รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00136
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-09-04
เวลา : 10:27:28
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : โคมไฟสปร์อทไลค์บนซุ้มประตูด้านบริเวณริมคลองหลอดไม่ติด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ไส้หลอดไฟสปร์อทไลค์ จำนวน 1 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนไส้หลอดสปร์อทไลค์จำนวน 1 หลอดให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ