รายการแจ้งข้อมูลปัญหา / แจ้งซ่อม

   ประสานมิตร 524    องครักษ์ 258

 

 

วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร ครุภัณฑ์/หน่วยงาน ชั้น รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2019-08-08
08:06:21
CL-IT
00438
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6mouse เสียกดคลิกไม่ได้เลยsurachai

รออะไหล่

รายละเอียด
2018-04-24
08:57:38
CL-GI
00008
อื่นๆ
ประสานมิตร
7เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือ ของงานพัฒนาทรัพยากร (ได้ประสานงานกับคุณอนุรักษ์ในเบื้องต้นแล้วanchaleet

รออะไหล่

รายละเอียด

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ