รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00123
ผู้แจ้ง : namngoec
E-mail :
วันที่ : 2018-08-25
เวลา : 14:32:01
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : โถปัสสาวะห้องน้ำชาย..กดน้ำแล้วจะเอ่อล้น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ปูนยาแนว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คโถปัสวะชายห้องน้ำชั้น/4 ปูนยาแนวหมดสภาพและได้ทำการแก้ไขถอดโถปัสวะขูดยาแนวเก่าออกและใส่โถปัสวะกับที่เดิมและยาแนวใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ