รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00145
ผู้แจ้ง : Pimonpan
E-mail :
วันที่ : 2018-09-11
เวลา : 16:09:20
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ห้องที่ 2 หลอดไฟไม่ติด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน1หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค ไฟแสงสว่าง ห้องน้ำหญิงชั้น/1และได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างห้องหญิงเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ