Medicine

 • Access Pharmacy

 • ACM Digital Library

 • ACS Journals

 • Applied Science & Technology Source Ultimate

 • Art & Architecture Complete

 • ASCE Library

 • ASM Journals

 • CINAHL Complete

 • ClinicalKey

 • Communication & Mass Media Complete

 • Education Research Complete

 • Education Source

 • Emerald Management

 • Food Science Source

 • H.W.Wilson

 • IEEE Xplore Digital Library (IEL)

 • Journals@Ovid

 • Legal Source

 • NewsClip4 [ชื่อเดิม iQNewsClip]

 • Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT)

 • Proquest Medical Database

 • Sage Journals

 • SAGE Knowledge

 • ScienceDirect: eBooks

 • ScienceDirect: eJournals

 • Scopus

 • SpringerLink: Journal

 • Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

 • UpToDate [ไม่เปิดให้บริการผ่าน CL OpenAthens / นอกเครือข่าย-เชื่อมต่อSWUVPN]​​​​​​​

 • Web of Science

 • World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend


 • American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation

   
 • Applied and Environmental Microbiology

   
 • Art Montly

   
 • Asian Englishes

   
 • BBC Music Magazine

   
 • Clinical Implant Dentistry and Related Research

   
 • Clinical Oral Implants Research

   
 • Communication Arts

   
 • Elements Magazine

   
 • ELT Journal

   
 • Harvard Business Review

   
 • Health Communication

   
 • Infection and Immunity

   
 • International Endodontic Journal

   
 • International Journal of Food Science and Technology

   
 • JAMA: Journal of the American Medical Association

   
 • Journal for Cultural Research

   
 • Journal for Research in Mathematics Education

   
 • Journal of Adhesive Dentistry

   
 • Journal of Applied Social Psychology

   
 • Journal of Bacteriology

   
 • Journal of Biological Education​​​​​​​

   
 • Journal of Clinical Periodontology

   
 • Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development

   
 • Journal of Environmental Science and Health, Part A

   
 • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry

   
 • Journal of Food Science

   
 • Journal of Health Communication

   
 • Journal of Music Therapy

   
 • Journal of Oral Implantology

   
 • Journal of Personality

   
 • Journal of Research in Science Teaching

   
 • Journal of the Science of Food and Agriculture

   
 • Journal of Virology

   
 • Language Learning and Development

   
 • Linguistic Inquiry

   
 • Mathematics Teacher : Learning and Teaching PK-12

   
 • Mathematics Teacher Educator

   
 • Microbiology and Molecular Biology Reviews

   
 • Microbiology Spectrum

   
 • Molecular and Cellular Biology

   
 • Operative Dentistry

   
 • Physics Education

   
 • Physics Teacher

   
 • Physiotherapy Theory and Practice

   
 • Reviews of Modern Physics

   
 • Studies in Second Language Acquisition

   
 • TESOL Journal

   
 • TESOL Quarterly

   
 • The Economist 

   
 • The Wall Street Journal

   
 • The World Financial Review

   
 • Tourism Culture & Communication

   
 • World Englishes

   

 • Books@Ovid

   
 • Cambridge Core

   
 • eBook Collection

   
 • Gale eBooks

   
 • iG Publishing eBook Library

   
 • Oxford Scholarship Online

   
 • ProQuest eBook Central

   
 • SpringerLink eBook

   
 • Taylor & Francis eBooks

   
 • TeBook

   
 • Wiley Online Library

   

 • Reaxys [Expired Aug 13,2021]

   
 • ​​​​​​​MLA International Bibliogrraphy with Full Text [Expired Sep 30,2021]

   

 •  Open Access คืออะไร?

   
 • American University Law Review

   
 • Arizona Law Review

   
 • arXiv

   
 • BCcampus OpenEd

   
 • Beilstein Journal of Organic Chemistry: BJOC

   
 • BENTHAM OPEN

   
 • Berkeley Business Law Journal

   
 • Bielefeld Academic Search Engine: BASE

   
 • Bioline International

   
 • Biology Open

   
 • BioMed Central: The Open Access Publisher

   
 • BMC Oral Health

   
 • bookboon.com

   
 • Boston College Law Review

   
 • Boston University Law Review

   
 • British Library: Digitised Manuscripts

   
 • Brooklyn Law Review

   
 • Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC

   
 • California Law Review (Berkeley)

   
 • Cambridge Open

   
 • Canadian Medical Association Journal: CMAJ Open

   
 • Cardozo Law Review

   
 • ChEMBL Database

   
 • Chemistry Central Journal: BMC Chemistry

   
 • ChemSpider: Search and Share Chemistry

   
 • Chulalongkorn Journal online: CUJO

   
 • CiteSeerX

   
 • ClinicalTrials.gov

   
 • Columbia Business Law Review

   
 • Columbia Law Review

   
 • Comparative Toxicogenomics Database

   
 • Connecticut Law Review

   
 • CORE

   
 • Cornell Law Review

   
 • COVID-19: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าออนไลน์

   
 • CU ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

   
 • DART-Europe E-theses Portal

   
 • DeepDyve

   
 • Digital Collections, National Library of Thailand

   
 • Digitalbookindex

   
 • Directory of Open Access Books: DOAB

   
 • Directory of Open Access Journal: DOAJ

   
 • DrugBank

   
 • Duke Law Journal

   
 • e-Thesis Online Service: EThOS

   
 • eBook หอสมุดแห่งชาติ

   
 • eBook เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
 • eBooks and Texts: Internet Archive

   
 • EBSCO eBooks Open Access Collection

   
 • Ebsco Open Dissertations

   
 • Economics

   
 • Elsevier Open Access Journals

   
 • Emerald Open Access

   
 • Emory Law Journal

   
 • ERIC

   
 • ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (ESAIM: COCV)

   
 • ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN)

   
 • ESAIM: Probability and Statistics (ESAIM: P&S)

   
 • Florida Law Review

   
 • Fordham Law Review

   
 • Free Medical Journals

   
 • Free-Ebooks.net

   
 • FreeBook4Doctors

   
 • Gems & Gemology

   
 • GenBank

   
 • GeoRef

   
 • Georgetown Law Journal

   
 • Getfreeebooks

   
 • Goodreads

   
 • Google Book Search

   
 • Harvard International Law Journal

   
 • Harvard Journal of Law & Public Policy

   
 • Harvard Journal of Law & Technology

   
 • Harvard Law Review

   
 • Hastings Law Journal

   
 • HathiTrust Digital Library

   
 • Hindawi

   
 • Human Genome Project Information Archive

   
 • IEEE Open

   
 • Indiana Law Journal

   
 • IntechOpen

   
 • International Journal of Online and Biomedical Engineering: iJOE

   
 • Internet Archive Scholar

   
 • Interscience Research Network

   
 • IOPSCIENCE

   
 • Iowa Law Review

   
 • Journal of the American Heart Association: JAHA

   
 • Journal of the Medical Association of Thailand

   
 • JSTOR Open Content

   
 • Louisiana Law Review

   
 • Maruey eLibrary

   
 • Medknow

   
 • MedlinePlus

   
 • MERLOT

   
 • Michigan Law Review

   
 • Microbiology Society Open Access

   
 • Microsoft Academic

   
 • Minnesota Law Review

   
 • Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI

   
 • National Center of Comprehensive and Integrative Health: NIH

   
 • NDLTD

   
 • New York University Law Review

   
 • North Carolina Law Review

   
 • Northwestern University Law Review

   
 • Notre Dame Law Review

   
 • NYU Journal of Law & Business

   
 • OER Common

   
 • Ohio State Law Journal

   
 • Open Access Journals Search Engine: OAJSE

   
 • Open Access Theses and Dissertations: OATD

   
 • Open Biology

   
 • Open Culture

   
 • Open Research Library: ORL

   
 • Open Science Directory

   
 • Open Science

   
 • Open Textbook Library

   
 • Openly Available Sources Integrated Search: OASIS

   
 • openmichigan

   
 • OpenStax textbooks

   
 • OSTI.GOV

   
 • Oxford Academic: Open Access

   
 • Project Gutenberg

   
 • PubChem

   
 • Public Library of Science: PLOS

   
 • PubMed Central: PMC

   
 • PubMed

   
 • Radiation Oncology

   
 • RAIRO - Operations Research

   
 • RAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA)

   
 • ReadingFanatic

   
 • Sabinet

   
 • SageOpen

   
 • Saylor Academy Open Textbooks

   
 • ScienceDirect Open Access

   
 • Scientific Electronic Library Online: SciELO

   
 • SciMath

   
 • Scitation

   
 • SMU Law Review

   
 • Social Science Research Network: SSRN

   
 • Southern California Law Review

   
 • SpringerOpen

   
 • ST Book Series

   
 • Stanford Law Review Online

   
 • Stanford Law & Policy Review

   
 • Taylor and Francis Online: Open Access Books

   
 • Taylor and Francis Online: Open Journals

   
 • Teaching Commons

   
 • Temple Law Review

   
 • Texas Law Review

   
 • ThaiEDResearch

   
 • The George Washington Law Review

   
 • The International Association for Media and Communication Research: IAMCR

   
 • The Journal of Human Resources: JHR

   
 • The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

   
 • The Online Books Page: SERIALS

   
 • TU Digitals Collection

   
 • Tulane Law Review

   
 • UC Davis Law Review

   
 • UCLA Law Review

   
 • University of Chicago Law Review

   
 • University of Illinois Law Review

   
 • University of Miami Law Review

   
 • University of Pennsylvania Journal of Business Law

   
 • Vanderbilt Law Review

   
 • Virginia Law Review

   
 • Washington University Law Review

   
 • Wikipedia : List of open access journals

   
 • Wiley Open Access

   
 • William and Mary Law Review

   
 • Wisconsin Law Review

   
 • WorldScientificOpen

   
 • Yale Journal of International Law

   
 • Yale Journal of Law & Technology

   
 • Yale Law Journal

   
 • ฐานข้อมูลหนังสือหายาก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
 • ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย

   
 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

   
 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

   
 • รวมวารสารทางด้านกฎหมาย

   
 • ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

   
 • วารสารกรมบังคับคดี

   
 • ศ.ระพี สาคริก

   
 • หนังสือดี หนังสือฟรี

   
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
 • หนังสือเก่าชาวสยาม

   
 • ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

   
 • ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

    • Academic Search Ultimate

 • Art & Architecture Complete

 • Communication & Mass Media Complete

 • Education Research Complete

 • Education Source

 • Emerald Management

 • H.W.Wilson

 • Legal Source

 • NewsClip4 [ชื่อเดิม iQNewsClip]

 • Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT)

 • Sage Journals

 • SAGE Knowledge

 • ScienceDirect: eJournals

 • Scopus

 • SpringerLink: Journal

 • Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

 • Web of Science

 • World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend


 • Art Montly

 • Asian Englishes

 • BBC Music Magazine

 • Communication Arts

 • ELT Journal

 • Harvard Business Review

 • Health Communication

 • Journal for Cultural Research

 • Journal of Applied Social Psychology

 • Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development

 • Journal of Health Communication

 • Journal of Music Therapy

 • Journal of Personality

 • Journal of Research in Science Teaching

 • Language Learning and Development

 • Linguistic Inquiry

 • Mathematics Teacher : Learning and Teaching PK-12

 • Mathematics Teacher Educator

 • Studies in Second Language Acquisition

 • TESOL Journal

 • TESOL Quarterly

 • The Economist 

 • The Wall Street Journal

 • The World Financial Review

 • Tourism Culture & Communication

 • World Englishes


 • Cambridge Core

 • eBook Collection

 • Gale eBooks

 • iG Publishing eBook Library

 • Oxford Scholarship Online

 • SpringerLink eBook

 • Taylor & Francis eBooks

 • TeBook

 • Wiley Online Library


 • ​​​​​​​MLA International Bibliogrraphy with Full Text [Expired Sep 30,2021]


 •  Open Access คืออะไร?

 • American University Law Review

 • Arizona Law Review

 • BCcampus OpenEd

 • BENTHAM OPEN

 • Berkeley Business Law Journal

 • Bielefeld Academic Search Engine: BASE

 • bookboon.com

 • Boston College Law Review

 • Boston University Law Review

 • British Library: Digitised Manuscripts

 • Brooklyn Law Review

 • Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC

 • California Law Review (Berkeley)

 • Cambridge Open

 • Cardozo Law Review

 • Chulalongkorn Journal online: CUJO

 • Columbia Business Law Review

 • Columbia Law Review

 • Connecticut Law Review

 • CORE

 • Cornell Law Review

 • COVID-19: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าออนไลน์

 • CU ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

 • DART-Europe E-theses Portal

 • DeepDyve

 • Digital Collections, National Library of Thailand

 • Digitalbookindex

 • Directory of Open Access Books: DOAB

 • Directory of Open Access Journal: DOAJ

 • Duke Law Journal

 • e-Thesis Online Service: EThOS

 • eBook หอสมุดแห่งชาติ

 • eBook เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • eBooks and Texts: Internet Archive

 • EBSCO eBooks Open Access Collection

 • Ebsco Open Dissertations

 • Economics

 • Emerald Open Access

 • Emory Law Journal

 • ERIC

 • ESAIM: Probability and Statistics (ESAIM: P&S)

 • Florida Law Review

 • Fordham Law Review

 • Free-Ebooks.net

 • Gems & Gemology

 • Georgetown Law Journal

 • Getfreeebooks

 • Goodreads

 • Google Book Search