รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00133
ผู้แจ้ง : wannaporn
E-mail :
วันที่ : 2018-09-03
เวลา : 11:26:03
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : แอร์ตัวเล็กชั้น 3 ไม่ติด (ช่างแจ้งว่าฟิวส์ขาด)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-03
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ฟิวส์ ขนาด 7A จำนวน 1 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค แอร์ AHU ชั้น/3ตัวเล็ก พบว่าฟิวส์ขาดและได้ทำการเปลี่ยนฟิวส์ขนาด 7Aใหม่จำนวน 1 ตัวให้เรียร้อยใช้งานได้ตามปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ