รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00172
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail :
วันที่ : 2018-10-08
เวลา : 09:30:38
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น(ipac)รีสตาร์ทเอง จำนวน 2 เครื่อง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-10-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 2
รายละเอียด : ไฟล์systemของวินโดวส์ 7 เสีย ... ดำเนินการติดตั้งวินโดส์ลงเครื่องไปใหม่ สามารถใช้งานได้ปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ