รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00157
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail :
วันที่ : 2018-09-24
เวลา : 16:04:51
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : จะให้ติดบัวที่หน้าห้องน้ำคุณพิมล ชั้น 3 และหน้าลิฟต์ตัวนอกชั้น 5
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-12
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ