รายการแจ้งข้อมูลปัญหา / แจ้งซ่อม

   ประสานมิตร 715    องครักษ์ 306

 

 

วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร ครุภัณฑ์/หน่วยงาน ชั้น รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2021-09-14
15:40:04
CL-IT
01036
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านนำเอกสารขึ้นเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 6 เรื่อง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบอีเมล) พี่แสง adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-09-13
09:11:59
CL-GI
01035
ประปา
ประสานมิตร
2ก็อกน้ำ ชั้น 2 ห้องน้ำหญิงsurapongp

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2021-09-08
10:20:57
CL-IT
01034
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้ง Adobe Acrobat XI Pro แนะนำการใช้งาน พี่น้อยadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-09-07
12:08:36
CL-IT
01033
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ให้คำปรึกษาเรื่อง Google form, Google sheets พี่แอนadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-08-31
02:54:09
CL-IT
01032
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เพิ่มเอกสารในเมนู"เอกสารดาวน์โหลด" แท็บ "งานการเงินและบัญชี" 5 รายการ พี่พัชจรีadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-08-14
00:48:31
CL-IT
01031
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เพิ่มเอกสารวิธีการติดตั้ง Endnote20 for Mac พี่อัมพรadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-08-13
16:58:34
CL-IT
01030
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ให้คำปรึกษาเรื่อง Odoo พี่น้องadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-08-13
16:57:31
CL-IT
01029
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ให้คำปรึกษาเรื่อง Google Form พี่อัมพรadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-08-05
20:05:11
CL-IT
01028
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7นำเอกสารขึ้นบนเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านนำเอกสารขึ้นเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง หัวข้อเรื่อง : TK Forum 2021 "Library and Public Space for Learning" (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ในหัวข้อ : การพัฒนาตนเอง ในปี 2564 adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-07-22
12:33:28
CL-IT
01027
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3ติดตั้งเครื่อง printer siwapornc

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2021-07-21
14:02:51
CL-IT
01026
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
ไม่ระบุเปิดใช้งานไฟล์ Notepad ไม่ได้ ข้อมูลหายnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-07-10
15:49:24
CL-IT
01025
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3ติดตั้งโปรแกรมตระกูล Adobe อิสยาห์ adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-30
11:10:30
CL-IT
01024
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องโทรศัพท์ เบอร์ 15341 เสียcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-25
18:48:01
CL-IT
01023
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7นำเอกสารขึ้นบนเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง-พี่แสงจันทร์ adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-18
19:15:48
CL-IT
01022
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ไขไลเซน office 2016 หมดอายุ พี่จรัสโฉมadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-17
12:41:59
CL-GI
01021
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2แอร์เบอร์ 18 มีแต่ลม แต่ไม่เย็นค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-16
23:15:52
CL-GI
01020
อื่นๆ
ประสานมิตร
7นำเอกสารขึ้นบนเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง คุณแสงจันทร์adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-16
13:06:23
CL-GI
01019
ประปา
ประสานมิตร
5ห้องน้ำชายห้อง 1 ชักโครก ค้าง น้ำไหลไม่หยุดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-06-01
12:09:25
CL-GI
01018
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2สวิทช์ปิด เปิดไฟ บริเวณหลังเคาน์เตอร์ยืม - คืนชำรุดarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-05-25
09:04:56
CL-IT
01017
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ไฟล์ PDF แก้ไขแล้ว ไม่สามารถ Save ทับได้ [ต้อง save เป็นชื่อใหม่ และคอยลบไฟล์เดิม]charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-05-25
09:00:30
CL-IT
01016
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ไลนเซนวินโดว์หมดอายุcharusch

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2021-05-19
11:57:06
CL-IT
01015
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ปัญหาปริ้น format เพี้ยนmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-05-11
13:00:32
CL-IT
01014
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7[พี่จรัสโฉม] แก้ไลนเซนวินโดว์หมดอายุadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-05-07
18:35:49
CL-IT
01013
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2ไม่สามารถเข้า wifi ได้arunrat

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2021-05-07
18:29:42
CL-IT
01012
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
21. ปุ่มไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ 2. วันที่และเวลาไม่ตรง เปลี่ยนไม่ได้ ติด Pass.arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-05-06
16:08:40
CL-IT
01011
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7[พี่ปริวัฏ] ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat XI Pro 11.0.6adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-30
16:00:55
CL-IT
01010
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้ง SWU VPN ในโน๊ตบุ๊คmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-30
13:26:50
CL-IT
01009
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
ไม่ระบุแก้ไขโปรแกรม ALEPHnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-30
00:01:15
CL-IT
01008
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7[พี่แสงจันทร์] นำเอกสารขึ้นบนเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง -เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 -เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 -เรื่อง : ประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล" ครั้งที่ 2/2564 http://lib.swu.ac.th/index.php/about-us/activity-qualityassurance/report-meetingadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-27
22:34:55
CL-IT
01007
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
ไม่ระบุแก้ไข Line ไม่สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ . พี่แสงจันทร์ adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-27
22:33:56
CL-IT
01006
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
ไม่ระบุแก้ไข Microsoft Office ไม่สามารถพิมพ์งานหรือแก้ไขได้ . พี่แสงจันทร์ adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-26
11:06:25
CL-IT
01005
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2ติดตั้งระบบ alephisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-26
08:51:28
CL-IT
01004
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2ติดตั้ง aleph สำหรับอบรมsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-09
09:36:36
CL-IT
01003
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ปรับแก้ font ฝ่ายบริหารจัดการmalinee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-08
09:47:55
CL-GI
01002
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3สายกระตุกเสีย 1 อันnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-08
09:11:51
CL-IT
01001
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งโช๊คประตูอัตโนมัติ 2 ชุดadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-07
14:36:34
CL-IT
01000
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3ติดตั้ง corel draw ใหม่surapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-07
14:33:10
OK-GI
00999
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น1ก๊อกน้ำปิดไม่อยู่amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-05
15:22:58
CL-IT
00998
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ตั้งค่า print labeljukkrit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-05
13:58:33
CL-IT
00996
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ไขที่ตั้งค่าปริ้นไว้เป็น กระดาษหน้าหลัง charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-05
09:59:46
OK-IT
00995
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เข้าเน็ตเวิร์คไม่ได้namngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-02
14:56:35
CL-IT
00994
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ไขการเข้าโปรแกรม Word และ Excelmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-02
13:10:50
CL-IT
00993
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ปรับแก้ chrome และฟอน alepharunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-02
10:40:26
CL-GI
00992
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินและห้องน้ำanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-02
10:10:53
CL-GI
00991
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5เปลี่ยนสวิตช์ไฟใหม่sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-04-02
10:07:05
CL-GI
00990
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ลบรายการลาในระบบ huris ไม่ได้songyot

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2021-04-01
08:35:47
CL-IT
00989
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ปรับแก้ font ใน alephKanyada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-30
15:55:06
CL-IT
00988
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ไข Header Wordmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-30
11:47:34
OK-GI
00987
ไฟฟ้า
องครักษ์
ไม่ระบุลิฟท์ตัวที่ 2 หลอดไฟเสีย 1 หลอด anong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-29
09:50:04
CL-IT
00985
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้ง Printerpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-29
09:47:57
CL-IT
00984
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้ง Printerpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-29
09:46:06
CL-GI
00983
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำระห้องน้ำชายเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-26
15:06:09
CL-GI
00982
อื่นๆ
ประสานมิตร
3ติดตั้งโปรแกรม corel draw ,fine cut ,simple cutsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-26
14:47:47
OK-GI
00981
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องอาบน้ำละหมาดไม่ติดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-26
13:24:06
CL-IT
00980
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ปรับขนาดอักษรใน ALEPH praphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-26
08:25:42
CL-GI
00979
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องสำนักงานเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-25
15:30:27
CL-IT
00978
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ใหม่arunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-25
14:56:59
CL-IT
00977
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ใหม่praphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-25
14:54:19
CL-IT
00976
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่mattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-25
13:07:13
CL-GI
00975
ประปา
ประสานมิตร
2สายชำระห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น2ห้องหัวหน้าbongkotrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-25
08:07:49
CL-IT
00974
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งเครื่อง printer umapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-24
16:41:20
CL-IT
00973
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7world ค้างcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-24
11:03:31
CL-IT
00972
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7world ค้างcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-24
09:29:30
CL-IT
00971
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งเครื่องปรินซ์tanawee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-24
09:14:59
CL-IT
00970
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7-ขอคำปรึกษาอัปโหลดเอกสารขึ้นบน Google drivebungon

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-23
13:55:40
CL-IT
00969
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมumapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-23
13:25:15
CL-GI
00968
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2แอร์ตรงบริเวณพื้นที่นั่งอ่าน หมายเลข 13 มีน้ำหยดลงมาsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-23
12:39:22
CL-IT
00967
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ขอคำปรึกษาการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drivechinnakorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-23
12:38:14
CL-IT
00966
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมchinnakorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-23
10:56:56
CL-GI
00965
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ติดตั้งโทรทัศน์ในห้อง 703tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-23
10:54:38
CL-GI
00964
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด ที่ห้อง 703tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-22
10:55:50
CL-GI
00963
อื่นๆ
ประสานมิตร
7แก้ไข google form แบบทดสอบการพัฒนาบุคลากร (ปัญหาการคิดคะแนนตามแบบฟอร์ม)umapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-22
09:57:15
CL-IT
00962
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ไขการเรียงเลขหน้าบนโปรแกรม Word ให้เครื่องคุณ แสงจันทร์ หวานอารมย์tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-19
10:31:59
OK-GI
00961
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟโถงชั้น 1 ไม่ติด 2 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-17
10:13:56
CL-GI
00960
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เดินรางไฟโต๊ะทำงานคุณชินกรanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-17
09:04:11
OK-GI
00959
อื่นๆ
องครักษ์
1ที่เหยียบ ขวดเจลแอลกอฮอล์ทางเข้าประตูอัตโนมัติหน้าลิฟต์ชำรุดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-17
08:05:29
CL-GI
00958
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟขาด 2 ดวงnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-16
11:32:33
OK-IT
00957
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องสแกนนิ้ว(Finger scan) รีบู๊ทตลอดเวลา ไม่สามารถสแกนนิ้วได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
16:46:13
CL-IT
00956
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4ติดตั้งคอมฯพร้อมเดินสายแลนadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
16:43:46
CL-IT
00955
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6เปิดฝ้าในห้องไฟพร้อมติดตั้งหลอดไฟ ชั้น6adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
16:43:29
CL-GI
00954
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปิดฝ้าในห้องไฟพร้อมติดตั้งหลอดไฟ ชั้น5adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
13:29:54
OK-GI
00953
ประปา
องครักษ์
1สายฉีดชำระห้องน้ำชายชั้น 1 ชำรุดpimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
10:36:05
CL-GI
00952
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ประตูขัดข้องapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
10:12:33
CL-GI
00951
ประปา
ประสานมิตร
3เปลี่ยนกรอกน้ำห้องน้ำหญิงratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
09:15:35
CL-GI
00950
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4พัดลมๆๆๆห้องน้ำหญิงpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-15
09:12:35
CL-GI
00949
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ขอคำปรึกษา Google formsnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-14
11:59:17
CL-GI
00948
ประปา
ประสานมิตร
3หัวฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง W3/3charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-12
08:00:49
CL-GI
00947
ประปา
ประสานมิตร
1สายชำระห้องน้ำหญิงชั้น 1 หลุดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-11
14:54:02
CL-IT
00946
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
5ติดตั้งคอมฯพร้อมเดินสายแลนsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-11
10:55:46
CL-GI
00945
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ขอย้ายโทรศัพท์ หมายเลข 11977 เข้าห้อง 205piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-11
09:18:52
OK-GI
00944
ประปา
องครักษ์
3ห้องน้ำด้านหลังชั้น 3 มีน้ำไหลลงมาจากข้างบนsubpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-10
15:37:19
CL-GI
00943
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกห้องน้ำห้องอาจารย์มาเรียน้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-10
14:54:10
CL-IT
00942
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องปรินท์ใช้งานไม่ได้mattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-10
13:50:25
CL-IT
00941
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7พบปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้mattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-10
10:45:06
OK-GI
00940
อื่นๆ
องครักษ์
1ตู้กดน้ำดื่มที่ห้องโถง หัวสำหรับกดน้ำร้อน เมื่อกดแล้วมีแต่น้ำเย็นออกมาไม่มีน้ำร้อนchanidap

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2021-03-09
14:38:52
CL-GI
00939
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำชั้น3ratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-09
13:12:43
CL-GI
00938
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำฝ่ายงานวิเคราะเสีย1หลอด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-08
12:21:29
CL-IT
00937
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เปลี่ยน Font ใน Photoshopumapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-08
09:46:44
OK-IT
00936
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4กล้อง Webcamของเครื่องเคาน์เตอร์บริการชั้น4ไม่สามารถเปิดใช้งานได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-08
09:46:40
CL-IT
00935
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีsangjanv

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-05
14:42:02
CL-IT
00934
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7อัฟเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมarunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-05
09:30:25
OK-GI
00933
อื่นๆ
องครักษ์
2ลูกกุญแจติดคาเบ้าประตูห้องเครื่องเล่นดีวีดี ไม่สามารถดึงออกได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
16:32:34
CL-GI
00932
อื่นๆ
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกุญแจตู้จัดนิทรรศการanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
16:31:50
CL-IT
00931
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
15:13:37
CL-IT
00930
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง102siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
15:12:53
CL-IT
00929
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้ง Microsoft Team ห้อง 102 จำนวน 24 เครื่องsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
14:29:28
OK-GI
00928
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟตู้อบหนังสือไม่ติดpimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
10:45:04
OK-GI
00927
ประปา
องครักษ์
2ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชาย เสียjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
10:32:20
CL-GI
00926
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ประตูกระจกทางลงบันไดชั้น 2 ชำรุดmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
09:51:54
CL-IT
00925
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เพิ่มรายชื่อพี่อภิเดชในผู้ดูแลระบบประตูapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
09:50:59
CL-IT
00924
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดไม่ได้apidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-03
01:27:22
CL-IT
00923
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เพิ่มรายชื่อ(พี่ไก่)เข้า group mail asklibrarian น้องจอยadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-02
15:16:01
OK-GI
00922
ลิฟท์
องครักษ์
1ไฟส่องสว่างในลิฟท์ตัวที่ 1 ไม่ติด 1 หลอดhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-01
15:05:47
CL-GI
00921
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ขอคำปรึกษา carlendar nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-01
15:03:26
CL-GI
00920
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ขอคำปรึกษา Google Form (ต่อ)nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-03-01
14:14:22
CL-IT
00919
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7คอมพิวเตอร์ดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ 2 รอบ ใน 1 วันmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-28
10:22:47
CL-IT
00918
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ขอคำปรึกษาการนำเอกสารขึ้นบนเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง . พี่แสง adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-25
17:31:45
CL-IT
00917
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2เครื่อง iPad ติดการอัพเดทadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-25
15:23:30
CL-GI
00916
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ขอคำปรึกษา เรื่อง google calendar การจองประชุมsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-25
11:24:17
CL-GI
00915
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ขอคำปรึกษา Google Formnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-25
11:23:22
CL-GI
00914
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ขอคำปรึกษา Google calendar nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-24
15:11:47
CL-IT
00913
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ย้ายคอมพิวเตอร์สำหรับปริ้นงาน ชั้น 1 จำนวน 2 เครื่องadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-24
15:06:56
CL-IT
00912
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ปัญหาการแก้ไขคำใน adobe acobatcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-24
14:52:18
CL-IT
00911
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ไขปัญหาการส่งลิ้งใบประกาศให้นิสิตumapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-23
11:18:57
CL-GI
00910
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
1ติดตั้งแผ่นอะคริลิคกับโต๊ะ 4 ชุดadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-23
10:55:54
OK-GI
00909
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟฟ้าส่องสว่างห้องน้ำชายชั้น 1 ไม่ติด 1 หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-23
09:58:04
OK-GI
00908
ไฟฟ้า
องครักษ์
2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น2sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-22
14:56:33
CL-IT
00907
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7ลงโปรแกรม Photo Shopumapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-22
08:07:08
CL-IT
00906
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1พี่น้อยมีปัญหาเรื่องการ set workstation alephkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-21
22:53:47
CL-IT
00905
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7อัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์สำหนักหอสมุดกลาง หัวข้อ รายงานประจำปี (Annual Report) รายงานประจำปี 2563adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-21
22:51:20
CL-IT
00904
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7การใช้งาน google from หัวข้อการเชื่อมโยงคำถามadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-21
22:49:10
CL-IT
00903
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ห้องค้นคว้าอาจารย์ จำนวน 2 เครื่องadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-21
22:47:45
CL-IT
00902
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 6 จาก Sali center จำนวน 10 เครื่องadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-21
22:47:21
CL-IT
00901
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 5 จาก Sali center จำนวน 10 เครื่องadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-19
15:39:45
OK-GI
00900
อื่นๆ
องครักษ์
1โทรศัพท์เบอร์ 21250 รับสายแล้วมีเสียงรบกวนตลอดเวลาthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-19
15:20:39
OK-GI
00899
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1แอร์ซุ้มประตูฝั่งริมคลอง มีเสียงดังjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-19
15:08:05
CL-IT
00898
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7พบปัญหาการใช้งาน Microsoft Team ผู้แจ้ง พี่ไก่kantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-19
14:08:28
CL-GI
00897
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ติดตัวล๊อคประตูห้องหนีไฟratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-19
13:33:59
CL-IT
00896
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องเปิดไม่ได้ หน้าฟ้าค้างkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-18
13:37:37
CL-GI
00895
ประปา
ประสานมิตร
2ฝารองชักโครกแตกsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-18
09:36:59
OK-GI
00894
ลิฟท์
องครักษ์
1ลิฟต์โดยสารตัวที่1 มีผู้ใช้โดยสารลงมา พอถึงชั้น1 ไฟในลิฟต์ดับและ ประตูไม่เปิด thasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-18
09:35:12
OK-GI
00893
อื่นๆ
องครักษ์
1ที่เหยียบ แอลกอฮอล์เจล จุดหน้าประตูเข้าห้องสมุดติดกับเครื่องสแกนบัตรผู้ใช้ภายนอก ชำรุด thasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-18
09:33:51
OK-GI
00892
อาคารสถานที่
องครักษ์
3โถปัสสาวะชาย น้ำไหลไม่หยุดsujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-17
15:23:14
OK-GI
00891
ประปา
องครักษ์
3โถปัสสาวะชาย น้ำไหลไม่หยุด anong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-17
14:03:32
OK-GI
00890
ลิฟท์
องครักษ์
ไม่ระบุลิฟต์หน้า ตัวที่ 1 ไฟไม่ติด 1 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-17
10:45:41
CL-GI
00889
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ประตู EM (ประตูกันขโมย)ที่ประตูทางเข้าออก เกิดการแยกตัวของแผ่นอะคริลิคเนื่องจากความร้อนadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-17
10:43:02
CL-IT
00888
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ตั้งค่าเครื่องปริ้นในโซน sali center จำนวน 4 เครื่องadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-16
08:56:27
CL-IT
00887
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4opac ชั้น 4 ตรวจสอบแล้ว hdd เสีย และเครื่องร้อนkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-15
15:39:53
CL-IT
00886
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6เครื่องเปิดไม่ติดkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-15
08:49:20
CL-GI
00885
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดumapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-11
13:35:34
CL-GI
00884
ประปา
ประสานมิตร
1สายชำระอุดตัน น้ำไหลน้อยadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-11
09:26:49
OK-GI
00883
ประปา
องครักษ์
5สายชำระ ห้องน้ำชายห้องที่ 1 ชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-10
13:45:11
CL-IT
00882
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องปริ้นสี สีเพี้ยน ติดตั้ง printer สำนักงานเครื่องพี่แจ้วและพี่แอนkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-10
09:26:36
CL-GI
00881
ประปา
ประสานมิตร
5ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าปิดไม่สนิท น้ำหยดตลอดเวลาsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-10
09:23:56
CL-GI
00880
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5สวิตช์ไฟกดไม่ลงsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-09
15:45:59
CL-IT
00879
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1แก้ไขเครื่อง OPAC เพื่อเข้าใช้งานลิง ils.swu.ac.th ชั้น 6 =3 เครื่อง ชั้น 5 =4 เครื่อง ชั้น 4 =3 เครื่อง ชั้น 3 =4 เครือง ชั้น 2= 4 เครื่องanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-09
09:54:25
CL-IT
00878
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
5เปิดไม่ติด เครื่องสืบค้น sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-09
09:32:35
CL-GI
00877
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โทรศัพท์โทรเข้าออกไม่ได้ (เคาน์เตอร์ตอบคำถาม)isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-09
09:32:07
CL-GI
00876
อื่นๆ
ประสานมิตร
3โทรศัพท์โทรเข้าออกไม่ได้isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-08
08:58:05
CL-GI
00875
ประปา
ประสานมิตร
3น้ำชีกโครกไหลไม่หยุดratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-05
14:39:12
OK-GI
00874
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ไม่ติดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-05
08:39:35
CL-GI
00873
ประปา
ประสานมิตร
3ก็อกชำรุดratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-04
14:37:50
CL-GI
00872
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ไฟห้องน้ำห้อง304 เปิดแล้วติดช้าsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-04
10:36:49
CL-GI
00871
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เดินรางไฟโต๊ะคุณอุมาพรanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-04
10:26:53
CL-GI
00870
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เดินรางไฟและโต๊ะคุณชินกร anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-03
15:18:37
CL-IT
00869
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องพี่ละออมีปัญหา GPT format disk not support ปัจจุบันยกเครื่องลงมาแก้ไขkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-03
15:02:52
CL-IT
00868
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3ติดตั้ง coral draw เครื่องพี่แป้วKantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-02-03
09:11:29
CL-IT
00867
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เปลี่ยนจอคอมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-01-29
08:08:03
CL-GI
00866
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
1ติดตั้งเครื่องวัดอุณภูมชั้น 1-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-01-27
08:42:41
CL-GI
00865
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7บริเวณหน้าห้องจัดซื้อarunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-01-11
08:49:01
CL-IT
00864
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3คอมพิวเตอร์เข้า Internet ไม่ได้siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-01-08
11:12:10
CL-GI
00863
ประปา
ประสานมิตร
1ฝาชักโครกห้องน้ำผู้หญิงชำรุดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2021-01-05
10:53:21
CL-GI
00862
อื่นๆ
ประสานมิตร
7เจาะติดกลอนล๊อคตู้ห้องผู้อำนวยการ3ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-30
08:08:20
CL-GI
00861
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอดไฟ 5 หลอดkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-28
15:37:19
OK-GI
00860
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟฟ้าส่องสว่างในห้องละหมาด ไม่ติดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-24
15:30:18
CL-GI
00859
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟหน้าห้องประชุมสุดใจ เหล่าสุนทรเสียmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-24
15:29:44
CL-GI
00858
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟหน้าเคาน์เตอร์ชั้น 2 เสียmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-24
12:37:51
CL-GI
00857
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5สวิซต์ไฟ กดไม่ลงsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-23
04:21:36
CL-GI
00856
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ติดปลั๊กไฟ โต๊ะคอมพิวเตอร์กลุ่ม 9 จุดanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-16
11:42:16
OK-GI
00855
ประปา
องครักษ์
1สายฉีดชำระห้องน้ำชายห้องที่ 2 ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-15
13:53:54
OK-GI
00854
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ห้องน้ำ(ห้องอาบน้ำละหมาด) กล่องใส่กระดาษทิชชู่ชำรุด ฝาหลุดลงมาthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-15
13:48:45
OK-IT
00853
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องพิมพ์Multifunction ยี่ห้อ Brother ในห้องสำนักงาน เป็นเส้นดำแนวยาวตลอดแนวกระดาษ ตอนใช้งานถาดบน ทั้งสแกนและถ่ายเอกสารค่ะthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-09
10:52:34
CL-GI
00852
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟกระพริบไม่หยุด (ในห้องทำงานงานจัดซื้อฯ)praphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-09
08:42:06
CL-GI
00850
อื่นๆ
ประสานมิตร
8ประตูทางออกดาสฟ้าโช๊คเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-03
17:22:38
CL-GI
00849
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 17 จุด บริเวณ บนโต๊ะริมหน้าต่างanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-03
17:22:12
CL-GI
00848
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 12 จุด บริเวณ บนโต๊ะริมหน้าต่างanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-03
17:20:41
CL-GI
00847
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า บริเวณบนโต๊ะ ริมหน้าต่าง จำนวน 12 จุดanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-02
11:58:43
CL-GI
00845
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ไฟห้องน้ำบุคลากรชั้น 2 เปิดไม่ติดmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-12-01
08:04:31
CL-GI
00844
ประปา
ประสานมิตร
7ที่กดชักโคกห้องน้ำงานวิเคาะร์ค้างpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-29
08:57:58
OK-GI
00843
ไฟฟ้า
องครักษ์
4หลอดไฟมุมหนังสือนิยาย (ตรงเสาด้านตู้วารสาร) เสีย 1 หลอด aumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-24
08:57:42
OK-GI
00842
ไฟฟ้า
องครักษ์
4เต้าเสียบปลั๊กไฟที่จุดบริการเครื่องปรินส์ ยุบลงไปด้านในaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-23
09:38:59
CL-IT
00841
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7Printer ใช้งานไม่ได้ (ให้งาน IT มาพิจารณาเบื้องต้นแล้ว พบว่า เสีย)phapada

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2020-11-12
09:22:03
CL-GI
00840
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2ลิ้นชักของเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามพังค่ะ (กุญแจไขยาก เหมือนหัวกุญแจหมุนไปมา และที่จับดึงลิ้นชักหลุดค่ะ)isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-11
14:34:12
OK-GI
00839
ประปา
องครักษ์
4สายฉีดชำระห้องน้ำด้านหลังอุดตันsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-10
10:26:42
OK-GI
00838
อื่นๆ
องครักษ์
1โทรศัพท์เบอร์ 21251 ไม่สามารถโทรเข้า โทรออกได้chanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-09
11:04:44
CL-GI
00837
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3รางครอบสายไฟ ห้อง 306 หลุดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-06
15:28:43
OK-GI
00836
อื่นๆ
องครักษ์
1ฝาทิชชู่ห้องน้ำหญิงชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-04
09:22:37
CL-GI
00835
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
8เปลี่ยนติดตั้งกล่องตั้งเวลาเปิด-ปิดแอร์ห้องลิฟของเดิมเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-04
09:15:31
OK-GI
00834
อาคารสถานที่
องครักษ์
3พื้นห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ชำรุดsujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-04
09:14:09
OK-GI
00833
อาคารสถานที่
องครักษ์
3ห้องน้ำชายชั้น 3 โถชักโครกห้องที่ 3 ชำรุดsujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-11-02
08:20:35
CL-GI
00832
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง หน้าห้องสำนักงานฯ เสียcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-30
08:38:27
CL-GI
00831
ประปา
ประสานมิตร
2วาวน้ำชักโครก ห้อง 205piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-29
13:32:28
CL-GI
00830
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไปห้องปั๊มน้ำเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-29
08:58:56
CL-GI
00829
อื่นๆ
ประสานมิตร
4เปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำดื่มpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-29
08:57:12
CL-GI
00828
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ เดินสายไฟปลั๊กโต๊ะนั่งอ่านpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-28
13:59:55
CL-GI
00827
อื่นๆ
ประสานมิตร
2สัญญาณ โทรศัพท์ 15386 ในห้อง 205 (ไม่มีสัญญาณ) piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-28
09:50:51
CL-GI
00826
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ติดตั้งสายดิน บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-27
09:15:42
CL-GI
00825
ประปา
ประสานมิตร
3เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-26
13:54:18
CL-GI
00824
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
7โต๊ะทำงาน ลูกกุญแจเปิด-ปิดยาก (ไม่ได้)pattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-22
14:26:57
CL-GI
00823
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำชายหญิงกดแล้วน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหญิง2ห้อง ห้องน้ำชาย1ห้องsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-21
09:46:35
CL-GI
00822
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟเสีย บริเวณห้องน้ำชายชั้น 2arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-21
08:57:33
CL-GI
00821
ประปา
ประสานมิตร
2ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 2 สายชำระชำรุด / กระเบื้องผนังบริเวณอ่างล้างมือหลุดล่อนarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-20
10:09:52
CL-GI
00820
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟในห้องงานจัดหาระหว่างโต๊ะพี่หนุ่ยกับเบส บางทีก็ดับแล้วก็ติดขึ้นมาmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-16
08:51:54
CL-GI
00819
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม 2 จุด ห้องพักเจ้าหน้าที่ และบริเวณชั้น 2 ส่วนของผู้ใช้arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-16
08:39:29
CL-GI
00818
ประปา
ประสานมิตร
6เปลี่ยนไส้กรองน้ำตู้น้ำดื่มsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-16
08:36:21
CL-GI
00817
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนใส้กรองตู้น้ำดื่ม ชั้น 1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-15
15:28:18
CL-GI
00816
ประปา
ประสานมิตร
5เปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำดื่มsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-14
08:26:35
CL-GI
00815
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่ยนหลอดไปโถงทางเข้าชั้น1เปลี่ยน14หลอดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-09
09:52:47
OK-GI
00814
ประปา
องครักษ์
5ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-08
15:24:40
OK-GI
00813
ประปา
องครักษ์
5ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-08
11:45:26
OK-GI
00812
ไฟฟ้า
องครักษ์
2ปลั๊กไฟชั้น 2 บริเวณพื่นที่นั่งอ่านด้านในตรงกลางชำรุด 1 อันjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-08
09:49:46
OK-GI
00811
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 หัวฉีดรั่วjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-08
09:33:07
OK-GI
00810
ประปา
องครักษ์
1อ่างล้างมือในห้องน้ำในครัว น้ำไม่ค่อยลงaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-07
08:39:20
CL-GI
00809
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำฝ่ายบริหารฯ กดน้ำแล้วน้ำไหลไม่หยุดumapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-05
14:56:01
CL-GI
00808
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องซ่อมเสีย 1 หลอดครับpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-10-02
10:38:27
OK-GI
00807
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4/2 แอร์ไม่เย็น namngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-30
15:13:14
OK-GI
00806
ประปา
องครักษ์
3ท่อน้ำใต้อ่างล้างมือ ห้องน้ำชาย มีน้ำหยดค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-30
10:35:53
CL-GI
00805
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เปลี่ยนหลอดไฟpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-30
08:23:56
CL-GI
00804
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟฟ้าตรงโต๊ะ คุณฐานวีร์umapornn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-30
08:05:00
CL-GI
00803
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องซ่อมเสีย 1 หลอดครับpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-29
14:26:03
OK-GI
00802
อาคารสถานที่
องครักษ์
3ลูกปิดประตูห้องน้ำหญิง ห้องที่ 2 ชั้น 3 ชำรุดsujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-29
09:45:36
CL-GI
00801
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ขอให้เพิ่มปลั๊กไฟที่ชั้น 5-6 บริเวณโต๊ะอ่านเดี่ยวริมหน้าต่างmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-29
08:37:59
CL-IT
00800
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3จอที่ใช้งานกระพริบsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-28
08:23:39
CL-GI
00799
ประปา
ประสานมิตร
1ก็อกน้ำห้องน้ำผู้หญิงชำรุดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-23
10:12:45
CL-GI
00798
ประปา
ประสานมิตร
3ตู้น้ำดื่มน้ำหยดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-23
09:08:44
OK-GI
00797
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4เครื่องปรับอากาศห้องศึกษาค้นคว้า 4/4 เมื่อเปิดจะมีมีเสียงดังจากใบพัดปิดเปิดเครื่องaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-22
15:19:19
OK-IT
00796
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1คอมพิวเตอร์งานพิมพ์สัน อาการกด power on แล้วเครื่องไม่ทำงานsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-22
15:15:28
OK-IT
00795
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ไม่สามารถบู๊ทเข้าวินโดวส์ได้ หน้าจอวินโดวส์ค้างขึ้น please wait... sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-22
09:42:23
CL-GI
00794
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟกระตุกหลุด ฝ่ายบริหารจัดการprachong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-20
08:58:29
OK-GI
00793
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกรั่ว น้ำหยดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-17
16:31:59
OK-GI
00792
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
7แอร์ตัวเล็ก นับจากประตูทางเข้า ตัวที่ 2 มีน้ำหยดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-16
09:29:55
CL-GI
00791
ประปา
ประสานมิตร
5อ่างล้างหน้าอุดตันsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-16
09:28:39
CL-GI
00790
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
5ประตูชำรุดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-15
12:34:57
CL-GI
00789
ประปา
ประสานมิตร
7สายชำระแตก ห้องน้ำงานวิเคราะห์pattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-15
11:59:36
CL-GI
00788
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องซ่อมเสีย 1 หลอดpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-14
09:32:30
CL-GI
00787
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องมาเรียตกsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-11
10:18:37
CL-GI
00786
อื่นๆ
ประสานมิตร
5ก๊อกตู้น้ำดื่มรั่วsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-10
10:59:07
OK-GI
00785
ประปา
องครักษ์
4โถชักโครกห้องน้ำชายชั้น4 น้ำไหลตลอดเวลาsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-10
08:38:16
CL-GI
00784
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้นั่งทำงานล้อหมุนหลุด 1 อันsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-09
09:54:46
CL-GI
00783
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดปลั๊กไฟเพิ่ม บริเวณโต๊ะประชุม ห้อง 305 และ 306 ห้องละ 1-2 จุดanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-08
08:38:13
CL-GI
00782
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟห้องน้ำชาย เปิดแล้วมีเสียงดังsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-03
12:54:46
CL-GI
00781
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7แผงกั้นไฟห้องงานจัดหาหลุดnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-02
13:07:53
OK-GI
00780
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1เครื่องปรับอากาศห้องฐานข้อมูลมีเสียงดัง 1 ตัวyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-02
08:48:02
CL-GI
00779
อื่นๆ
ประสานมิตร
6เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องพักแม่บ้านเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-01
16:40:36
OK-GI
00778
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ประตูทางออกด้านหลังชั้น/5 เวลาปิดมีเสียงดังamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
15:30:26
CL-GI
00777
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำห้องครัวมุขดากดชักโครกแล้วค้างน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
15:29:01
CL-GI
00776
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำผู้อำการเสีย1หลอด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
10:46:16
OK-GI
00775
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟฝ้าเพดาน ไม่ติด 4 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
09:48:22
CL-GI
00774
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เปลียนหลอดไฟapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-30
09:45:10
OK-GI
00773
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ประตูห้องน้ำหญิง ห้องแรกชำรุด ปิดไม่ได้yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-29
09:52:29
OK-GI
00772
ประปา
องครักษ์
3สายชำระในห้องน้ำของเจ้าหน้าที่ชำรุดsubpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
12:14:52
CL-GI
00771
อื่นๆ
ประสานมิตร
3ห้องน้ำชายฝาชักโครกชำรุด 1 อันsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
12:09:03
CL-GI
00770
ประปา
ประสานมิตร
3สายชำระห้องน้ำหญิงมีน้ำหยดจากข้อต่อsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
09:39:25
CL-GI
00769
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั้กไฟหลวม 8 ตัวapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
08:56:55
CL-GI
00768
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เพิ่มปลั๊กไฟ ชั้น 3 บริเวณมุมเรียนรู้ด้วยตนเอง 8 จุดanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
08:51:06
OK-GI
00767
ไฟฟ้า
องครักษ์
4ไฟเพดาน ริมหน้าต่าง มุมวารสาร aumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-27
14:38:30
OK-GI
00766
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิง / ห้องน้ำคนพิการ ไฟไม่ติดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-26
14:32:46
OK-GI
00765
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟในห้องน้ำชายชั้น/1หลอดไฟกระพริบ 2 หลอดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-25
10:05:16
CL-GI
00764
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟหมายเลข 7 กระพริบ 1 ดวง (ในห้องงานจัดหาชั้น 7)nantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-21
09:51:30
CL-GI
00763
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั้กเสียapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-21
08:29:50
CL-GI
00762
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2สวิตช์ปิดเปิดไฟแข็งกดยากไม่สามารถเปิดปิดได้สะดวก บริเวณห้องไฟชั้น 2 arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-20
15:17:50
CL-GI
00761
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เพิ่มปลั๊กไฟหลังเคาร์เตอร์ratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-20
15:15:37
CL-GI
00760
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 8 จุด ที่ชั้น 3 บริเวณมุม Learning space @3 Flooranchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-18
08:36:49
CL-GI
00759
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ย้ายโครมไฟapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-17
10:38:39
OK-GI
00758
ประปา
องครักษ์
1ลูกลอยน้ำประปาถังพักน้ำ ลูกลอยไม่ตัด ลูกลอยชำรุดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-14
10:36:32
CL-GI
00757
อื่นๆ
ประสานมิตร
2แผ่นใต้ฝาชักโครกบริเวณห้องน้ำของผู้ใช้หญิงชั้น 2 แตก/ติดป้ายชำรุดแล้วarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-13
13:47:17
CL-GI
00756
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำชายไหลไม่หยุดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-11
13:53:06
CL-GI
00755
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เปลี่ยนหลอดไฟชั้น3ในห้องน้ำ2หลอดratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-11
09:04:55
CL-GI
00754
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8เปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุม จำนวน 2 หลอดsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-10
10:58:36
CL-GI
00753
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดKantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-10
10:17:25
OK-GI
00752
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไปโถงชั้น 1 ไม่ติด 12 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-10
09:20:54
CL-GI
00751
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2เพิ่มปลั๊กไฟ 1 จุด ที่โต๊ะตอบคำถามชั้น 2 siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-07
10:51:57
CL-GI
00750
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟทางเดินเสียเปิดปิดไม่ได้หนึ่งจุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-07
10:34:21
CL-GI
00749
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ฝ้าชั้น 2 ข้างห้องไฟด้านนอก บริเวณใต้สัญญาณออด มีรอยน้ำรั่ว arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-05
10:10:46
CL-GI
00748
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกห้องน้ำฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศน้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-04
08:33:34
CL-GI
00747
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำผู้ใช้ชั้น 2 มีน้ำไหลตลอกเวลาarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-03
09:30:08
CL-GI
00746
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เปลี่ยนสวิสไฟชั้น3หนึ่งจุดของเดิมเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-31
14:43:03
CL-GI
00745
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอดไฟห้องซ่อม1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-31
14:42:26
CL-GI
00744
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่่ยนหลอดไฟ LED ลานน้ำเงิน18หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-30
08:18:41
CL-GI
00743
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟเลข 30 กระพริบ 32 ห้องพักแม่บ้าน ไฟไม่ติดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-29
11:57:35
OK-GI
00742
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น/1ก๊อกชำรุดแตก Amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-24
14:11:57
CL-GI
00741
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เจาะติดตั้งเครื่องไฟฉุกเฉิน1จุดใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
14:12:57
CL-IT
00740
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3เปิดไม่ได้sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
14:04:27
CL-GI
00739
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5สวิตซ์ไฟชำรุดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
09:24:56
CL-GI
00738
ประปา
ประสานมิตร
4ล้างถังตู้น้ำดึ่มชั้น4มีตระกรตกในถังanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
09:23:01
CL-GI
00737
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่าวล้างมือห้อง704ของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-22
08:39:44
CL-GI
00736
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้อง 204 ด้วยค่ะmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-20
09:12:26
CL-GI
00735
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องน้ำชายเสียเปลี่ยนเป็นหลอด led2หลอด surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-15
11:59:27
CL-IT
00734
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6mouse computer ใช้การไม่ได้ครับผมsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-15
10:56:46
CL-GI
00733
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ท่อน้ำทิ้งแอร์ชั้น7แตกanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-15
10:55:35
CL-GI
00732
ประปา
ประสานมิตร
7น้ำห้องครัวมุขดาไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-13
09:35:35
CL-GI
00731
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2คิ้วเพื้นกระเบื้องยางหลุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-08
14:06:41
OK-GI
00730
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1แอร์ห้องฐานข้อมูลมีเสียงดังjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-08
10:12:08
CL-GI
00729
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมืองานฝ่ายสื่อเทคโนโลยีanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-03
08:14:21
CL-GI
00728
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-02
08:42:12
CL-GI
00727
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
1สวิตเปิดแอร์เสีย9ตรงที่นั่งอ่านชั้น1surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-02
07:50:00
CL-GI
00726
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำชายกดแล้วน้ำไหลไม่หยุดและนานมากกว่าจะหยุดห้องหมายเลข2 surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-30
10:02:46
CL-GI
00725
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4เจาะติดตั้งหูช้างประตู้หนีไฟชั้น4-5anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-26
16:26:17
OK-GI
00724
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟส่องสว่างในห้องพัสดุ ติดๆดับๆ thasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-25
10:01:55
CL-GI
00723
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3ตัดตู้เหล็กชั้นหนังสือเก่า6ตู้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-25
10:00:26
CL-GI
00722
ประปา
ประสานมิตร
7อ่างล้างมือห้องน้ำฝ่ายทรัพย์พยากรณ์สารสนเทศอุดตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-18
10:24:41
CL-GI
00721
อื่นๆ
ประสานมิตร
3เจาะยึดฝาตู้หนังสือชั้น3จำนวน6ตู้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
09:00:52
CL-GI
00720
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องพักแม่บ้านเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
08:26:43
CL-GI
00719
ประปา
ประสานมิตร
2ห้องน้ำผู้ใช้ชายชั้น 2 สายชำระแตกarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
08:24:46
CL-GI
00718
ประปา
ประสานมิตร
2บริเวณห้องน้ำผู้ใช้ชายชั้น 2arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
08:23:01
CL-GI
00717
ประปา
ประสานมิตร
2บริเวณห้องน้ำหญิงชั้น 2 ของผู้ใช้arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-16
15:00:07
CL-GI
00716
ประปา
ประสานมิตร
8เปลี่ยนลูกลอยโถชักโครกห้องน้ำหญิง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-16
08:32:47
CL-GI
00715
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือห้องสำนักงานของเดิมชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-15
14:37:30
CL-GI
00714
ประปา
ประสานมิตร
6โถปัสวะห้องน้ำชายกดแล้วน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-10
12:22:29
CL-GI
00713
อื่นๆ
ประสานมิตร
2พัดลมตั้งโต๊ะ เคาน์เตอร์ตอบคำถาม เปิดแล้วมีเสียงดังค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-08
13:11:11
CL-IT
00712
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4เปลี่ยนและเดินสายปลั๊กคอม piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-08
10:37:53
CL-GI
00711
ประปา
ประสานมิตร
3เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำหญิง1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-08
10:37:12
CL-GI
00710
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำหญิง1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-05
09:40:41
OK-GI
00709
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ในครัว ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-04
10:07:28
CL-GI
00708
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4ซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์น้ำหยดลงข้างล่างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-04
09:00:47
CL-GI
00707
ประปา
ประสานมิตร
4เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชายๆๆ 2 ห้องpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-02
10:30:27
CL-GI
00706
ประปา
ประสานมิตร
4เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชาย1ชุดของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-02
08:09:03
CL-GI
00705
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนวาวห้องน้ำครัวมุขดา2ห้องน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:46:43
CL-GI
00704
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชายครัวมุขดา1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:44:13
CL-GI
00703
ประปา
ประสานมิตร
1ติดตั่งอ่างล้างมือพร้อมเดินท่อน้ำ1จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:43:23
CL-GI
00702
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ติดตั่งไฟส่องสว่างทางเดินหน้าตึก1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:42:05
CL-GI
00701
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6เปลี่ยนหลอดไฟบรรไดชั้น6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:41:01
CL-GI
00700
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอกไฟห้องประชุม702จำนวน3หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:39:54
CL-GI
00699
ประปา
ประสานมิตร
2ชักโครกห้องน้ำชายชั้น2น้ำไหลไม่หยุดอ่างล้างมือมีน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:38:36
CL-GI
00698
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ติดตั้งปลั๊กไฟหน้าตึก1จุดเพื่อติดตั้งอ่างน้ำพุanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-05-22
11:58:28
CL-GI
00697
อื่นๆ
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่วsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-05-20
13:12:27
CL-GI
00696
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์ห้อง 305 เปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-05-08
09:53:55
CL-GI
00695
ประปา
ประสานมิตร
3น้ำหยดจากสายชำระห้องน้ำชายsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-19
12:21:52
CL-GI
00694
ประปา
ประสานมิตร
8ชักโครกห้องน้ำหญิงลูกลอยไม่ตัดทำให้น้ำล้นanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-19
12:20:36
CL-GI
00693
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำไหลไม่หยุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-16
09:59:52
CL-GI
00692
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย บริเวณหน้าห้องจัดหาarunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-13
13:04:31
OK-GI
00691
ประปา
องครักษ์
4โถปัสสาวะชายตัวที่ 2 ชำรุด (ปัสาวะจะไหลนองพื้น)namngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-13
11:24:49
OK-GI
00690
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
3แอร์ตัวใหญ่ไม่ทำงานค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-12
13:18:08
OK-GI
00689
ประปา
องครักษ์
2อ่างล้างมือช่องกลางตัน (ห้องน้ำหญิง)chanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-11
13:18:08
OK-IT
00688
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้น ชั้น 1pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-11
11:04:22
OK-GI
00687
ประปา
องครักษ์
2แจ้งซ่อม ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงห้องที่1กับห้องที่4 หลวมsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-10
10:51:43
CL-GI
00686
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8แจ้งซ่อมสวิตซ์ไฟฟ้าห้องประชุม 8101 ชั้น 8 จำนวน 1 ชุด สันติsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-06
10:12:35
CL-GI
00685
ประปา
ประสานมิตร
5อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงอุดตันsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-03
08:38:05
CL-GI
00684
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ฝาครอบไฟแสงสว่างปิดไม่สนิท 1 จุดsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-02
10:08:53
CL-GI
00683
ประปา
ประสานมิตร
7อ่างล้างมือห้องน้ำฝ่ายทรัพยากณ์สารสนเทศตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-28
18:19:31
OK-GI
00682
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/7 มีเสียงดัง และในห้องประชุมกลุ่มย่อยห้อง 5/5-5/7 มีกลิ่นเหม็นเครื่องปรับอากาศไม่เย็นchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-27
13:38:24
CL-GI
00681
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-27
09:28:26
CL-IT
00680
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ประตูห้อง 102 ล็อคไม่ได้nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-26
08:14:35
CL-GI
00679
ประปา
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงชายล็อคไม่ได้ L/2 M/2surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-25
13:15:19
CL-IT
00678
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2สายชำระชำรุดห้อง 205nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-25
12:32:11
CL-GI
00677
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศชำรุด1ชุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-25
10:11:57
OK-GI
00676
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายชั้น1 ไม่ติด1หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-23
18:01:23
OK-GI
00675
ประปา
องครักษ์
3สายชำระชำรุด น้ำไหลไม่หยุด ที่ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 1 ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-21
15:40:32
CL-GI
00674
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ประตูฝ่ายบริหารจัดการฯ ฝั่งงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศชำรุดmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-20
14:32:11
OK-GI
00673
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ห้องที่ 4 เมื่อกดชักโครกแล้ว มีน้ำไหลออกจากพื้นบริเวณขอบชักโครกaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-20
09:31:59
CL-GI
00672
ประปา
ประสานมิตร
2เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำชาย1ชุด/ห้องน้ำหญิง2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-20
09:31:41
CL-GI
00671
ประปา
ประสานมิตร
2เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำชาย1ชุด/ห้องน้ำหญิง2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-18
14:38:31
OK-IT
00670
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1หลอดไฟชั้น1 ห้องโถงไม่ติด 1หลอดUangfa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-18
10:56:37
CL-GI
00669
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดตั้งไฟกระตุกบริเวณชั้น 3mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-18
09:35:39
OK-GI
00668
ลิฟท์
องครักษ์
1ไฟส่องสว่างในลิฟท์กระพริบyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-17
14:27:30
OK-GI
00667
ไฟฟ้า
องครักษ์
1เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอดpornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-17
07:05:04
CL-GI
00666
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงหลุดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-14
10:40:24
OK-GI
00665
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศไม่เย็นyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-13
17:10:01
OK-GI
00664
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ห้องน้ำหญิงห้องที่ 3 ลูกบิดประตูหลุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-12
15:35:35
OK-GI
00663
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟน้องน้ำชาย ไม่ติด 1 หลอด หลอดไฟน้องน้ำหญิง ไม่ติด 1 หลอดpimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-12
13:53:25
CL-IT
00662
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word 2013 มีปัญหาเรื่องโหมดการพิมพ์ สลับกับโหมดหน้าเว็บไซต์tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-07
08:28:06
CL-GI
00661
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ไฟฟ้าห้องน้ำชายไม่ติด1โครมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-07
08:18:08
CL-GI
00660
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ติดตั้งไฟส่องป้ายทางเข้า2จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-06
13:56:49
CL-GI
00659
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ตู้น้ำเย็นมันไม่ทำความเย็นpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-06
10:05:07
CL-GI
00658
ประปา
ประสานมิตร
3เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำชาย1ชุด ห้องน้ำหญิง2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-05
08:18:57
CL-GI
00657
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำหญิง1ชุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
13:28:51
OK-GI
00656
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1เครื่องปรับอากาศห้องฐานข้อมูลมีเสียงดังyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
11:04:55
OK-GI
00655
ประปา
องครักษ์
2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือที่ 1 ห้องน้ำชาย น้ำไม่ไหลjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
10:36:58
OK-GI
00654
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด(ห้องโถงด้านนอก)pornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
08:56:51
CL-GI
00653
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำระห้องน้ำชายแตก1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-03
15:11:21
OK-GI
00652
ไฟฟ้า
องครักษ์
1พัดลมตั้งพื้นในห้องละหมาด ใบพัดหักthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-03
10:21:51
CL-GI
00651
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องน้ำชายกระพริบๆๆๆหมายเลข28surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-03
09:22:37
CL-GI
00650
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟกระพริบๆๆๆๆๆ หมายเลข23surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-31
11:54:10
OK-IT
00649
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ติดตั้งและเปลี่ยนทดแทนแท่นเครื่องโทรศัพท์ VOIP (ไอพีโฟน) จำนวน 5 เครื่องให้บุคลากรsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-30
10:53:34
OK-GI
00648
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กุญแจล็อคหน้าต่างใกล้จุดรับคืนหนังสือเกิดการชำรุดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-28
14:32:28
CL-GI
00647
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ซ่อมไฟฝ่ายทรัพยากรณ์สาระสนเทศซ๊อตanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-23
15:19:34
CL-GI
00646
ประปา
ประสานมิตร
5เปลี่ยนสต๊อปวาวชั้น5ห้องน้ำชาย2ชุดห้องน้ำหญิง1ชุดเนื่องจากของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-23
10:12:16
CL-GI
00645
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ขอให้ติดไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มบริเวณทางขึ้นบันไดห้องประชุมสุดใจ จำนวน 1 ชุดmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-22
10:56:30
OK-GI
00644
ไฟฟ้า
องครักษ์
4หลอดไฟชั้นหนังสือภาษาอังกฤษช๊อตsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-22
08:38:37
CL-GI
00643
ประปา
ประสานมิตร
7เปลียนสายชำระห้องประชุม702ของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-21
16:03:06
CL-GI
00642
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำฝ่ายทรัพยพยากรสารสนเทศ4ตัว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-21
10:59:24
CL-GI
00641
ประปา
ประสานมิตร
6เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำหญิง3ตัวเนื่องจากของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-20
15:16:15
CL-GI
00640
ประปา
ประสานมิตร
8เปลี่ยนลูกยางรองโถชักโครกห้องน้ำชายเวลากดขักโครกน้ำรั่วออกมาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-20
15:14:28
CL-GI
00639
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำห้องครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-17
09:40:34
CL-GI
00638
ประปา
ประสานมิตร
7งานวิเคราะห์ฯ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง ห้องน้ำคู่ ฝั่งซ้ายมือ เวลากดน้ำไหลน้อยมากpattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
15:01:16
CL-GI
00637
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำหญิงเวลากดน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
15:00:03
CL-GI
00636
ประปา
ประสานมิตร
2เปลี่นยตัวกดโถปัสวะห้องน้ำชายชั้น2ตัวที่2เนื่องจากของเก่าเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
10:35:07
CL-GI
00635
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ให้ตรวจเช็คฝ้าเพดานในห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ทุกชั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้อำนวยฯ ว่า มีความชำรุดเกิดขึ้น รวมทั้งห้องน้ำบุคลากรด้วยaunchale

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
10:31:44
CL-GI
00634
ประปา
ประสานมิตร
7ได้รับรายงานว่ามีน้ำไหลจากชั้น 8 หลังจากตึกปิดทำการ (20.00 น.) ขอให้ตรวจเช็คสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และดำเนินการแก้ไขโดยด่วนaunchale

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
09:23:50
CL-GI
00633
ประปา
ประสานมิตร
8โถปัสวะห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
12:15:57
CL-GI
00632
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนสต๊อปวาวสายน้ำดีห้องน้ำชาย2ชุดของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-10
10:05:02
CL-GI
00631
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำระห้องน้ำชายเสียชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-08
08:18:48
CL-GI
00630
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟLEDโถงทางเข้าออกขาดจำนวน5หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
15:41:58
OK-IT
00629
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
3เครื่องสืบค้นใช้งานไม่ได้ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
15:38:19
OK-GI
00628
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศไม่เย็นyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
11:49:26
OK-GI
00627
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่วางแขนเก้าอี้หัก 1 ตัวsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:44:31
CL-GI
00626
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4มุมหนังสือใช้น้อยpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:42:49
CL-GI
00625
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2เปลี่ยนหลอดไฟและไฟโคมด้วยที่โต๊ะตอบคำถาม piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:41:16
CL-GI
00624
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2เปลี่ยนหลอดไฟมุม smart piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
11:38:46
OK-GI
00623
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น1ไม่ติด2หลอดSIRIPORNKI

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
09:38:37
CL-GI
00622
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเพดานเสียnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-20
12:58:47
CL-IT
00621
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2คอมพิวเตอร์ของ คุณอัญชลี ตุ้มทอง ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตtanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-18
10:37:40
CL-GI
00620
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2เจาะติดตั้งมือจับเปิดปิดประตูทางขึ้นลง2บานanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-17
17:01:13
OK-GI
00619
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟน้องน้ำชายไม่ติด1หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-16
13:21:09
CL-GI
00618
ประปา
ประสานมิตร
1เจอะติดตั้งฝาท่อน้ำทิ้งกันกลิ่นห้อนน้ำคนพิการและห้องน้ำผู้ใช้ชาย2จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-12
14:07:05
OK-GI
00617
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด บริเวณโถงชั้น 1janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-11
09:49:55
OK-GI
00616
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟเสีย 1 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-03
09:50:51
CL-GI
00615
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟดับ1ดวงratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
12:57:52
CL-GI
00614
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้อง 304 แรงดันน้อยเวลากดน้ำsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
10:01:59
CL-GI
00613
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟสำนักงานขาด1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
08:34:01
CL-GI
00612
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำหญิง 6/1 กดชักโครกแล้วน้ำไม่ไหลsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
08:32:33
CL-GI
00611
ประปา
ประสานมิตร
6 ท่ออ่างล้างหน้าตันห้องน้ำหญิง..อันเดิม..ตันอีกแล้วsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
09:58:37
OK-GI
00610
ประปา
องครักษ์
5อ่างล้างมืออ่างแรกห้องน้ำหญิงอุดตัน น้ำระบายช้าyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
09:13:18
CL-GI
00609
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
1ถอดขาโต๊ะเพื่อเคลื่อนย้ายในฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
08:19:30
CL-GI
00608
ประปา
ประสานมิตร
6ท่ออ่างล้างหน้าตันห้องน้ำหญิง surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-27
13:32:05
CL-GI
00607
ประปา
ประสานมิตร
5เปลี่ยนสต๊อปวาวพร้อมสายชำระ1ชุดเนื่องจากของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-27
11:04:33
OK-GI
00606
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟในลิฟต์บุคลากรไม่สว่างsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-25
16:42:44
OK-IT
00605
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1boot เข้า windows ไม่ได้hataichanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-22
10:35:42
CL-GI
00604
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เปลี่ยนหลอดไฟ LED ห้องน้ำ ช./ญ. 7 หลอดคับ ของเก่าหลอดขาดsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-22
10:23:54
OK-GI
00603
ประปา
องครักษ์
3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชำรุดค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
09:15:14
CL-GI
00602
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกฝ่ายทรัพย์พยากรณ์กดแล้วน้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
18:16:53
OK-IT
00601
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1จัดหาเครื่องคมพิวเตอร์และเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์สำหรับหนังสือ พร้อมติดตั้งไดรฟ์เวอร์ให้พร้อมใช้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
09:38:10
CL-GI
00600
ประปา
ประสานมิตร
6ที่วางหัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง(6/3) ชั้น 6 แตกชำรุดcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-19
09:36:20
CL-GI
00599
อื่นๆ
ประสานมิตร
3พัดลม โตชิบาแบบตั้งพื้นหมุนไม่ไป ห้อง 304sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
13:41:31
OK-GI
00598
อาคารสถานที่
องครักษ์
2เปลี่ยนเบ้าประตู 2/5wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
12:41:39
CL-GI
00597
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสท์ไฟห้องประชุม8104เสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
09:35:08
OK-GI
00596
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ประตูทางเข้าฝั่งคลองล็อคไม่ได้ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-17
17:07:39
OK-GI
00595
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กลอนไฟฟ้าทางออกจากห้องสำนักงานไปส่วนบริการชั้น1 ปิดช้ามาก หน่วงเวลาเกินไปthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-15
08:45:01
CL-GI
00594
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ไฟกระตุกชั้น 2 หลุดค่ะ หลอดไฟไม่ติด 1 แผงisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
15:03:22
CL-GI
00593
ประปา
ประสานมิตร
3ห้องน้ำหญิงซ้ายมือห้องแรกน้ำสายท่อชำระหยดsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
09:37:50
OK-IT
00592
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5Add Printer RICHO เครื่องยืม-คืน เตอร์ชั้น 5yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
10:51:46
OK-GI
00591
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิง ท่อน้ำตันjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
09:59:18
CL-GI
00590
ประปา
ประสานมิตร
8เปลี่ยนชุดสะดืออ่างล้างมือห้องน้ำชายanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
09:14:58
CL-GI
00589
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5แผงไฟห้องน้ำหญิงหลุด sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-11
15:34:19
CL-GI
00588
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เครื่องตั้งสัญญานหนังสืองานบริการปลั๊กพังpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-08
10:28:37
OK-GI
00587
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่พักแขนเก้าอี้หักwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
10:19:24
CL-IT
00586
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ opac ชั้น 2 3 เครื่องค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
09:21:31
CL-IT
00585
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สืบค้น 4เครืองapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
08:38:42
CL-GI
00584
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2ลิ้นชักล็อคไม่ได้ค่ะ ดันเข้าไปสุดแล้วก็ล็อคไม่ได้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
08:30:48
CL-GI
00583
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ไฟหน้าลิฟต์กระพริบsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
13:43:43
CL-IT
00582
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1รางสายไฟหลุดบริเวณที่นั่งอ่านชั้น 1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-05
10:31:18
OK-GI
00581
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟห้องโถงใหญ่ชั้น1ไม่ติด 2 หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
14:27:57
OK-GI
00580
ประปา
องครักษ์
1-อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ท่อน้ำทิ้งชำรุด pornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-02
12:09:04
OK-GI
00579
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำตรงที่ล้างจานในห้องครัวปิดไม่สนิทchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
10:10:02
CL-GI
00578
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1เจาะติดตั้งตู้ยาชั้น1anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
08:32:09
CL-GI
00577
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสียห้องซ่อม 2 หลอด ครับpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-29
08:33:30
CL-GI
00576
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-29
08:32:31
CL-GI
00575
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
12:14:32
CL-GI
00574
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกน้ำหยดน้ำรั่ว ห้องครัวชั้น 7charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
08:58:10
CL-GI
00573
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟห้องถ่ายเอกสารชั้น5เสีย1หลอด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-25
12:23:36
CL-GI
00572
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟหน่วยงานทรัพยากรณ์สารสนเทศเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-25
08:17:01
CL-GI
00571
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2กุญแจลิ้นชัก เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ล็อคยาก ล็อคไม่ได้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
17:10:33
CL-GI
00570
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั้กไฟหลุดapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
09:39:34
CL-GI
00569
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
09:21:25
OK-GI
00568
อาคารสถานที่
องครักษ์
5หน้าต่างริมทางเดินออกประตูด้านหลังชั้น 5 ชำรุดhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
09:20:10
OK-GI
00567
อื่นๆ
องครักษ์
5กระดานไวท์บอร์ด ล้อหัก 1 ข้างhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
09:58:01
OK-GI
00566
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟที่จอดรถไม่ติด 3 ดวงwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
09:57:15
OK-GI
00565
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟโถงชั้น 1 ไม่ติด 3 หลอดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
08:50:30
CL-GI
00564
ประปา
ประสานมิตร
7เดินท่อน้ำใหม่เนื่องจากปั๊มน้ำเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
14:46:25
CL-GI
00563
ประปา
ประสานมิตร
2สต๊อปวาวสายน้ำดีอ่างน้ำ ชำรุด 205nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
14:46:20
OK-GI
00562
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/7 เปิดไม่ติดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
09:13:17
CL-GI
00561
ประปา
ประสานมิตร
4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะชายแตกsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
09:10:08
CL-GI
00560
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ไฟแสงสว่างไม่ติด บริเวณชั้นหนังสือเก่าsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
13:26:25
CL-GI
00559
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟส่วนกลางฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ถ้าเข้าจากทางประตูที่ตรงข้ามกับสำนัก อยู่ทางซ้ายมือ หน้าชั้นและตู้เหล็กต่าง ๆ ป้ายเลข 24 สีแดง ติดปกติ 1 ดวง อีกดวงติด ๆ ดับ ๆmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-10
14:45:09
OK-GI
00558
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 สายชำระมีน้ำหยดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-10
09:50:47
CL-IT
00557
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกลอนตู้nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-09
09:43:35
CL-GI
00556
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2โต๊ะญี่ปุ่นบริเวณมุม smart library ขาหัก siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:35:33
CL-GI
00555
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟบันได 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:20:30
OK-GI
00554
ประปา
องครักษ์
4อ่างล้างน้ำอ่างแรกจากขวามือ ห้องน้ำชาย ชั้น 4 ท่อตัน น้ำไม่ค่อยลงaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:08:59
CL-GI
00553
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟLEDแบบกลมเสีย2หลอด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
09:33:56
CL-GI
00552
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟดาวน์ไลท์เคาน์เตอร์ตอบคำถามไม่ติด 2 ดวงค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
09:33:20
CL-GI
00551
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2เครื่องปรับอากาศหมายเลข 11 เปิดไม่ติดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
07:53:24
CL-IT
00550
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมเซ็ตเครื่อง print และเดินสาย Lanjukkrit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
11:13:30
CL-IT
00549
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เปลี่ยนคอมพิวเตอร์bungon

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:57:36
OK-GI
00548
ประปา
องครักษ์
3สายฉีดน้ำห้องน้ำหญิง ห้องที่ 3 ชั้น 3 ชำรุด sujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:53:15
CL-IT
00547
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เปลี่ยนเม้าท์arunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
09:08:56
OK-GI
00546
ประปา
องครักษ์
3สายฉีดน้ำชำรุดที่ห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 ชั้น 3sujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
08:49:42
CL-GI
00545
ประปา
ประสานมิตร
1ก๊อกวาล์วห้องน้ำชาย ชั้น 3 ชำรุดcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
10:50:49
OK-GI
00544
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟเสีย 3 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1 pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
10:29:22
OK-GI
00543
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ประตูห้องประชุมกลุ่มย่อย5/5 เปิด/ปิด มีเสียงดังyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-30
15:44:29
CL-IT
00542
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3ปรึกษาเรื่องการนำข้อมูลลงแผ่น CDsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-27
12:25:35
CL-IT
00541
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2คอมพิวเตอร์ชั้น 2 เคาน์เตอร์ ยืม-คืน CPU 2 เครื่อง/จอ 1 เครื่องarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-27
06:45:05
CL-GI
00540
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6ย้ายปลั๊กไฟฝั่งอาคารวิจัยsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
15:07:19
CL-GI
00539
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ที่กดน้ำดื่มหัก ตู้ชั้น 2 ของผู้ใช้บริการarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
13:11:58
CL-IT
00538
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิศไม่ได้arunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
10:39:52
CL-GI
00537
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ฝาตู้ /เจาะติดรูป ด.ร.ขจร ชั้น6samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
10:35:23
CL-IT
00536
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4ดำเนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
11:05:28
CL-GI
00535
ประปา
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงตัน 1 อ่างsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
10:11:02
CL-GI
00534
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ลูกบิตประตูห้องน้ำในฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด เสียadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
14:37:07
CL-IT
00533
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าใช้ gmail ได้tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
12:44:10
CL-GI
00532
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ห้องฝ่ายโสดหลอดไฟเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
12:42:37
CL-GI
00531
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1โถงลานน้ำเงินหลอดไฟ/บัลลาส์/สตาส์เตอร์เสีย3ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
08:43:49
CL-GI
00530
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟหน้าห้องน้ำ 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:05:43
CL-IT
00529
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1หลอดไฟโถงลานสีน้ำเงิน ขาด 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:08
CL-GI
00528
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:06
CL-GI
00527
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:04
CL-GI
00526
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:00
CL-GI
00525
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
08:44:54
CL-GI
00524
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้อง102แถวหน้าเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-18
10:34:04
CL-GI
00523
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้อง 306 มีเสียงดัง เวลาเปิด-ปิดประตูadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
08:56:25
CL-GI
00522
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดสายชำระห้องน้ำชายห้องแรกเสีย1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
08:46:33
CL-GI
00521
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟในฝ่ายเทคโนฯ ดับไป 4 ดวงครับadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
13:45:11
CL-IT
00520
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ตัวอักษรใน ALEPH 2 เครื่องpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
13:32:56
OK-GI
00519
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟในลิฟต์ตัวที่ 2 กระพริบ 1 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
09:13:10
OK-IT
00518
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5เครื่องสืบค้น เครื่องที่ 3 เปิด-ปิด ช้า กว่าปกติyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
09:12:02
OK-IT
00517
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5tab search ใน cataloging ไม่สามารถย่อ-ขยายได้yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
08:53:26
CL-GI
00516
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
6เปลี่ยนเบเกอร์แอร์ใหม่3ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:58:14
CL-IT
00515
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7คอมบูตไม่ขึ้นslaor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:41:16
CL-GI
00514
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2หน้าต่างปิดไม่ได้ (มีคนมาดึงสายไฟ(ที่มัดร้อยเป็นเชือกเอาไว้แต่เดิม)ออกไป พี่ออยหาลวดเหล็กอะไรมาร้อยมัดไว้ด้วย (ให้เหมือนเดิม)piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:35:47
CL-IT
00513
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2รางสายไฟที่พื้นpiamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:29:22
CL-GI
00512
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย จำนวนหนึ่งหลอด (หน้าโต๊ะรุ่งรดา)rungrada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
13:49:15
CL-GI
00511
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้บุนวมสีน้ำเงินขาหัก ตั้งรอการซ่อมที่หน้าห้อง 304sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
11:56:10
CL-GI
00510
อื่นๆ
ประสานมิตร
4กุญแจห้องค้นคว้า404ล็อคไม่ได้ และswitch Air กดไม่ติด surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:37:04
CL-GI
00509
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2โต๊ะญี่ปุ่นขาหักชำรุดpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:36:05
CL-GI
00508
ประปา
ประสานมิตร
4ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:35:17
CL-GI
00507
ประปา
ประสานมิตร
4ห้องน้ำชายโถฉี่ตันpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:25:02
CL-GI
00506
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสียครับsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
12:50:42
CL-GI
00505
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้องน้ำห้องพี่พิมลน้ำไหลไม่หยุดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
09:51:36
OK-GI
00504
ประปา
องครักษ์
4ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง หลุดaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
18:23:21
CL-GI
00503
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ประตูบานซ้ายมือ ตรงบันไดขึ้น เปิดแล้วปิดไม่ได้หรือค้างนานsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
10:42:34
OK-GI
00502
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายไม่ติดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
10:42:16
OK-GI
00501
ประปา
องครักษ์
1สายฉีดห้องน้ำชายรั่วwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
17:15:29
OK-IT
00500
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ขอลง Windows ใหม่wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
14:18:41
OK-GI
00499
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำหญิงห้องที่ 3 ชักโครกอุดตันyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
09:54:40
CL-GI
00498
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟLEDห้องน้ำหญิงเสีย1หลอด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
10:37:26
CL-GI
00497
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3ลิ้นชักโต๊ะทำงานเลื่อนออกยาก (ลูกเลื่อนเสีย) ห้อง 303 (โต๊ะอิสยาห์)isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
10:34:37
CL-GI
00496
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
10:33:41
CL-GI
00495
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1โถงลานน้ำเงินหลอดไฟเสีย3หลอดสตาส์เตอร์เสีย1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
09:14:05
OK-GI
00494
ลิฟท์
องครักษ์
ไม่ระบุลิฟท์โดยสารตัวที่2 หลอดไฟกระพริบsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
06:48:04
CL-GI
00493
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ตาข่ายเป็นรู (ที่เดิม)surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
12:43:59
CL-GI
00492
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2แอร์ หมายเลข 14 มีน้ำหยดเวลาเปิดkanyada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-01
09:49:23
OK-GI
00491
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำชาย ห้องที่ 1 หัวฉีดรั่วwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
10:50:26
CL-GI
00490
ประปา
ประสานมิตร
3ต่อท่อน้ำใส่ก๊อกใหม่ห้องน้ำชายสำหรับล้างห้องน้ำanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
10:41:45
CL-GI
00489
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1กระเบื้องยางติดบันไดชั้น 1 (ติดกาวไม่แน่น) และตรงทางขึ้นชั้น 2 (กระเบื้องยางหลุดหาย)mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
10:28:07
CL-GI
00488
ประปา
ประสานมิตร
6อ่างล้างหน้าตัน เดินท่อใหม่ เปลี่ยน stop Vavle 3ตัว เปลี่ยนสายน้ำดี3เส้นsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
15:11:53
CL-GI
00487
ประปา
ประสานมิตร
2ห้องน้ำหญิงชั้น 2(w2/3) ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดpiamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
08:20:47
CL-GI
00486
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6สต๊อปวาวก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-28
10:56:09
CL-GI
00485
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8เปลี่ยนปลั๊กไฟห้อง8111เนื่องจากของเก่าแตกanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
12:27:11
CL-GI
00484
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3เปลี่ยนฝ้าแพดานห้องน้ำชายของเก่าชำรุด3แผ่น/ปิดฝาห้องช๊าปฝาเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
12:24:45
CL-GI
00483
ประปา
ประสานมิตร
3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายเสีย1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
16:03:59
CL-GI
00482
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
8อาจารย์ผู้สอนแจ้งว่า แอร์ ห้องประชุม(ห้องเรียน) ชั้น 8 ห้อง 8111 น้ำแอร์รั่ว.surapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
15:37:39
CL-GI
00481
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
5เปลี่ยนตัวล๊อคหน้าต่างกระจกชั้น5-6อันเก่าหักชำรุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:34:32
CL-GI
00480
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5แถวโต๊ะนั่งอ่านไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:33:19
CL-GI
00479
ประปา
ประสานมิตร
3ที่วางสายชำระชำรุดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:22:46
CL-GI
00478
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3เปลี่ยนตัวล๊อคหน้าต่างกระจกชั้น3-4อันเก่าหักชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:20:43
CL-GI
00477
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
10:46:23
OK-GI
00476
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟเสีย 1 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1anong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
13:55:44
OK-GI
00475
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟในห้องน้ำห้องหัวหน้าไม่ติดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
11:03:06
CL-GI
00474
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3เปลี่ยนบานสวิงประตูบรรไดกลางanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
08:57:30
CL-GI
00473
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำ อ.นงนารถ น้ำไหลไม่หยุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
08:55:34
CL-GI
00472
ประปา
ประสานมิตร
7อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
14:43:00
CL-GI
00471
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้องน้ำ อ.พิมล กดน้ำไม่ไหล anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
13:59:52
OK-GI
00470
ไฟฟ้า
องครักษ์
2ไฟโต๊ะนั่งอ่านบริเวณริมห้องน้ำหญิงไม่ติด 1 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
11:06:38
OK-GI
00469
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
2แอร์ตัวใหญ่ ชั้น 2 มีเสียงดังwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
09:14:38
CL-GI
00468
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำฝ่ายสื่อมีน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
13:42:11
OK-GI
00467
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ห้องที่ 3 สายชำระหัก น้ำรั่วaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
11:04:48
CL-GI
00466
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟห้องประชุม8105เสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
11:03:50
CL-GI
00465
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงตกปิดไม่สนิทanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
11:03:06
CL-GI
00464
ประปา
ประสานมิตร
1สายฉีดชำระห้องน้ำชายแตกชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
16:04:52
CL-GI
00463
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ประตูบานสวิงบรรไดกลางปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
12:43:48
OK-GI
00462
ไฟฟ้า
องครักษ์
4ไฟฟ้าส่องสว่างห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้อง 4/4,4/5 ไม่ติด (ห้องละ1หลอด) namngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
09:28:52
CL-GI
00461
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟห้องประชุม8102ช๊อตไม่ติดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
09:38:17
OK-GI
00460
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายไม่ติด 2 หลอด wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-17
16:26:36
OK-GI
00459
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/2 น็อตยึดแอร์กับเพดานหลุด 1 ข้างyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
15:26:34
OK-IT
00458
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5เครื่องคอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์บริการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในครั้งแรกที่เปิด ต้องรีสตาร์ทก่อนจึงจะใช้ได้ yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
15:25:32
OK-GI
00457
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ลิ้นชักเคาน์เตอร์ชั้น 1 เปิดไม่ได้wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
13:53:17
CL-GI
00456
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ตาข่ายกั้นนกตรงห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น 2 มีรอยถูกกระรอกแทะ ทำให้เป็นรู และกระรอกมุดเข้ามาได้mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
14:31:33
OK-IT
00455
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ขอเพิ่มคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Epson LQ300 ให้กับจุดเช็คคืน 1 เครื่อง เพื่อใช้พิมพ์สลิปเอกสารยืมระหว่างหน่วยงานsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
13:39:29
CL-GI
00454
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เพิ่มไฟแสงสว่างบริเวณหนังสือป.นิพนธ์1จุดsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
09:10:04
OK-GI
00453
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
2โต๊ะวาง server print ห้องคอม 2 ลิ้นชักหลุดchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
11:43:41
OK-GI
00452
ไฟฟ้า
องครักษ์
3ฝาปิดบล็อกไฟ ไม่มี บริเวณชั้นหนังสือโปรเจคjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
11:42:11
OK-GI
00451
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูห้อง Sali ปิดไม่สนิทwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
10:35:59
OK-GI
00450
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5แอร์ตัวเล็กด้านหลังตัวที่ 2 มีน้ำหยดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
10:05:37
OK-IT
00449
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4เครื่องสืบค้นตัวที่อยู่ติดกับเคาน์เตอร์บริการไม่มีตัวรันโปรแกรม EZClient.batchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
10:02:24
OK-GI
00448
อื่นๆ
องครักษ์
2ประตูห้องเคาน์เตอร์บริการบิดไม่สนิทchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
09:34:54
CL-GI
00447
ประปา
ประสานมิตร
5ห้องน้ำชาย สายชำระน้ำไหลเบามาก(ห้องที่2)sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
09:32:28
CL-GI
00446
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟโซนนั่งอ่านริมหน้าต่างฝั่งภาษาอังกฤษ(หลอดกระพริบ)sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
08:27:04
CL-GI
00445
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟในห้องน้ำชั้น 7 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีอาการ ไฟกระพริบตลอด ขอให้มาดำเนินการโดยด่วนpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
15:01:52
OK-GI
00444
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
15:01:20
OK-GI
00443
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟห้องโถงด้านนอกหลอดไม่ติด 4 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
14:10:27
CL-IT
00442
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เจาะผนังและติดตั้ง TV ที่ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
08:23:36
CL-GI
00441
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ห้องน้ำชายมีกลิ่นมากจากการระบายของเสียไม่ดี sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
15:43:35
CL-GI
00440
ประปา
ประสานมิตร
4โถปัสวะห้องน้ำชายชั้น4ตัน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
12:02:36
CL-GI
00439
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ติดพรมคลุมกล่องรางไฟโต๊ะคอมชั้น1

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-08
08:06:21
CL-IT
00438
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6mouse เสียกดคลิกไม่ได้เลยsurachai

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-08-02
08:41:06
CL-GI
00437
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-01
14:18:22
CL-GI
00436
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟห้องประชุม8103เสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-01
10:55:45
CL-GI
00435
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสวิสไฟหน้าโถงชั้น7-2จุดเนื่องจากสวิสเก่าแตกเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-30
10:22:44
CL-GI
00434
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:59:33
OK-IT
00433
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4อัพเกรดวินโดวส์เครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:57:59
OK-IT
00432
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5อัพเกรดวินโดวส์เครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นทรัพยากรsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:45:13
OK-GI
00431
ประปา
องครักษ์
1ประตูห้องน้ำหญิงของผู้ใช้บริการ ที่ชั้น1 เวลาเปิด-ปิดแล้วฝืด และมีเสียงดังthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
08:53:46
CL-GI
00430
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เปลี่ยนใบพัดลมแตกงานบริการยืมคืนanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-23
10:32:02
CL-GI
00429
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
4ท่อน้ำทิ้งแอร์ชั้น4-5แตกทำให้น้ำหยดลงข้างล้างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
10:49:03
CL-GI
00428
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกสายชำระห้องน้ำฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
09:55:32
CL-GI
00427
ประปา
ประสานมิตร
2ก๊อกน้ำหยด ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-20
14:17:11
CL-GI
00426
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟกลมหน้าเคาน์เตอร์ตอบคำถามเสีย บางดวงกะพริบ บางดวงไม่ติดisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-19
12:27:25
CL-GI
00425
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอกไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-19
12:26:47
CL-GI
00424
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟห้องถ่ายเอกสารเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-09
12:21:19
CL-GI
00423
ประปา
ประสานมิตร
7ท่อก๊อกน้ำห้องน้ำห้องครัวมุขดาแตก-เปลี่ยนสายน้ำดี1ชุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-09
10:18:25
OK-GI
00422
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำสายฉีดชำระรั่วมีน้ำหยดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-08
10:01:07
CL-GI
00421
อื่นๆ
ประสานมิตร
1พัดลมห้องน้ำชายใบแตกanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-03
08:09:36
CL-GI
00420
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่ยนหลอดไฟ LED หลอดกลม จำนวน16 หลอดkiattisak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-02
09:57:15
OK-GI
00419
ประปา
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 สายฉีดชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
12:49:32
CL-GI
00418
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออก ครับkiattisak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
13:12:27
CL-GI
00417
อื่นๆ
ประสานมิตร
6ซ่อมประตูกระจกบันไดกลางชั้น2-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
12:56:30
CL-GI
00416
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
12:55:09
CL-GI
00415
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟหน้าลิฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
08:47:57
CL-GI
00414
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3พลาสติกข้างในแตกตรงกลางcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
11:07:50
OK-GI
00413
ประปา
องครักษ์
1ชักโครกชำรุด ที่ห้องน้ำหญิงanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
11:02:31
OK-GI
00412
ประปา
องครักษ์
3สายชำระชำรุด ที่ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
10:18:13
CL-GI
00411
อื่นๆ
ประสานมิตร
4โถฉี่ชายอันที่ 1 อุดตันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-21
13:41:25
CL-GI
00410
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ติดไฟกระตุก(งานพัฒนาทรัพยากร)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
07:55:40
CL-GI
00409
ประปา
ประสานมิตร
1ห้องน้ำงานเทคโนโลยีห้องสมุด โถปัสสาวะ กดน้ำแล้วน้ำไม่หยุดไหลkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
15:50:02
CL-GI
00408
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
1ขอให้ช่วยไปตัดผ้าหุ้มเก้าอี้ที่ชั้น 1 (ขอให้ดูรูปจากคุณสุรศักดิ์)mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
10:50:37
CL-GI
00407
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ขอให้ช่วยทำไฟกระตุกที่ห้องศึกษาค้นคว้า (เดี่ยว) ตรงห้องถ่ายเอกสารเดิมmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
14:18:21
CL-GI
00406
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
7เปลี่ยนกูญแจโต๊ะทำงานเนื่องจากกุญแจเก่าเสีย(คุณประจงจิตต์)อนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
10:54:18
CL-GI
00405
ประปา
ประสานมิตร
7โถปัสวะห้องประชุม702เสียอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
08:13:52
CL-GI
00404
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2แผงไฟ หมายเลข SW1222 เปิดไม่ติดค่ะอิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
10:22:30
CL-GI
00403
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟห้องน้ำหญิงขาด 2หลอดสามารถ พุกพญา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
08:36:58
CL-GI
00402
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ฝาตู้เคาร์เตอร์ปิยะรักษ์ หอมหวล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
08:34:56
CL-GI
00401
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2เปิดรูๆๆๆๆๆๆๆๆๆหนู ห้องอาหารชั้น2 ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆปิยะรักษ์ หอมหวล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
13:02:26
CL-GI
00400
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรหลอดไฟเสีย1หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
14:59:47
CL-GI
00399
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั๊กไฟโต๊ะหนังอ่านหนังสือชำรุด1ชุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
12:20:59
CL-GI
00398
ประปา
ประสานมิตร
6อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:09:26
CL-GI
00397
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง703อนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:08:33
CL-GI
00396
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ฝ่ายงานวิเคาะหลอดไฟเสีย1หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
08:44:45
CL-GI
00395
ประปา
ประสานมิตร
6หัวฉีดสายชำระเสียห้องน้ำชายอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
14:33:03
CL-GI
00394
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8ไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัวอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
14:31:59
CL-GI
00393
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟลานน้ำเงินเสีย1หลอดสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัวอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-15
13:55:59
OK-GI
00392
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้พื้นที่นั่งอ่านบริเวณโถง พนักวางแขนชำรุด 1 ตัวเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-14
12:44:13
CL-GI
00391
ประปา
ประสานมิตร
1ห้องน้ำหญิงสายชำระเสียชำรุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-14
08:35:50
CL-GI
00390
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟเสีย 1 หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-13
17:53:44
CL-GI
00389
อื่นๆ
ประสานมิตร
3เครื่องโทรศัพท์ หมายเลข 11980 (เคาน์เตอร์ชั้น 3) ไม่สามารถใช้งานได้จรัสโฉม ศิริรัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-12
14:22:52
CL-GI
00388
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2มีน้ำหยดกัญญดา งึมกระโทก

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-10
15:12:57
CL-GI
00387
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำหญิงน้ำไหลไม่หยุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-08
15:35:11
OK-IT
00386
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องประมวลผล/ทำงานช้าsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-05
18:23:23
OK-GI
00385
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5แอร์ตัวใหญ่มีน้ำรั่ว ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-01
10:11:30
OK-GI
00384
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำชาย ห้องแรก ชักโครกกดไม่ลงยุภาภรณ์ ไชยสงค์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-01
09:44:17
OK-GI
00383
อื่นๆ
องครักษ์
4รางม่านมู่ลี่ฝั่งหนังสือภาษาอังกฤษหลุดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-01
09:43:19
OK-GI
00382
ประปา
องครักษ์
4ที่วางสายชำระห้องน้ำชายชั้น4หักชำรุดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-29
16:30:26
OK-IT
00381
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2ค่า Date/time ในไบออสคลาดเคลื่อน sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-29
16:25:48
OK-IT
00380
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2คอมพิวเตอร์ไม่สามารถชัตดาวน์ระบบเองได้ ต้องกดปุ่ม power off เพื่อทำการปิดเครื่องทุกครั้งsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-29
16:20:17
OK-IT
00379
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2คอมพิวเตอร์ไม่สามารถชัตดาวน์ระบบเองได้ ต้องกดปุ่ม power off เพื่อปิดเครื่องทุกครั้งsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-26
14:14:57
OK-GI
00378
ประปา
องครักษ์
3ห้องน้ำชาย ห้องแรก กดชักโครกไม่ลงค่ะอนงค์ คิดชอบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-25
16:29:27
OK-GI
00377
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำชายห้องที่ 1 กดนำ้ไม่ลงเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-23
15:05:50
CL-GI
00376
ประปา
ประสานมิตร
1หัวสายฉีดชำระรั่ว เสียน้ำดีไหลทิ้งมาแต่วันที่ 17 เมษายนเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-23
13:40:46
OK-GI
00375
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟไม่ติดบริเวณลานจอดรถฝั่งกายภาพจำนวน3หลอดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-22
15:23:01
OK-GI
00374
ประปา
องครักษ์
2สายน้ำอ่างล้างตรงกลางรั่วเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-22
10:00:27
CL-GI
00373
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำหญิงกดน้ำไม่ลงสองห้องสุรชัย หาบ้านแท่น

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-17
16:05:16
CL-GI
00372
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ประตูลูกบิดห้องน้ำหญิงในครัวมุกดาล็อคค้างมัทนา บุญประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-17
08:36:57
CL-GI
00371
อื่นๆ
ประสานมิตร
3รางไฟเครื่องปรับอากาศร่วง ห้อง 303 ชั้น 3อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
16:04:29
OK-GI
00370
ไฟฟ้า
องครักษ์
2ห้องดูหนังหลอดไฟไม่ติด1หลอดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
10:48:14
OK-GI
00369
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ชำรุดวรรณิศา แซ่เตียว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
10:23:04
OK-GI
00368
อาคารสถานที่
องครักษ์
2เบ้ากุญแจห้องคอม 1 ชำรุดวรรณิศา แซ่เตียว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
09:14:50
OK-GI
00367
อื่นๆ
องครักษ์
1โทรศัพท์ หมายเลข 21250 ที่พ่วงกับเครื่องแฟ็กซ์ มีสัญญาณเรียกเข้าดังขึ้นเอง เสียงดังยาวๆ บ่อยครั้งทัศนีญา ทาระคำ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
09:11:45
CL-GI
00366
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8ไฟห้องน้ำหญิงเสีย1หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-09
19:59:59
OK-GI
00365
อาคารสถานที่
องครักษ์
2เบ้ากุญแจห้องคอมฯ 1 เสียชัชชภา ประทุมศรีขจร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-05
09:07:16
CL-GI
00364
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟในห้องทำงาน 707 งานจัดหา กะพริบติด ๆ ดับ ๆ ไม่สามารถปิดได้เนื่องจากเป็นหลอดที่เปิดปิดร่วมกับหลอดที่จำเป็นต้องใช้งานมัทนา บุญประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-04
15:54:14
OK-GI
00363
ประปา
องครักษ์
2อ่างล้างมือ อ่างกลาง ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ตันวรรณิศา แซ่เตียว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-02
16:27:07
OK-GI
00362
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิงชั้น1 ตัวล็อคประตูหักเอื้องฟ้า แป้นแก้ว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-02
15:04:47
OK-IT
00361
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ไม่สามารถใช้เม้าส์คลิ๊กซ้าย-ขวา เพื่อเปิดไฟล์หรือชัตดาวน์คอมได้เลยsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:09:38
OK-GI
00360
ประปา
องครักษ์
1สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุดเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:09:02
OK-GI
00359
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายไม่ติด 1 ดวงเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:08:35
OK-GI
00358
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟหลุมบริเวณโถงชั้น 1 ไม่ติด 2 หลอดเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:02:54
CL-GI
00357
ประปา
ประสานมิตร
1ห้องน้ำชายสายชำระเสียชำรุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว1รายละเอียด
2019-04-01
08:52:17
CL-GI
00356
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดห้องน้ำชายชั้น 1นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์1รายละเอียด
2019-03-28
16:07:32
OK-GI
00355
อาคารสถานที่
องครักษ์
3กระเบื้องยางหลุดร่อนหน้าชั้นหนังสือหมวด TKสุจิตรา รัตนสิน

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด
2019-03-28
16:05:58
OK-GI
00354
อาคารสถานที่
องครักษ์
3สายฉีดชำระชำรุดที่ห้องน้ำบุคลากรชั้น 3สุจิตรา รัตนสิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-28
10:41:46
CL-GI
00353
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 17 ชั้น 2 เปิดไม่ติดค่ะ (เคนมีอาการเสียงดังและน้ำแอร์หยด)อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-26
10:43:12
CL-GI
00352
ประปา
ประสานมิตร
5ห้องน้ำหญิงสายชำระชำรุด1ชุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-26
08:39:43
CL-GI
00351
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ห้องพักแม่บ้านไฟกระพริบต่อเนื่องสมพิศ พรวิริยกุล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-26
08:11:18
CL-GI
00350
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงห้องที่2หลุดลงมา(ด่วน)สุรชัย หาบ้านแท่น

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-25
10:02:41
OK-GI
00349
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1พนักวางแขนชำรุด 1 ข้างเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-21
09:45:05
CL-GI
00348
ลิฟท์
ประสานมิตร
1ลิฟต์ตัวที่ 1 เสียงดังสันติ เกษมพันธุ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-20
14:03:06
OK-GI
00347
อื่นๆ
องครักษ์
4แท่นไม้วางหนังสือฐานหักศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-19
10:51:41
OK-GI
00346
ประปา
องครักษ์
4สายชำระในห้องน้ำหญิง ห้องที่ 4 ชำรุดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-19
08:17:49
CL-GI
00345
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกกดน้ำไม่ไหลลงห้องน้ำหญิงห้องที่2surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-19
08:16:30
CL-GI
00344
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟกระพริบ s11surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-15
15:39:16
OK-GI
00343
ไฟฟ้า
องครักษ์
3โคมไฟจะหลุดจากเพดาน บริเวณตู้หนังสือภาษาไทย หมวด QD ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-15
08:58:04
CL-GI
00342
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ผนังเป็นรู บริเวณห้อง 205 (ห้องคุณเปี่ยมสุข) ชั้น 2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-15
08:57:23
CL-GI
00341
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ผนังเป็รู บริเวณโต๊ะ mbox ชั้น 2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
16:05:03
OK-GI
00340
อื่นๆ
องครักษ์
1ที่กดน้ำชักโครกห้องน้ำบุคลากรต้องกดค้างน้ำถึงจะไหลchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
14:44:15
CL-GI
00339
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7สำนักงานหลอดไปเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
14:12:41
OK-GI
00338
ไฟฟ้า
องครักษ์
5ตู้กดน้ำเย็นมีน้ำรั่วyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
09:12:10
OK-GI
00337
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ปิดแล้วเสียงดังwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-12
14:56:03
OK-GI
00336
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟหน้าห้องเคาน์เตอร์ ไม่ติด 1 หลอดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-12
14:41:15
CL-GI
00335
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
6เปลี่ยนแม่กุญตู้เก็บของsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-12
12:07:09
OK-GI
00334
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟในห้องน้ำชายชั้น/1 หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
15:48:50
CL-GI
00333
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เครื่องกรองน้ำในห้อง 205 ไม่ได้ใช้งานแล้ว กรุณามารื้อถอนออกไปด้วยค่ะ (กีดขวางการใช้อุปกรณ์)piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
11:49:37
OK-GI
00332
ไฟฟ้า
องครักษ์
4หลอดไฟบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ และบริเวณหมวด GV หนังสือภาษาไทย ไม่ติด จำนวน 2 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
11:01:35
OK-GI
00331
อื่นๆ
องครักษ์
2เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 21252 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
09:35:31
CL-GI
00330
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6แอร์หมายเลข5 มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-10
10:29:48
OK-GI
00329
ประปา
องครักษ์
5สายฉีดชำระในห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 ชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-07
12:23:34
CL-GI
00328
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำงานบริหารจัดการฯ เสีย 1 ดวงnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-06
09:02:55
OK-GI
00327
อาคารสถานที่
องครักษ์
2กุญแจห้อง เคาน์เตอร์บริการ ลอคยากมาก ตัวเบ้ากุญแจเก่าเป็นสนิมjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-05
12:58:41
CL-GI
00326
อื่นๆ
ประสานมิตร
ไม่ระบุขอให้ช่วยสำรวจฝ้าเพดานในห้องน้ำผู้ใช้และบุคลากรทุกชั้นว่า มีรอยคราบน้ำกี่จุด เพื่อเปลี่ยนฝ้าใหม่ และเมื่อได้ยอดแล้ว กรุณาแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งคุณสุรศักดิ์ต่อไป ขอบคุณค่ะmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-05
11:18:34
OK-GI
00325
ไฟฟ้า
องครักษ์
3หลอดไฟข้างห้องน้ำหญิง/หลอดไฟพื้นที่นั่งอ่านหน้าthesis หลอดไฟไม่ติดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-04
10:51:31
OK-GI
00324
ไฟฟ้า
องครักษ์
2บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 2 หลอดไฟหลุมไม่ติด 1 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-04
10:29:24
OK-GI
00323
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1พนักวางแขนหลุด 1 ข้างjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-03
15:35:24
OK-GI
00322
อื่นๆ
องครักษ์
1โทรศัพท์/แฟกซ์ เครื่อง 21250 มีสัญญาณเรียกเข้าแต่พอรับสายไม่มีคนโทรเข้า ดังเป็นเสียงเรียกเข้ายาวๆๆๆๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องหรือสัญญาณโทรศัพท์ค่ะthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-02
17:05:03
OK-GI
00321
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟ ห้องอ่านชั้น 2 แถวแรกติดกระจก ไม่ติด 2 หลอดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-26
15:14:55
OK-GI
00320
ไฟฟ้า
องครักษ์
ไม่ระบุไฟแสงสว่างภายในลิฟต์ขนของ กระพริบamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-26
13:34:08
OK-GI
00319
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2 และโถงชั้น 1 หลอดไฟไม่ติดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
15:00:28
OK-GI
00318
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟบริเวณโถงนั่งอ่านชั้น 1 janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
14:56:41
OK-GI
00317
ไฟฟ้า
องครักษ์
2โคมไฟแสงสว่างบริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น2 ไฟไม่ติด1โคมsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
14:41:46
OK-GI
00316
อื่นๆ
องครักษ์
2ลำโพงเครื่องขยายเสียงตามสายภายในอาคารพื้นที่ชั้น2 มีเสียงแตกsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
13:58:50
OK-GI
00315
ประปา
องครักษ์
4ท่อน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายแตก ชำรุดทำให้มีน้ำไหลออกมาsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-21
15:24:16
CL-GI
00314
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกน้ำ ฝักบัวห้องน้ำ (ห้องครัว) รั่วcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-20
15:06:28
CL-GI
00313
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย และรางไฟล่นpattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-20
11:41:30
OK-GI
00312
อื่นๆ
องครักษ์
2ประตูเข้าห้องเคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ปิดไม่สนิทjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-15
13:08:49
CL-GI
00311
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟLEDห้องน้ำหญิงเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-15
13:07:52
CL-GI
00310
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟLEDเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-14
10:17:10
OK-GI
00309
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชาย/ห้องน้ำคนพิการ หลอดไฟขาดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-13
16:43:49
OK-GI
00308
อาคารสถานที่
องครักษ์
3เบ้ากุญแจล็อคประตูกระจกที่หน้าห้องเก็บของชั้น3 หลุดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-13
14:30:52
CL-GI
00307
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟทางเดินเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-12
09:29:55
OK-GI
00306
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5แอร์ตัวใหญ่ชั้น 5 เปิดแล้วไม่มีความเย็นhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-11
09:36:11
CL-GI
00305
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟฝ่ายงานทรัพย์พยากรสารสนเทศเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-11
07:53:50
OK-GI
00304
ประปา
องครักษ์
1อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 1 ก๊อกหักwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-07
13:35:01
CL-GI
00303
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ที่กดชักโครก ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ งานบริการ ชั้น 2 หลุดarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-07
13:32:46
CL-GI
00302
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ก๊อกอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 หยด ปิดไม่อยู่arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-06
14:25:48
CL-GI
00301
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำฝ่ายทรัพย์พยากรสารสนเทศชักโครกตัน(ห้องเดียว)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-06
10:42:40
CL-GI
00300
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟห้องเอกสารมศว หลอดขาด(หลอดธรรมดาคับ)samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-05
15:47:45
CL-GI
00299
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
6แอร์น้ำหยด ติ่งๆๆๆๆๆๆๆๆครับสงสัยท่อตันครับsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-05
13:00:06
OK-GI
00298
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4เครื่องปรับอากาศห้องประชุม 4/6 เปิดไม่ได้subpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-05
09:11:12
CL-GI
00297
ประปา
ประสานมิตร
7หัวฉีดสายชำระ ห้องน้ำหญิงฝายบริหารจัดการ ห้องW7/1 น้ำไม่หยุด จึงปิดวาลว์ไว้ก่อนaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-04
14:53:03
CL-GI
00296
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกุญแจประตูทางเข้าชั้น1anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-04
09:07:07
CL-GI
00295
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟห้องน้ำชั้น4 (ชาย) ไม่ติดครับ ประเภทหลอดธรรมดาsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-04
08:51:19
OK-GI
00294
ไฟฟ้า
องครักษ์
5สวิตท์ไฟบริเวณหนังสือภาษาไทยหมวด DS กดยาก บางครั้งกดปิดไม่ได้yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-30
19:40:02
OK-IT
00293
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
ไม่ระบุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Windows lincense expiredsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-30
09:16:52
OK-IT
00292
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องปริ๊นท์งานพิมพ์สัน สั่งพิพ์แล้วข้อความไม่ชัด ตัวอักษรขาด ขอเปลี่ยนผ้าหมึกใหม่sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-28
09:16:26
CL-GI
00291
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โช๊คประตูห้องน้ำชายpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-23
09:02:08
CL-GI
00290
ประปา
ประสานมิตร
3ก๊อปกน้ำอ่างล้างหน้าชั้น 3 ไหลไม่หยุด แต่ปิดวาล์วน้ำด้านล่างไว้ก่อนชั่วคราวsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-22
09:13:18
CL-GI
00289
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดสายชำระห้องน้ำชาย ห้อง 1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-17
09:56:53
CL-GI
00288
ประปา
ประสานมิตร
5สายชำระห้องน้ำผู้ใช้หญิงหักชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-15
13:26:28
CL-GI
00287
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ตัวกระตุกเสีย2ชุดและหลอกเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-15
10:20:30
OK-GI
00286
อื่นๆ
องครักษ์
1ลูกบิดประตูห้องน้ำคนพิการชั้น1 ลูกบิดเสียหมุนไม่ได้siripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-15
10:18:50
OK-GI
00285
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟฟ้าห้องน้ำชายชั้น1 ไม่ติด2หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-14
14:47:44
OK-GI
00284
ประปา
องครักษ์
5สายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิงชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-11
15:25:14
CL-GI
00283
ประปา
ประสานมิตร
8โถปัสวะชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-11
10:57:41
CL-GI
00282
ประปา
ประสานมิตร
8สต๊อปวาล์วชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-09
13:09:26
CL-GI
00281
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด บริเวณโต๊ะอ่านเดี่ยวชั้น 3 (บริเวณติดสนามบาส)mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
17:43:39
OK-GI
00280
ประปา
องครักษ์
3ชักโครกห้องน้ำเจ้าหน้าที่น้ำไหลไม่หยุดค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
15:08:17
OK-GI
00279
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย5/5 กดปุ่ม start แล้วไม่ทำงานhataichanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
14:19:46
CL-GI
00277
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
10:01:08
CL-GI
00276
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำหญิง ฝ่ายบริหารจัดการฯ W7 1. อ่างล้างหน้า ท่อตัก น้ำไม่ค่อยลง 2. ที่กดชักโครกห้อง W7/1 น้ำหยดตลอดaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-07
15:15:27
OK-GI
00275
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย5/7 กดปุ่ม start แล้วไม่ทำงานhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-07
09:08:44
CL-GI
00274
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4สวิทซ์ไฟเปิดปิดเสีย1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-04
08:54:52
CL-GI
00273
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เปลี่ยนกุญแจประตูทางเข้าหน้าห้องสุดใจanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-27
08:10:57
CL-GI
00272
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ปลั๊กไฟชำรุดเปลี่ยนใหม3จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-26
09:42:48
CL-GI
00271
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ย้ายหลอดไฟให้ใหม่ด้วยค่ะmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-26
09:40:08
CL-GI
00270
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ปลั๊กไฟ บวิเวณผู้ใช้นั่ง ด้านคอมพิวเตอร์nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-25
09:10:03
CL-GI
00269
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ติดตั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู่ห้องน้ำห้องประชุมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-25
09:08:20
CL-GI
00268
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6ไฟไม่ติด2หลอดและตัวกระตุกเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-24
11:59:55
CL-GI
00267
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3นีออนห้อง 304 กระพริบ 1 ดวง เป็นสวิต์รวมทั้งห้องsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-20
09:33:01
CL-GI
00266
ประปา
ประสานมิตร
4วาล์วกดชักโครกห้องน้ำชาย เวลากดน้ำมีน้ำไหลออกมาจากแกนกดนองพื้นห้องน้ำครับsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-20
09:25:58
CL-GI
00265
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
1เครื่องปรับอากาศบริเวณโต๊ะทางเข้/ออกามีน้ำหยดครับ samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-17
16:02:43
CL-GI
00264
ประปา
ประสานมิตร
3ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ปิดได้ไม่สนิทน้ำไหลตลอดเวลาcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-17
15:25:46
CL-IT
00263
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
8ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องประชุม2เครื่องanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-14
14:43:14
CL-GI
00262
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสวิทซ์ไฟ้เสียพร้อมปลั๊กไฟและหลอดไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-13
16:13:29
CL-GI
00261
อื่นๆ
ประสานมิตร
1เจาะติดตั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู่ห้องน้ำผู้ใช่ชายหญิง1-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-13
09:31:29
CL-GI
00260
ประปา
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-13
09:30:44
CL-GI
00259
ประปา
ประสานมิตร
2อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-12
14:15:12
CL-GI
00258
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2น้ำรั่วmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-11
11:58:38
CL-GI
00257
ประปา
ประสานมิตร
2หัวฉีดสายชำระหักแตกห้องน้ำชายsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-11
11:16:09
OK-GI
00256
ประปา
องครักษ์
2สายชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุดchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-11
09:03:50
CL-GI
00255
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟห้องน้ำชาย เสียไม่ติดทุดกหลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
16:30:39
OK-GI
00254
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้นั่งอ่านชั้น1ห้องโถง ที่พักแขนชำรุดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
12:01:42
CL-GI
00253
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องน้ำชาย ชั้น1 เสีย 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
12:01:38
CL-GI
00252
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องน้ำชาย ชั้น1 เสีย 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
11:59:54
CL-GI
00251
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
10:16:09
CL-GI
00250
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7แจ้งหลอดไฟในห้องซ่่อมเสีย 2 หลอดครับpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
10:14:36
OK-GI
00249
ไฟฟ้า
องครักษ์
3หลอดไฟกระพริบตรงบันไดระหว่างทางเดินชั้น 2 และ ชั้น 3ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
09:02:54
CL-IT
00248
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4ห้องน้ำหณิงห้องแรกกดน้ำชักโครกไม่ๆๆๆไหลๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
12:05:33
OK-GI
00247
ไฟฟ้า
องครักษ์
3สวิทช์ไฟชำรุด บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
12:02:20
OK-GI
00246
ไฟฟ้า
องครักษ์
3ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ไม่ติดanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
08:59:16
CL-IT
00245
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6ติดตั่งถังน้ำดื่มพร้อมเดินท่อใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
08:57:12
CL-IT
00244
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้งถังน้ำดื่มพร้อมเดินท่อใหมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-03
09:59:02
OK-GI
00243
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่เท้าแขนเก้าอี้ชั้น 1 ชำรุด 2 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-02
18:02:30
CL-GI
00242
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2มีน้ำแอร์หยด เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ ตัวที่17 หลังโต๊ะบริการ IPADkanyada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-30
14:25:37
OK-GI
00241
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูห้องน้ำชายชั้น 2 ห้องแรกปิดไม่ได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-30
11:18:26
CL-GI
00240
ประปา
ประสานมิตร
2ห้อง204อ่างล้างหน้าตัน-ที่กดชัดโครกหลุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-30
10:59:45
CL-GI
00239
อื่นๆ
ประสานมิตร
2อ่างล้างมือที่ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ตัน น้ำไหลช้าmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-29
12:24:27
CL-GI
00238
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่จำนวน5เครื่องanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-27
16:36:17
OK-GI
00237
อื่นๆ
องครักษ์
1เช็คเครื่องเหลาดินสอ 2 เครื่อง ที่ห้องสำนักงาน thasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-26
08:26:59
CL-GI
00236
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3สวิทซ์ไฟห้องน้ำปิดไม่ได้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-23
14:56:56
CL-GI
00235
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ขอติดกุญแจตู้เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 / มีกุญแจเก่าอยู่แล้วแต่ ไม่มีลูกค่ะarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-22
12:31:23
CL-GI
00234
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำห้องผู้อำนวยการเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-22
08:30:34
CL-GI
00233
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงชำรุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
11:19:27
OK-GI
00232
ประปา
องครักษ์
3เปลี่ยนสายฉีดชำระในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 3 / สายเก่าน้ำรั่ว+มีคราบสกปรกที่ล้างไม่ออกwannaporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
10:49:27
CL-GI
00231
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดห้องน้ำชาย ชั้น 1 เสียค่ะ nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
10:32:32
CL-GI
00230
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โทรศัพท์เสียเคาร์เตอร์ยืมคินชั้น2ๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
08:32:56
CL-GI
00229
อื่นๆ
ประสานมิตร
5พัดลมติดผหนังห้องน้ำหญิ่งเสียใช้ไม่ได้ควรเปลี่ยนใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-20
13:11:59
CL-GI
00228
อื่นๆ
ประสานมิตร
ไม่ระบุอยากขอให้ตรวจสอบเครื่องกดน้ำดื่มแต่ละชั้นว่า น้ำไหลแรงไหม ผู้ใช้ร้องเรียนว่า น้ำไหลช้าmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
15:33:00
CL-GI
00227
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟLEDเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
13:54:28
CL-GI
00226
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลียนหลอดไฟที่ 707 งานจัดหาฯ ด่วนๆๆๆๆค่ะpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
11:01:57
OK-GI
00225
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ลิฟต์ตัวที่ 2 ไฟกระพริบjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
10:45:35
OK-GI
00224
ไฟฟ้า
องครักษ์
4สวิทช์ไฟเปิดปิดบริเวณชั้นหนังสือนิยายชุด เปิดไม่ติดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
10:38:06
CL-GI
00223
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
6ชั้น6-4-3 ท่อน้ำทิ้งแอร์แตกน้ำหยดลงด้านล่างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-14
11:42:35
OK-GI
00222
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศตัวใหญ่มีเสียงดังผิดปกติyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-13
15:55:58
CL-GI
00221
ประปา
ประสานมิตร
3โถส้วมห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุดsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-13
15:25:46
CL-GI
00220
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ฝาชักโครงห้องน้ำชาย ชั้น2 พังpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-13
10:34:23
OK-GI
00219
อื่นๆ
องครักษ์
ไม่ระบุรถเข็นหนังสือ ประจำชั้น 4 มีเสียงดังมาก ตอนนี้จอดอยู่ที่ด้านหลัง ชั้น4uangfa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-12
11:33:03
CL-GI
00218
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกุญแจประตูทางออกชั้น1(ของเก่าเสีย)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-09
11:37:14
CL-GI
00217
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ซ่อมกระเบื้องอ่างล้างมือห้องน้ำครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-08
13:10:28
OK-IT
00216
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2คอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการนิสิต ขึ้น Blue screen ไม่สามารถใช้งานได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-07
15:08:02
CL-GI
00215
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
5ประตูห้องเจ้าหน้าที่ปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-07
10:36:15
OK-GI
00214
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำชายชั้น4 ห้องที่2 ฐานชักโครกยาแนวหลุดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-06
15:57:44
CL-GI
00213
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7เจาะติดตั้งวงกบห้องน้ำหญิงครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-06
15:55:14
CL-GI
00212
ประปา
ประสานมิตร
4ห้องน้ำหญิงชั้น4ชักโครกตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
14:17:50
OK-GI
00211
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้นั่งอ่านชั้น/1ที่พักแขนหัก amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
14:10:40
OK-GI
00210
ประปา
องครักษ์
ไม่ระบุวาล์วน้ำประปารั่วบริเวณข้างหลังตึกamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
11:13:31
CL-GI
00209
ประปา
ประสานมิตร
2อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันทั้ง2อ่างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
09:17:55
CL-GI
00206
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องน้ำคนพิการชั้น 1 ไม่ติดค่ะ ...นัยรัตน์nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-02
10:07:08
CL-GI
00205
อื่นๆ
ประสานมิตร
3โทรศัพท์ ห้อง 305 ไม่ได้ใช้แล้ว..หัวหน้าฝ่ายบริการต้องการยกเลิก เพราะห้องนี้จะใช้เป็นห้องประชุมสำหรับบัณฑิตศึกษาsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-02
09:24:04
CL-GI
00204
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2สายไฟที่รื้อออก บริเวณหน้าห้องพักคุณเปี่ยมสุข ต้องการให้มาจัดเก็บให้เรียบร้อย เพราะมีกระแสไฟ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
15:08:25
CL-GI
00203
ประปา
ประสานมิตร
4สายชำระแตกชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
14:42:42
OK-GI
00202
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/4 เปิดไม่ติดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
14:23:56
OK-GI
00201
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กุญแจห้องจัดหา หักคาเบ้ากุญแจjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
14:18:17
CL-GI
00200
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้ห้อง305ชำรุด16ตัว anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
08:58:32
CL-GI
00199
อื่นๆ
ประสานมิตร
4เส้นขอบประตูห้องน้ำหญิงpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
10:20:50
CL-GI
00198
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1สตาส์เตอร์เสีย2ตัวหลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
10:01:21
CL-GI
00197
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ติดตั้งจอโทรทัศน์เข้ากับพนังห้องประชุม ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
09:38:04
OK-GI
00196
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำผู้ชาย สายชำระหลุดออกจากก๊อกน้ำsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
08:46:45
CL-GI
00195
ประปา
ประสานมิตร
7ติดตั้งปั๊มน้ำเดินท่อห้องครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-30
11:04:28
OK-GI
00194
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟโถงโค้งบันได ไม่ติด 2 หลอดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-29
14:53:45
CL-GI
00192
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟทางเดินเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-29
12:17:52
CL-GI
00191
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ถอดผ้าม่านในห้องขจร(พี่หน่อย)surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
11:52:48
CL-GI
00190
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟLEDเสีย2หลอดพร้อมต่อวงจรใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
10:56:37
CL-GI
00189
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ลานน้ำเงินหลอดไฟเสีย23หลอดบัลลาสต์เสีย6ตัวสตาสเตอร์เสีย40ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
10:52:30
CL-GI
00188
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟเสีย1หลอด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
09:16:26
CL-GI
00187
ประปา
ประสานมิตร
7หัวฉีดสายชำระห้องน้ำหญิงชำรุด ฝ่ายบริหารจัดการฯbungon

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
09:00:05
CL-GI
00186
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟในห้องน้ำชายเสียๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-25
14:50:53
CL-GI
00185
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟเสียจำนวน5หลอด หลอดยาว2หลอด หลอดกลม3หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-24
16:02:20
CL-GI
00184
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟห้องประชุมสุดใจเสีย22หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-24
16:01:03
CL-GI
00183
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟเสีย2หลอดและต่อวงจรใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-18
15:54:04
OK-GI
00182
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ก๊อกที่ 1 กดแล้วน้ำไม่ไหลchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-17
08:57:45
CL-GI
00181
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอดไฟ 4 หลอด , เปลี่ยนปลั๊กไฟ 3 ตัวrungrada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-17
08:17:46
CL-GI
00180
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ไฟฟ้าบริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 2 ยืม-คืน ราวใน ปลั๊กหมายเลข 3 สวิชแข็ง ไฟไม่ติดทั้งแถวarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-16
13:40:34
OK-IT
00179
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องแจ้ง error blue screen of deathsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-16
10:40:15
OK-GI
00178
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ห้องที่ 1 มีน้ำหยดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-11
15:04:03
CL-GI
00177
อื่นๆ
ประสานมิตร
3ช่วยปะคิ้วขอบผนังห้อง 305 ริมห้องน้ำ และช่วยติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปลั๊กต่อสายLAN อีก1จุดด้วยpimol

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-11
14:06:20
CL-GI
00176
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกห้องน้ำเจ้าหน้าที่น้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-10
16:47:12
OK-GI
00175
อื่นๆ
องครักษ์
5ท่อน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำผู้หญิง เกิดอาการ รั่ว ซึม และห้องน้ำชาย กระเบื้องแตกhataichanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-08
10:47:23
CL-GI
00174
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3กุญแจเก่าเสียเปลี่ยนกุญแจห้องถ่ายเอกสารเก่าanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-08
10:45:35
CL-GI
00173
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำแล้วมีน้ำไหลออกจากท่อanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-08
09:30:38
OK-IT
00172
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น(ipac)รีสตาร์ทเอง จำนวน 2 เครื่องyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-05
12:55:47
CL-GI
00171
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟในห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ชำรุดไป 1 หลอด คับsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
17:07:56
CL-GI
00170
อื่นๆ
ประสานมิตร
4โถปัสวะห้องน้ำช้ายตันสองโถanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
15:41:19
OK-GI
00169
ประปา
องครักษ์
4สายฉีดชำระหลุดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
14:25:38
CL-GI
00168
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟในห้องพักแม่บ้านชั้น 5 ไม่ติด น่าจะหลอดไฟขาดคับsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
10:02:44
CL-GI
00167
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงห้องที่สองชำรุดปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-01
15:33:05
OK-GI
00166
ประปา
องครักษ์
2สายชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 ชำรุดchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
13:59:48
CL-GI
00165
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
13:58:57
CL-GI
00164
ประปา
ประสานมิตร
1สายชำระชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
11:46:42
CL-GI
00163
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4เจอะติดตั้งกล่องอลูมิเนียมประตุลิฟanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
11:23:31
OK-IT
00162
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากรเปิดไม่ติดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
10:48:36
OK-GI
00161
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูห้องคอมพิวเตอร์ 1 เปิด-ปิด แล้วมีเสียงดัง ตีกลับค่อนข้างแรงjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
10:29:21
OK-GI
00160
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1เครื่องปรับอากาศห้องโถงเปิดแล้วมีเสียงดัง jantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-25
16:01:57
CL-GI
00159
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3 หลอดไฟเสีย1หลอดและบัลลาสตร์1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-25
10:38:00
CL-GI
00158
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ติดตั้งรางไฟ1จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-24
16:04:51
CL-GI
00157
อื่นๆ
ประสานมิตร
3จะให้ติดบัวที่หน้าห้องน้ำคุณพิมล ชั้น 3 และหน้าลิฟต์ตัวนอกชั้น 5mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-24
15:26:00
CL-GI
00156
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ปรับปรุงห้องถ่ายเอกสารเก่าanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-24
09:57:56
CL-GI
00155
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1สายฉีดชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1ห้องซ้าย นัยรัตน์nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-21
14:56:56
OK-GI
00154
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ห้องที่ 4 สายฉีดชำระรั่วjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-20
14:47:05
CL-GI
00153
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั๊กชำรุด1ชุดสมควรเปลี่ยนanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-20
14:45:49
CL-GI
00152
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ปลั๊กไฟโต๊ะนั้งอ่านหนังสือชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-19
15:06:42
OK-GI
00151
อาคารสถานที่
องครักษ์
3ห้องน้ำชายห้องที่ 2 ชั้น 3 กดชักโครกไม่ได้ sujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-19
09:10:24
CL-GI
00150
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำชายกดไม่ค่อยลงห้องห้องที่สองsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-17
16:21:20
OK-GI
00149
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้บริเวณโถงหนังอ่านชั้น 1 ที่วางแขน น๊อตหัก จำนวน 2 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-16
14:13:58
OK-IT
00148
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-12
09:58:56
OK-GI
00147
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศตัวเล็กด้านหลัง ตัวที่2(กลาง) เมื่อเปิด Auto swing แล้วมีเสียงดังyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-11
16:15:35
OK-IT
00146
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4เดินสายไฟ เครื่อง Circulation 401Pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-11
16:09:20
OK-GI
00145
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ห้องที่ 2 หลอดไฟไม่ติดPimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-11
10:23:42
OK-GI
00144
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-10
16:17:19
CL-GI
00143
ประปา
ประสานมิตร
1สายชำระห้องน้ำหญิงชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-10
14:08:36
CL-GI
00142
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงตัน 1 อ่าง อ่างล้างมือห้องน้ำชายตัน 1 อ่างsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-09
18:12:03
OK-GI
00141
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟกระพริบ ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นระหว่างชั้น 1 และชั้น 2janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-07
09:16:44
CL-GI
00140
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ฝาชักโครกห้องน้ำชายหักชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-06
15:09:14
CL-GI
00139
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์ห้อง 304 มีควันและประกายไฟหลังจากเปิดใช้งานประมาณ 30 นาที (เกิดเหตุวันที่ 4 กันยายน 2561) เบื้องต้นช่างบำรุงรักษามาดู และแจ้งคุณสุรศักดิ์ถึงสาเหตุเพื่อดำเนินการต่อแล้วsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-05
10:05:14
OK-GI
00138
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/2 น้ำยาแอร์รั่วyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
16:35:20
OK-GI
00137
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำชายชั้น 2 ห้องที่ 1 สายฉีดชำระรั่วjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
10:27:28
OK-GI
00136
ไฟฟ้า
องครักษ์
1โคมไฟสปร์อทไลค์บนซุ้มประตูด้านบริเวณริมคลองหลอดไม่ติดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
10:24:46
OK-GI
00135
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชายชั้น/1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
09:41:06
OK-GI
00134
ประปา
องครักษ์
3ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ห้องที่ 2 สายฉีดชำระรั่วsujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-03
11:26:03
OK-GI
00133
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
3แอร์ตัวเล็กชั้น 3 ไม่ติด (ช่างแจ้งว่าฟิวส์ขาด)wannaporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-30
12:12:10
OK-GI
00132
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น/1 ชำรุดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-28
09:30:51
CL-GI
00131
ประปา
ประสานมิตร
4ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชำรุด1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
16:10:53
CL-GI
00130
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1สตาสท์เตอร์เสีย2ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
11:32:39
CL-GI
00129
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงชั้น6ค้างโช้คสวิงเสียsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
10:55:57
CL-GI
00128
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์เบอร์15มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
10:55:47
CL-GI
00127
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์เบอร์15มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
10:55:44
CL-GI
00126
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์เบอร์15มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
09:06:07
CL-GI
00125
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด ห้องทำงาน ทรงยศ ขันบุตรศรีsongyot

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-25
16:29:01
OK-GI
00124
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-25
14:32:01
OK-GI
00123
ประปา
องครักษ์
4โถปัสสาวะห้องน้ำชาย..กดน้ำแล้วจะเอ่อล้นnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-24
15:49:14
OK-GI
00122
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูทางเข้าห้อง SALI Center ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-24
12:51:33
CL-GI
00121
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องเก็บของเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-24
12:51:32
CL-GI
00120
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องเก็บของเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-23
09:21:42
OK-GI
00119
อาคารสถานที่
องครักษ์
5โช๊คประตูห้องแอร์หลุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-22
15:48:35
CL-GI
00118
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ติดตั้งไฟกระตุก บริเวณที่ให้บริการ IPAD เนื่องจากแสงไฟสะท้อนmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-22
15:45:50
CL-GI
00117
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3เครื่องปรับอากาศชั้น 3 เลขที่ 15 อยู่บริเวณหหน้าห้องน้ำหญิงมีน้ำรั่วarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-22
11:21:22
CL-GI
00116
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย1หลอดและสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-20
19:03:51
CL-GI
00115
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3น้ำแอร์รั่ว (เบอร์15)charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-18
16:24:32
CL-GI
00114
ประปา
ประสานมิตร
3หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิง (ห้องกลาง) RT1304 ใช้งานไม่ได้charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-16
16:52:03
OK-GI
00113
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กุญแจล๊อคประตูชั้น/1ทางเข้าห้องเช็คคืน เสียบิดไม่ได้amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-16
15:03:39
OK-GI
00112
ประปา
องครักษ์
3หัวก๊อกน้ำห้องน้ำชายชำรุดanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-15
08:43:38
CL-GI
00111
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2ช่วยขยับเลื่อนตัวที่ "ติดหน้าประตูทางเข้า" ไปชิดหน้าต่าง (แค่ตัวนี้ตัวเดียว) เน่ืองจากเวลานิสิตมานั่ง มักรุมล้อมนั่ง/ยืน เป็นกลุ่ม ปิดบัง เกะกะประตูทางเข้า เปิดออกชนเด็ก ยืนพิงหน้าประตู (ต้องการรูปภาพประกอบ จะส่งไป Line ที่คุณเลขาสำนักฯ)piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-08
08:48:08
CL-GI
00110
อื่นๆ
ประสานมิตร
4บานพับประตูห้องพักเจ้าหน้าที่ พังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-06
09:52:53
OK-GI
00109
อาคารสถานที่
องครักษ์
2แจ้งเปลี่ยนกุญแจทางเข้าหน้าชั้น 2 ประตูที่ 2/4janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-04
16:23:59
OK-GI
00108
ไฟฟ้า
องครักษ์
3สวิทช์ไฟกดเปิดไม่ได้ 1 แถวบริเวณเสาตรงหน้าห้องน้ำchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-03
09:57:03
CL-GI
00107
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟเสีย1หลอด และ สตาสเตอร์เสีย1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-01
11:31:24
CL-GI
00106
อื่นๆ
ประสานมิตร
2กุญแจตู้เก็บของโต๊ะตอบคำถามหายไป ไม่มีกุญแจสำรอง (ตูู้หมายเลข 4) siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-25
13:52:41
OK-GI
00105
ไฟฟ้า
องครักษ์
4เดินสายไฟใหม่ ที่ตู้น้ำดื่มหน้าลิฟต์โดยสารชั้น 4pornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-24
08:45:05
CL-GI
00104
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟบริเวณตู้หนังสือภาษาไทยเสีย (ไฟกระตุก) และมีหลอดไฟดับmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
15:37:34
CL-GI
00103
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1แจ้ง หลอดไฟ LED ขาด 2 หลอด หลอดธรรมดา 4 หลอด บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์บริการชั้น 1sanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
15:11:37
CL-GI
00102
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1แจ้ง หลอดไฟ LED ขาด 1 หลอด บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 sanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
10:16:58
CL-GI
00101
ประปา
ประสานมิตร
1สต๊อปวาวห้องน้ำชายเก่าชำรุด2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
10:16:57
CL-GI
00100
ประปา
ประสานมิตร
1สต๊อปวาวห้องน้ำชายเก่าชำรุด2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
10:15:03
CL-GI
00099
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ตัวกระตุกโครมไฟเสียและหลอดเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-19
10:59:20
CL-GI
00098
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ตัดรางประตูหน้าลิฟในชั้น7anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-19
10:31:24
CL-GI
00097
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนวาวน้ำห้องน้ำคนพิการชำรุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-19
10:31:23
CL-GI
00096
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนวาวน้ำห้องน้ำคนพิการชำรุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-18
08:32:05
CL-GI
00095
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายอุดตัน4ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-18
08:32:04
CL-GI
00094
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายอุดตัน4ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-18
08:31:04
CL-GI
00093
ประปา
ประสานมิตร
2สายชำระห้องน้ำชายชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-17
10:03:27
OK-GI
00092
ประปา
องครักษ์
1ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชำรุดห้องเจ้าหน้าที่ชั้น/1amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-16
08:26:53
CL-GI
00091
ประปา
ประสานมิตร
2โถปัสวะห้องน้ำชายอุดตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-15
10:48:25
OK-GI
00090
ไฟฟ้า
องครักษ์
4ไฟกระพริบ บริเวณชั้นวารสารล่วงเวลาภาษาอังกฤษnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-11
10:19:54
CL-GI
00089
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เดินปลั๊กไฟใหม่หนึ่งจุดpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-10
15:48:59
CL-GI
00088
อื่นๆ
ประสานมิตร
4เดินสายโทรศัพท์เค้าเตอร์ชั้น4 anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
14:21:46
CL-GI
00087
ประปา
ประสานมิตร
6ฝารองนั่งชักโครกแตกหักsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
13:58:47
CL-GI
00086
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ทาสีช่องบรรไดชั้น3-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
13:40:50
CL-GI
00085
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องครัวมุขดาที่กดชักโครกมี่น้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
13:40:49
CL-GI
00084
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องครัวมุขดาที่กดชักโครกมี่น้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
09:44:32
OK-GI
00083
ประปา
องครักษ์
4ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงมีน้ำหยดnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
08:44:43
CL-GI
00082
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3โถงชั้น3หลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
08:30:48
CL-GI
00081
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟเสีย ชั้น 3 ห้อง 303 (ห้องอ.พิมล)isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-04
10:04:07
OK-GI
00080
ประปา
องครักษ์
1ห้องน้ำที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ น้ำเอ่อที่โถสุขภัณฑ์ และ อ่างล้งมือjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-03
08:24:17
CL-GI
00079
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ทาสีห้องครัวมุขดาติดขอบบัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-03
08:22:44
CL-GI
00078
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-03
08:22:43
CL-GI
00077
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-29
12:46:21
CL-GI
00076
ประปา
ประสานมิตร
7ท่ออ่างล้างหน้า หน้าห้องน้ำชายครัวมุกดารั่ว warunparn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
13:55:44
OK-GI
00075
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชายไฟกระพริบ 1 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
13:54:21
OK-GI
00074
ประปา
องครักษ์
5ที่แขวนสายฉีดชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
13:53:41
OK-GI
00073
อาคารสถานที่
องครักษ์
ไม่ระบุเปลี่ยนโช๊คประตูสวิ้งห้อง SALI Center , ประตูทางเข้าด้านหน้าและประตูหลังชั้น 4, ประตุหลังชั้น 5 janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
08:54:40
CL-GI
00072
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-26
08:22:06
CL-IT
00071
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4สายชำระห้องน้ำหญิงรั่วapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-25
11:00:28
CL-GI
00070
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-22
11:06:58
CL-IT
00069
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1สายฉีดห้องน้ำหญิง w 1/3 หัวฉีดหลุดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-21
11:06:20
CL-GI
00068
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟเสีย2หลอด(ตอบคำถาม)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-20
08:20:08
CL-GI
00067
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4สวิตซ์ไฟกดไม่ได้piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
13:06:40
CL-GI
00066
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เรื่อง แจ้งหลอดไฟตะเกียบแบบเกลียว ขาดจำนวน 6 หลอด บริเวณโถงตรงสแกนบัตรทางเข้า-ออก ชั้น 1 สันติ เกษมพันธุ์ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
11:09:17
CL-GI
00065
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6แก้ไขและซ่อมแซ่มปลั๊กไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติฝั่งอาคารเรียนรวมsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
11:06:16
CL-GI
00064
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6เดินปลั๊กไฟฟ้าเสียบโต๊ะคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๋กฝั่งอาคารวิจัยต่อเนื่องsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
10:03:25
CL-GI
00063
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โถปัสวะห้องน้ำชายตันsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
09:57:46
CL-GI
00062
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟห้องน้ำชายเสียsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
09:55:46
CL-GI
00061
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ประตูห้องน้ำหญิงปิดไม่สนิท ใส่กลอนไม่ได้samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-18
10:39:35
CL-GI
00060
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟเสียห้องน้ำหญิง 2หลอด...แอร์ทางเข้าน้ำหยดapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-18
09:25:39
CL-GI
00059
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้ชำรุดเบาะหหลุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-16
13:37:14
CL-GI
00058
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3สายกระตุกเปิด-ปิดพัดลมแขวนผนังในห้องน้ำผู้ชาย ชั้น 3 ขาด ทำให้ไม่สามารถปิดพัดลมได้ (ถ้าเปิดไฟในห้องน้ำ พัดลมจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา ที่เบอร์ 3)charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
12:10:53
CL-GI
00057
อื่นๆ
ประสานมิตร
5บานสวิงประตูบรรไดกลางชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
08:32:32
CL-GI
00056
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดเสียไม่ติดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
07:59:53
CL-IT
00055
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
5ฝ้าห้องน้ำหญิงชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
07:59:52
CL-IT
00054
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
5ฝ้าห้องน้ำหญิงชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-08
14:04:33
CL-GI
00053
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ประตูในห้องน้ำหญิง ตก ห้องแรกติดกระจกบานใหญ่piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-07
10:09:40
OK-GI
00052
อื่นๆ
องครักษ์
4ลูกปืนล้อแตก/เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-04
14:42:31
CL-GI
00051
อื่นๆ
ประสานมิตร
8ประตูกระจกห้อง8110ชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-04
14:40:05
CL-GI
00050
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำละห้องน้ำชายชำรุด ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-04
14:40:04
CL-GI
00049
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำละห้องน้ำชายชำรุด ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-01
11:46:56
OK-GI
00048
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่เท้าแขนเก้าอี้หักจำนวน 3 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-31
14:20:34
CL-GI
00047
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2โคมไฟบริเวณที่นั่งอ่าน smart library 3 ดวง siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-31
14:15:54
CL-GI
00046
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2โคมไฟชั้น 2 เคาน์เตอน์บริการตอบคำถามsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-31
08:15:56
CL-GI
00045
อื่นๆ
ประสานมิตร
7โทรศัพท์ 5 ตัว เบอร์ 15382 ไม่มีสัญญาน rungrada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-30
10:08:25
OK-GI
00044
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านฝั่งริมคลองjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-28
10:18:28
CL-GI
00043
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ซ่อมไฟกระตุกบริเวณชั้นหนังสืออ้างอิง ชั้น 2mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-18
13:27:09
OK-GI
00042
ไฟฟ้า
องครักษ์
3หลอดไฟกระพริบ 1 หลอดanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-18
11:03:07
CL-GI
00041
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมที่โต๊ะอ่านเดี่ยวชั้น 4mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-18
10:09:40
CL-GI
00040
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ติดตั้งซิงค์อ่างล้างจานในห้องพักบุคลากรชั้น 2mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-17
14:39:41
OK-IT
00039
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1คอมพิวเตอร์รีบู๊ทเองตลอดทุกครั้งที่เปิดเครื่องsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-17
12:30:38
CL-GI
00038
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7หน้าต่างห้องประชุม 702 ปิดไม่ได้ 1 บานsongyot

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-16
21:26:31
CL-GI
00037
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดน้ำหลุดออกจากสายฉีดน้ำ ในห้องน้ำหญิงชั้น 1 adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-16
10:29:42
OK-GI
00036
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4เครื่องปรับอากาศตัวเล็กดับ คาดการณ์น่าจะสายพานขาดnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
14:42:53
OK-GI
00035
อื่นๆ
องครักษ์
1ฝารองนั่งห้องน้ำชาย ห้องในสุด ชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
14:41:37
OK-GI
00034
อื่นๆ
องครักษ์
1ราวจับในห้องน้ำคนพิการชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
13:16:58
OK-GI
00033
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านด้านในjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
11:03:09
OK-GI
00032
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟกระพริบ 3 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านหน้าห้อง SALI , ในห้อง SALI และในห้อง Sound labjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-11
19:25:56
CL-GI
00031
ประปา
ประสานมิตร
2อ่างล้างหน้าท่อตั้นsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-11
14:58:35
OK-GI
00030
ประปา
องครักษ์
2ก๊อกน้ำสำหรับล้างห้องน้ำหญิง ชำรุด janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-11
13:16:43
OK-GI
00029
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟสปอร์ตไลท์บริเวณซุ้มประตูฝั่งริมคลองไฟไม่ติดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-10
14:36:13
CL-GI
00028
ประปา
ประสานมิตร
3ห้อง 303 ที่กดชักโครกชำรุด ปล่อยน้ำออกมากpimol

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
15:44:55
OK-GI
00027
อื่นๆ
องครักษ์
1ติ้งตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 และนำบอร์ดเดิมออกjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
14:30:48
OK-GI
00026
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณห้องชั้นใต้บันใดด้านหลัง janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
13:48:42
OK-GI
00025
ไฟฟ้า
องครักษ์
5หลอดไฟกระพริบ 3 หลอดบริเวณหลังเคาน์เตอร์บริการ และโซนหนังสือหมวดภาษาอังกฤษyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
12:01:26
OK-GI
00024
ไฟฟ้า
องครักษ์
4บริเวณชั้นหนังสือนิยาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
11:24:49
CL-GI
00023
อื่นๆ
ประสานมิตร
6ปิดเองไม่ได้(ไม่มีโช้คอัพ)surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
10:41:33
OK-GI
00022
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้บริเวณโถงโถงชั้น1 ที่เท้าแขนชำรุดน๊อตขาด 3 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
14:41:41
CL-GI
00021
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูทาง ออก ค้่างnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
14:23:16
CL-GI
00020
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
6ขอให้ติดปลั๊กไฟเพิ่มที่โต๊ะอ่านเดี่ยวที่ขนไปจากชั้น 2 จำนวน 10 ตัวmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
10:52:24
CL-GI
00019
อื่นๆ
ประสานมิตร
5ประตูกระจกตรงทางเดินลงบันไดชั้น 5 ที่ติดกระดาษว่า ประตูชำรุดmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
10:50:42
OK-GI
00018
ไฟฟ้า
องครักษ์
4แจ้งเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าในห้องประชุมกลุ่มย่อย 4/3 และบริเวณเครื่องสืบค้นsubpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
09:59:01
CL-GI
00017
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
4ห้อง404 piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-04
11:35:36
CL-GI
00016
ประปา
ประสานมิตร
3มีน้ำไหลซึมจากโถปัสสาวะ ห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 3 ทั้ง 3 ห้องค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-04
11:34:46
CL-GI
00015
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟในห้องน้ำผู้ชาย บริเวณโถปัสสาวะ ไม่ติดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-02
13:27:51
OK-GI
00014
ไฟฟ้า
องครักษ์
ไม่ระบุไฟส่องสว่างในลิฟท์กระพริบwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
15:19:35
CL-GI
00013
อื่นๆ
ประสานมิตร
3โทรศัพท์ภายใน ใช้การไม่ได้mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
12:02:20
OK-IT
00012
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น 2janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
10:25:17
OK-GI
00011
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดชำระสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายชำรุดsunthornp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
09:29:49
OK-IT
00010
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เมาส์ใช้งานไม่ได้jantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-25
14:06:59
OK-GI
00009
ไฟฟ้า
องครักษ์
2เปลี่ยนหลอดไฟด้านหน้าชั้น2jantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-24
08:57:38
CL-GI
00008
อื่นๆ
ประสานมิตร
7เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือ ของงานพัฒนาทรัพยากร (ได้ประสานงานกับคุณอนุรักษ์ในเบื้องต้นแล้วanchaleet

รออะไหล่

รายละเอียด

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ