รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00010
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2018-04-27
เวลา : 09:29:49
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เมาส์ใช้งานไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-04-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-04-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เบิกเมาส์จากงานพัสดุ
จำนวน : 1
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ