รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00149
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-09-17
เวลา : 16:21:20
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เก้าอี้บริเวณโถงหนังอ่านชั้น 1 ที่วางแขน น๊อตหัก จำนวน 2 ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวเหลี่ยม M5=6ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและแก้ไขเปลี่ยนน๊อตยึดที่วางแขนเก้าอี้ให้เรียบร้อย เก้าอี้ 3 ตัว
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ