บริการรับหนังสือนอกเวลาทำการผ่านตู้ Book Boxes Service (องครักษ์)

book box1

ขั้นตอนการทำรายการ

1. ทำรายการขอยืมหนังสือผ่านระบบ SWU Lib Delivery >>https://bit.ly/3Dp8uJn
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลหนังสือใน SWU Lib Delivery ให้ครบถ้วน
3. ระบุในช่อง Address “มารับเองที่ตู้ Book Boxes Service OKLIB” กรณีต้องการรับที่ตู้สำนักหอสมุดกลางไม่ต้องใส่ OKLIB ระบุ “มารับเองที่ตู้ Book Boxes Service"
4. Confirm Address
5. รอรับแจ้งเลขหมายเลขตู้ Locker และ รหัสกุญแจสำหรับเปิดตู้ Locker ได้ทาง E-mail
6. รับหนังสือที่ตู้ Book Boxes Service
ข้อกำหนดการใช้บริการ

ส่งคําขอใช้บริการ ก่อนเวลา 16.30 น. รับตัวเล่มได้ที่ตู้ Locker ภายในวันเดียวกัน

ส่งคําขอใช้บริการ หลังเวลา 16.30 น. รับตัวเล่มที่ตู้ Locker ภายในวันถัดไปที่ห้องสมุดเปิดทำการ

รับหนังสือได้ที่ตู้ Locker ได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งทาง e-mail หากไม่มารับหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด เจ้าหน้าที่จะนําหนังสือไปยกเลิกการยืมโดยอัตโนมัติและนําหนังสือขึ้นชั้นให้บริการต่อไป
 
**หมายเหตุ การเลือกรับหนังสือที่ Book Boxes Service เฉพาะผู้ที่สะดวกมารับหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการคือ วันจันทร์-ศุกร์ หลังเวลา 16.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น**
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : Oklib(Ongkharak Library, SWU)
Line : oklib
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 083-434-3752