ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (All eResources)

 

Browse Databases

** ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้ (Please be careful not to continuously download data more than an hour.)**

** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)


All Databases

 • Academic Search Ultimate

 • Access Medicine

 • Access Pharmacy

 • ACM Digital Library

 • ACS Journals

 • CEIC Data: Economic Database System

 • CINAHL Complete

 • ClinicalKey

 • Cochrane Library [ยกเลิกบอกรับ แต่เข้าใช้ข้อมูลปี 2012-2021 ได้]

 • Education Research Complete

 • Education Source

 • Emerald Management

 • Engineering Source

 • H.W. Wilson

 • IEEE Xplore Digital Library (IEL)

 • Journals@Ovid

 • NCX [อัพเกรดจากฐาน Newsclip4]

 • Nursing Reference Center Plus

 • ProQuest Health and Medical Collection [ยกเลิกบอกรับ แต่เข้าใช้ข้อมูลปี 2008-2021 ได้]

 • Sage Journals

 • SAGE Knowledge

 • ScienceDirect: eBooks

 • ScienceDirect: eJournals

 • Scopus

 • SDGO (Sustainable Development Goals Online) [NEW]

 • SpringerLink: Journals

 • Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

 • UpToDate [ไม่เปิดบริการผ่าน CL OpenAthens / วิธีลงทะเบียนใช้งาน]

 • World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend


 • 1รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศที่บอกรับ ประจำปี 2567 (จำแนกตามคณะ)

 • Advanced Functional Materials

 • American Historical Review

 • American Journal of Physics

 • American Mathematical Monthly

 • Annals of the Rheumatic Diseases 

 • Annual Review of Physiology

 • Antimicrobial Agents and Chemotherapy

 • Applied and Environmental Microbiology

 • Applied Linguistics

 • Arithmetic Teacher

 • Asian Cinema

 • Asian Englishes

 • Australian Endodontic Journal

 • Bangkok Post Newspaper  (Request User Name & Password)

 • British Journal of Ophthalmology

 • British Journal of Surgery

 • Business History

 • Circulation

 • Clinical Advances in Periodontics

 • Clinical Implant Dentistry and Related Research

 • Clinical Infectious Diseases

 • Clinical Obstetrics and Gynecology

 • Clinical Oral Implants Research

 • Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

 • Dance Education in Practice 

 • Dance Research 

 • Drug Development and Industrial Pharmacy

 • Elements Magazine

 • ELT Journal

 • Environmental Quality Management

 • European Journal of Orthodontics 

 • Film Quarterly

 • Fortune Magazine (Request User Name )

 • Harvard Business Review  (Request User Name & Password)

 • International Endodontic Journal

 • International Journal of Dairy Technology

 • International Journal of Food Science and Technology

 • Involve: a Journal of Mathematics

 • JAMA: Journal of the American Medical Association

 • Journal for Cultural Research

 • Journal for Research in Mathematics Education

 • Journal of Applied Polymer Science

 • Journal of Asian Studies

 • Journal of Biological Education

 • Journal of Clinical Periodontology

 • Journal of Consumer Behaviour

 • Journal of Counseling and Development

 • Journal of Dance and Somatic Practices

 • Journal of Dance Education

 • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry

 • Journal of Food Science

 • Journal of Geriatric Physical Therapy

 • Journal of Neurosurgery

 • Journal of Occupational Therapy, Schools, and Early Intervention

 • Journal of Oral Implantology

 • Journal of Organizational Behavior

 • Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy

 • Journal of Periodontology

 • Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics

 • Journal of Positive Psychology

 • Journal of Research in Science Teaching

 • Journal of Strength and Conditioning Research

 • Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

 • Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

 • Journal of the Science of Food and Agriculture

 • Journal of Virology

 • Journal of Vocational Rehabilitation

 • Langue Francaise

 • Laryngoscope

 • Math Horizons

 • Mathematics Magazine

 • Mathematics Teacher

 • Mathematics Teacher : Learning and Teaching PK-12

 • Mathematics Teacher Educator

 • Mathematics Teaching in the Middle School

 • Medical Physics 

 • Microbiology and Molecular Biology Reviews

 • National Geographic (Request User Name & Password)

 • Nikkei Asia (Request User Name & Password)

 • Occupational Medicine

 • Operative Dentistry

 • Orthodontics and Craniofacial Research 

 • Pediatrics

 • Pediatrics in Review

 • Physics Education

 • Physiological Measurement  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • Physiological Reviews

 • Polymer Engineering and Science

 • PTJ: Physical Therapy & Rehabilitation

 • Radiographics

 • Radiology

 • Research in Drama Education

 • Scatterplot : The MAA Journal of Data Science

 • Science Education

 • Screen

 • Seminars in Reproductive Medicine

 • Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine

 • Social Education 

 • Steel Construction

 • Structural Concrete

 • Structural Design of Tall and Special Buildings

 • Studies in Second Language Acquisition

 • Studies in South Asian Film and Media

 • SWU eLibrary (Thai eBooks & Magazines)

 • Teaching Children Mathematics

 • TESOL Journal

 • TESOL Quarterly

 • The College Mathematics Journal

 • The Diplomat

 • The Economist (Request User Name & Password)

 • The New England Journal of Medicine 

 • The Physics Teacher

 • The Wall Street Journal  (Request User Name & Password)

 • Travaux de Linguistique

 • Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

 • World Englishes


 • Books@Ovid

 • Cambridge Core

 • CU-eLibrary (Thai eBooks)

 • eBook Collection

 • Gale eBooks

 • iG Publishing eBook Library

 • Oxford Scholarship Online

 • ProQuest eBook Central

 • SpringerLink eBooks

 • Taylor & Francis eBooks

 • TeBook (Thai eBooks)

 • Wiley Online Library


  No matching entries

 •   Open Access คืออะไร?

 • ACFS: Archives of Craniofacial Surgery

 • arXiv

 • BCcampus OpenEd

 • Beilstein Journal of Organic Chemistry: BJOC

 • BENTHAM OPEN

 • Bielefeld Academic Search Engine: BASE

 • Bioline International

 • Biology Open: BiO

 • BioMed Central: BMC

 • BMC Chemistry

 • BMC Oral Health

 • British Library: Digitised Manuscripts

 • Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC

 • Cambridge Open

 • ChEMBL Database

 • ChemSpider: Search and Share Chemistry

 • Chulalongkorn Journal online: CUJO

 • Chulalongkorn University Intellectual Repository: CUIR

 • CiteSeerX

 • ClinicalTrials.gov

 • CMAJ Open: Canadian Medical Association Journal

 • CMU Intellectual Repository: CMU IR

 • Comparative Toxicogenomics Database

 • CORE

 • Cornell University eCommons

 • CU ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

 • D-Scholarship@Pitt

 • DART-Europe E-theses Portal

 • DeepDyve

 • Digitalbookindex

 • DOAB: Directory of Open Access Books

 • DOAJ: Directory of Open Access Journal

 • DrugBank

 • DSpace@MIT

 • eBook หอสมุดแห่งชาติ

 • eBook เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • EBSCO eBooks Open Access Collection

 • Ebsco Open Dissertations

 • Economics

 • EconStor

 • Elsevier Open Access Journals

 • Emerald Open Access

 • ERIC

 • ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (ESAIM: COCV)

 • ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN)

 • ESAIM: Probability and Statistics (ESAIM: P&S)

 • eScholarship McGill University

 • eScholarship: University of California

 • EThOS: e-Thesis Online Service

 • Free Computer Books

 • Free Medical Journals

 • Free-Ebooks.net

 • FreeBook4Doctors

 • Gems & Gemology

 • GenBank

 • GeoRef

 • Getfreeebooks

 • Global ETD Search

 • Goodreads

 • Google Book Search

 • HathiTrust Digital Library

 • Hindawi

 • Human Genome Project Information Archive

 • IDEALS

 • IEEE Open

 • Imperial College London  Repository: Spiral

 • IntechOpen

 • International Journal of General Medicine Journal

 • International Journal of Online and Biomedical Engineering: iJOE

 • Internet Archive

 • Internet Archive Scholar

 • Interscience Research Network

 • IOPSCIENCE

 • Iowa Research Online

 • Iowa State University Digital Repository

 • Journal of the American Heart Association: JAHA

 • Journal of the Medical Association of Thailand

 • JSTOR Open Content

 • KPI eBook (สถาบันพระปกเกล้า)

 • Kyoto University Research Information Repository: KURENAI

 • LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 • M Library: Deep Blue Documents

 • Mahidol University’s Institutional Repository: Mahidol IR

 • Maruey eLibrary

 • Medknow

 • MedlinePlus

 • Mendeley Data

 • MERLOT

 • Microbiology Society Open Access

 • Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI

 • NIH: National Center of Comprehensive and Integrative Health

 • NU Intellectual Repository

 • OATD: Open Access Theses and Dissertations

 • OER Common

 • OHIO Open Library

 • Ohio State University Knowledge Bank

 • OhioLink Electronic Theses & Dissertations: ETD Center

 • Open Access Journals Search Engine: OAJSE

 • Open Access Publishing in European Networks: OAPEN

 • Open Biology

 • Open Culture

 • Open Library

 • Open Research Library: ORL

 • Open Science

 • Open Science Directory

 • Open Textbook Library

 • OpenBase.in.th: เอกสาร พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

 • Openly Available Sources Integrated Search: OASIS

 • openmichigan

 • OpenStax textbooks

 • OSTI.GOV

 • Oxford Academic: Open Access

 • Oxford University Research Archive: ORA

 • PLOS: Public Library of Science

 • Project Gutenberg

 • ProQuest Open Access Dissertations & Theses

 • PubChem

 • PubMed

 • PubMed Central: PMC

 • Purdue University DigitalCommons

 • Radiation Oncology

 • RAIRO - Operations Research

 • RAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA)

 • ReadingFanatic

 • RELX SDG Resource Centre

 • SageOpen

 • Saylor Academy Open Textbooks

 • ScholarBank@NUS

 • ScholarsArchive@OSU

 • Science Advances

 • ScienceAsia

 • ScienceDirect Open Access

 • Scientific Electronic Library Online: SciELO

 • Scilit

 • SciMath

 • Scitation

 • SpringerOpen

 • SSRN's eLibrary

 • ST Book Series

 • Suranaree University of Technology Intellectual Repository: SUTIR

 • Taylor and Francis Online: Open Access Books

 • Taylor and Francis Online: Open Journals

 • Teaching Commons

 • ThaiEDResearch

 • The Biodiversity Heritage Library: BHL

 • The International Association for Media and Communication Research: IAMCR

 • The Journal of Human Resources: JHR

 • The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

 • The Online Books Page: SERIALS

 • TU Digitals Collection

 • University of British Columbia: Open Collections

 • Wikipedia : List of open access journals

 • Wiley Open Access

 • WorldScientificOpen

 • คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คลังปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: PSU Knowledge Bank

 • ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย

 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

 • รวมวารสารด้านกฎหมาย

 • ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 • ราชกิจจานุเบกษา

 • วชิรเวชสาร (Vajira Medical Journal)

 • วารสารกรมบังคับคดี

 • ศ.ระพี สาคริก

 • หนังสือดี หนังสือฟรี

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • หนังสือเก่าชาวสยาม

 • ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

 • ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • 1รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศที่บอกรับ ประจำปี 2567 (จำแนกตามคณะ)

 • American Historical Review

 • Applied Linguistics

 • Asian Englishes

 • Bangkok Post Newspaper  (Request User Name & Password)

 • Business History

 • Dance Education in Practice 

 • Dance Research 

 • ELT Journal

 • Film Quarterly

 • Fortune Magazine (Request User Name )

 • Harvard Business Review  (Request User Name & Password)

 • Journal for Cultural Research

 • Journal of Asian Studies

 • Journal of Counseling and Development

 • Journal of Dance and Somatic Practices

 • Journal of Dance Education

 • Journal of Organizational Behavior

 • Journal of Positive Psychology

 • National Geographic (Request User Name & Password)

 • Nikkei Asia (Request User Name & Password)

 • Research in Drama Education

 • Screen

 • Social Education 

 • Studies in Second Language Acquisition

 • Studies in South Asian Film and Media

 • SWU eLibrary (Thai eBooks & Magazines)

 • TESOL Journal

 • TESOL Quarterly

 • The Diplomat

 • The Economist (Request User Name & Password)

 • The Wall Street Journal  (Request User Name & Password)

 • World Englishes


 • Cambridge Core

 • CU-eLibrary (Thai eBooks)

 • eBook Collection

 • Gale eBooks

 • iG Publishing eBook Library

 • Oxford Scholarship Online

 • SpringerLink eBooks

 • Taylor & Francis eBooks

 • TeBook (Thai eBooks)

 • Wiley Online Library


  No matching entries

 •   Open Access คืออะไร?

 • arXiv

 • BCcampus OpenEd

 • BENTHAM OPEN

 • Bielefeld Academic Search Engine: BASE

 • British Library: Digitised Manuscripts

 • Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC

 • Cambridge Open

 • Chulalongkorn Journal online: CUJO

 • Chulalongkorn University Intellectual Repository: CUIR

 • CMU Intellectual Repository: CMU IR

 • CORE

 • Cornell University eCommons

 • CU ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

 • D-Scholarship@Pitt

 • DART-Europe E-theses Portal