รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00148
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2018-09-16
เวลา : 14:13:58
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-220-754
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด :
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ไฟล์systemของวินโดวส์ เสีย ดำเนินการแก้ปัญหาโดยการติดตั้งวินโดวส์ใหม่
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ