รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00160
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2018-09-26
เวลา : 10:29:21
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศห้องโถงเปิดแล้วมีเสียงดัง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-09-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คตู้คอยล์เย็นมอเตอร์สายพานหย่อนจึงมีเสียงดังและได้ดำเนินการแก้ไขปรับตั้งสายพานให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ