รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00117
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail :
วันที่ : 2018-08-22
เวลา : 15:45:50
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ : ไม่ทราบ
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศชั้น 3 เลขที่ 15 อยู่บริเวณหหน้าห้องน้ำหญิงมีน้ำรั่ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-22
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ