รายการแจ้งข้อมูลปัญหา / แจ้งซ่อม

   ประสานมิตร 526    องครักษ์ 261

 

 

วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร ครุภัณฑ์/หน่วยงาน ชั้น รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2020-09-23
10:12:45
CL-GI
00798
ประปา
ประสานมิตร
3ตู้น้ำดื่มน้ำหยดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-22
09:42:23
CL-GI
00794
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟกระตุกหลุด ฝ่ายบริหารจัดการprachong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-16
09:29:55
CL-GI
00791
ประปา
ประสานมิตร
5อ่างล้างหน้าอุดตันsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-16
09:28:39
CL-GI
00790
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
5ประตูชำรุดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-15
12:34:57
CL-GI
00789
ประปา
ประสานมิตร
7สายชำระแตก ห้องน้ำงานวิเคราะห์pattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-15
11:59:36
CL-GI
00788
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องซ่อมเสีย 1 หลอดpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-14
09:32:30
CL-GI
00787
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องมาเรียตกsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-11
10:18:37
CL-GI
00786
อื่นๆ
ประสานมิตร
5ก๊อกตู้น้ำดื่มรั่วsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-10
08:38:16
CL-GI
00784
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้นั่งทำงานล้อหมุนหลุด 1 อันsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-09
09:54:46
CL-GI
00783
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดปลั๊กไฟเพิ่ม บริเวณโต๊ะประชุม ห้อง 305 และ 306 ห้องละ 1-2 จุดanchaleet

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด
2020-09-08
08:38:13
CL-GI
00782
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟห้องน้ำชาย เปิดแล้วมีเสียงดังsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-03
12:54:46
CL-GI
00781
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7แผงกั้นไฟห้องงานจัดหาหลุดnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-02
08:48:02
CL-GI
00779
อื่นๆ
ประสานมิตร
6เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องพักแม่บ้านเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
15:30:26
CL-GI
00777
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำห้องครัวมุขดากดชักโครกแล้วค้างน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
15:29:01
CL-GI
00776
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำผู้อำการเสีย1หลอด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
09:48:22
CL-GI
00774
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เปลียนหลอดไฟapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
12:14:52
CL-GI
00771
อื่นๆ
ประสานมิตร
3ห้องน้ำชายฝาชักโครกชำรุด 1 อันsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
12:09:03
CL-GI
00770
ประปา
ประสานมิตร
3สายชำระห้องน้ำหญิงมีน้ำหยดจากข้อต่อsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
09:39:25
CL-GI
00769
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั้กไฟหลวม 8 ตัวapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
08:56:55
CL-GI
00768
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เพิ่มปลั๊กไฟ ชั้น 3 บริเวณมุมเรียนรู้ด้วยตนเอง 8 จุดanchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-25
10:05:16
CL-GI
00764
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟหมายเลข 7 กระพริบ 1 ดวง (ในห้องงานจัดหาชั้น 7)nantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-21
09:51:30
CL-GI
00763
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั้กเสียapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-21
08:29:50
CL-GI
00762
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2สวิตช์ปิดเปิดไฟแข็งกดยากไม่สามารถเปิดปิดได้สะดวก บริเวณห้องไฟชั้น 2 arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-20
15:17:50
CL-GI
00761
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เพิ่มปลั๊กไฟหลังเคาร์เตอร์ratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-20
15:15:37
CL-GI
00760
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 8 จุด ที่ชั้น 3 บริเวณมุม Learning space @3 Flooranchaleet

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-18
08:36:49
CL-GI
00759
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ย้ายโครมไฟapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-14
10:36:32
CL-GI
00757
อื่นๆ
ประสานมิตร
2แผ่นใต้ฝาชักโครกบริเวณห้องน้ำของผู้ใช้หญิงชั้น 2 แตก/ติดป้ายชำรุดแล้วarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-13
13:47:17
CL-GI
00756
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำชายไหลไม่หยุดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-11
13:53:06
CL-GI
00755
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เปลี่ยนหลอดไฟชั้น3ในห้องน้ำ2หลอดratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-11
09:04:55
CL-GI
00754
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8เปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุม จำนวน 2 หลอดsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-10
10:58:36
CL-GI
00753
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดKantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-10
09:20:54
CL-GI
00751
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2เพิ่มปลั๊กไฟ 1 จุด ที่โต๊ะตอบคำถามชั้น 2 siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-07
10:51:57
CL-GI
00750
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟทางเดินเสียเปิดปิดไม่ได้หนึ่งจุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-07
10:34:21
CL-GI
00749
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ฝ้าชั้น 2 ข้างห้องไฟด้านนอก บริเวณใต้สัญญาณออด มีรอยน้ำรั่ว arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-05
10:10:46
CL-GI
00748
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกห้องน้ำฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศน้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-04
08:33:34
CL-GI
00747
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำผู้ใช้ชั้น 2 มีน้ำไหลตลอกเวลาarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-03
09:30:08
CL-GI
00746
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3เปลี่ยนสวิสไฟชั้น3หนึ่งจุดของเดิมเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-31
14:43:03
CL-GI
00745
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอดไฟห้องซ่อม1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-31
14:42:26
CL-GI
00744
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่่ยนหลอดไฟ LED ลานน้ำเงิน18หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-30
08:18:41
CL-GI
00743
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟเลข 30 กระพริบ 32 ห้องพักแม่บ้าน ไฟไม่ติดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-24
14:11:57
CL-GI
00741
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เจาะติดตั้งเครื่องไฟฉุกเฉิน1จุดใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
14:12:57
CL-IT
00740
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3เปิดไม่ได้sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
14:04:27
CL-GI
00739
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5สวิตซ์ไฟชำรุดsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
09:24:56
CL-GI
00738
ประปา
ประสานมิตร
4ล้างถังตู้น้ำดึ่มชั้น4มีตระกรตกในถังanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-23
09:23:01
CL-GI
00737
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่าวล้างมือห้อง704ของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-22
08:39:44
CL-GI
00736
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้อง 204 ด้วยค่ะmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-20
09:12:26
CL-GI
00735
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องน้ำชายเสียเปลี่ยนเป็นหลอด led2หลอด surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-15
11:59:27
CL-IT
00734
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6mouse computer ใช้การไม่ได้ครับผมsurachai

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2020-07-15
10:56:46
CL-GI
00733
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ท่อน้ำทิ้งแอร์ชั้น7แตกanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-15
10:55:35
CL-GI
00732
ประปา
ประสานมิตร
7น้ำห้องครัวมุขดาไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-13
09:35:35
CL-GI
00731
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2คิ้วเพื้นกระเบื้องยางหลุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-08
10:12:08
CL-GI
00729
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมืองานฝ่ายสื่อเทคโนโลยีanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-03
08:14:21
CL-GI
00728
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-02
08:42:12
CL-GI
00727
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
1สวิตเปิดแอร์เสีย9ตรงที่นั่งอ่านชั้น1surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-02
07:50:00
CL-GI
00726
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำชายกดแล้วน้ำไหลไม่หยุดและนานมากกว่าจะหยุดห้องหมายเลข2 surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-30
10:02:46
CL-GI
00725
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4เจาะติดตั้งหูช้างประตู้หนีไฟชั้น4-5anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-25
10:01:55
CL-GI
00723
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3ตัดตู้เหล็กชั้นหนังสือเก่า6ตู้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-25
10:00:26
CL-GI
00722
ประปา
ประสานมิตร
7อ่างล้างมือห้องน้ำฝ่ายทรัพย์พยากรณ์สารสนเทศอุดตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-18
10:24:41
CL-GI
00721
อื่นๆ
ประสานมิตร
3เจาะยึดฝาตู้หนังสือชั้น3จำนวน6ตู้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
09:00:52
CL-GI
00720
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องพักแม่บ้านเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
08:26:43
CL-GI
00719
ประปา
ประสานมิตร
2ห้องน้ำผู้ใช้ชายชั้น 2 สายชำระแตกarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
08:24:46
CL-GI
00718
ประปา
ประสานมิตร
2บริเวณห้องน้ำผู้ใช้ชายชั้น 2arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-17
08:23:01
CL-GI
00717
ประปา
ประสานมิตร
2บริเวณห้องน้ำหญิงชั้น 2 ของผู้ใช้arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-16
15:00:07
CL-GI
00716
ประปา
ประสานมิตร
8เปลี่ยนลูกลอยโถชักโครกห้องน้ำหญิง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-16
08:32:47
CL-GI
00715
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือห้องสำนักงานของเดิมชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-15
14:37:30
CL-GI
00714
ประปา
ประสานมิตร
6โถปัสวะห้องน้ำชายกดแล้วน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-10
12:22:29
CL-GI
00713
อื่นๆ
ประสานมิตร
2พัดลมตั้งโต๊ะ เคาน์เตอร์ตอบคำถาม เปิดแล้วมีเสียงดังค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-08
13:11:11
CL-IT
00712
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4เปลี่ยนและเดินสายปลั๊กคอม piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-08
10:37:53
CL-GI
00711
ประปา
ประสานมิตร
3เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำหญิง1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-08
10:37:12
CL-GI
00710
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำหญิง1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-04
10:07:28
CL-GI
00708
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4ซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์น้ำหยดลงข้างล่างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-04
09:00:47
CL-GI
00707
ประปา
ประสานมิตร
4เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชายๆๆ 2 ห้องpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-02
10:30:27
CL-GI
00706
ประปา
ประสานมิตร
4เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชาย1ชุดของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-02
08:09:03
CL-GI
00705
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนวาวห้องน้ำครัวมุขดา2ห้องน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:46:43
CL-GI
00704
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชายครัวมุขดา1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:44:13
CL-GI
00703
ประปา
ประสานมิตร
1ติดตั่งอ่างล้างมือพร้อมเดินท่อน้ำ1จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:43:23
CL-GI
00702
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ติดตั่งไฟส่องสว่างทางเดินหน้าตึก1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:42:05
CL-GI
00701
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6เปลี่ยนหลอดไฟบรรไดชั้น6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:41:01
CL-GI
00700
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอกไฟห้องประชุม702จำนวน3หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:39:54
CL-GI
00699
ประปา
ประสานมิตร
2ชักโครกห้องน้ำชายชั้น2น้ำไหลไม่หยุดอ่างล้างมือมีน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-01
12:38:36
CL-GI
00698
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ติดตั้งปลั๊กไฟหน้าตึก1จุดเพื่อติดตั้งอ่างน้ำพุanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-05-22
11:58:28
CL-GI
00697
อื่นๆ
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่วsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-05-20
13:12:27
CL-GI
00696
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์ห้อง 305 เปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-05-08
09:53:55
CL-GI
00695
ประปา
ประสานมิตร
3น้ำหยดจากสายชำระห้องน้ำชายsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-19
12:21:52
CL-GI
00694
ประปา
ประสานมิตร
8ชักโครกห้องน้ำหญิงลูกลอยไม่ตัดทำให้น้ำล้นanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-19
12:20:36
CL-GI
00693
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำไหลไม่หยุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-16
09:59:52
CL-GI
00692
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย บริเวณหน้าห้องจัดหาarunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-10
10:51:43
CL-GI
00686
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8แจ้งซ่อมสวิตซ์ไฟฟ้าห้องประชุม 8101 ชั้น 8 จำนวน 1 ชุด สันติsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-06
10:12:35
CL-GI
00685
ประปา
ประสานมิตร
5อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงอุดตันsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-03
08:38:05
CL-GI
00684
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ฝาครอบไฟแสงสว่างปิดไม่สนิท 1 จุดsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-02
10:08:53
CL-GI
00683
ประปา
ประสานมิตร
7อ่างล้างมือห้องน้ำฝ่ายทรัพยากณ์สารสนเทศตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-27
13:38:24
CL-GI
00681
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-27
09:28:26
CL-IT
00680
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ประตูห้อง 102 ล็อคไม่ได้nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-26
08:14:35
CL-GI
00679
ประปา
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงชายล็อคไม่ได้ L/2 M/2surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-25
13:15:19
CL-IT
00678
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2สายชำระชำรุดห้อง 205nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-25
12:32:11
CL-GI
00677
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศชำรุด1ชุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-21
15:40:32
CL-GI
00674
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ประตูฝ่ายบริหารจัดการฯ ฝั่งงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศชำรุดmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-20
09:31:59
CL-GI
00672
ประปา
ประสานมิตร
2เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำชาย1ชุด/ห้องน้ำหญิง2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-20
09:31:41
CL-GI
00671
ประปา
ประสานมิตร
2เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำชาย1ชุด/ห้องน้ำหญิง2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-18
10:56:37
CL-GI
00669
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดตั้งไฟกระตุกบริเวณชั้น 3mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-17
07:05:04
CL-GI
00666
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงหลุดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-12
13:53:25
CL-IT
00662
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word 2013 มีปัญหาเรื่องโหมดการพิมพ์ สลับกับโหมดหน้าเว็บไซต์tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-07
08:28:06
CL-GI
00661
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ไฟฟ้าห้องน้ำชายไม่ติด1โครมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-07
08:18:08
CL-GI
00660
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ติดตั้งไฟส่องป้ายทางเข้า2จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-06
13:56:49
CL-GI
00659
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ตู้น้ำเย็นมันไม่ทำความเย็นpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-06
10:05:07
CL-GI
00658
ประปา
ประสานมิตร
3เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำชาย1ชุด ห้องน้ำหญิง2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-05
08:18:57
CL-GI
00657
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำหญิง1ชุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
08:56:51
CL-GI
00653
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำระห้องน้ำชายแตก1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-03
10:21:51
CL-GI
00651
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องน้ำชายกระพริบๆๆๆหมายเลข28surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-03
09:22:37
CL-GI
00650
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟกระพริบๆๆๆๆๆ หมายเลข23surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-28
14:32:28
CL-GI
00647
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ซ่อมไฟฝ่ายทรัพยากรณ์สาระสนเทศซ๊อตanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-23
15:19:34
CL-GI
00646
ประปา
ประสานมิตร
5เปลี่ยนสต๊อปวาวชั้น5ห้องน้ำชาย2ชุดห้องน้ำหญิง1ชุดเนื่องจากของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-23
10:12:16
CL-GI
00645
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ขอให้ติดไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มบริเวณทางขึ้นบันไดห้องประชุมสุดใจ จำนวน 1 ชุดmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-22
08:38:37
CL-GI
00643
ประปา
ประสานมิตร
7เปลียนสายชำระห้องประชุม702ของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-21
16:03:06
CL-GI
00642
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำฝ่ายทรัพยพยากรสารสนเทศ4ตัว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-21
10:59:24
CL-GI
00641
ประปา
ประสานมิตร
6เปลี่ยนสต๊อปวาวห้องน้ำหญิง3ตัวเนื่องจากของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-20
15:16:15
CL-GI
00640
ประปา
ประสานมิตร
8เปลี่ยนลูกยางรองโถชักโครกห้องน้ำชายเวลากดขักโครกน้ำรั่วออกมาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-20
15:14:28
CL-GI
00639
ประปา
ประสานมิตร
7เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำห้องครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-17
09:40:34
CL-GI
00638
ประปา
ประสานมิตร
7งานวิเคราะห์ฯ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง ห้องน้ำคู่ ฝั่งซ้ายมือ เวลากดน้ำไหลน้อยมากpattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
15:01:16
CL-GI
00637
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำหญิงเวลากดน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
15:00:03
CL-GI
00636
ประปา
ประสานมิตร
2เปลี่นยตัวกดโถปัสวะห้องน้ำชายชั้น2ตัวที่2เนื่องจากของเก่าเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
10:35:07
CL-GI
00635
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ให้ตรวจเช็คฝ้าเพดานในห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ทุกชั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้อำนวยฯ ว่า มีความชำรุดเกิดขึ้น รวมทั้งห้องน้ำบุคลากรด้วยaunchale

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
10:31:44
CL-GI
00634
ประปา
ประสานมิตร
7ได้รับรายงานว่ามีน้ำไหลจากชั้น 8 หลังจากตึกปิดทำการ (20.00 น.) ขอให้ตรวจเช็คสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และดำเนินการแก้ไขโดยด่วนaunchale

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
09:23:50
CL-GI
00633
ประปา
ประสานมิตร
8โถปัสวะห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
12:15:57
CL-GI
00632
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนสต๊อปวาวสายน้ำดีห้องน้ำชาย2ชุดของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-10
10:05:02
CL-GI
00631
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำระห้องน้ำชายเสียชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-08
08:18:48
CL-GI
00630
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟLEDโถงทางเข้าออกขาดจำนวน5หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:44:31
CL-GI
00626
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4มุมหนังสือใช้น้อยpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:42:49
CL-GI
00625
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2เปลี่ยนหลอดไฟและไฟโคมด้วยที่โต๊ะตอบคำถาม piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:41:16
CL-GI
00624
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2เปลี่ยนหลอดไฟมุม smart piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
09:38:37
CL-GI
00622
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเพดานเสียnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-20
12:58:47
CL-IT
00621
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2คอมพิวเตอร์ของ คุณอัญชลี ตุ้มทอง ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตtanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-18
10:37:40
CL-GI
00620
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2เจาะติดตั้งมือจับเปิดปิดประตูทางขึ้นลง2บานanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-16
13:21:09
CL-GI
00618
ประปา
ประสานมิตร
1เจอะติดตั้งฝาท่อน้ำทิ้งกันกลิ่นห้อนน้ำคนพิการและห้องน้ำผู้ใช้ชาย2จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-03
09:50:51
CL-GI
00615
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟดับ1ดวงratchaneek

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
12:57:52
CL-GI
00614
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้อง 304 แรงดันน้อยเวลากดน้ำsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
10:01:59
CL-GI
00613
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟสำนักงานขาด1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
08:34:01
CL-GI
00612
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำหญิง 6/1 กดชักโครกแล้วน้ำไม่ไหลsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
08:32:33
CL-GI
00611
ประปา
ประสานมิตร
6 ท่ออ่างล้างหน้าตันห้องน้ำหญิง..อันเดิม..ตันอีกแล้วsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
09:13:18
CL-GI
00609
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
1ถอดขาโต๊ะเพื่อเคลื่อนย้ายในฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
08:19:30
CL-GI
00608
ประปา
ประสานมิตร
6ท่ออ่างล้างหน้าตันห้องน้ำหญิง surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-27
13:32:05
CL-GI
00607
ประปา
ประสานมิตร
5เปลี่ยนสต๊อปวาวพร้อมสายชำระ1ชุดเนื่องจากของเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-22
10:35:42
CL-GI
00604
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เปลี่ยนหลอดไฟ LED ห้องน้ำ ช./ญ. 7 หลอดคับ ของเก่าหลอดขาดsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
09:15:14
CL-GI
00602
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกฝ่ายทรัพย์พยากรณ์กดแล้วน้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
09:38:10
CL-GI
00600
ประปา
ประสานมิตร
6ที่วางหัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง(6/3) ชั้น 6 แตกชำรุดcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-19
09:36:20
CL-GI
00599
อื่นๆ
ประสานมิตร
3พัดลม โตชิบาแบบตั้งพื้นหมุนไม่ไป ห้อง 304sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
12:41:39
CL-GI
00597
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสท์ไฟห้องประชุม8104เสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-15
08:45:01
CL-GI
00594
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ไฟกระตุกชั้น 2 หลุดค่ะ หลอดไฟไม่ติด 1 แผงisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
15:03:22
CL-GI
00593
ประปา
ประสานมิตร
3ห้องน้ำหญิงซ้ายมือห้องแรกน้ำสายท่อชำระหยดsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
09:59:18
CL-GI
00590
ประปา
ประสานมิตร
8เปลี่ยนชุดสะดืออ่างล้างมือห้องน้ำชายanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
09:14:58
CL-GI
00589
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5แผงไฟห้องน้ำหญิงหลุด sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-11
15:34:19
CL-GI
00588
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เครื่องตั้งสัญญานหนังสืองานบริการปลั๊กพังpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
10:19:24
CL-IT
00586
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ opac ชั้น 2 3 เครื่องค่ะisaya

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-11-07
09:21:31
CL-IT
00585
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สืบค้น 4เครืองapidaj

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-11-07
08:38:42
CL-GI
00584
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2ลิ้นชักล็อคไม่ได้ค่ะ ดันเข้าไปสุดแล้วก็ล็อคไม่ได้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
08:30:48
CL-GI
00583
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ไฟหน้าลิฟต์กระพริบsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
13:43:43
CL-IT
00582
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1รางสายไฟหลุดบริเวณที่นั่งอ่านชั้น 1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
10:10:02
CL-GI
00578
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1เจาะติดตั้งตู้ยาชั้น1anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
08:32:09
CL-GI
00577
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสียห้องซ่อม 2 หลอด ครับpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-29
08:33:30
CL-GI
00576
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-29
08:32:31
CL-GI
00575
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
12:14:32
CL-GI
00574
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกน้ำหยดน้ำรั่ว ห้องครัวชั้น 7charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
08:58:10
CL-GI
00573
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟห้องถ่ายเอกสารชั้น5เสีย1หลอด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-25
12:23:36
CL-GI
00572
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟหน่วยงานทรัพยากรณ์สารสนเทศเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-25
08:17:01
CL-GI
00571
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2กุญแจลิ้นชัก เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ล็อคยาก ล็อคไม่ได้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
17:10:33
CL-GI
00570
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั้กไฟหลุดapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
09:39:34
CL-GI
00569
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
08:50:30
CL-GI
00564
ประปา
ประสานมิตร
7เดินท่อน้ำใหม่เนื่องจากปั๊มน้ำเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
14:46:25
CL-GI
00563
ประปา
ประสานมิตร
2สต๊อปวาวสายน้ำดีอ่างน้ำ ชำรุด 205nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
09:13:17
CL-GI
00561
ประปา
ประสานมิตร
4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะชายแตกsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
09:10:08
CL-GI
00560
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ไฟแสงสว่างไม่ติด บริเวณชั้นหนังสือเก่าsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
13:26:25
CL-GI
00559
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟส่วนกลางฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ถ้าเข้าจากทางประตูที่ตรงข้ามกับสำนัก อยู่ทางซ้ายมือ หน้าชั้นและตู้เหล็กต่าง ๆ ป้ายเลข 24 สีแดง ติดปกติ 1 ดวง อีกดวงติด ๆ ดับ ๆmattanab

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-10
09:50:47
CL-IT
00557
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกลอนตู้nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-09
09:43:35
CL-GI
00556
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2โต๊ะญี่ปุ่นบริเวณมุม smart library ขาหัก siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:35:33
CL-GI
00555
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟบันได 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:08:59
CL-GI
00553
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟLEDแบบกลมเสีย2หลอด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
09:33:56
CL-GI
00552
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟดาวน์ไลท์เคาน์เตอร์ตอบคำถามไม่ติด 2 ดวงค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
09:33:20
CL-GI
00551
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2เครื่องปรับอากาศหมายเลข 11 เปิดไม่ติดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
07:53:24
CL-IT
00550
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมเซ็ตเครื่อง print และเดินสาย Lanjukkrit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
11:13:30
CL-IT
00549
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เปลี่ยนคอมพิวเตอร์bungon

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:53:15
CL-IT
00547
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เปลี่ยนเม้าท์arunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
08:49:42
CL-GI
00545
ประปา
ประสานมิตร
1ก๊อกวาล์วห้องน้ำชาย ชั้น 3 ชำรุดcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-30
15:44:29
CL-IT
00542
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
3ปรึกษาเรื่องการนำข้อมูลลงแผ่น CDsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-27
12:25:35
CL-IT
00541
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2คอมพิวเตอร์ชั้น 2 เคาน์เตอร์ ยืม-คืน CPU 2 เครื่อง/จอ 1 เครื่องarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-27
06:45:05
CL-GI
00540
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6ย้ายปลั๊กไฟฝั่งอาคารวิจัยsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
15:07:19
CL-GI
00539
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ที่กดน้ำดื่มหัก ตู้ชั้น 2 ของผู้ใช้บริการarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
13:11:58
CL-IT
00538
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิศไม่ได้arunyaf

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
10:39:52
CL-GI
00537
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ฝาตู้ /เจาะติดรูป ด.ร.ขจร ชั้น6samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
10:35:23
CL-IT
00536
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4ดำเนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
11:05:28
CL-GI
00535
ประปา
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงตัน 1 อ่างsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
10:11:02
CL-GI
00534
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ลูกบิตประตูห้องน้ำในฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด เสียadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
14:37:07
CL-IT
00533
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าใช้ gmail ได้tanawats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
12:44:10
CL-GI
00532
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ห้องฝ่ายโสดหลอดไฟเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
12:42:37
CL-GI
00531
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1โถงลานน้ำเงินหลอดไฟ/บัลลาส์/สตาส์เตอร์เสีย3ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
08:43:49
CL-GI
00530
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟหน้าห้องน้ำ 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:05:43
CL-IT
00529
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1หลอดไฟโถงลานสีน้ำเงิน ขาด 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:08
CL-GI
00528
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:06
CL-GI
00527
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:04
CL-GI
00526
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
14:04:00
CL-GI
00525
ประปา
ประสานมิตร
1สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้นnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-23
08:44:54
CL-GI
00524
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้อง102แถวหน้าเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-18
10:34:04
CL-GI
00523
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้อง 306 มีเสียงดัง เวลาเปิด-ปิดประตูadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
08:56:25
CL-GI
00522
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดสายชำระห้องน้ำชายห้องแรกเสีย1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
08:46:33
CL-GI
00521
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟในฝ่ายเทคโนฯ ดับไป 4 ดวงครับadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
13:45:11
CL-IT
00520
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7แก้ตัวอักษรใน ALEPH 2 เครื่องpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
08:53:26
CL-GI
00516
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
6เปลี่ยนเบเกอร์แอร์ใหม่3ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:58:14
CL-IT
00515
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
7คอมบูตไม่ขึ้นslaor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:41:16
CL-GI
00514
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2หน้าต่างปิดไม่ได้ (มีคนมาดึงสายไฟ(ที่มัดร้อยเป็นเชือกเอาไว้แต่เดิม)ออกไป พี่ออยหาลวดเหล็กอะไรมาร้อยมัดไว้ด้วย (ให้เหมือนเดิม)piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:35:47
CL-IT
00513
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2รางสายไฟที่พื้นpiamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
08:29:22
CL-GI
00512
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย จำนวนหนึ่งหลอด (หน้าโต๊ะรุ่งรดา)rungrada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
13:49:15
CL-GI
00511
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้บุนวมสีน้ำเงินขาหัก ตั้งรอการซ่อมที่หน้าห้อง 304sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
11:56:10
CL-GI
00510
อื่นๆ
ประสานมิตร
4กุญแจห้องค้นคว้า404ล็อคไม่ได้ และswitch Air กดไม่ติด surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:37:04
CL-GI
00509
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2โต๊ะญี่ปุ่นขาหักชำรุดpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:36:05
CL-GI
00508
ประปา
ประสานมิตร
4ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:35:17
CL-GI
00507
ประปา
ประสานมิตร
4ห้องน้ำชายโถฉี่ตันpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
09:25:02
CL-GI
00506
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสียครับsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
12:50:42
CL-GI
00505
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้องน้ำห้องพี่พิมลน้ำไหลไม่หยุดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
18:23:21
CL-GI
00503
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ประตูบานซ้ายมือ ตรงบันไดขึ้น เปิดแล้วปิดไม่ได้หรือค้างนานsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
09:54:40
CL-GI
00498
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟLEDห้องน้ำหญิงเสีย1หลอด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
10:37:26
CL-GI
00497
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3ลิ้นชักโต๊ะทำงานเลื่อนออกยาก (ลูกเลื่อนเสีย) ห้อง 303 (โต๊ะอิสยาห์)isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
10:34:37
CL-GI
00496
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
10:33:41
CL-GI
00495
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1โถงลานน้ำเงินหลอดไฟเสีย3หลอดสตาส์เตอร์เสีย1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
06:48:04
CL-GI
00493
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ตาข่ายเป็นรู (ที่เดิม)surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
12:43:59
CL-GI
00492
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2แอร์ หมายเลข 14 มีน้ำหยดเวลาเปิดkanyada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
10:50:26
CL-GI
00490
ประปา
ประสานมิตร
3ต่อท่อน้ำใส่ก๊อกใหม่ห้องน้ำชายสำหรับล้างห้องน้ำanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
10:41:45
CL-GI
00489
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1กระเบื้องยางติดบันไดชั้น 1 (ติดกาวไม่แน่น) และตรงทางขึ้นชั้น 2 (กระเบื้องยางหลุดหาย)mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
10:28:07
CL-GI
00488
ประปา
ประสานมิตร
6อ่างล้างหน้าตัน เดินท่อใหม่ เปลี่ยน stop Vavle 3ตัว เปลี่ยนสายน้ำดี3เส้นsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
15:11:53
CL-GI
00487
ประปา
ประสานมิตร
2ห้องน้ำหญิงชั้น 2(w2/3) ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดpiamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
08:20:47
CL-GI
00486
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6สต๊อปวาวก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-28
10:56:09
CL-GI
00485
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8เปลี่ยนปลั๊กไฟห้อง8111เนื่องจากของเก่าแตกanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
12:27:11
CL-GI
00484
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3เปลี่ยนฝ้าแพดานห้องน้ำชายของเก่าชำรุด3แผ่น/ปิดฝาห้องช๊าปฝาเก่าชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
12:24:45
CL-GI
00483
ประปา
ประสานมิตร
3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายเสีย1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
16:03:59
CL-GI
00482
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
8อาจารย์ผู้สอนแจ้งว่า แอร์ ห้องประชุม(ห้องเรียน) ชั้น 8 ห้อง 8111 น้ำแอร์รั่ว.surapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
15:37:39
CL-GI
00481
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
5เปลี่ยนตัวล๊อคหน้าต่างกระจกชั้น5-6อันเก่าหักชำรุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:34:32
CL-GI
00480
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5แถวโต๊ะนั่งอ่านไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:33:19
CL-GI
00479
ประปา
ประสานมิตร
3ที่วางสายชำระชำรุดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:22:46
CL-GI
00478
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3เปลี่ยนตัวล๊อคหน้าต่างกระจกชั้น3-4อันเก่าหักชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
12:20:43
CL-GI
00477
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
11:03:06
CL-GI
00474
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3เปลี่ยนบานสวิงประตูบรรไดกลางanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
08:57:30
CL-GI
00473
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำ อ.นงนารถ น้ำไหลไม่หยุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
08:55:34
CL-GI
00472
ประปา
ประสานมิตร
7อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
14:43:00
CL-GI
00471
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้องน้ำ อ.พิมล กดน้ำไม่ไหล anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
09:14:38
CL-GI
00468
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำฝ่ายสื่อมีน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
11:04:48
CL-GI
00466
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟห้องประชุม8105เสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
11:03:50
CL-GI
00465
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงตกปิดไม่สนิทanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
11:03:06
CL-GI
00464
ประปา
ประสานมิตร
1สายฉีดชำระห้องน้ำชายแตกชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
16:04:52
CL-GI
00463
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ประตูบานสวิงบรรไดกลางปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
09:28:52
CL-GI
00461
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟห้องประชุม8102ช๊อตไม่ติดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
13:53:17
CL-GI
00456
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ตาข่ายกั้นนกตรงห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น 2 มีรอยถูกกระรอกแทะ ทำให้เป็นรู และกระรอกมุดเข้ามาได้mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
13:39:29
CL-GI
00454
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เพิ่มไฟแสงสว่างบริเวณหนังสือป.นิพนธ์1จุดsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
09:34:54
CL-GI
00447
ประปา
ประสานมิตร
5ห้องน้ำชาย สายชำระน้ำไหลเบามาก(ห้องที่2)sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
09:32:28
CL-GI
00446
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟโซนนั่งอ่านริมหน้าต่างฝั่งภาษาอังกฤษ(หลอดกระพริบ)sonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
08:27:04
CL-GI
00445
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟในห้องน้ำชั้น 7 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีอาการ ไฟกระพริบตลอด ขอให้มาดำเนินการโดยด่วนpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
14:10:27
CL-IT
00442
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1เจาะผนังและติดตั้ง TV ที่ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
08:23:36
CL-GI
00441
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ห้องน้ำชายมีกลิ่นมากจากการระบายของเสียไม่ดี sompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
15:43:35
CL-GI
00440
ประปา
ประสานมิตร
4โถปัสวะห้องน้ำชายชั้น4ตัน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
12:02:36
CL-GI
00439
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ติดพรมคลุมกล่องรางไฟโต๊ะคอมชั้น1

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-08
08:06:21
CL-IT
00438
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6mouse เสียกดคลิกไม่ได้เลยsurachai

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-08-02
08:41:06
CL-GI
00437
ประปา
ประสานมิตร
3ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-01
14:18:22
CL-GI
00436
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8สวิสไฟห้องประชุม8103เสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-01
10:55:45
CL-GI
00435
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสวิสไฟหน้าโถงชั้น7-2จุดเนื่องจากสวิสเก่าแตกเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-30
10:22:44
CL-GI
00434
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
08:53:46
CL-GI
00430
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เปลี่ยนใบพัดลมแตกงานบริการยืมคืนanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-23
10:32:02
CL-GI
00429
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
4ท่อน้ำทิ้งแอร์ชั้น4-5แตกทำให้น้ำหยดลงข้างล้างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
10:49:03
CL-GI
00428
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกสายชำระห้องน้ำฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
09:55:32
CL-GI
00427
ประปา
ประสานมิตร
2ก๊อกน้ำหยด ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-20
14:17:11
CL-GI
00426
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟกลมหน้าเคาน์เตอร์ตอบคำถามเสีย บางดวงกะพริบ บางดวงไม่ติดisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-19
12:27:25
CL-GI
00425
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอกไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-19
12:26:47
CL-GI
00424
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟห้องถ่ายเอกสารเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-09
12:21:19
CL-GI
00423
ประปา
ประสานมิตร
7ท่อก๊อกน้ำห้องน้ำห้องครัวมุขดาแตก-เปลี่ยนสายน้ำดี1ชุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-08
10:01:07
CL-GI
00421
อื่นๆ
ประสานมิตร
1พัดลมห้องน้ำชายใบแตกanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-03
08:09:36
CL-GI
00420
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เปลี่ยนหลอดไฟ LED หลอดกลม จำนวน16 หลอดkiattisak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
12:49:32
CL-GI
00418
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออก ครับkiattisak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
13:12:27
CL-GI
00417
อื่นๆ
ประสานมิตร
6ซ่อมประตูกระจกบันไดกลางชั้น2-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
12:56:30
CL-GI
00416
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
12:55:09
CL-GI
00415
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟหน้าลิฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
08:47:57
CL-GI
00414
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3พลาสติกข้างในแตกตรงกลางcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
10:18:13
CL-GI
00411
อื่นๆ
ประสานมิตร
4โถฉี่ชายอันที่ 1 อุดตันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-21
13:41:25
CL-GI
00410
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ติดไฟกระตุก(งานพัฒนาทรัพยากร)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
07:55:40
CL-GI
00409
ประปา
ประสานมิตร
1ห้องน้ำงานเทคโนโลยีห้องสมุด โถปัสสาวะ กดน้ำแล้วน้ำไม่หยุดไหลkantapong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
15:50:02
CL-GI
00408
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
1ขอให้ช่วยไปตัดผ้าหุ้มเก้าอี้ที่ชั้น 1 (ขอให้ดูรูปจากคุณสุรศักดิ์)mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
10:50:37
CL-GI
00407
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ขอให้ช่วยทำไฟกระตุกที่ห้องศึกษาค้นคว้า (เดี่ยว) ตรงห้องถ่ายเอกสารเดิมmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
14:18:21
CL-GI
00406
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
7เปลี่ยนกูญแจโต๊ะทำงานเนื่องจากกุญแจเก่าเสีย(คุณประจงจิตต์)อนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
10:54:18
CL-GI
00405
ประปา
ประสานมิตร
7โถปัสวะห้องประชุม702เสียอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
08:13:52
CL-GI
00404
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2แผงไฟ หมายเลข SW1222 เปิดไม่ติดค่ะอิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
10:22:30
CL-GI
00403
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟห้องน้ำหญิงขาด 2หลอดสามารถ พุกพญา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
08:36:58
CL-GI
00402
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ฝาตู้เคาร์เตอร์ปิยะรักษ์ หอมหวล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
08:34:56
CL-GI
00401
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2เปิดรูๆๆๆๆๆๆๆๆๆหนู ห้องอาหารชั้น2 ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆปิยะรักษ์ หอมหวล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
13:02:26
CL-GI
00400
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรหลอดไฟเสีย1หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
14:59:47
CL-GI
00399
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั๊กไฟโต๊ะหนังอ่านหนังสือชำรุด1ชุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
12:20:59
CL-GI
00398
ประปา
ประสานมิตร
6อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:09:26
CL-GI
00397
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง703อนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:08:33
CL-GI
00396
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ฝ่ายงานวิเคาะหลอดไฟเสีย1หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
08:44:45
CL-GI
00395
ประปา
ประสานมิตร
6หัวฉีดสายชำระเสียห้องน้ำชายอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
14:33:03
CL-GI
00394
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8ไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัวอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
14:31:59
CL-GI
00393
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟลานน้ำเงินเสีย1หลอดสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัวอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-14
12:44:13
CL-GI
00391
ประปา
ประสานมิตร
1ห้องน้ำหญิงสายชำระเสียชำรุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-14
08:35:50
CL-GI
00390
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟเสีย 1 หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-13
17:53:44
CL-GI
00389
อื่นๆ
ประสานมิตร
3เครื่องโทรศัพท์ หมายเลข 11980 (เคาน์เตอร์ชั้น 3) ไม่สามารถใช้งานได้จรัสโฉม ศิริรัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-12
14:22:52
CL-GI
00388
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2มีน้ำหยดกัญญดา งึมกระโทก

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-10
15:12:57
CL-GI
00387
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำหญิงน้ำไหลไม่หยุด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-23
15:05:50
CL-GI
00376
ประปา
ประสานมิตร
1หัวสายฉีดชำระรั่ว เสียน้ำดีไหลทิ้งมาแต่วันที่ 17 เมษายนเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-22
10:00:27
CL-GI
00373
ประปา
ประสานมิตร
6ห้องน้ำหญิงกดน้ำไม่ลงสองห้องสุรชัย หาบ้านแท่น

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-17
16:05:16
CL-GI
00372
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ประตูลูกบิดห้องน้ำหญิงในครัวมุกดาล็อคค้างมัทนา บุญประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-17
08:36:57
CL-GI
00371
อื่นๆ
ประสานมิตร
3รางไฟเครื่องปรับอากาศร่วง ห้อง 303 ชั้น 3อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
09:11:45
CL-GI
00366
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8ไฟห้องน้ำหญิงเสีย1หลอดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-05
09:07:16
CL-GI
00364
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟในห้องทำงาน 707 งานจัดหา กะพริบติด ๆ ดับ ๆ ไม่สามารถปิดได้เนื่องจากเป็นหลอดที่เปิดปิดร่วมกับหลอดที่จำเป็นต้องใช้งานมัทนา บุญประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:02:54
CL-GI
00357
ประปา
ประสานมิตร
1ห้องน้ำชายสายชำระเสียชำรุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
08:52:17
CL-GI
00356
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดห้องน้ำชายชั้น 1นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-28
10:41:46
CL-GI
00353
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 17 ชั้น 2 เปิดไม่ติดค่ะ (เคนมีอาการเสียงดังและน้ำแอร์หยด)อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-26
10:43:12
CL-GI
00352
ประปา
ประสานมิตร
5ห้องน้ำหญิงสายชำระชำรุด1ชุดอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-26
08:39:43
CL-GI
00351
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ห้องพักแม่บ้านไฟกระพริบต่อเนื่องสมพิศ พรวิริยกุล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-26
08:11:18
CL-GI
00350
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงห้องที่2หลุดลงมา(ด่วน)สุรชัย หาบ้านแท่น

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-21
09:45:05
CL-GI
00348
ลิฟท์
ประสานมิตร
1ลิฟต์ตัวที่ 1 เสียงดังสันติ เกษมพันธุ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-19
08:17:49
CL-GI
00345
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกกดน้ำไม่ไหลลงห้องน้ำหญิงห้องที่2surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-19
08:16:30
CL-GI
00344
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟกระพริบ s11surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-15
08:58:04
CL-GI
00342
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ผนังเป็นรู บริเวณห้อง 205 (ห้องคุณเปี่ยมสุข) ชั้น 2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-15
08:57:23
CL-GI
00341
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ผนังเป็รู บริเวณโต๊ะ mbox ชั้น 2isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
14:44:15
CL-GI
00339
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7สำนักงานหลอดไปเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-12
14:41:15
CL-GI
00335
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
6เปลี่ยนแม่กุญตู้เก็บของsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
15:48:50
CL-GI
00333
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เครื่องกรองน้ำในห้อง 205 ไม่ได้ใช้งานแล้ว กรุณามารื้อถอนออกไปด้วยค่ะ (กีดขวางการใช้อุปกรณ์)piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
09:35:31
CL-GI
00330
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6แอร์หมายเลข5 มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-07
12:23:34
CL-GI
00328
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำงานบริหารจัดการฯ เสีย 1 ดวงnantanas

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-05
12:58:41
CL-GI
00326
อื่นๆ
ประสานมิตร
ไม่ระบุขอให้ช่วยสำรวจฝ้าเพดานในห้องน้ำผู้ใช้และบุคลากรทุกชั้นว่า มีรอยคราบน้ำกี่จุด เพื่อเปลี่ยนฝ้าใหม่ และเมื่อได้ยอดแล้ว กรุณาแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งคุณสุรศักดิ์ต่อไป ขอบคุณค่ะmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-21
15:24:16
CL-GI
00314
ประปา
ประสานมิตร
7ก๊อกน้ำ ฝักบัวห้องน้ำ (ห้องครัว) รั่วcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-20
15:06:28
CL-GI
00313
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย และรางไฟล่นpattapor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-15
13:08:49
CL-GI
00311
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟLEDห้องน้ำหญิงเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-15
13:07:52
CL-GI
00310
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟLEDเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-13
14:30:52
CL-GI
00307
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟทางเดินเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-11
09:36:11
CL-GI
00305
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟฝ่ายงานทรัพย์พยากรสารสนเทศเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-07
13:35:01
CL-GI
00303
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ที่กดชักโครก ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ งานบริการ ชั้น 2 หลุดarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-07
13:32:46
CL-GI
00302
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ก๊อกอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 หยด ปิดไม่อยู่arunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-06
14:25:48
CL-GI
00301
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำฝ่ายทรัพย์พยากรสารสนเทศชักโครกตัน(ห้องเดียว)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-06
10:42:40
CL-GI
00300
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟห้องเอกสารมศว หลอดขาด(หลอดธรรมดาคับ)samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-05
15:47:45
CL-GI
00299
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
6แอร์น้ำหยด ติ่งๆๆๆๆๆๆๆๆครับสงสัยท่อตันครับsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-05
09:11:12
CL-GI
00297
ประปา
ประสานมิตร
7หัวฉีดสายชำระ ห้องน้ำหญิงฝายบริหารจัดการ ห้องW7/1 น้ำไม่หยุด จึงปิดวาลว์ไว้ก่อนaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-04
14:53:03
CL-GI
00296
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกุญแจประตูทางเข้าชั้น1anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-04
09:07:07
CL-GI
00295
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟห้องน้ำชั้น4 (ชาย) ไม่ติดครับ ประเภทหลอดธรรมดาsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-28
09:16:26
CL-GI
00291
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โช๊คประตูห้องน้ำชายpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-23
09:02:08
CL-GI
00290
ประปา
ประสานมิตร
3ก๊อปกน้ำอ่างล้างหน้าชั้น 3 ไหลไม่หยุด แต่ปิดวาล์วน้ำด้านล่างไว้ก่อนชั่วคราวsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-22
09:13:18
CL-GI
00289
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดสายชำระห้องน้ำชาย ห้อง 1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-17
09:56:53
CL-GI
00288
ประปา
ประสานมิตร
5สายชำระห้องน้ำผู้ใช้หญิงหักชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-15
13:26:28
CL-GI
00287
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7ตัวกระตุกเสีย2ชุดและหลอกเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-11
15:25:14
CL-GI
00283
ประปา
ประสานมิตร
8โถปัสวะชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-11
10:57:41
CL-GI
00282
ประปา
ประสานมิตร
8สต๊อปวาล์วชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-09
13:09:26
CL-GI
00281
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด บริเวณโต๊ะอ่านเดี่ยวชั้น 3 (บริเวณติดสนามบาส)mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
14:19:46
CL-GI
00277
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
10:01:08
CL-GI
00276
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องน้ำหญิง ฝ่ายบริหารจัดการฯ W7 1. อ่างล้างหน้า ท่อตัก น้ำไม่ค่อยลง 2. ที่กดชักโครกห้อง W7/1 น้ำหยดตลอดaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-07
09:08:44
CL-GI
00274
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4สวิทซ์ไฟเปิดปิดเสีย1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-04
08:54:52
CL-GI
00273
อื่นๆ
ประสานมิตร
2เปลี่ยนกุญแจประตูทางเข้าหน้าห้องสุดใจanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-27
08:10:57
CL-GI
00272
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ปลั๊กไฟชำรุดเปลี่ยนใหม3จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-26
09:42:48
CL-GI
00271
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ย้ายหลอดไฟให้ใหม่ด้วยค่ะmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-26
09:40:08
CL-GI
00270
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ปลั๊กไฟ บวิเวณผู้ใช้นั่ง ด้านคอมพิวเตอร์nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-25
09:10:03
CL-GI
00269
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ติดตั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู่ห้องน้ำห้องประชุมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-25
09:08:20
CL-GI
00268
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6ไฟไม่ติด2หลอดและตัวกระตุกเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-24
11:59:55
CL-GI
00267
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3นีออนห้อง 304 กระพริบ 1 ดวง เป็นสวิต์รวมทั้งห้องsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-20
09:33:01
CL-GI
00266
ประปา
ประสานมิตร
4วาล์วกดชักโครกห้องน้ำชาย เวลากดน้ำมีน้ำไหลออกมาจากแกนกดนองพื้นห้องน้ำครับsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-20
09:25:58
CL-GI
00265
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
1เครื่องปรับอากาศบริเวณโต๊ะทางเข้/ออกามีน้ำหยดครับ samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-17
16:02:43
CL-GI
00264
ประปา
ประสานมิตร
3ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ปิดได้ไม่สนิทน้ำไหลตลอดเวลาcharusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-17
15:25:46
CL-IT
00263
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
8ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องประชุม2เครื่องanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-14
14:43:14
CL-GI
00262
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนสวิทซ์ไฟ้เสียพร้อมปลั๊กไฟและหลอดไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-13
16:13:29
CL-GI
00261
อื่นๆ
ประสานมิตร
1เจาะติดตั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู่ห้องน้ำผู้ใช่ชายหญิง1-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-13
09:31:29
CL-GI
00260
ประปา
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-13
09:30:44
CL-GI
00259
ประปา
ประสานมิตร
2อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-12
14:15:12
CL-GI
00258
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2น้ำรั่วmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-11
11:58:38
CL-GI
00257
ประปา
ประสานมิตร
2หัวฉีดสายชำระหักแตกห้องน้ำชายsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-11
09:03:50
CL-GI
00255
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ไฟห้องน้ำชาย เสียไม่ติดทุดกหลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
12:01:42
CL-GI
00253
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องน้ำชาย ชั้น1 เสีย 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
12:01:38
CL-GI
00252
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องน้ำชาย ชั้น1 เสีย 1 หลอดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
11:59:54
CL-GI
00251
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
10:16:09
CL-GI
00250
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7แจ้งหลอดไฟในห้องซ่่อมเสีย 2 หลอดครับpariwats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
09:02:54
CL-IT
00248
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4ห้องน้ำหณิงห้องแรกกดน้ำชักโครกไม่ๆๆๆไหลๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
08:59:16
CL-IT
00245
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6ติดตั่งถังน้ำดื่มพร้อมเดินท่อใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
08:57:12
CL-IT
00244
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1ติดตั้งถังน้ำดื่มพร้อมเดินท่อใหมanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-02
18:02:30
CL-GI
00242
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
2มีน้ำแอร์หยด เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ ตัวที่17 หลังโต๊ะบริการ IPADkanyada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-30
11:18:26
CL-GI
00240
ประปา
ประสานมิตร
2ห้อง204อ่างล้างหน้าตัน-ที่กดชัดโครกหลุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-30
10:59:45
CL-GI
00239
อื่นๆ
ประสานมิตร
2อ่างล้างมือที่ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ตัน น้ำไหลช้าmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-29
12:24:27
CL-GI
00238
อื่นๆ
ประสานมิตร
7ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่จำนวน5เครื่องanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-26
08:26:59
CL-GI
00236
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3สวิทซ์ไฟห้องน้ำปิดไม่ได้ค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-23
14:56:56
CL-GI
00235
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ขอติดกุญแจตู้เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 / มีกุญแจเก่าอยู่แล้วแต่ ไม่มีลูกค่ะarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-22
12:31:23
CL-GI
00234
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟห้องน้ำห้องผู้อำนวยการเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-22
08:30:34
CL-GI
00233
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงชำรุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
10:49:27
CL-GI
00231
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดห้องน้ำชาย ชั้น 1 เสียค่ะ nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
10:32:32
CL-GI
00230
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โทรศัพท์เสียเคาร์เตอร์ยืมคินชั้น2ๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
08:32:56
CL-GI
00229
อื่นๆ
ประสานมิตร
5พัดลมติดผหนังห้องน้ำหญิ่งเสียใช้ไม่ได้ควรเปลี่ยนใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-20
13:11:59
CL-GI
00228
อื่นๆ
ประสานมิตร
ไม่ระบุอยากขอให้ตรวจสอบเครื่องกดน้ำดื่มแต่ละชั้นว่า น้ำไหลแรงไหม ผู้ใช้ร้องเรียนว่า น้ำไหลช้าmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
15:33:00
CL-GI
00227
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟLEDเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
13:54:28
CL-GI
00226
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลียนหลอดไฟที่ 707 งานจัดหาฯ ด่วนๆๆๆๆค่ะpraphats

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
10:38:06
CL-GI
00223
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
6ชั้น6-4-3 ท่อน้ำทิ้งแอร์แตกน้ำหยดลงด้านล่างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-13
15:55:58
CL-GI
00221
ประปา
ประสานมิตร
3โถส้วมห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุดsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-13
15:25:46
CL-GI
00220
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ฝาชักโครงห้องน้ำชาย ชั้น2 พังpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-12
11:33:03
CL-GI
00218
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1เปลี่ยนกุญแจประตูทางออกชั้น1(ของเก่าเสีย)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-09
11:37:14
CL-GI
00217
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ซ่อมกระเบื้องอ่างล้างมือห้องน้ำครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-07
15:08:02
CL-GI
00215
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
5ประตูห้องเจ้าหน้าที่ปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-06
15:57:44
CL-GI
00213
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7เจาะติดตั้งวงกบห้องน้ำหญิงครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-06
15:55:14
CL-GI
00212
ประปา
ประสานมิตร
4ห้องน้ำหญิงชั้น4ชักโครกตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
11:13:31
CL-GI
00209
ประปา
ประสานมิตร
2อ่างล้างมือห้องน้ำชายตันทั้ง2อ่างanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
09:17:55
CL-GI
00206
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟห้องน้ำคนพิการชั้น 1 ไม่ติดค่ะ ...นัยรัตน์nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-02
10:07:08
CL-GI
00205
อื่นๆ
ประสานมิตร
3โทรศัพท์ ห้อง 305 ไม่ได้ใช้แล้ว..หัวหน้าฝ่ายบริการต้องการยกเลิก เพราะห้องนี้จะใช้เป็นห้องประชุมสำหรับบัณฑิตศึกษาsurapongp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-02
09:24:04
CL-GI
00204
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2สายไฟที่รื้อออก บริเวณหน้าห้องพักคุณเปี่ยมสุข ต้องการให้มาจัดเก็บให้เรียบร้อย เพราะมีกระแสไฟ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
15:08:25
CL-GI
00203
ประปา
ประสานมิตร
4สายชำระแตกชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
14:18:17
CL-GI
00200
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้ห้อง305ชำรุด16ตัว anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
08:58:32
CL-GI
00199
อื่นๆ
ประสานมิตร
4เส้นขอบประตูห้องน้ำหญิงpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
10:20:50
CL-GI
00198
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1สตาส์เตอร์เสีย2ตัวหลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
10:01:21
CL-GI
00197
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ติดตั้งจอโทรทัศน์เข้ากับพนังห้องประชุม ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดadinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
08:46:45
CL-GI
00195
ประปา
ประสานมิตร
7ติดตั้งปั๊มน้ำเดินท่อห้องครัวมุขดาanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-29
14:53:45
CL-GI
00192
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
8หลอดไฟทางเดินเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-29
12:17:52
CL-GI
00191
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ถอดผ้าม่านในห้องขจร(พี่หน่อย)surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
11:52:48
CL-GI
00190
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟLEDเสีย2หลอดพร้อมต่อวงจรใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
10:56:37
CL-GI
00189
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1ลานน้ำเงินหลอดไฟเสีย23หลอดบัลลาสต์เสีย6ตัวสตาสเตอร์เสีย40ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
10:52:30
CL-GI
00188
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟเสีย1หลอด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
09:16:26
CL-GI
00187
ประปา
ประสานมิตร
7หัวฉีดสายชำระห้องน้ำหญิงชำรุด ฝ่ายบริหารจัดการฯbungon

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-26
09:00:05
CL-GI
00186
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟในห้องน้ำชายเสียๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-25
14:50:53
CL-GI
00185
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟเสียจำนวน5หลอด หลอดยาว2หลอด หลอดกลม3หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-24
16:02:20
CL-GI
00184
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟห้องประชุมสุดใจเสีย22หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-24
16:01:03
CL-GI
00183
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟเสีย2หลอดและต่อวงจรใหม่anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-17
08:57:45
CL-GI
00181
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7เปลี่ยนหลอดไฟ 4 หลอด , เปลี่ยนปลั๊กไฟ 3 ตัวrungrada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-17
08:17:46
CL-GI
00180
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ไฟฟ้าบริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 2 ยืม-คืน ราวใน ปลั๊กหมายเลข 3 สวิชแข็ง ไฟไม่ติดทั้งแถวarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-11
15:04:03
CL-GI
00177
อื่นๆ
ประสานมิตร
3ช่วยปะคิ้วขอบผนังห้อง 305 ริมห้องน้ำ และช่วยติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปลั๊กต่อสายLAN อีก1จุดด้วยpimol

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-11
14:06:20
CL-GI
00176
ประปา
ประสานมิตร
7ชักโครกห้องน้ำเจ้าหน้าที่น้ำไม่ไหลanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-08
10:47:23
CL-GI
00174
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3กุญแจเก่าเสียเปลี่ยนกุญแจห้องถ่ายเอกสารเก่าanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-08
10:45:35
CL-GI
00173
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำแล้วมีน้ำไหลออกจากท่อanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-05
12:55:47
CL-GI
00171
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟในห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ชำรุดไป 1 หลอด คับsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
17:07:56
CL-GI
00170
อื่นๆ
ประสานมิตร
4โถปัสวะห้องน้ำช้ายตันสองโถanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
14:25:38
CL-GI
00168
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ไฟในห้องพักแม่บ้านชั้น 5 ไม่ติด น่าจะหลอดไฟขาดคับsonticha

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
10:02:44
CL-GI
00167
อื่นๆ
ประสานมิตร
1ประตูห้องน้ำหญิงห้องที่สองชำรุดปิดไม่ได้anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
13:59:48
CL-GI
00165
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
13:58:57
CL-GI
00164
ประปา
ประสานมิตร
1สายชำระชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
11:46:42
CL-GI
00163
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
4เจอะติดตั้งกล่องอลูมิเนียมประตุลิฟanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-25
16:01:57
CL-GI
00159
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3 หลอดไฟเสีย1หลอดและบัลลาสตร์1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-25
10:38:00
CL-GI
00158
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
2ติดตั้งรางไฟ1จุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-24
16:04:51
CL-GI
00157
อื่นๆ
ประสานมิตร
3จะให้ติดบัวที่หน้าห้องน้ำคุณพิมล ชั้น 3 และหน้าลิฟต์ตัวนอกชั้น 5mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-24
15:26:00
CL-GI
00156
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ปรับปรุงห้องถ่ายเอกสารเก่าanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-24
09:57:56
CL-GI
00155
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1สายฉีดชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1ห้องซ้าย นัยรัตน์nairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-20
14:47:05
CL-GI
00153
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ปลั๊กชำรุด1ชุดสมควรเปลี่ยนanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-20
14:45:49
CL-GI
00152
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ปลั๊กไฟโต๊ะนั้งอ่านหนังสือชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-19
09:10:24
CL-GI
00150
ประปา
ประสานมิตร
6ชักโครกห้องน้ำชายกดไม่ค่อยลงห้องห้องที่สองsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-10
16:17:19
CL-GI
00143
ประปา
ประสานมิตร
1สายชำระห้องน้ำหญิงชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-10
14:08:36
CL-GI
00142
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงตัน 1 อ่าง อ่างล้างมือห้องน้ำชายตัน 1 อ่างsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-07
09:16:44
CL-GI
00140
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ฝาชักโครกห้องน้ำชายหักชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-06
15:09:14
CL-GI
00139
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์ห้อง 304 มีควันและประกายไฟหลังจากเปิดใช้งานประมาณ 30 นาที (เกิดเหตุวันที่ 4 กันยายน 2561) เบื้องต้นช่างบำรุงรักษามาดู และแจ้งคุณสุรศักดิ์ถึงสาเหตุเพื่อดำเนินการต่อแล้วsompit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-28
09:30:51
CL-GI
00131
ประปา
ประสานมิตร
4ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชำรุด1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
16:10:53
CL-GI
00130
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1สตาสท์เตอร์เสีย2ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
11:32:39
CL-GI
00129
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
6ประตูห้องน้ำหญิงชั้น6ค้างโช้คสวิงเสียsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
10:55:57
CL-GI
00128
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์เบอร์15มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
10:55:47
CL-GI
00127
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์เบอร์15มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
10:55:44
CL-GI
00126
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3แอร์เบอร์15มีน้ำหยดsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-27
09:06:07
CL-GI
00125
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด ห้องทำงาน ทรงยศ ขันบุตรศรีsongyot

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-24
12:51:33
CL-GI
00121
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องเก็บของเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-24
12:51:32
CL-GI
00120
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6หลอดไฟห้องเก็บของเสีย2หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-22
15:48:35
CL-GI
00118
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ติดตั้งไฟกระตุก บริเวณที่ให้บริการ IPAD เนื่องจากแสงไฟสะท้อนmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-22
15:45:50
CL-GI
00117
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3เครื่องปรับอากาศชั้น 3 เลขที่ 15 อยู่บริเวณหหน้าห้องน้ำหญิงมีน้ำรั่วarunrat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-22
11:21:22
CL-GI
00116
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
7หลอดไฟเสีย1หลอดและสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-20
19:03:51
CL-GI
00115
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
3น้ำแอร์รั่ว (เบอร์15)charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-18
16:24:32
CL-GI
00114
ประปา
ประสานมิตร
3หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิง (ห้องกลาง) RT1304 ใช้งานไม่ได้charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-15
08:43:38
CL-GI
00111
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
2ช่วยขยับเลื่อนตัวที่ "ติดหน้าประตูทางเข้า" ไปชิดหน้าต่าง (แค่ตัวนี้ตัวเดียว) เน่ืองจากเวลานิสิตมานั่ง มักรุมล้อมนั่ง/ยืน เป็นกลุ่ม ปิดบัง เกะกะประตูทางเข้า เปิดออกชนเด็ก ยืนพิงหน้าประตู (ต้องการรูปภาพประกอบ จะส่งไป Line ที่คุณเลขาสำนักฯ)piamsuk

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-08
08:48:08
CL-GI
00110
อื่นๆ
ประสานมิตร
4บานพับประตูห้องพักเจ้าหน้าที่ พังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-03
09:57:03
CL-GI
00107
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟเสีย1หลอด และ สตาสเตอร์เสีย1ตัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-01
11:31:24
CL-GI
00106
อื่นๆ
ประสานมิตร
2กุญแจตู้เก็บของโต๊ะตอบคำถามหายไป ไม่มีกุญแจสำรอง (ตูู้หมายเลข 4) siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-24
08:45:05
CL-GI
00104
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟบริเวณตู้หนังสือภาษาไทยเสีย (ไฟกระตุก) และมีหลอดไฟดับmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
15:37:34
CL-GI
00103
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1แจ้ง หลอดไฟ LED ขาด 2 หลอด หลอดธรรมดา 4 หลอด บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์บริการชั้น 1sanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
15:11:37
CL-GI
00102
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1แจ้ง หลอดไฟ LED ขาด 1 หลอด บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 sanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
10:16:58
CL-GI
00101
ประปา
ประสานมิตร
1สต๊อปวาวห้องน้ำชายเก่าชำรุด2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
10:16:57
CL-GI
00100
ประปา
ประสานมิตร
1สต๊อปวาวห้องน้ำชายเก่าชำรุด2ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-23
10:15:03
CL-GI
00099
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5ตัวกระตุกโครมไฟเสียและหลอดเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-19
10:59:20
CL-GI
00098
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ตัดรางประตูหน้าลิฟในชั้น7anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-19
10:31:24
CL-GI
00097
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนวาวน้ำห้องน้ำคนพิการชำรุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-19
10:31:23
CL-GI
00096
ประปา
ประสานมิตร
1เปลี่ยนวาวน้ำห้องน้ำคนพิการชำรุด anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-18
08:32:05
CL-GI
00095
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายอุดตัน4ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-18
08:32:04
CL-GI
00094
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายอุดตัน4ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-18
08:31:04
CL-GI
00093
ประปา
ประสานมิตร
2สายชำระห้องน้ำชายชำรุด1ชุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-16
08:26:53
CL-GI
00091
ประปา
ประสานมิตร
2โถปัสวะห้องน้ำชายอุดตันanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-11
10:19:54
CL-GI
00089
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4เดินปลั๊กไฟใหม่หนึ่งจุดpiyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-10
15:48:59
CL-GI
00088
อื่นๆ
ประสานมิตร
4เดินสายโทรศัพท์เค้าเตอร์ชั้น4 anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
14:21:46
CL-GI
00087
ประปา
ประสานมิตร
6ฝารองนั่งชักโครกแตกหักsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
13:58:47
CL-GI
00086
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
3ทาสีช่องบรรไดชั้น3-6anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
13:40:50
CL-GI
00085
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องครัวมุขดาที่กดชักโครกมี่น้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
13:40:49
CL-GI
00084
ประปา
ประสานมิตร
7ห้องครัวมุขดาที่กดชักโครกมี่น้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
08:44:43
CL-GI
00082
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3โถงชั้น3หลอดไฟเสีย1หลอดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
08:30:48
CL-GI
00081
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1หลอดไฟเสีย ชั้น 3 ห้อง 303 (ห้องอ.พิมล)isaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-03
08:24:17
CL-GI
00079
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7ทาสีห้องครัวมุขดาติดขอบบัวanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-03
08:22:44
CL-GI
00078
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-03
08:22:43
CL-GI
00077
ประปา
ประสานมิตร
1โถปัสวะห้องน้ำชายน้ำหยดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-29
12:46:21
CL-GI
00076
ประปา
ประสานมิตร
7ท่ออ่างล้างหน้า หน้าห้องน้ำชายครัวมุกดารั่ว warunparn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
08:54:40
CL-GI
00072
ประปา
ประสานมิตร
1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-26
08:22:06
CL-IT
00071
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4สายชำระห้องน้ำหญิงรั่วapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-25
11:00:28
CL-GI
00070
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟเสียanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-22
11:06:58
CL-IT
00069
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
1สายฉีดห้องน้ำหญิง w 1/3 หัวฉีดหลุดnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-21
11:06:20
CL-GI
00068
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2หลอดไฟเสีย2หลอด(ตอบคำถาม)anurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-20
08:20:08
CL-GI
00067
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4สวิตซ์ไฟกดไม่ได้piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
13:06:40
CL-GI
00066
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
1เรื่อง แจ้งหลอดไฟตะเกียบแบบเกลียว ขาดจำนวน 6 หลอด บริเวณโถงตรงสแกนบัตรทางเข้า-ออก ชั้น 1 สันติ เกษมพันธุ์ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศsanit

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
11:09:17
CL-GI
00065
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6แก้ไขและซ่อมแซ่มปลั๊กไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติฝั่งอาคารเรียนรวมsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
11:06:16
CL-GI
00064
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
6เดินปลั๊กไฟฟ้าเสียบโต๊ะคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๋กฝั่งอาคารวิจัยต่อเนื่องsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
10:03:25
CL-GI
00063
อื่นๆ
ประสานมิตร
2โถปัสวะห้องน้ำชายตันsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
09:57:46
CL-GI
00062
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดไฟห้องน้ำชายเสียsamart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-19
09:55:46
CL-GI
00061
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ประตูห้องน้ำหญิงปิดไม่สนิท ใส่กลอนไม่ได้samart

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-18
10:39:35
CL-GI
00060
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4หลอดไฟเสียห้องน้ำหญิง 2หลอด...แอร์ทางเข้าน้ำหยดapidaj

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-18
09:25:39
CL-GI
00059
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
3เก้าอี้ชำรุดเบาะหหลุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-16
13:37:14
CL-GI
00058
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3สายกระตุกเปิด-ปิดพัดลมแขวนผนังในห้องน้ำผู้ชาย ชั้น 3 ขาด ทำให้ไม่สามารถปิดพัดลมได้ (ถ้าเปิดไฟในห้องน้ำ พัดลมจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา ที่เบอร์ 3)charusch

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
12:10:53
CL-GI
00057
อื่นๆ
ประสานมิตร
5บานสวิงประตูบรรไดกลางชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
08:32:32
CL-GI
00056
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
5หลอดเสียไม่ติดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
07:59:53
CL-IT
00055
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
5ฝ้าห้องน้ำหญิงชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-13
07:59:52
CL-IT
00054
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
5ฝ้าห้องน้ำหญิงชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-08
14:04:33
CL-GI
00053
อื่นๆ
ประสานมิตร
4ประตูในห้องน้ำหญิง ตก ห้องแรกติดกระจกบานใหญ่piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-04
14:42:31
CL-GI
00051
อื่นๆ
ประสานมิตร
8ประตูกระจกห้อง8110ชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-04
14:40:05
CL-GI
00050
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำละห้องน้ำชายชำรุด ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-04
14:40:04
CL-GI
00049
ประปา
ประสานมิตร
8สายชำละห้องน้ำชายชำรุด ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดanurakh

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-31
14:20:34
CL-GI
00047
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2โคมไฟบริเวณที่นั่งอ่าน smart library 3 ดวง siwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-31
14:15:54
CL-GI
00046
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2โคมไฟชั้น 2 เคาน์เตอน์บริการตอบคำถามsiwapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-31
08:15:56
CL-GI
00045
อื่นๆ
ประสานมิตร
7โทรศัพท์ 5 ตัว เบอร์ 15382 ไม่มีสัญญาน rungrada

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-28
10:18:28
CL-GI
00043
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
2ซ่อมไฟกระตุกบริเวณชั้นหนังสืออ้างอิง ชั้น 2mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-18
11:03:07
CL-GI
00041
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
4ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมที่โต๊ะอ่านเดี่ยวชั้น 4mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-18
10:09:40
CL-GI
00040
อื่นๆ
ประสานมิตร
2ติดตั้งซิงค์อ่างล้างจานในห้องพักบุคลากรชั้น 2mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-17
12:30:38
CL-GI
00038
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
7หน้าต่างห้องประชุม 702 ปิดไม่ได้ 1 บานsongyot

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-16
21:26:31
CL-GI
00037
ประปา
ประสานมิตร
1หัวฉีดน้ำหลุดออกจากสายฉีดน้ำ ในห้องน้ำหญิงชั้น 1 adinan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-11
19:25:56
CL-GI
00031
ประปา
ประสานมิตร
2อ่างล้างหน้าท่อตั้นsurachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-10
14:36:13
CL-GI
00028
ประปา
ประสานมิตร
3ห้อง 303 ที่กดชักโครกชำรุด ปล่อยน้ำออกมากpimol

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
11:24:49
CL-GI
00023
อื่นๆ
ประสานมิตร
6ปิดเองไม่ได้(ไม่มีโช้คอัพ)surachai

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
14:41:41
CL-GI
00021
อาคารสถานที่
ประสานมิตร
1ประตูทาง ออก ค้่างnairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
14:23:16
CL-GI
00020
โต๊ะ เก้าอี้
ประสานมิตร
6ขอให้ติดปลั๊กไฟเพิ่มที่โต๊ะอ่านเดี่ยวที่ขนไปจากชั้น 2 จำนวน 10 ตัวmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
10:52:24
CL-GI
00019
อื่นๆ
ประสานมิตร
5ประตูกระจกตรงทางเดินลงบันไดชั้น 5 ที่ติดกระดาษว่า ประตูชำรุดmantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
09:59:01
CL-GI
00017
เครื่องปรับอากาศ
ประสานมิตร
4ห้อง404 piyarak

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-04
11:35:36
CL-GI
00016
ประปา
ประสานมิตร
3มีน้ำไหลซึมจากโถปัสสาวะ ห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 3 ทั้ง 3 ห้องค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-04
11:34:46
CL-GI
00015
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3หลอดไฟในห้องน้ำผู้ชาย บริเวณโถปัสสาวะ ไม่ติดค่ะisaya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
15:19:35
CL-GI
00013
อื่นๆ
ประสานมิตร
3โทรศัพท์ภายใน ใช้การไม่ได้mantana

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-24
08:57:38
CL-GI
00008
อื่นๆ
ประสานมิตร
7เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือ ของงานพัฒนาทรัพยากร (ได้ประสานงานกับคุณอนุรักษ์ในเบื้องต้นแล้วanchaleet

รออะไหล่

รายละเอียด

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ