รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00146
ผู้แจ้ง : Pimonpan
E-mail :
วันที่ : 2018-09-11
เวลา : 16:15:35
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : เดินสายไฟ เครื่อง Circulation 401
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ลูกปลั๊ก สายไฟ กล่องไฟ
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการเดินสายไฟระบบไฟโต๊ะบริเวณเคาร์เตอร์ จุดยืมหนังสือชั้น/4 เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ