รายการแจ้งข้อมูลปัญหา / แจ้งซ่อม

   ประสานมิตร 524    องครักษ์ 257

 

 

วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร ครุภัณฑ์/หน่วยงาน ชั้น รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2020-09-17
16:31:59
OK-GI
00792
เครื่องปรับอากาศ
องครักษ์
7แอร์ตัวเล็ก นับจากประตูทางเข้า ตัวที่ 2 มีน้ำหยดwannisa

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2020-07-15
11:59:27
CL-IT
00734
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
6mouse computer ใช้การไม่ได้ครับผมsurachai

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-11-07
10:19:24
CL-IT
00586
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
2เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ opac ชั้น 2 3 เครื่องค่ะisaya

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-11-07
09:21:31
CL-IT
00585
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ประสานมิตร
4เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สืบค้น 4เครืองapidaj

รอดำเนินการ

รายละเอียด

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ