วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ
ID. 233
2022-07-06
09:07:34
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาร์เตอร์ชั้น 2 แก้ไขปัญหา Word / Aleph kittisakk
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 232
2022-07-05
14:49:09
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ห้อง 204 ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ mantana
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 231
2022-07-05
14:20:39
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 1 โต๊ะนั่งทางเข้า ออก เมาส์ไม่ค่อยทำงาน sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 230
2022-07-05
14:12:53
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร 5 มีเสียงร้องเสียงดัง เปิดไม่ติด sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 229
2022-07-05
12:59:50
ประปา : ประสานมิตร ชั้น7ห้องครัวมุกดา ตัวกดตู้น้ำเย็นหักชำรุด anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 228
2022-07-01
10:19:34
ไฟฟ้า : ประสานมิตร งานบริหารจัดการทรัพยากร มีไฟกระพริบ 1 ดวง jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 227
2022-07-01
09:19:14
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 2 Set Printer บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 226
2022-06-29
13:33:44
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องน้ำชายชั้น 1 หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น 1 ไฟไม่ติดจำนวน 1 หลอด siripornki
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 225
2022-06-29
12:01:51
ประปา : ประสานมิตร ชั้น 7 ห้อง 706 ก๊อกอ่างล้างจาน มีน้ำรั่วซึมออกมา น้ำหยดตลอดเวลา charusch
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 224
2022-06-29
08:06:08
ไฟฟ้า : ประสานมิตร บริเวณโถงชั้น 1 เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 5 หลอด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 223
2022-06-28
11:25:37
ประปา : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิง (w2/1) ชั้น 2 ห้องแรก สายฉีดชำระเสีย หัวก็อกค้างน้ำไหลตลอดเลยปิดน้ำไว้ก่อนค่ะ (RT1203) isaya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 222
2022-06-27
16:59:18
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำที่ห้องครัว ก็อกสายชำระ น้ำหยดตลอดเวลา aumporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 221
2022-06-24
15:19:03
ไฟฟ้า : ประสานมิตร งานบริหารจัดการทรัพยากร เพิ่มปลั๊กไฟและเปลี่ยนปลั๊กไฟ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 220
2022-06-24
14:14:28
ไฟฟ้า : องครักษ์ ห้องน้ำหญิง ชั้น1 หลอดไฟห้องน้ำหญิงชั้น1 ไม่ติด 1 หลอด siripornki
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 219
2022-06-23
09:34:15
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น2 ติดตั้งการสร้างบาร์โค้ดผู้ใช้บริการ bongkotrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 218
2022-06-22
10:58:11
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เครื่องโน้ตบุ้ก DELL ไม่มีฟ้อนซ์ภาษาไทย เครื่องโน้ตบุ้ก DELL (สห.420000017155 (8/2/62)ไม่มีฟ้อนซ์ภาษาไทย สำหรับใช้สอนเอ็นโน้ต เค้าเตอร์ REF ชั้น2 lib002
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 217
2022-06-16
15:22:39
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร c2 ดูเครื่องพิมพ์/สแกน bongkotrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 216
2022-06-13
10:09:33
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 2 เซ็ต VPN arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 215
2022-06-13
09:18:59
ไฟฟ้า : ประสานมิตร บริเวณโถงชัน 1 หลอดไฟดาวล์ไลเสีย 2 หลอด nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 214
2022-06-13
08:43:59
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ชั้น 5 หมายเลข 2 มีควันออกมาจากตัวแอร์ แล้วครื่องหยุดทำงาน sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 213
2022-06-10
09:42:48
ลิฟท์ : ประสานมิตร ห้องลิฟท์ชั้น8 เปลี่ยนแบตรี่ลิฟท์ผู้ใช้ตัวที่2 anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 212
2022-06-09
09:08:26
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น7 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ติดตั้งตัวอ่าน CD ROM เครื่องคอมพิวเตอร์ pariwats
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 211
2022-06-07
10:47:48
ไฟฟ้า : ประสานมิตร บริเวณชั้น 1 หน้าห้องน้ำ เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 2 หลอด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 210
2022-06-02
08:51:48
อาคารสถานที่ : องครักษ์ อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 5 อ่างล้างมืออ่างที่ 2 ห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ท่อน้ำอุดตัน hatairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 209
2022-05-25
10:28:24
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ชั้น6 ถอดปลั๊กไฟและติดตั้งใหม่ surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 208
2022-05-24
16:06:52
อาคารสถานที่ : องครักษ์ ชั้น 2 กุญแจประตูใช้ไม่ได้ wannisa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 207
2022-05-24
08:49:31
ไฟฟ้า : ประสานมิตร มุมสแกนวารสาร ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 1 จุด anchaleet
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 206
2022-05-24
08:44:46
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 Set เครื่อง Printer anchaleet
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 205
2022-05-20
19:31:49
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 3 Notebook ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดได้ isaya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 204
2022-05-20
09:06:00
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร คอมพิวเตอร์กัญญดา มีปัญหา hyper link ใน word kanyada
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 203
2022-05-19
11:35:30
ไฟฟ้า : องครักษ์ บริเวณชั้น3ด้านนอกอาคาร หลอดไฟสปอร์ไลท์แสงสว่างไม่ติด amnatp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 202
2022-05-18
15:24:38
ไฟฟ้า : องครักษ์ บริเวณห้องโถง ช.1 หลอดไฟไม่ติด 2 ดวง anong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 201
2022-05-18
11:01:14
อื่นๆ : องครักษ์ ชั้น 3 โทรศัพท์ 21253 ไม่มีสัญญาณ pimonpan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 200
2022-05-18
10:12:41
ไฟฟ้า : ประสานมิตร บริเวณ ห้องน้ำชั้น 1 เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนพัดลมในห้องน้ำ sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 199
2022-05-12
15:51:29
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร ชั้น6 แอร์ห้องศึกษาค้นคว้า 606 ไม่เย็น surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 198
2022-05-12
08:33:57
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร ชั้น 2 เช็คระบบเครือข่าย/ระบบแจ้งเตือน arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 197
2022-05-12
08:13:43
ประปา : ประสานมิตร ชั้น 7 งานวิเคราะห์ อ่างล้างมือ ห้องน้ำ (คู่) น้ำไหลช้า / และโถส้วม เวลากด น้ำไหลตามพื้น (ห้องคู่ ขวามือ) pattapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 196
2022-05-11
09:51:19
ไฟฟ้า : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิงชั้น 1 หลอดไฟห้องน้ำหญิงชั้น 1 ไม่ติด nairat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 195
2022-05-10
10:03:30
เครื่องปรับอากาศ : องครักษ์ ชั้น 3 เครื่องวัดอุณหภูมิของชั้น 3 หน้าจอดับ sujittra
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 194
2022-05-10
10:01:22
อื่นๆ : องครักษ์ ชั้น 3 โทรศัพท์ชั้น 3 หมายเลขเครื่อง 1250 โทรเข้า-ออก ไม่ได้ sujittra
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 193
2022-05-09
14:09:41
อื่นๆ : ประสานมิตร ชั้น 2 ห้องครัว เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม arunrat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 192
2022-05-09
14:06:59
ประปา : ประสานมิตร บริเวณ ชั้น 1 เปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องตู้น้ำ sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 191
2022-05-09
13:44:37
ประปา : ประสานมิตร ชั้น6 เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มชั้น6 surachai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 190
2022-05-06
15:19:51
ประปา : ประสานมิตร ชั้น8 ชักโครกห้องน้ำหญิงที่กดน้ำชำรุด anurakh
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 189
2022-05-06
11:29:16
เครื่องปรับอากาศ : ประสานมิตร บริเวณตรงประตูงานเตรียมตัวเล่ม มีน้ำเกาะและหยดตรงท่อน้ำทิ้ง jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 188
2022-05-06
10:31:31
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ : ประสานมิตร งานเตรียมตัวเล่ม เครื่องที่ใช้งานพิมพ์เอกสารไม่ได้ครับ jukkrit
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 187
2022-05-06
08:39:07
อื่นๆ : ประสานมิตร ชั้น 5 ถอดประตู บริเวณบันไดทางขึ้น ลง sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 186
2022-05-05
08:09:47
ประปา : ประสานมิตร ห้องน้ำหญิงชั้น 5 ห้องน้ำหญิงชั้น 5 ห้อง 2 หัวฉีดน้ำสายชำระหัก sonticha
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 185
2022-05-03
14:34:47
ประปา : องครักษ์ ห้องน้ำห้องแม่บ้าน ชั้น 4 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ หลวม ทำให้น้ำซึมออกมา aumporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 184
2022-05-03
12:04:02
ไฟฟ้า : ประสานมิตร เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร จำน เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร จำนวน 20 หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องน้ำชาย ชั้น 1 จำนวน 1 หลอด sanit
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ