รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00134
ผู้แจ้ง : sujittra
E-mail :
วันที่ : 2018-09-04
เวลา : 09:41:06
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ห้องที่ 2 สายฉีดชำระรั่ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 1เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ตรวจเช็คพบว่าสายฉีดชำระชำรุด 1 เส้น และได้ทำการเปลี่ยนสายชำระใหม่ 1 เส้นเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ