รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00105
ผู้แจ้ง : pornchanok
E-mail :
วันที่ : 2018-07-25
เวลา : 13:52:41
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : เดินสายไฟใหม่ ที่ตู้น้ำดื่มหน้าลิฟต์โดยสารชั้น 4
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-07-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-07-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายไฟ 2.5 *1=2เส้น10เมตรและชุดอุปกรณ์เต้า1ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและทำการเดินสายปลั๊กเสียบตู้น้ำดื่มหน้าชั้น/4ให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ