รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00139
ผู้แจ้ง : sompit
E-mail :
วันที่ : 2018-09-06
เวลา : 15:09:14
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : แอร์ห้อง 304 มีควันและประกายไฟหลังจากเปิดใช้งานประมาณ 30 นาที (เกิดเหตุวันที่ 4 กันยายน 2561) เบื้องต้นช่างบำรุงรักษามาดู และแจ้งคุณสุรศักดิ์ถึงสาเหตุเพื่อดำเนินการต่อแล้ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-07
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ