รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00114
ผู้แจ้ง : charusch
E-mail :
วันที่ : 2018-08-18
เวลา : 16:24:32
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : RT1304
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิง (ห้องกลาง) RT1304 ใช้งานไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ