รายการแจ้งข้อมูลปัญหา / แจ้งซ่อม

   ประสานมิตร 526    องครักษ์ 261

 

 

วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร ครุภัณฑ์/หน่วยงาน ชั้น รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2020-09-23
09:08:44
OK-GI
00797
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4เครื่องปรับอากาศห้องศึกษาค้นคว้า 4/4 เมื่อเปิดจะมีมีเสียงดังจากใบพัดปิดเปิดเครื่องaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-22
15:19:19
OK-IT
00796
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1คอมพิวเตอร์งานพิมพ์สัน อาการกด power on แล้วเครื่องไม่ทำงานsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-22
15:15:28
OK-IT
00795
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ไม่สามารถบู๊ทเข้าวินโดวส์ได้ หน้าจอวินโดวส์ค้างขึ้น please wait... sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-20
08:58:29
OK-GI
00793
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกรั่ว น้ำหยดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-17
16:31:59
OK-GI
00792
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
7แอร์ตัวเล็ก นับจากประตูทางเข้า ตัวที่ 2 มีน้ำหยดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-10
10:59:07
OK-GI
00785
ประปา
องครักษ์
4โถชักโครกห้องน้ำชายชั้น4 น้ำไหลตลอดเวลาsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-02
13:07:53
OK-GI
00780
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1เครื่องปรับอากาศห้องฐานข้อมูลมีเสียงดัง 1 ตัวyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-09-01
16:40:36
OK-GI
00778
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ประตูทางออกด้านหลังชั้น/5 เวลาปิดมีเสียงดังamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-31
10:46:16
OK-GI
00775
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟฝ้าเพดาน ไม่ติด 4 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-30
09:45:10
OK-GI
00773
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ประตูห้องน้ำหญิง ห้องแรกชำรุด ปิดไม่ได้yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-29
09:52:29
OK-GI
00772
ประปา
องครักษ์
3สายชำระในห้องน้ำของเจ้าหน้าที่ชำรุดsubpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-28
08:51:06
OK-GI
00767
ไฟฟ้า
องครักษ์
4ไฟเพดาน ริมหน้าต่าง มุมวารสาร aumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-27
14:38:30
OK-GI
00766
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิง / ห้องน้ำคนพิการ ไฟไม่ติดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-26
14:32:46
OK-GI
00765
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟในห้องน้ำชายชั้น/1หลอดไฟกระพริบ 2 หลอดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-17
10:38:39
OK-GI
00758
ประปา
องครักษ์
1ลูกลอยน้ำประปาถังพักน้ำ ลูกลอยไม่ตัด ลูกลอยชำรุดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-08-10
10:17:25
OK-GI
00752
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไปโถงชั้น 1 ไม่ติด 12 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-29
11:57:35
OK-GI
00742
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น/1ก๊อกชำรุดแตก Amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-07-08
14:06:41
OK-GI
00730
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1แอร์ห้องฐานข้อมูลมีเสียงดังjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-26
16:26:17
OK-GI
00724
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟส่องสว่างในห้องพัสดุ ติดๆดับๆ thasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-06-05
09:40:41
OK-GI
00709
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ในครัว ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-13
13:04:31
OK-GI
00691
ประปา
องครักษ์
4โถปัสสาวะชายตัวที่ 2 ชำรุด (ปัสาวะจะไหลนองพื้น)namngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-13
11:24:49
OK-GI
00690
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
3แอร์ตัวใหญ่ไม่ทำงานค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-12
13:18:08
OK-GI
00689
ประปา
องครักษ์
2อ่างล้างมือช่องกลางตัน (ห้องน้ำหญิง)chanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-11
13:18:08
OK-IT
00688
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้น ชั้น 1pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-03-11
11:04:22
OK-GI
00687
ประปา
องครักษ์
2แจ้งซ่อม ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงห้องที่1กับห้องที่4 หลวมsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-28
18:19:31
OK-GI
00682
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/7 มีเสียงดัง และในห้องประชุมกลุ่มย่อยห้อง 5/5-5/7 มีกลิ่นเหม็นเครื่องปรับอากาศไม่เย็นchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-25
10:11:57
OK-GI
00676
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายชั้น1 ไม่ติด1หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-23
18:01:23
OK-GI
00675
ประปา
องครักษ์
3สายชำระชำรุด น้ำไหลไม่หยุด ที่ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 1 ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-20
14:32:11
OK-GI
00673
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ห้องที่ 4 เมื่อกดชักโครกแล้ว มีน้ำไหลออกจากพื้นบริเวณขอบชักโครกaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-18
14:38:31
OK-IT
00670
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1หลอดไฟชั้น1 ห้องโถงไม่ติด 1หลอดUangfa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-18
09:35:39
OK-GI
00668
ลิฟท์
องครักษ์
1ไฟส่องสว่างในลิฟท์กระพริบyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-17
14:27:30
OK-GI
00667
ไฟฟ้า
องครักษ์
1เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอดpornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-14
10:40:24
OK-GI
00665
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศไม่เย็นyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-13
17:10:01
OK-GI
00664
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ห้องน้ำหญิงห้องที่ 3 ลูกบิดประตูหลุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-12
15:35:35
OK-GI
00663
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟน้องน้ำชาย ไม่ติด 1 หลอด หลอดไฟน้องน้ำหญิง ไม่ติด 1 หลอดpimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
13:28:51
OK-GI
00656
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1เครื่องปรับอากาศห้องฐานข้อมูลมีเสียงดังyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
11:04:55
OK-GI
00655
ประปา
องครักษ์
2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือที่ 1 ห้องน้ำชาย น้ำไม่ไหลjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-04
10:36:58
OK-GI
00654
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด(ห้องโถงด้านนอก)pornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-02-03
15:11:21
OK-GI
00652
ไฟฟ้า
องครักษ์
1พัดลมตั้งพื้นในห้องละหมาด ใบพัดหักthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-31
11:54:10
OK-IT
00649
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ติดตั้งและเปลี่ยนทดแทนแท่นเครื่องโทรศัพท์ VOIP (ไอพีโฟน) จำนวน 5 เครื่องให้บุคลากรsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-30
10:53:34
OK-GI
00648
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กุญแจล็อคหน้าต่างใกล้จุดรับคืนหนังสือเกิดการชำรุดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-22
10:56:30
OK-GI
00644
ไฟฟ้า
องครักษ์
4หลอดไฟชั้นหนังสือภาษาอังกฤษช๊อตsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
15:41:58
OK-IT
00629
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
3เครื่องสืบค้นใช้งานไม่ได้ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
15:38:19
OK-GI
00628
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศไม่เย็นyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
11:49:26
OK-GI
00627
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่วางแขนเก้าอี้หัก 1 ตัวsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
11:38:46
OK-GI
00623
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น1ไม่ติด2หลอดSIRIPORNKI

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-17
17:01:13
OK-GI
00619
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟน้องน้ำชายไม่ติด1หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-12
14:07:05
OK-GI
00617
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด บริเวณโถงชั้น 1janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-11
09:49:55
OK-GI
00616
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟเสีย 1 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
09:58:37
OK-GI
00610
ประปา
องครักษ์
5อ่างล้างมืออ่างแรกห้องน้ำหญิงอุดตัน น้ำระบายช้าyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-27
11:04:33
OK-GI
00606
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟในลิฟต์บุคลากรไม่สว่างsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-25
16:42:44
OK-IT
00605
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1boot เข้า windows ไม่ได้hataichanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-22
10:23:54
OK-GI
00603
ประปา
องครักษ์
3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชำรุดค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
18:16:53
OK-IT
00601
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1จัดหาเครื่องคมพิวเตอร์และเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์สำหรับหนังสือ พร้อมติดตั้งไดรฟ์เวอร์ให้พร้อมใช้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
13:41:31
OK-GI
00598
อาคารสถานที่
องครักษ์
2เปลี่ยนเบ้าประตู 2/5wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
09:35:08
OK-GI
00596
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ประตูทางเข้าฝั่งคลองล็อคไม่ได้ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-17
17:07:39
OK-GI
00595
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กลอนไฟฟ้าทางออกจากห้องสำนักงานไปส่วนบริการชั้น1 ปิดช้ามาก หน่วงเวลาเกินไปthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
09:37:50
OK-IT
00592
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5Add Printer RICHO เครื่องยืม-คืน เตอร์ชั้น 5yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
10:51:46
OK-GI
00591
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิง ท่อน้ำตันjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-08
10:28:37
OK-GI
00587
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่พักแขนเก้าอี้หักwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-05
10:31:18
OK-GI
00581
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟห้องโถงใหญ่ชั้น1ไม่ติด 2 หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
14:27:57
OK-GI
00580
ประปา
องครักษ์
1-อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ท่อน้ำทิ้งชำรุด pornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-02
12:09:04
OK-GI
00579
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำตรงที่ล้างจานในห้องครัวปิดไม่สนิทchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
09:21:25
OK-GI
00568
อาคารสถานที่
องครักษ์
5หน้าต่างริมทางเดินออกประตูด้านหลังชั้น 5 ชำรุดhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
09:20:10
OK-GI
00567
อื่นๆ
องครักษ์
5กระดานไวท์บอร์ด ล้อหัก 1 ข้างhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
09:58:01
OK-GI
00566
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟที่จอดรถไม่ติด 3 ดวงwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
09:57:15
OK-GI
00565
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟโถงชั้น 1 ไม่ติด 3 หลอดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
14:46:20
OK-GI
00562
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/7 เปิดไม่ติดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-10
14:45:09
OK-GI
00558
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 สายชำระมีน้ำหยดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:20:30
OK-GI
00554
ประปา
องครักษ์
4อ่างล้างน้ำอ่างแรกจากขวามือ ห้องน้ำชาย ชั้น 4 ท่อตัน น้ำไม่ค่อยลงaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:57:36
OK-GI
00548
ประปา
องครักษ์
3สายฉีดน้ำห้องน้ำหญิง ห้องที่ 3 ชั้น 3 ชำรุด sujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
09:08:56
OK-GI
00546
ประปา
องครักษ์
3สายฉีดน้ำชำรุดที่ห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 ชั้น 3sujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
10:50:49
OK-GI
00544
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟเสีย 3 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1 pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
10:29:22
OK-GI
00543
อาคารสถานที่
องครักษ์
5ประตูห้องประชุมกลุ่มย่อย5/5 เปิด/ปิด มีเสียงดังyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
13:32:56
OK-GI
00519
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟในลิฟต์ตัวที่ 2 กระพริบ 1 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
09:13:10
OK-IT
00518
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5เครื่องสืบค้น เครื่องที่ 3 เปิด-ปิด ช้า กว่าปกติyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
09:12:02
OK-IT
00517
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5tab search ใน cataloging ไม่สามารถย่อ-ขยายได้yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
09:51:36
OK-GI
00504
ประปา
องครักษ์
4ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง หลุดaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
10:42:34
OK-GI
00502
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายไม่ติดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
10:42:16
OK-GI
00501
ประปา
องครักษ์
1สายฉีดห้องน้ำชายรั่วwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
17:15:29
OK-IT
00500
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ขอลง Windows ใหม่wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
14:18:41
OK-GI
00499
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำหญิงห้องที่ 3 ชักโครกอุดตันyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
09:14:05
OK-GI
00494
ลิฟท์
องครักษ์
ไม่ระบุลิฟท์โดยสารตัวที่2 หลอดไฟกระพริบsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-01
09:49:23
OK-GI
00491
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำชาย ห้องที่ 1 หัวฉีดรั่วwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
10:46:23
OK-GI
00476
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟเสีย 1 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1anong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
13:55:44
OK-GI
00475
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟในห้องน้ำห้องหัวหน้าไม่ติดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
13:59:52
OK-GI
00470
ไฟฟ้า
องครักษ์
2ไฟโต๊ะนั่งอ่านบริเวณริมห้องน้ำหญิงไม่ติด 1 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
11:06:38
OK-GI
00469
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
2แอร์ตัวใหญ่ ชั้น 2 มีเสียงดังwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
13:42:11
OK-GI
00467
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ห้องที่ 3 สายชำระหัก น้ำรั่วaumporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
12:43:48
OK-GI
00462
ไฟฟ้า
องครักษ์
4ไฟฟ้าส่องสว่างห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้อง 4/4,4/5 ไม่ติด (ห้องละ1หลอด) namngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
09:38:17
OK-GI
00460
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายไม่ติด 2 หลอด wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-17
16:26:36
OK-GI
00459
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/2 น็อตยึดแอร์กับเพดานหลุด 1 ข้างyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
15:26:34
OK-IT
00458
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5เครื่องคอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์บริการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในครั้งแรกที่เปิด ต้องรีสตาร์ทก่อนจึงจะใช้ได้ yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
15:25:32
OK-GI
00457
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ลิ้นชักเคาน์เตอร์ชั้น 1 เปิดไม่ได้wannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
14:31:33
OK-IT
00455
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ขอเพิ่มคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Epson LQ300 ให้กับจุดเช็คคืน 1 เครื่อง เพื่อใช้พิมพ์สลิปเอกสารยืมระหว่างหน่วยงานsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
09:10:04
OK-GI
00453
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
2โต๊ะวาง server print ห้องคอม 2 ลิ้นชักหลุดchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
11:43:41
OK-GI
00452
ไฟฟ้า
องครักษ์
3ฝาปิดบล็อกไฟ ไม่มี บริเวณชั้นหนังสือโปรเจคjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
11:42:11
OK-GI
00451
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูห้อง Sali ปิดไม่สนิทwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
10:35:59
OK-GI
00450
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5แอร์ตัวเล็กด้านหลังตัวที่ 2 มีน้ำหยดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
10:05:37
OK-IT
00449
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4เครื่องสืบค้นตัวที่อยู่ติดกับเคาน์เตอร์บริการไม่มีตัวรันโปรแกรม EZClient.batchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
10:02:24
OK-GI
00448
อื่นๆ
องครักษ์
2ประตูห้องเคาน์เตอร์บริการบิดไม่สนิทchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
15:01:52
OK-GI
00444
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
15:01:20
OK-GI
00443
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟห้องโถงด้านนอกหลอดไม่ติด 4 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:59:33
OK-IT
00433
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4อัพเกรดวินโดวส์เครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:57:59
OK-IT
00432
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5อัพเกรดวินโดวส์เครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นทรัพยากรsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:45:13
OK-GI
00431
ประปา
องครักษ์
1ประตูห้องน้ำหญิงของผู้ใช้บริการ ที่ชั้น1 เวลาเปิด-ปิดแล้วฝืด และมีเสียงดังthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-09
10:18:25
OK-GI
00422
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำสายฉีดชำระรั่วมีน้ำหยดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-02
09:57:15
OK-GI
00419
ประปา
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 สายฉีดชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
11:07:50
OK-GI
00413
ประปา
องครักษ์
1ชักโครกชำรุด ที่ห้องน้ำหญิงanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
11:02:31
OK-GI
00412
ประปา
องครักษ์
3สายชำระชำรุด ที่ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-15
13:55:59
OK-GI
00392
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้พื้นที่นั่งอ่านบริเวณโถง พนักวางแขนชำรุด 1 ตัวเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-08
15:35:11
OK-IT
00386
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องประมวลผล/ทำงานช้าsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-05
18:23:23
OK-GI
00385
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5แอร์ตัวใหญ่มีน้ำรั่ว ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-01
10:11:30
OK-GI
00384
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำชาย ห้องแรก ชักโครกกดไม่ลงยุภาภรณ์ ไชยสงค์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-01
09:44:17
OK-GI
00383
อื่นๆ
องครักษ์
4รางม่านมู่ลี่ฝั่งหนังสือภาษาอังกฤษหลุดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-01
09:43:19
OK-GI
00382
ประปา
องครักษ์
4ที่วางสายชำระห้องน้ำชายชั้น4หักชำรุดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-29
16:30:26
OK-IT
00381
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2ค่า Date/time ในไบออสคลาดเคลื่อน sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-29
16:25:48
OK-IT
00380
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2คอมพิวเตอร์ไม่สามารถชัตดาวน์ระบบเองได้ ต้องกดปุ่ม power off เพื่อทำการปิดเครื่องทุกครั้งsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-29
16:20:17
OK-IT
00379
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2คอมพิวเตอร์ไม่สามารถชัตดาวน์ระบบเองได้ ต้องกดปุ่ม power off เพื่อปิดเครื่องทุกครั้งsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-26
14:14:57
OK-GI
00378
ประปา
องครักษ์
3ห้องน้ำชาย ห้องแรก กดชักโครกไม่ลงค่ะอนงค์ คิดชอบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-25
16:29:27
OK-GI
00377
ประปา
องครักษ์
5ห้องน้ำชายห้องที่ 1 กดนำ้ไม่ลงเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-23
13:40:46
OK-GI
00375
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟไม่ติดบริเวณลานจอดรถฝั่งกายภาพจำนวน3หลอดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-22
15:23:01
OK-GI
00374
ประปา
องครักษ์
2สายน้ำอ่างล้างตรงกลางรั่วเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
16:04:29
OK-GI
00370
ไฟฟ้า
องครักษ์
2ห้องดูหนังหลอดไฟไม่ติด1หลอดศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
10:48:14
OK-GI
00369
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ชำรุดวรรณิศา แซ่เตียว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
10:23:04
OK-GI
00368
อาคารสถานที่
องครักษ์
2เบ้ากุญแจห้องคอม 1 ชำรุดวรรณิศา แซ่เตียว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-10
09:14:50
OK-GI
00367
อื่นๆ
องครักษ์
1โทรศัพท์ หมายเลข 21250 ที่พ่วงกับเครื่องแฟ็กซ์ มีสัญญาณเรียกเข้าดังขึ้นเอง เสียงดังยาวๆ บ่อยครั้งทัศนีญา ทาระคำ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-09
19:59:59
OK-GI
00365
อาคารสถานที่
องครักษ์
2เบ้ากุญแจห้องคอมฯ 1 เสียชัชชภา ประทุมศรีขจร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-04
15:54:14
OK-GI
00363
ประปา
องครักษ์
2อ่างล้างมือ อ่างกลาง ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ตันวรรณิศา แซ่เตียว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-02
16:27:07
OK-GI
00362
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิงชั้น1 ตัวล็อคประตูหักเอื้องฟ้า แป้นแก้ว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-02
15:04:47
OK-IT
00361
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1ไม่สามารถใช้เม้าส์คลิ๊กซ้าย-ขวา เพื่อเปิดไฟล์หรือชัตดาวน์คอมได้เลยsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:09:38
OK-GI
00360
ประปา
องครักษ์
1สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุดเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:09:02
OK-GI
00359
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟห้องน้ำชายไม่ติด 1 ดวงเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-04-01
10:08:35
OK-GI
00358
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟหลุมบริเวณโถงชั้น 1 ไม่ติด 2 หลอดเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-28
16:07:32
OK-GI
00355
อาคารสถานที่
องครักษ์
3กระเบื้องยางหลุดร่อนหน้าชั้นหนังสือหมวด TKสุจิตรา รัตนสิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-28
16:05:58
OK-GI
00354
อาคารสถานที่
องครักษ์
3สายฉีดชำระชำรุดที่ห้องน้ำบุคลากรชั้น 3สุจิตรา รัตนสิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-25
10:02:41
OK-GI
00349
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1พนักวางแขนชำรุด 1 ข้างเจณจิรา มั่นคง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-20
14:03:06
OK-GI
00347
อื่นๆ
องครักษ์
4แท่นไม้วางหนังสือฐานหักศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-19
10:51:41
OK-GI
00346
ประปา
องครักษ์
4สายชำระในห้องน้ำหญิง ห้องที่ 4 ชำรุดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-15
15:39:16
OK-GI
00343
ไฟฟ้า
องครักษ์
3โคมไฟจะหลุดจากเพดาน บริเวณตู้หนังสือภาษาไทย หมวด QD ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
16:05:03
OK-GI
00340
อื่นๆ
องครักษ์
1ที่กดน้ำชักโครกห้องน้ำบุคลากรต้องกดค้างน้ำถึงจะไหลchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
14:12:41
OK-GI
00338
ไฟฟ้า
องครักษ์
5ตู้กดน้ำเย็นมีน้ำรั่วyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-14
09:12:10
OK-GI
00337
อาคารสถานที่
องครักษ์
1ประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ปิดแล้วเสียงดังwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-12
14:56:03
OK-GI
00336
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟหน้าห้องเคาน์เตอร์ ไม่ติด 1 หลอดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-12
12:07:09
OK-GI
00334
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟในห้องน้ำชายชั้น/1 หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
11:49:37
OK-GI
00332
ไฟฟ้า
องครักษ์
4หลอดไฟบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ และบริเวณหมวด GV หนังสือภาษาไทย ไม่ติด จำนวน 2 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-11
11:01:35
OK-GI
00331
อื่นๆ
องครักษ์
2เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 21252 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-10
10:29:48
OK-GI
00329
ประปา
องครักษ์
5สายฉีดชำระในห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 ชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-06
09:02:55
OK-GI
00327
อาคารสถานที่
องครักษ์
2กุญแจห้อง เคาน์เตอร์บริการ ลอคยากมาก ตัวเบ้ากุญแจเก่าเป็นสนิมjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-05
11:18:34
OK-GI
00325
ไฟฟ้า
องครักษ์
3หลอดไฟข้างห้องน้ำหญิง/หลอดไฟพื้นที่นั่งอ่านหน้าthesis หลอดไฟไม่ติดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-04
10:51:31
OK-GI
00324
ไฟฟ้า
องครักษ์
2บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 2 หลอดไฟหลุมไม่ติด 1 ดวงjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-04
10:29:24
OK-GI
00323
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1พนักวางแขนหลุด 1 ข้างjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-03
15:35:24
OK-GI
00322
อื่นๆ
องครักษ์
1โทรศัพท์/แฟกซ์ เครื่อง 21250 มีสัญญาณเรียกเข้าแต่พอรับสายไม่มีคนโทรเข้า ดังเป็นเสียงเรียกเข้ายาวๆๆๆๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องหรือสัญญาณโทรศัพท์ค่ะthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-03-02
17:05:03
OK-GI
00321
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟ ห้องอ่านชั้น 2 แถวแรกติดกระจก ไม่ติด 2 หลอดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-26
15:14:55
OK-GI
00320
ไฟฟ้า
องครักษ์
ไม่ระบุไฟแสงสว่างภายในลิฟต์ขนของ กระพริบamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-26
13:34:08
OK-GI
00319
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2 และโถงชั้น 1 หลอดไฟไม่ติดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
15:00:28
OK-GI
00318
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟบริเวณโถงนั่งอ่านชั้น 1 janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
14:56:41
OK-GI
00317
ไฟฟ้า
องครักษ์
2โคมไฟแสงสว่างบริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น2 ไฟไม่ติด1โคมsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
14:41:46
OK-GI
00316
อื่นๆ
องครักษ์
2ลำโพงเครื่องขยายเสียงตามสายภายในอาคารพื้นที่ชั้น2 มีเสียงแตกsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-25
13:58:50
OK-GI
00315
ประปา
องครักษ์
4ท่อน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายแตก ชำรุดทำให้มีน้ำไหลออกมาsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-20
11:41:30
OK-GI
00312
อื่นๆ
องครักษ์
2ประตูเข้าห้องเคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ปิดไม่สนิทjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-14
10:17:10
OK-GI
00309
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชาย/ห้องน้ำคนพิการ หลอดไฟขาดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-13
16:43:49
OK-GI
00308
อาคารสถานที่
องครักษ์
3เบ้ากุญแจล็อคประตูกระจกที่หน้าห้องเก็บของชั้น3 หลุดthasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-12
09:29:55
OK-GI
00306
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5แอร์ตัวใหญ่ชั้น 5 เปิดแล้วไม่มีความเย็นhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-11
07:53:50
OK-GI
00304
ประปา
องครักษ์
1อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 1 ก๊อกหักwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-05
13:00:06
OK-GI
00298
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4เครื่องปรับอากาศห้องประชุม 4/6 เปิดไม่ได้subpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-02-04
08:51:19
OK-GI
00294
ไฟฟ้า
องครักษ์
5สวิตท์ไฟบริเวณหนังสือภาษาไทยหมวด DS กดยาก บางครั้งกดปิดไม่ได้yupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-30
19:40:02
OK-IT
00293
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
ไม่ระบุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Windows lincense expiredsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-30
09:16:52
OK-IT
00292
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องปริ๊นท์งานพิมพ์สัน สั่งพิพ์แล้วข้อความไม่ชัด ตัวอักษรขาด ขอเปลี่ยนผ้าหมึกใหม่sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-15
10:20:30
OK-GI
00286
อื่นๆ
องครักษ์
1ลูกบิดประตูห้องน้ำคนพิการชั้น1 ลูกบิดเสียหมุนไม่ได้siripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-15
10:18:50
OK-GI
00285
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ไฟฟ้าห้องน้ำชายชั้น1 ไม่ติด2หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-14
14:47:44
OK-GI
00284
ประปา
องครักษ์
5สายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิงชำรุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
17:43:39
OK-GI
00280
ประปา
องครักษ์
3ชักโครกห้องน้ำเจ้าหน้าที่น้ำไหลไม่หยุดค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-08
15:08:17
OK-GI
00279
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย5/5 กดปุ่ม start แล้วไม่ทำงานhataichanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-01-07
15:15:27
OK-GI
00275
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย5/7 กดปุ่ม start แล้วไม่ทำงานhatairat

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-11
11:16:09
OK-GI
00256
ประปา
องครักษ์
2สายชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุดchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
16:30:39
OK-GI
00254
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้นั่งอ่านชั้น1ห้องโถง ที่พักแขนชำรุดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-07
10:14:36
OK-GI
00249
ไฟฟ้า
องครักษ์
3หลอดไฟกระพริบตรงบันไดระหว่างทางเดินชั้น 2 และ ชั้น 3ค่ะanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
12:05:33
OK-GI
00247
ไฟฟ้า
องครักษ์
3สวิทช์ไฟชำรุด บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-04
12:02:20
OK-GI
00246
ไฟฟ้า
องครักษ์
3ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ไม่ติดanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-12-03
09:59:02
OK-GI
00243
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่เท้าแขนเก้าอี้ชั้น 1 ชำรุด 2 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-30
14:25:37
OK-GI
00241
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูห้องน้ำชายชั้น 2 ห้องแรกปิดไม่ได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-27
16:36:17
OK-GI
00237
อื่นๆ
องครักษ์
1เช็คเครื่องเหลาดินสอ 2 เครื่อง ที่ห้องสำนักงาน thasanee

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-21
11:19:27
OK-GI
00232
ประปา
องครักษ์
3เปลี่ยนสายฉีดชำระในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 3 / สายเก่าน้ำรั่ว+มีคราบสกปรกที่ล้างไม่ออกwannaporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
11:01:57
OK-GI
00225
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ลิฟต์ตัวที่ 2 ไฟกระพริบjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-19
10:45:35
OK-GI
00224
ไฟฟ้า
องครักษ์
4สวิทช์ไฟเปิดปิดบริเวณชั้นหนังสือนิยายชุด เปิดไม่ติดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-14
11:42:35
OK-GI
00222
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศตัวใหญ่มีเสียงดังผิดปกติyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-13
10:34:23
OK-GI
00219
อื่นๆ
องครักษ์
ไม่ระบุรถเข็นหนังสือ ประจำชั้น 4 มีเสียงดังมาก ตอนนี้จอดอยู่ที่ด้านหลัง ชั้น4uangfa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-08
13:10:28
OK-IT
00216
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2คอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการนิสิต ขึ้น Blue screen ไม่สามารถใช้งานได้sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-07
10:36:15
OK-GI
00214
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำชายชั้น4 ห้องที่2 ฐานชักโครกยาแนวหลุดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
14:17:50
OK-GI
00211
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้นั่งอ่านชั้น/1ที่พักแขนหัก amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-05
14:10:40
OK-GI
00210
ประปา
องครักษ์
ไม่ระบุวาล์วน้ำประปารั่วบริเวณข้างหลังตึกamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
14:42:42
OK-GI
00202
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/4 เปิดไม่ติดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-11-01
14:23:56
OK-GI
00201
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กุญแจห้องจัดหา หักคาเบ้ากุญแจjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-31
09:38:04
OK-GI
00196
ประปา
องครักษ์
4ห้องน้ำผู้ชาย สายชำระหลุดออกจากก๊อกน้ำsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-30
11:04:28
OK-GI
00194
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟโถงโค้งบันได ไม่ติด 2 หลอดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-18
15:54:04
OK-GI
00182
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ก๊อกที่ 1 กดแล้วน้ำไม่ไหลchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-16
13:40:34
OK-IT
00179
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เครื่องแจ้ง error blue screen of deathsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-16
10:40:15
OK-GI
00178
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ห้องที่ 1 มีน้ำหยดjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-10
16:47:12
OK-GI
00175
อื่นๆ
องครักษ์
5ท่อน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำผู้หญิง เกิดอาการ รั่ว ซึม และห้องน้ำชาย กระเบื้องแตกhataichanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-08
09:30:38
OK-IT
00172
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
5เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น(ipac)รีสตาร์ทเอง จำนวน 2 เครื่องyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-04
15:41:19
OK-GI
00169
ประปา
องครักษ์
4สายฉีดชำระหลุดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-10-01
15:33:05
OK-GI
00166
ประปา
องครักษ์
2สายชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 1 ชำรุดchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
11:23:31
OK-IT
00162
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากรเปิดไม่ติดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
10:48:36
OK-GI
00161
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูห้องคอมพิวเตอร์ 1 เปิด-ปิด แล้วมีเสียงดัง ตีกลับค่อนข้างแรงjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-26
10:29:21
OK-GI
00160
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
1เครื่องปรับอากาศห้องโถงเปิดแล้วมีเสียงดัง jantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-21
14:56:56
OK-GI
00154
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ห้องที่ 4 สายฉีดชำระรั่วjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-19
15:06:42
OK-GI
00151
อาคารสถานที่
องครักษ์
3ห้องน้ำชายห้องที่ 2 ชั้น 3 กดชักโครกไม่ได้ sujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-17
16:21:20
OK-GI
00149
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้บริเวณโถงหนังอ่านชั้น 1 ที่วางแขน น๊อตหัก จำนวน 2 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-16
14:13:58
OK-IT
00148
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1sunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-12
09:58:56
OK-GI
00147
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5เครื่องปรับอากาศตัวเล็กด้านหลัง ตัวที่2(กลาง) เมื่อเปิด Auto swing แล้วมีเสียงดังyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-11
16:15:35
OK-IT
00146
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
4เดินสายไฟ เครื่อง Circulation 401Pimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-11
16:09:20
OK-GI
00145
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ห้องที่ 2 หลอดไฟไม่ติดPimonpan

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-11
10:23:42
OK-GI
00144
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-09
18:12:03
OK-GI
00141
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟกระพริบ ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นระหว่างชั้น 1 และชั้น 2janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-05
10:05:14
OK-GI
00138
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
5ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/2 น้ำยาแอร์รั่วyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
16:35:20
OK-GI
00137
ประปา
องครักษ์
2ห้องน้ำชายชั้น 2 ห้องที่ 1 สายฉีดชำระรั่วjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
10:27:28
OK-GI
00136
ไฟฟ้า
องครักษ์
1โคมไฟสปร์อทไลค์บนซุ้มประตูด้านบริเวณริมคลองหลอดไม่ติดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
10:24:46
OK-GI
00135
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชายชั้น/1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-04
09:41:06
OK-GI
00134
ประปา
องครักษ์
3ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ห้องที่ 2 สายฉีดชำระรั่วsujittra

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-09-03
11:26:03
OK-GI
00133
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
3แอร์ตัวเล็กชั้น 3 ไม่ติด (ช่างแจ้งว่าฟิวส์ขาด)wannaporn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-30
12:12:10
OK-GI
00132
ประปา
องครักษ์
1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น/1 ชำรุดamnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-25
16:29:01
OK-GI
00124
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-25
14:32:01
OK-GI
00123
ประปา
องครักษ์
4โถปัสสาวะห้องน้ำชาย..กดน้ำแล้วจะเอ่อล้นnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-24
15:49:14
OK-GI
00122
อาคารสถานที่
องครักษ์
2ประตูทางเข้าห้อง SALI Center ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-23
09:21:42
OK-GI
00119
อาคารสถานที่
องครักษ์
5โช๊คประตูห้องแอร์หลุดyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-16
16:52:03
OK-GI
00113
อาคารสถานที่
องครักษ์
1กุญแจล๊อคประตูชั้น/1ทางเข้าห้องเช็คคืน เสียบิดไม่ได้amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-16
15:03:39
OK-GI
00112
ประปา
องครักษ์
3หัวก๊อกน้ำห้องน้ำชายชำรุดanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-06
09:52:53
OK-GI
00109
อาคารสถานที่
องครักษ์
2แจ้งเปลี่ยนกุญแจทางเข้าหน้าชั้น 2 ประตูที่ 2/4janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-08-04
16:23:59
OK-GI
00108
ไฟฟ้า
องครักษ์
3สวิทช์ไฟกดเปิดไม่ได้ 1 แถวบริเวณเสาตรงหน้าห้องน้ำchanidap

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-25
13:52:41
OK-GI
00105
ไฟฟ้า
องครักษ์
4เดินสายไฟใหม่ ที่ตู้น้ำดื่มหน้าลิฟต์โดยสารชั้น 4pornchanok

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-17
10:03:27
OK-GI
00092
ประปา
องครักษ์
1ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชำรุดห้องเจ้าหน้าที่ชั้น/1amnatp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-15
10:48:25
OK-GI
00090
ไฟฟ้า
องครักษ์
4ไฟกระพริบ บริเวณชั้นวารสารล่วงเวลาภาษาอังกฤษnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-09
09:44:32
OK-GI
00083
ประปา
องครักษ์
4ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงมีน้ำหยดnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-07-04
10:04:07
OK-GI
00080
ประปา
องครักษ์
1ห้องน้ำที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ น้ำเอ่อที่โถสุขภัณฑ์ และ อ่างล้งมือjantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
13:55:44
OK-GI
00075
ไฟฟ้า
องครักษ์
1ห้องน้ำชายไฟกระพริบ 1 หลอดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
13:54:21
OK-GI
00074
ประปา
องครักษ์
5ที่แขวนสายฉีดชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-27
13:53:41
OK-GI
00073
อาคารสถานที่
องครักษ์
ไม่ระบุเปลี่ยนโช๊คประตูสวิ้งห้อง SALI Center , ประตูทางเข้าด้านหน้าและประตูหลังชั้น 4, ประตุหลังชั้น 5 janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-07
10:09:40
OK-GI
00052
อื่นๆ
องครักษ์
4ลูกปืนล้อแตก/เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือsunthorn

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-06-01
11:46:56
OK-GI
00048
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1ที่เท้าแขนเก้าอี้หักจำนวน 3 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-30
10:08:25
OK-GI
00044
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านฝั่งริมคลองjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-18
13:27:09
OK-GI
00042
ไฟฟ้า
องครักษ์
3หลอดไฟกระพริบ 1 หลอดanong

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-17
14:39:41
OK-IT
00039
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1คอมพิวเตอร์รีบู๊ทเองตลอดทุกครั้งที่เปิดเครื่องsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-16
10:29:42
OK-GI
00036
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
4เครื่องปรับอากาศตัวเล็กดับ คาดการณ์น่าจะสายพานขาดnamngoec

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
14:42:53
OK-GI
00035
อื่นๆ
องครักษ์
1ฝารองนั่งห้องน้ำชาย ห้องในสุด ชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
14:41:37
OK-GI
00034
อื่นๆ
องครักษ์
1ราวจับในห้องน้ำคนพิการชำรุดwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
13:16:58
OK-GI
00033
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านด้านในjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-15
11:03:09
OK-GI
00032
ไฟฟ้า
องครักษ์
2หลอดไฟกระพริบ 3 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านหน้าห้อง SALI , ในห้อง SALI และในห้อง Sound labjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-11
14:58:35
OK-GI
00030
ประปา
องครักษ์
2ก๊อกน้ำสำหรับล้างห้องน้ำหญิง ชำรุด janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-11
13:16:43
OK-GI
00029
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟสปอร์ตไลท์บริเวณซุ้มประตูฝั่งริมคลองไฟไม่ติดjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
15:44:55
OK-GI
00027
อื่นๆ
องครักษ์
1ติ้งตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 และนำบอร์ดเดิมออกjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
14:30:48
OK-GI
00026
ไฟฟ้า
องครักษ์
1หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณห้องชั้นใต้บันใดด้านหลัง janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
13:48:42
OK-GI
00025
ไฟฟ้า
องครักษ์
5หลอดไฟกระพริบ 3 หลอดบริเวณหลังเคาน์เตอร์บริการ และโซนหนังสือหมวดภาษาอังกฤษyupapornc

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
12:01:26
OK-GI
00024
ไฟฟ้า
องครักษ์
4บริเวณชั้นหนังสือนิยาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอดsiripornki

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-09
10:41:33
OK-GI
00022
โต๊ะ เก้าอี้
องครักษ์
1เก้าอี้บริเวณโถงโถงชั้น1 ที่เท้าแขนชำรุดน๊อตขาด 3 ตัวjanejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-08
10:50:42
OK-GI
00018
ไฟฟ้า
องครักษ์
4แจ้งเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าในห้องประชุมกลุ่มย่อย 4/3 และบริเวณเครื่องสืบค้นsubpalux

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-05-02
13:27:51
OK-GI
00014
ไฟฟ้า
องครักษ์
ไม่ระบุไฟส่องสว่างในลิฟท์กระพริบwannisa

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
12:02:20
OK-IT
00012
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
2เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น 2janejiram

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
10:25:17
OK-GI
00011
ประปา
องครักษ์
2สายฉีดชำระสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายชำรุดsunthornp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-27
09:29:49
OK-IT
00010
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
องครักษ์
1เมาส์ใช้งานไม่ได้jantira

ซ่อมได้

รายละเอียด
2018-04-25
14:06:59
OK-GI
00009
ไฟฟ้า
องครักษ์
2เปลี่ยนหลอดไฟด้านหน้าชั้น2jantira

ซ่อมได้

รายละเอียด

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ