รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00175
ผู้แจ้ง : hataichanok
E-mail :
วันที่ : 2018-10-10
เวลา : 16:47:12
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : ท่อน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำผู้หญิง เกิดอาการ รั่ว ซึม และห้องน้ำชาย กระเบื้องแตก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-10-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ชุดสะดือท่อน้ำทิ้ง 1ชุด พร้อมกาวยาแนว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งรั่วและได้ดำเนินการเปลี่ยนสะดือท่อน้ำทิ้งใหม่ให้เรียบร้อยและตรวจเช็คกระเบื้องห้องน้ำชายที่แตกเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ