รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00012
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-04-27
เวลา : 12:02:20
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น 2
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-04-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-04-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน1หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด บริเวรพื้นที่นั่งอ่านชั้น/2
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ