รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00111
ผู้แจ้ง : piamsuk
E-mail :
วันที่ : 2018-08-15
เวลา : 08:43:38
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ : โต๊ะบริการติดตั้งใหม่ หน้าห้อง 205 ชั้น2
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ช่วยขยับเลื่อนตัวที่ "ติดหน้าประตูทางเข้า" ไปชิดหน้าต่าง (แค่ตัวนี้ตัวเดียว) เน่ืองจากเวลานิสิตมานั่ง มักรุมล้อมนั่ง/ยืน เป็นกลุ่ม ปิดบัง เกะกะประตูทางเข้า เปิดออกชนเด็ก ยืนพิงหน้าประตู (ต้องการรูปภาพประกอบ จะส่งไป Line ที่คุณเลขาสำนักฯ)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : คุณทรงยศรับทราบและเป็นผู้ดูแล
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ