วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ
ID. 1422
2024-07-19
16:07:20
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ ชั้น 1 ห้องฐานข้อมูล สั่งปริ้นแล้วขนาดที่ออกมาไม่ตรงกับขนาดจริงที่ตั้งค่าไว้ janejiram
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1421
2024-07-19
09:31:14
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องโถง ชั้น1 หลอดไฟเพดาน ห้องโถง ชั้น1 เสีย uangfa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1420
2024-07-18
09:33:31
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำชายชั้น 5 ห้องน้ำชายชั้น 5 ห้อง 1 โถชักโครกกดน้ำไม่ไหล pimonpan
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 1419
2024-07-17
15:11:06
ไฟฟ้า : ประสานมิตร งานซ่อมหนังสือ หลอดไฟไม่ติด ตำแหน่งเดิม jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1418
2024-07-16
15:09:05
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ห้องน้ำชาย ชั้น 5 ห้องน้ำชาย ชั้น 5 กดชักโครกแล้วน้ำไหลเบา และมีน้ำหยด hatairat
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 1417
2024-07-16
09:07:35
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 4 ตั้งค่าเครื่องสแกนเอกสาร arunrat
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 1416
2024-07-15
09:15:35
ประปา : องครักษ์ ทางเข้าประตูชั้น 1 แก้อ่างล้างมือตัน hataichanok
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1415
2024-07-15
08:24:15
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร หน้าเคาน์เตอร์ชั้น4 ชั้น 4 ปริ๊นเตอร์ทำงานหน้าALEPHไม่ได้ค่ะ bongkotrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1414
2024-07-12
15:15:10
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ ก็อกน้ำหยด wannisa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1413
2024-07-12
14:15:55
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้อง 3 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้องที่ 3 ปิดไม่ได้ umapornn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1412
2024-07-12
09:09:40
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ทางเข้าช่อง1 ชั้น 1 surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1411
2024-07-09
10:00:04
ไฟฟ้า : ประสานมิตร บริเวณหน้าห้องจัดหา และห้องซ่อม เปิดสวิตช์หลอดไฟดับ arunyaf
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1410
2024-07-05
15:13:24
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ เคาน์เตอร์ชั้น 1 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดผู้ใช้ภายนอก กระดาษปริ้นไม่ออก janejiram
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1409
2024-07-04
17:07:10
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องพักพนักงานชั้น6 ชั้น 1 คอมพิวเตอร์ครับ piyarak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1408
2024-07-04
09:34:12
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องซ่อมหนังสือ หลอดไฟฟ้าไม่ติด 2 หลอด jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1407
2024-07-04
09:19:16
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ ห้องฐานข้อมูล เครื่องปริ้น HP ปริ้นแล้วเป็นเส้น wannisa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1406
2024-07-04
09:18:06
ไฟฟ้า : องครักษ์ โถงชั้น 1 ด้านนอก ไฟเพดานไม่ติด 3 ดวง wannisa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1405
2024-03-21
10:20:00
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำ จนท.ชั้น 5 ชั้น 5 หลอดไฟ กระพริบติดๆดับๆ sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1404
2024-07-03
09:20:04
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร งานเตรียมตัวเล่ม ให้สอนบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์แยกต่างหาก jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1403
2024-07-01
17:14:29
ไฟฟ้า : ประสานมิตร 707 ชั้น 7 หลอดไฟห้อง 707 กระตุกไฟปิดแล้วไฟดับทั้งห้อง nantanas
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1402
2024-07-01
15:29:18
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 707 เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เป็นหลอด LED praphats
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1401
2024-07-01
10:24:59
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ประตูทางเข้า ช่องที่ 1 มีอาการค้าง 1บาน ประตูทางเข้า ช่องที่ 1 และช่อง ที่ 2 ก็มีอาการเปิดและค้างนานมาก ๆ จ้า datnarong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1400
2024-06-27
10:55:51
ไฟฟ้า : ประสานมิตร เปลี่ยนรางไฟห้องประชุม 8110 ,8111, 8105, 8102-3 ชั เปลี่ยนรางไฟห้องประชุม 8110 ,8111, 8105, 8102-3 ชั้น 8 sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1399
2024-06-27
06:47:11
ไฟฟ้า : ประสานมิตร พบหลอดไฟกระพริบ บริเวณชั้น 5 หน้าตู้หนังสือหมวด 07 หลอดไฟกระพริบ sangjanv
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1398
2024-06-26
16:54:40
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น4 ห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น4 ห้อง 405 kiattisak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1397
2024-06-26
10:20:33
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ชั้น4 ชั้น 4 เครื่องคอมชั้น4ไม่ขึ้นเลขเครื่องที่จะพิมพ์ bongkotrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1396
2024-03-21
10:20:00
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ตู้หนังสือภาษาอังกฤษ ตู้ที่ 8 ชั้น 5 หลอดไฟกระพริบติดๆดับๆ รบกวนสายตาเวลาผู้ใช้ค้นหาหนังสือ sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1395
2024-06-25
15:21:41
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร พื้นที่ชั้น4 เก็บคอมพิวเตอร์สืบค้นชุดเก่า จำนวน3 เครื่องครับ samart
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 1394
2024-06-25
15:21:34
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร พื้นที่ชั้น4 เก็บคอมพิวเตอร์สืบค้นชุดเก่า จำนวน3 เครื่องครับ samart
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 1393
2024-06-25
15:14:17
ประปา : ประสานมิตร ห้องน้ำชายชั้น 4 สายชำระห้องน้ำชายชำรุด/ห้องที่ 1 kittisakk
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1392
2024-06-24
15:44:38
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 4 เซ็ตเครื่องสแกนเอกสาร arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1391
2024-06-24
14:52:06
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้อง 8102 - 8103 และ ห้อง 8105 ชั้น 8 ซ่อมขาตั้งไมโครโฟน sutthiphong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1390
2024-06-24
13:48:43
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ปริ้นบาร์โค้ด ด้วยกระดาษขนาด A-10 ไม่ได้ janejiram
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1389
2024-06-24
09:18:32
ไฟฟ้า : องครักษ์ ทางเข้าพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1 ด้านใน ไฟไม่ติด 1 ดวง janejiram
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1388
2024-06-21
13:43:52
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้อง 8105 ชั้น 8 เปลี่ยนหลอดไฟ 7 หลอด sutthiphong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1387
2024-06-19
13:07:21
อาคารสถานที่ : ประสานมิตร ห้องน้ำ ชั้น4 ห้องที่2 ค่ะ ห้องน้ำประตูปิดไม่ได้ค่ะ uangfa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1386
2024-06-19
09:00:59
ประปา : ประสานมิตร ห้องน้ำชาย ชั้น 4 อ่างที่ 1 อ่างน้ำล้นขัง อาจจะทำให้ ล้นออกมาได้ (ใส่ภาพประกอบ เพิ่มเติม) datnarong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1385
2024-06-19
08:17:34
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร งานซ่อมหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้คับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1384
2024-06-19
08:17:28
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร งานซ่อมหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้คับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1382
2024-06-18
14:47:29
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น 7 บริเวณคอมพิวเตอร์อรัญญา ขอเพิ่มปลั๊กไฟ arunyaf
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1381
2024-06-18
09:39:31
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องน้ำชั้น 1 - ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด - ห้องน้ำชาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด pimonpan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1380
2024-06-17
10:49:38
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร โต๊ะ สุรชัย สุรพงษ์ เครื่องสแกนใหญ่ สามจุด ชั้น 4 เดินสาย lan เพิ่ม 2 จุด และซ่อมแซมสายlanเครื่องสแกนใหญ่ surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1379
2024-06-17
09:28:50
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร งานเตรียมตัวเล่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้คับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1378
2024-06-15
12:15:06
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น4โต๊ะเจ้าหน้าที ไฟฟ้าไม่เข้าใช้งานไม่ได้ ตรงเครื่องสแกนวารสาร ratchaneek
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1377
2024-06-14
11:24:52
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ชั้น4 ชั้น 2 พิมพ์เอกสารไม่ได้ bongkotrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1376
2024-06-14
10:50:47
อื่นๆ : องครักษ์ 1 ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นที่ชั้น1 น้ำร้อนกดน้ำไม่ไหล แต่น้ำเย็นทำงานปกติ thasanee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1375
2024-06-13
15:31:46
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : องครักษ์ คอมพิวเตอร์ของอนงค์ในห้องฐานข้อมูล ให้ติดตั้งวินโดว​ส์10 ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1374
2024-06-13
14:42:59
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น7 งานวิเคราะห์ เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก pariwats
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1373
2024-06-13
14:00:42
อื่นๆ : ประสานมิตร ห้องน้ำผู้ใช้หญิงชั้น 2 กลอนประตูห้องน้ำหญิง ห้องแรกล็อคยาก arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1372
2024-06-13
13:16:08
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ ยืม - คืน ชั้น 4 เคาน์เตอร์ ยืม - คืน ชั้น 4 เครื่องที่ 1 (แจ้งซ่อมย้อนหลังค้าบ) ขอบคุณค้าบ :D datnarong
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ