รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00132
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-08-30
เวลา : 12:12:10
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น/1 ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ก๊อกปิด-เปิดน้ำ 1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค ห้องน้ำหญิงชั้น/1พบก๊อกน้ำปิด-เปิดชำรุด และได้ทำการเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่ 1ตัวเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ