รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00138
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail :
วันที่ : 2018-09-05
เวลา : 10:05:14
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/2 น้ำยาแอร์รั่ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-06
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คพบว่าช่างที่ติดตั้งแอร์ลืมทากาวท่อน้ำทิ้งจึงทำให้ท่อหลุดและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ