วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ
ID. 44
2022-01-25
20:48:09
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 ห้องสำนักงานและฝ่ายจัดหา ติดตั้ง driver printer ดังนี้ ห้องสำนักงาน >> พี่แอน พี่กร พี่โฉม ฝ่ายจัดหา >> พี่น้อง kantapong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 43
2022-01-25
08:19:18
ประปา : ประสานมิตร งานบริหารจัดการทรัพยากร อ่างล้างมือตัน jukkrit
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 42
2022-01-25
08:18:33
ไฟฟ้า : ประสานมิตร งานบริหารจัดการทรัพยากร หลอดไฟฟ้าชำรุด jukkrit
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 41
2022-01-20
16:25:36
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ชั้น 1 ห้องเช็คคืน ย้ายหมายเลขโทรศัพท์กลับมาห้องเช็คคืน หมายเลข 21250 pornchanok
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 40
2022-01-20
14:58:23
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องน้ำ ช.1 ไฟแสงสว่างห้องน้ำชาย ไม่ติด 4 หลอด และห้องน้ำหญิง ไม่ติด 1 หลอด anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 39
2022-01-17
07:53:19
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 5 ไฟห้องน้ำชายของ จนท. กระพริบๆๆ ( หลอดสั้น ) sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 38
2022-01-13
16:19:56
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ ชั้น 1 ห้องงานฐานข้อมูล ลงโปรแกรมเปิดไฟล์วิดิโอ janejiram
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 37
2022-01-07
15:20:56
ประปา : ประสานมิตร 1-8 ตรวจเช็คระบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 36
2022-01-04
14:20:19
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 1 เข้าระบบ ALEPH ไม่ได้ nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 35
2021-12-28
14:00:28
อื่นๆ : ประสานมิตร ฝ่ายบริหารจัดการฯ ใส่คิ้วตู้ไม้(ยกมาจากชั้น 1) 1 ตู้ malinee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 34
2021-12-28
12:07:38
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำ ในห้องครัว ชั้น 7 หลอดไฟกระพริบ umapornn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 33
2021-12-27
11:45:54
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องสำนักงานชั้น7 เปลี่ยนหลอดไฟLED2หลอดของเก่าเสีย anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 32
2021-12-22
09:17:16
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน อรุณรัตน์ ปุ่ม Power เปิดไม่ติด arunrat
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 31
2021-12-22
08:29:09
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ห้อง 204 หลอดไฟชำรุด arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 30
2021-12-21
12:16:07
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร เปลี่ยนขอบบัวใหม่ ห้อง705(ห้องพระเทพฯ) ขอบบัวเก่าหลุดชำรุด anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 29
2021-12-16
16:31:24
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ งานพิมพ์สัน ชั้น1 ห้องงานจัดหา คอมพิวเตอร์งานพิมพ์สันเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว หน้าเดสก์ทอปว่างไม่มี icon โปรแกรมอะไรขึ้นเลย uangfa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 28
2021-12-15
15:29:55
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 3 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ isaya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 27
2021-12-15
09:16:23
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น2เคาน์เตอร์ยืม-คืน คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด bongkotrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 26
2021-12-14
08:26:39
ไฟฟ้า : ประสานมิตร 204 - anchaleet
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 25
2021-12-09
15:33:40
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 1 ติดตั้งโปรแกรม Aleph nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 24
2021-12-09
11:57:44
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2 เพิ่มโปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด 5 เครื่อง arunrat
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 23
2021-12-09
11:54:29
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน เพิ่มสลิปฐาน ALEPH เครื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 22
2021-12-08
14:38:09
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ชั้น6 ตัดชั้นหนังสือเก่า surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 21
2021-12-08
10:17:11
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พริ้นเตอร์ pattapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 20
2021-12-08
10:04:48
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 7 ติดตั้งปริ้นส์เตอร์ arunyaf
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 19
2021-12-07
15:45:44
ประปา : ประสานมิตร ห้องฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ชั้น 7 ชักโครกที่ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ชั้น 7 น้ำไหลไม่หยุด songyot
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 18
2021-12-07
13:35:48
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร โต๊ะตอบคำถาม โทรศัพท์ 5 ตัว ชั้น 2 ตอบคำถามไม่สามารถโทรเข้า/ออก ได้ siwapornc
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 17
2021-12-07
13:28:25
อื่นๆ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน โทรศัพท์ 5 ตัว ไม่สามารถโทรเข้า/ออก ได้ arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 16
2021-12-07
09:53:57
อื่นๆ : ประสานมิตร 1 ย้ายไฟฉุกเฉิน และ ถังดับเพลิง nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 15
2021-12-03
09:14:50
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืมคืนเครื่อง สห420000025366 CPU เปิดไม่ได้ arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 14
2021-12-02
09:29:01
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 7 ติดตั้งเครื่องปริ้นส์ arunyaf
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 13
2021-12-02
09:20:46
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 7 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯ ติดตั้งเครื่องพริ้น pattapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 12
2021-12-02
09:19:38
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร งานเตรียมตัวเล่มหนังสือ เซ็ตเครื่องpritnใหม่ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 11
2021-11-30
12:42:31
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 เซ็ตคีย์บอร์ด arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 10
2021-11-29
14:35:53
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 แก้การตั้งค่า ALEPH arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 9
2021-11-29
10:38:58
ประปา : ประสานมิตร ห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น 2 สายชำระชำรุด arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 8
2021-11-29
10:37:42
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 จอคอมพิวเตอร์มีอาการสั่น arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 7
2021-11-29
09:16:04
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 304 จอ itron 7740220587 เสีย sompit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 6
2021-11-29
09:14:54
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 304 คอมพิวเตอร์ 7740220721 วันที่ไม่เป็นปัจจุบัน sompit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5
2021-11-26
15:34:18
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7 ให้แก้ไขภาษาต่างด้าวของระบบการสแกนนิ้วมือการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง sangjanv
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4
2021-11-26
14:09:35
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ชั้น4 เปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ชั้น4ติดกับเคาน์เตอร์บริการ เครื่องทำงานเจ้าหน้าที่ kiattisak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3
2021-11-26
14:06:47
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7 เพิ่ม HDD ของเครื่องเก่าในเครื่องใหม่ sangjanv
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2
2021-11-23
09:51:57
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ชั้น2/3/4 ถอดประตูทางขึ้นลงบันไดกลาง anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1
2021-11-22
12:19:02
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ถอดจอทีวี เตรียมพื้นที่สำหรับวางโต๊ะทำงานใหม่ songyot
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ