วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ
ID. 695
2023-05-29
08:41:49
อื่นๆ : ประสานมิตร ชั้น 3 ห้อง 303 โทรศัพท์ภายในชั้น 3 โทรไม่ติด siwapornc
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 694
2023-05-23
09:36:32
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ห้อง 703 ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด แอร์มีแต่ลม ไม่มีความเย็น songyot
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 693
2023-05-22
15:12:38
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องอาบน้ำละหมาดชั้น1 หลอดไฟห้องอาบน้ำละหมาดชั้น1 ไม่ติด1หลอด siripornki
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 692
2023-05-22
08:36:45
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร ตัวเปิด ปิด แอร์ ตรงโต๊ะปัทมาพร ใกล้พัง แล้วครับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 691
2023-05-19
12:11:14
ไฟฟ้า : ประสานมิตร งานบริหารจัดการทรัพยากร ปรับเปลี่ยนไฟแสงสว่าง และ มีเหลอดไฟแสงสว่างดับ 1 หลอด ครับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 690
2023-05-19
09:05:59
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องโถงชั้น 1 หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด amonrats
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 689
2023-05-16
17:23:54
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 5 ติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม ตรงบริเวณบันไดทางขี้น-ลง ชั้น 5 sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 688
2023-05-16
14:31:49
เครื่องปรับอากาศ : องครักษ์ แอร์ห้องฐานข้อมูล บานสวิงทำงานผิดปกติ anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 687
2023-05-15
16:28:05
โต๊ะ เก้าอี้ : ประสานมิตร ชั้น 2 ที่พักแขนเก้าอี้หลุด isaya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 686
2023-05-15
09:34:56
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 ฝ่ายบริหารจัดการฯ CPU ไม่ทำงาน pariwats
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 685
2023-05-12
09:11:29
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องน้ำฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชารุด kanyada
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 684
2023-05-11
15:02:33
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ก๊อกน้ำ ห้องน้ำหญิง หลุดโยกเยก namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 682
2023-05-11
10:18:34
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำหญิงชั้น 1 อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล pornchanok
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 681
2023-05-10
15:16:54
อื่นๆ : ประสานมิตร ชั้น3 เปลี่ยนฝาชักโครกห้องน้ำชายชั้น3 ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 680
2023-05-10
15:14:18
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ติดตั้งไฟส่องสว่างทางขึ้นลงบันไดกลาง พื้นที่บริเวณชั้น4 จำนวน5หลอด samart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 679
2023-05-10
15:10:50
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ติดคั้งไฟฉุกเฉินพื้นที่ชั้น4 จำนวน3เครื่องครับ ติดคั้งไฟฉุกเฉินพื้นที่ชั้น4 จำนวน3เครื่องครับ samart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 678
2023-05-10
13:42:25
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 1-6 เปลี่ยนหลอดไฟบันไดทางเดินชั้น 1-6 ติดตั้งไฟฉุกฉิน 3 จุด ชั้น 1-6 arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 677
2023-05-10
13:42:10
โต๊ะ เก้าอี้ : องครักษ์ ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4/3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4/3 โต๊ะวางnote book ขาล้อเลื่อนหัก siripornki
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 676
2023-05-10
09:58:31
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องโถง ด้านนอกและด้านใน ช.1 หลอดไฟไม่ติด 4 หลอด (ห้องโถงด้านนอก 2 หลอดและห้องโถงด้านใน 2 หลอด) anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 675
2023-05-10
09:10:40
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น3 ติดไฟทางเดินบันไดชั้น3 ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 674
2023-05-10
09:09:57
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น3 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 673
2023-05-08
15:33:51
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ชั้น 1 จำนวน 2 จุด ชั้น 8 จำนวน 1 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ชั้น 1 จำนวน 2 จุด ชั้น 8 จำนวน 1 จุด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 672
2023-05-08
12:50:06
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 5 ติดไฟฉุกเฉิน 2 จุด sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 671
2023-05-08
10:44:32
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ชั้น 1 บริเวณโต๊ะทางเข้า น้ำยาแอร์รั่วใส่โต๊ะที่ทำงานทางเข้า sonticha
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 670
2023-05-08
10:28:39
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 6 ติดไฟฉุกเฉินจำนวน 2จุด surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 669
2023-05-07
10:03:16
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ด้านหน้าลิฟต์ชั้น 5 หน้าต่างฝืดเปิดยาก chanidap
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 668
2023-05-03
11:01:37
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องโถง ช.1 หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 667
2023-05-03
10:56:45
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิงชั้น 2 กลอนประตูห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 พัง siwapornc
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 666
2023-05-03
09:47:36
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ห้องน้ำหญิงชั้น 5 ห้องสมุดท้าย ฝ้าเพดานหลุด yupapornc
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 665
2023-05-01
15:52:52
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องควบคุมเสียงตามสาย ชั้น 1 เบรคเกอร์ ชำรุด ห้องควบคุมเสียงตามสาย ชั้น 1 เบรคเกอร์ ชำรุด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 664
2023-04-28
09:18:40
โต๊ะ เก้าอี้ : องครักษ์ ชั้น 5 (หลังเคาน์เตอร์บริการ) โต๊ะในห้องประชุมกลุ่มย่อยชำรุด แม่บ้านนำออกมาไว้หลังเคาน์เตอร์บริการ จำนวน 3 ตัว yupapornc
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 663
2023-04-28
08:03:19
ประปา : ประสานมิตร 3 ห้องน้ำหญิงห้องกลางกดชักโครกไม่ลง nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 662
2023-04-28
07:25:16
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 5 ห้องพักแม่บ้าน หลอดไฟในห้องพักแม่บ้านไม่ติดคับ sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 661
2023-04-27
11:51:24
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ชั้น1 ห้องอาบน้ำละหมาด กลอนล็อคจากด้านใน ไม่สามารถเปิดจากด้านนอกได้ ไม่มีคนอยู่ด้านใน thasanee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 660
2023-04-27
09:26:48
ประปา : ประสานมิตร ห้องศึกษาค้นคว้าอาจารย์ชั้น2 ห้องศึกษาค้นคว้าอาจารย์ชั้น2 ท่อน้ำในห้องน้ำแตก kiattisak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 659
2023-04-25
15:15:28
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 e-meeting อัปโหลดเอกสารแนบไม่ได้ charusch
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 658
2023-04-25
14:44:44
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ชั้น 3 ท่อแอร์ตัน nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 657
2023-04-25
13:00:07
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 1 ทางเข้า เปลี่ยน หลอดไฟ ตรงเคาร์เตอร์ piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 656
2023-04-24
09:33:27
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ประตูหลัง 2/7 และ 2/8 ประตู 2/7-2/8 ไขยาก แม่บ้านไขไม่ออก chanidap
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 655
2023-04-24
09:30:50
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ห้องน้ำหัวหน้าชั้น 1 กดชักโครกแล้วน้ำในถังเก็บน้ำไม่หยุดไหลเข้าถัง chanidap
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 654
2023-04-21
09:07:54
ประปา : ประสานมิตร ห้องประชุม702 หัวฉีดสายชำระชำรุด anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 653
2023-04-20
12:21:22
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ในห้องน้ำผู้พิการชั้น 1 ราวจับ ชำรุด sujittra
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 652
2023-04-20
12:17:06
อื่นๆ : องครักษ์ ชั้น 3 ห้องสมุดองครักษ์ โทรศัพท์ หมายเลข 1253 ชั้น 3 ใช้งานไม่ได้ sujittra
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 651
2023-04-19
10:29:42
เครื่องปรับอากาศ : องครักษ์ ห้องแอร์ ชั้น 4 แอร์ตัวที่ 1 ชั้นแอร์ขึ้นสีแดง namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 650
2023-04-12
11:35:49
ประปา : องครักษ์ ห้องละหมาด ช.1 ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 649
2023-04-11
13:47:22
ประปา : ประสานมิตร ห้อง 304 ชั้น 3 ขอเปลี่ยนก็อกน้ำในห้องน้ำ ปิดได้ไม่สนิท น้ำหยดออกมาเป็นระยะๆ surapongp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 648
2023-04-11
13:42:13
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำชายชั้น 6 หลอดไฟเสียครับ ติดๆ ดับๆ ครับ surapongp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 647
2023-04-11
13:28:18
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ชั้น3 น้ำแอร์รั่ว ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 646
2023-04-11
13:09:19
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 1 ทางเข้า เปลี่ยนหลอดไฟ piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 645
2023-04-10
15:20:53
อื่นๆ : ประสานมิตร ชั้น 3 ห้อง 303 กระเบี้องห้องน้ำชำรุด siwapornc
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ