รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00147
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail :
วันที่ : 2018-09-12
เวลา : 09:58:56
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศตัวเล็กด้านหลัง ตัวที่2(กลาง) เมื่อเปิด Auto swing แล้วมีเสียงดัง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-13
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ช่างบริษัท ทาซากิ เข้ามาตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้ว
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ