รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00141
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-09-09
เวลา : 18:12:03
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟกระพริบ ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นระหว่างชั้น 1 และชั้น 2
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน 6 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คไฟแสงสว่างบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น/2 และได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างให้ จำนวน 6 หลอดให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ