รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00162
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2018-09-26
เวลา : 11:23:31
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740220871
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากรเปิดไม่ติด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-07
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-10-07
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ไฟล์systemของระบบปฏิบัติการ Windows7 เสีย ดำเนินการแก้ปัญหาโดยทำการ repair ไฟล์ทับลงไป
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ