วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ
ID. 483
2022-12-01
19:16:01
ประปา : องครักษ์ ชั้น 2 ห้องน้ำชายอ่างล่างมือด้านในสุดท่อน้ำแตก ตอนนี้ปิดก๊อกไว้แล้ว chanidap
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 482
2022-12-01
13:47:04
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น1ลานน้ำเงิน หลอดไฟเสีย anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 481
2022-12-01
09:30:15
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพิ่ม Hard Disk เปลี่ยนถ่าน Main Board phapada
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 480
2022-12-01
09:24:26
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ เครื่องทำงานโต๊ะอัมพร เข้า Window ไม่ได้ aumporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 479
2022-12-01
08:59:33
ประปา : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิงชั้น 2 สายชำระชำรุด arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 478
2022-12-01
08:28:28
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ลานน้ำเงิน น้ำท่อแอร์หยดใส่สวิต์ไฟ surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 477
2022-11-30
16:55:40
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อ่างล้างมือห้องน้ำผู้หญิง ตัน sunthornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 476
2022-11-30
15:20:19
ประปา : ประสานมิตร ชั้น 2 ที่แขวนสายชำระหลุด nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 475
2022-11-30
14:08:51
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องน้ำบุคลากรห้องครัว ตัวยึดฝาชักโครกหัก umapornn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 474
2022-11-30
13:50:32
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น2ส่วนยืมคืนและทางลงบรรได3-2 เปลี่ยนแบตรี่ไฟฉุกเฉิน anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 473
2022-11-30
13:12:36
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำชั้น3 เปลี่ยนหลอดไหห้องน้ำ2หลอด ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 472
2022-11-30
08:02:02
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ประตูห้องประชุม 8110 ชำรุด 1 บาน ประตูห้องประชุม 8110 ชำรุด 1 บาน sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 471
2022-11-29
10:17:13
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร พื้นใต้โต๊ะทำงาน ชั้น 7 สำนักงานผู้อำนวยการ แจ้งอุดรู/ช่องสายโทรศัพท์เก่าที่ไม่มีการใช้งานแล้ว chinnakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 470
2022-11-29
09:00:20
ไฟฟ้า : ประสานมิตร 1 Learning Space ไฟรอบนอกตึก apidaj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 469
2022-11-29
08:59:45
ไฟฟ้า : ประสานมิตร 1 Learning Space ไฟรอบนอกตึก apidaj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 468
2022-11-28
18:00:17
ไฟฟ้า : องครักษ์ ชั้น 2 ปลั๊กไฟข้างโต๊ะหนังอ่านหมายเลข 30, 31 ไม่มีไฟ wannisa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 467
2022-11-28
11:48:52
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ ชั้น 1 ห้องฐานข้อมูล เครื่อง 2lib-janejira เปิดเครื่องแล้วเข้า windows ไม่ได้ janejiram
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 466
2022-11-28
11:45:55
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร บริเวณทางเข้าห้องน้ำหญิง ชั้น 1 พาติชั่น บริเวณหน้าทางเข้าห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ชำรุด anchaleet
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 465
2022-11-25
13:06:00
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 6 เปลี่ยนเบรกเกอร์ apidaj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 464
2022-11-25
10:20:20
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เครื่องพี่บังอร งานจัดหา เข้า mail ไม่ได้ ครับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 463
2022-11-25
09:56:01
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น3 เปลี่ยนหลอดไฟ4หลอด ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 462
2022-11-24
14:58:45
ประปา : ประสานมิตร 1 อ่างล้างมือชั้น 1 ตัน nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 461
2022-11-24
12:53:38
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ทางเข้าหอสมุด เปลี่ยนหลอดไฟ โคมให้เปนสีขาว piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 460
2022-11-24
10:16:26
ไฟฟ้า : องครักษ์ ด้านหน้าชั้น 2 ไฟหลุมกะพริบ chanidap
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 459
2022-11-23
08:24:39
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น4 ประตูห้องศึกษาค้นคว้าชำรุด ชั้น4 ประตูห้องศึกษาค้นคว้า ห้อง 403 ชำรุด kiattisak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 458
2022-11-23
08:23:15
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องน้ำชายชั้น6 ประตูหลุด ห้องน้ำชายชั้น6 ประตูห้องน้ำหลุด kiattisak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 457
2022-11-22
19:23:49
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ชั้น 4 ประตูห้องน้ำหญิงเวลาปิดจะเสียงดังมาก (ประตูนอก) namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 456
2022-11-22
08:50:53
ประปา : ประสานมิตร ฝ่ายบริหารจัดการฯ งานวิเคราะห์ ชั้น 7 ชักโครก น้ำไหลเบา กดไม่ลง pattapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 455
2022-11-22
08:34:59
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องซ่อม หลอดไฟกระพริบ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 454
2022-11-21
10:44:42
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ชั้น 4 ประตูห้อง403 ตก piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 453
2022-11-21
07:05:16
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 5 หลอดไฟกระพริบ ตรงบริเวณแผงไฟ ที่ B5- 4 หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่ คับ sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 452
2022-11-19
10:21:44
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 3 ยาแนวหลุด กดน้ำแล้วมีน้ำออกตามแนวฐานชักโครก namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 451
2022-11-17
11:48:14
อื่นๆ : องครักษ์ ชั้น 5 น้ำจากตู้ทำน้ำเย็นมีกลิ่นเหม็น hatairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 450
2022-11-15
09:24:07
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เครื่องคอมโต๊ะอรัญญา ถ่านคอมพิวเตอร์หมด arunyaf
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 449
2022-11-14
17:11:26
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น2 ที่กระตุกไฟชำรุด หมายเลข2 surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 448
2022-11-14
09:52:12
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 4 เปลี่ยน หลอดไฟหมายเลข 14 กับ18 piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 447
2022-11-14
09:27:45
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น6 เบรคเก้อปิดเปิดคอมชั้น6กรอบหลุดออกมา surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 446
2022-11-14
09:22:13
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ทางเข้าหอสมุด เปลี่ยนหลอดไฟ piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 445
2022-11-14
09:21:17
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 กดไม่ลง piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 444
2022-11-14
07:38:54
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 เปลี่ยนถ่าน bios umapornn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 443
2022-11-14
07:30:05
อื่นๆ : องครักษ์ ห้องน้ำ ชั้น 2 ตัวแขวนสายชำระในห้องน้ำหลุด chanidap
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 442
2022-11-11
09:56:37
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ลูกบิดประตูทางเข้าเสียค่ะ pornchanok
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 441
2022-11-10
15:01:33
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ชั้น 4 ลูกบิดประตูห้องเก็บของชั้น 4 ชำรุด namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 440
2022-11-10
12:35:35
ไฟฟ้า : ประสานมิตร เปลี่ยนหลอดไฟทางเข้าออก จำนวน 2 หลอด เปลี่ยนหลอดไฟทางเข้าออก จำนวน 2 หลอด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 439
2022-11-10
12:34:51
ประปา : ประสานมิตร ห้องน้ำชายชั้น 1 โถงปัสวะชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 1 โถงปัสวะชำรุด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 438
2022-11-10
12:32:46
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำชาย ชั้น 1 เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 4 หลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 1 เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 4 หลอด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 437
2022-11-10
10:25:45
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ฝาชักโครกแบบกดข้าง ตกแตก 1 อัน และ หลอดไฟกะพริบ 1 หลอด thasanee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 436
2022-11-10
10:21:57
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ชั้น 7 ห้องงานเทคโนโลยีห้องสมุด ประตูเหล็กกั้นห้องตกเลยปิดไม่ได้ kantapong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 435
2022-11-10
08:58:42
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 7 - ตู้น้ำดื่ม ที่กดน้ำร้อน-เย็น เสีย - ปลั๊กไฟโต๊ะประภัสสรหลวมเสียบปลั๊กไฟใช้ไม่ได้ - ไฟฉายหน้าลิฟท์เปิดไม่ติด คาดว่าถ่านหมด pariwats
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 434
2022-11-08
16:01:55
อื่นๆ : องครักษ์ ชั้น 3 ทีวีประชาสัมพันธ์หน้าชั้น 3 เปิดไม่ได้ sujittra
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด

 

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ