รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00135
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-09-04
เวลา : 10:24:46
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำชายชั้น/1หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟLed จำนวน1หลอด 14W
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำชายให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ